Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika wczesnej edukacji

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną oraz szczegółową w zakresie pedagogiki wczesnej edukacji niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego.

Otrzymuje gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia wszelkich form pracy na poziomie wczesnej edukacji z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań opiekuńczo-wychowawczych W zależności od wybranej specjalizacji absolwent uzyska dodatkowe przygotowanie do opieki nad małym dzieckiem w żłobku lub animacji artystycznej w szkole i instytucjach dla dzieci.

Istotną częścią kształcenia jest praktyka pedagogiczna (w przedszkolu i w szkole), w toku której student ma możliwość rozwijania swoich umiejętności profesjonalnych. Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie a efekty kształcenia uzyskane na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji są zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli.

Studenci mają do wyboru dwa moduły:

 • edukacja przez sztukę
 • wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dla kogo studia na kierunku pedagogika wczesnej edukacji

Kierunek przeznaczony są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z obszaru związanego z pedagogiką. To odpowiednia ścieżka kształcenia dla osób lubiących pracę z dziećmi, cierpliwych, empatycznych, kreatywnych, zaradnych.

Program kształcenia na kierunku pedagogika wczesnej edukacji

Wybrane przedmioty z programu kształcenia:

 • edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja przedszkolna
 • psychologia wieku dziecięcego
 • literatura dziecięca
 • metodyka pracy w przedszkolu
 • pedagogika specjalna
 • kształcenie matematyczne
 • kształcenie polonistyczne
 • kultura fizyczna z metodyką
 • nowe media w edukacji
 • edukacja ekologiczna i zdrowotna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • teatr I drama we wczesnej edukacji.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogika wczesnej edukacji

Podczas rekrutacji wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Perspektywy pracy po kierunku pedagogika wczesnej edukacji

Absolwenci Pedagogiki wczesnej edukacji są przygotowani o pracy:

 • w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej w charakterze nauczyciela (pod warunkiem uzyskania kwalifikacji nauczycielskich na studiach I°),
 • w innych instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, prowadzących działalność zgodną z profilem kształcenia absolwenta.

Opinie o kierunku pedagogika wczesnej edukacji

Uprawnienia do pracy z małymi dziećmi, na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej możliwe uzyskuje się po ukończeniu jednolitych magisterskich studiów. Ten kierunek jest doskonałym uzupełnieniem wymaganych kompetencji w przypadku osób posiadających uprawnienia nauczycielskie uzyskane po skończeniu wybranych studiów pierwszego stopnia.

Kierunki pokrewne do kierunku pedagogika wczesnej edukacji

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogika wczesnej edukacji

W których miastach można studiować kierunek pedagogika wczesnej edukacji

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie