Jakiego artykułu szukasz?

Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Studia pedagogiczne to grupa kierunków obejmujących kształcenie związane z tematyką wychowania, opieki i rozwoju dzieci i młodzieży, wspierania dzieci z deficytami rozwojowymi i wychowawczymi. Pedagogika zajmuje się także aspektami rozwoju zawodowego czy aktywizacją osób starszych.

Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Studia pedagogiczne

Studia pedagogiczne obejmują szerokie spektrum zagadnień z różnych obszarów pedagogiki ogólnej, socjologii, psychologii, antropologii, resocjalizacji, penitencjarystyki.

Kierunki pedagogiczne wybierają osoby zainteresowane w przyszłości pracą z dziećmi, osobami w potrzebie, z problemami edukacyjnymi, trudnościami z dostosowaniem się do oczekiwań społecznych. W przyszłej pracy przydatne będą umiejętności miękki, kompetencje komunikacyjne, empatia, cierpliwość, wyrozumiałość.

Większość studiów pedagogicznych realizowanych jest w systemie dwustopniowym. Jedynie kierunek pedagogika specjalna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to jednolite studia magisterskie.

Kierunki pedagogiczne i specjalizacje

Pedagogika, wybrane specjalności:

 • animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
 • edukacja medialna i technologie informacyjne
 • edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim
 • opieka osób starszych
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych
 • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • profilaktyka i interwencja kryzysowa
 • projektowanie edukacyjne
 • resocjalizacja
 • resocjalizacja nieletnich
 • resocjalizacja z elementami kryminologii
 • socjoterapia i promocja zdrowia
 • terapia autyzmu
 • terapia pedagogiczna
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • zarządzanie oświatą
 • zarządzanie w oświacie

Pedagogika specjalna, przykładowe specjalności:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • edukacja wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • logopedia – profilaktyka i terapia
 • logopedia kliniczna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Animacja osób 50+, specjalności:

 • animator aktywności fizycznej seniorów
 • animator aktywności społeczno-kulturalnej seniorów

Studia pedagogiczne - uczelnie

Kandydaci na pedagogikę mają do wyboru wiele uczelni. To przede wszystkim UAM, z bogatą ofertą specjalności, ale też uczelnie zawodowe rozmieszczone w woj. wielkopolskim i liczne niepubliczne szkoły wyższe.

Szczegóły dotyczące możliwości studiowania kierunków pedagogicznych, zasad rekrutacji oraz kosztów kształcenia znajdują się w serwisach poniższych uczelni:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Wielkopolska Akademia Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej - Akademia Nauk Stosowanych

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla St. Leszczyńskiego w Lesznie

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu

Akademia Nauk Stosowanych im. Mieszka I w Poznaniu

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Trzciance

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Studia pedagogiczne - rekrutacja

Kandydaci na kierunki pedagogiczne rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z konkretnych przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Najczęściej wymagany jest język polski, język obcy oraz przedmiot wybrany spośród: biologia, historia, informatyka, matematyka, wos, chemia, fizyka, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

Kandydaci na specjalności logopedyczne mogą być poddani sprawdzianowi predyspozycji językowych, który ma wykluczyć ewentualne zaburzenia mowy.

Rekrutacja do uczelni niepublicznych najczęściej odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady kwalifikacji należy zawsze sprawdzać w serwisach internetowych szkół wyższych.

Praca po studiach pedagogicznych

Absolwenci pedagogiki, zależnie od ukończonej specjalności, przygotowani są do pracy w:

 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych
 • ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych
 • instytucjach pomocy i opieki społecznej
 • ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
 • domach dziecka
 • schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie
 • internatach
 • świetlicach środowiskowych i terapeutycznych
 • organizacjach charytatywnych
 • zakładach karnych, poprawczych
 • świetlicach środowiskowych
 • domach kultury
 • domach seniora
 • instytucjach doradztwa zawodowego
 • działach personalnych
 • firmach HR
 • firmach szkoleniowych.

Studia pedagogiczne - opinie


Ile zarabia pedagog?

Mediana zarobków pedagoga szkolnego to ok. 4000 zł brutto. Jak widać wynagrodzenie w instytucjach oświatowych nie należy do najwyższych.

Na nieco wyższą pensję mogą liczyć osoby zatrudnione w innych branżach, biznesie - działach HR, firmach edukacyjnych.

Gdzie warto studiować pedagogikę?

Sprawdź, które inne ośrodki akademickie i uczelnie oferują kierunki pedagogiczne.

Poznaj ich ofertę kształcenia, warunki naboru oraz dostępne specjalności.

Może zainteresują Cię szczególnie inne kierunki:

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sportu

Pedagogika wczesnej edukacji

E-pedagogika

Zobacz typy studiów pedagogicznych.

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Poznaniu
​Rynek pracy w Poznaniu
​Rynek pracy w Poznaniu
​Życie studenckie w Poznaniu
​Życie studenckie w Poznaniu
​Gdzie mieszkać w Poznaniu - poradnik studenta
​Gdzie mieszkać w Poznaniu - poradnik studenta
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Poznaniu
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
​Logistyka w Poznaniu
​Logistyka w Poznaniu
​Dziennikarstwo w Poznaniu
​Dziennikarstwo w Poznaniu
​Psychologia w Poznaniu
​Psychologia w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
​Informatyka w Poznaniu
​Informatyka w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
Ekonomia w Poznaniu
Ekonomia w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Gdzie studiować? Studiuj w Poznaniu
Gdzie studiować? Studiuj w Poznaniu
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu - turystyka i rekreacja
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu - turystyka i rekreacja
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Białostocka
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu