Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika specjalna i edukacja społeczna

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna i edukacja społeczna:

 • ma podstawową wiedzę o typowych strukturach i instytucjach (edukacyjnych, kulturowych, politycznych) wspierających osoby niepełnosprawne, osoby wykluczone i marginalizowane społecznie;
 • ma podstawową wiedzę o relacjach społecznych pomiędzy osobą niepełnosprawną lub wykluczoną społecznie a jej środowiskiem i instytucjami społecznymi;
 • ma wiedzę o metodach, narzędziach i technikach diagnozowania problemów rozwojowych funkcjonalnych osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych i marginalizowanych pozwalającą opisywać uwarunkowania procesu rehabilitacji, edukacji i pomocy oraz struktury odpowiednich instytucji;
 • potrafi wykorzystać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej i społecznej oraz nauk pokrewnych w celu analizy złożonych problemów, wychowania, kształcenia i wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych i marginalizowanych społecznie;
 • potrafi diagnozować i analizować potrzeby oraz proces edukacji, rehabilitacji, terapii, wspierania i pomocy osobom z niepełnosprawnością oraz osobom wykluczonym i marginalizowanym społecznie;
 • potrafi planować terapię, działania związane z edukacją włączającą i edukacyjną oraz działania pomocowe na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych i marginalizowanych społecznie oraz określać priorytety umożliwiające realizację określonego przez siebie lub innych zadania.

Dla kogo studia na kierunku pedagogika specjalna i edukacja społeczna

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku pedagogika specjalna i edukacja społeczna

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogika specjalna i edukacja społeczna

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku pedagogika specjalna i edukacja społeczna

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku pedagogika specjalna i edukacja społeczna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku pedagogika specjalna i edukacja społeczna

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogika specjalna i edukacja społeczna

W których miastach można studiować kierunek pedagogika specjalna i edukacja społeczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu