Jakiego artykułu szukasz?

Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Studia pedagogiczne to grupa kierunków obejmujących kształcenie związane z tematyką wychowania, opieki i rozwoju dzieci i młodzieży, wspierania dzieci z deficytami rozwojowymi i wychowawczymi. Pedagogika zajmuje się także aspektami rozwoju zawodowego czy aktywizacją osób starszych.

Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Studia pedagogiczne

Studia pedagogiczne obejmują szerokie spektrum zagadnień z różnych obszarów pedagogiki ogólnej, socjologii, psychologii, antropologii, resocjalizacji, penitencjarystyki.

Kierunki pedagogiczne wybierają osoby zainteresowane w przyszłości pracą z dziećmi, osobami w potrzebie, z problemami edukacyjnymi, trudnościami z dostosowaniem się do oczekiwań społecznych. W przyszłej pracy przydatne będą umiejętności miękki, kompetencje komunikacyjne, empatia, cierpliwość, wyrozumiałość.

Większość studiów pedagogicznych realizowanych jest w systemie dwustopniowym. Jedynie kierunek pedagogika specjalna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to jednolite studia magisterskie.

Kierunki pedagogiczne i specjalizacje

Pedagogika, wybrane specjalności:

 • animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
 • edukacja medialna i technologie informacyjne
 • edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim
 • opieka osób starszych
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych
 • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • profilaktyka i interwencja kryzysowa
 • projektowanie edukacyjne
 • resocjalizacja
 • resocjalizacja nieletnich
 • resocjalizacja z elementami kryminologii
 • socjoterapia i promocja zdrowia
 • terapia autyzmu
 • terapia pedagogiczna
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • zarządzanie oświatą
 • zarządzanie w oświacie

Pedagogika specjalna, przykładowe specjalności:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • edukacja wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • logopedia – profilaktyka i terapia
 • logopedia kliniczna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Animacja osób 50+, specjalności:

 • animator aktywności fizycznej seniorów
 • animator aktywności społeczno-kulturalnej seniorów

Studia pedagogiczne - uczelnie

Kandydaci na pedagogikę mają do wyboru wiele uczelni. To przede wszystkim UAM, z bogatą ofertą specjalności, ale też uczelnie zawodowe rozmieszczone w woj. wielkopolskim i liczne niepubliczne szkoły wyższe.

Szczegóły dotyczące możliwości studiowania kierunków pedagogicznych, zasad rekrutacji oraz kosztów kształcenia znajdują się w serwisach poniższych uczelni:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Wielkopolska Akademia Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej - Akademia Nauk Stosowanych

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla St. Leszczyńskiego w Lesznie

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu

Akademia Nauk Stosowanych im. Mieszka I w Poznaniu

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Trzciance

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Studia pedagogiczne - rekrutacja

Kandydaci na kierunki pedagogiczne rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z konkretnych przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Najczęściej wymagany jest język polski, język obcy oraz przedmiot wybrany spośród: biologia, historia, informatyka, matematyka, wos, chemia, fizyka, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

Kandydaci na specjalności logopedyczne mogą być poddani sprawdzianowi predyspozycji językowych, który ma wykluczyć ewentualne zaburzenia mowy.

Rekrutacja do uczelni niepublicznych najczęściej odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady kwalifikacji należy zawsze sprawdzać w serwisach internetowych szkół wyższych.

Praca po studiach pedagogicznych

Absolwenci pedagogiki, zależnie od ukończonej specjalności, przygotowani są do pracy w:

 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych
 • ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych
 • instytucjach pomocy i opieki społecznej
 • ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
 • domach dziecka
 • schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie
 • internatach
 • świetlicach środowiskowych i terapeutycznych
 • organizacjach charytatywnych
 • zakładach karnych, poprawczych
 • świetlicach środowiskowych
 • domach kultury
 • domach seniora
 • instytucjach doradztwa zawodowego
 • działach personalnych
 • firmach HR
 • firmach szkoleniowych.

Studia pedagogiczne - opinie


Ile zarabia pedagog?

Mediana zarobków pedagoga szkolnego to ok. 4000 zł brutto. Jak widać wynagrodzenie w instytucjach oświatowych nie należy do najwyższych.

Na nieco wyższą pensję mogą liczyć osoby zatrudnione w innych branżach, biznesie - działach HR, firmach edukacyjnych.

Gdzie warto studiować pedagogikę?

Sprawdź, które inne ośrodki akademickie i uczelnie oferują kierunki pedagogiczne.

Poznaj ich ofertę kształcenia, warunki naboru oraz dostępne specjalności.

Może zainteresują Cię szczególnie inne kierunki:

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sportu

Pedagogika wczesnej edukacji

E-pedagogika

Zobacz typy studiów pedagogicznych.

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Poznaniu
​Rynek pracy w Poznaniu
​Rynek pracy w Poznaniu
​Życie studenckie w Poznaniu
​Życie studenckie w Poznaniu
​Gdzie mieszkać w Poznaniu - poradnik studenta
​Gdzie mieszkać w Poznaniu - poradnik studenta
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Poznaniu
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
​Logistyka w Poznaniu
​Logistyka w Poznaniu
​Dziennikarstwo w Poznaniu
​Dziennikarstwo w Poznaniu
​Psychologia w Poznaniu
​Psychologia w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
​Informatyka w Poznaniu
​Informatyka w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
Ekonomia w Poznaniu
Ekonomia w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Gdzie studiować? Studiuj w Poznaniu
Gdzie studiować? Studiuj w Poznaniu
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu - turystyka i rekreacja
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu - turystyka i rekreacja
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Politechnika Lubelska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie