Jakiego artykułu szukasz?

Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Studia pedagogiczne to grupa kierunków obejmujących kształcenie związane z tematyką wychowania, opieki i rozwoju dzieci i młodzieży, wspierania dzieci z deficytami rozwojowymi i wychowawczymi. Pedagogika zajmuje się także aspektami rozwoju zawodowego czy aktywizacją osób starszych.

Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Studia pedagogiczne

Studia pedagogiczne obejmują szerokie spektrum zagadnień z różnych obszarów pedagogiki ogólnej, socjologii, psychologii, antropologii, resocjalizacji, penitencjarystyki.

Kierunki pedagogiczne wybierają osoby zainteresowane w przyszłości pracą z dziećmi, osobami w potrzebie, z problemami edukacyjnymi, trudnościami z dostosowaniem się do oczekiwań społecznych. W przyszłej pracy przydatne będą umiejętności miękki, kompetencje komunikacyjne, empatia, cierpliwość, wyrozumiałość.

Większość studiów pedagogicznych realizowanych jest w systemie dwustopniowym. Jedynie kierunek pedagogika specjalna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to jednolite studia magisterskie.

Kierunki pedagogiczne i specjalizacje

Pedagogika, wybrane specjalności:

 • animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
 • edukacja medialna i technologie informacyjne
 • edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim
 • opieka osób starszych
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych
 • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • profilaktyka i interwencja kryzysowa
 • projektowanie edukacyjne
 • resocjalizacja
 • resocjalizacja nieletnich
 • resocjalizacja z elementami kryminologii
 • socjoterapia i promocja zdrowia
 • terapia autyzmu
 • terapia pedagogiczna
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • zarządzanie oświatą
 • zarządzanie w oświacie

Pedagogika specjalna, przykładowe specjalności:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • edukacja wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • logopedia – profilaktyka i terapia
 • logopedia kliniczna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Animacja osób 50+, specjalności:

 • animator aktywności fizycznej seniorów
 • animator aktywności społeczno-kulturalnej seniorów

Studia pedagogiczne - uczelnie

Kandydaci na pedagogikę mają do wyboru wiele uczelni. To przede wszystkim UAM, z bogatą ofertą specjalności, ale też uczelnie zawodowe rozmieszczone w woj. wielkopolskim i liczne niepubliczne szkoły wyższe.

Szczegóły dotyczące możliwości studiowania kierunków pedagogicznych, zasad rekrutacji oraz kosztów kształcenia znajdują się w serwisach poniższych uczelni:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Wielkopolska Akademia Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej - Akademia Nauk Stosowanych

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla St. Leszczyńskiego w Lesznie

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu

Akademia Nauk Stosowanych im. Mieszka I w Poznaniu

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Trzciance

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Studia pedagogiczne - rekrutacja

Kandydaci na kierunki pedagogiczne rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z konkretnych przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Najczęściej wymagany jest język polski, język obcy oraz przedmiot wybrany spośród: biologia, historia, informatyka, matematyka, wos, chemia, fizyka, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

Kandydaci na specjalności logopedyczne mogą być poddani sprawdzianowi predyspozycji językowych, który ma wykluczyć ewentualne zaburzenia mowy.

Rekrutacja do uczelni niepublicznych najczęściej odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady kwalifikacji należy zawsze sprawdzać w serwisach internetowych szkół wyższych.

Praca po studiach pedagogicznych

Absolwenci pedagogiki, zależnie od ukończonej specjalności, przygotowani są do pracy w:

 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych
 • ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych
 • instytucjach pomocy i opieki społecznej
 • ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
 • domach dziecka
 • schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie
 • internatach
 • świetlicach środowiskowych i terapeutycznych
 • organizacjach charytatywnych
 • zakładach karnych, poprawczych
 • świetlicach środowiskowych
 • domach kultury
 • domach seniora
 • instytucjach doradztwa zawodowego
 • działach personalnych
 • firmach HR
 • firmach szkoleniowych.

Studia pedagogiczne - opinie


Ile zarabia pedagog?

Mediana zarobków pedagoga szkolnego to ok. 4000 zł brutto. Jak widać wynagrodzenie w instytucjach oświatowych nie należy do najwyższych.

Na nieco wyższą pensję mogą liczyć osoby zatrudnione w innych branżach, biznesie - działach HR, firmach edukacyjnych.

Gdzie warto studiować pedagogikę?

Sprawdź, które inne ośrodki akademickie i uczelnie oferują kierunki pedagogiczne.

Poznaj ich ofertę kształcenia, warunki naboru oraz dostępne specjalności.

Może zainteresują Cię szczególnie inne kierunki:

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sportu

Pedagogika wczesnej edukacji

E-pedagogika

Zobacz typy studiów pedagogicznych.

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Poznaniu
​Rynek pracy w Poznaniu
​Rynek pracy w Poznaniu
​Życie studenckie w Poznaniu
​Życie studenckie w Poznaniu
​Gdzie mieszkać w Poznaniu - poradnik studenta
​Gdzie mieszkać w Poznaniu - poradnik studenta
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Poznaniu
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
​Logistyka w Poznaniu
​Logistyka w Poznaniu
​Dziennikarstwo w Poznaniu
​Dziennikarstwo w Poznaniu
​Psychologia w Poznaniu
​Psychologia w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
​Informatyka w Poznaniu
​Informatyka w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
Ekonomia w Poznaniu
Ekonomia w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Gdzie studiować? Studiuj w Poznaniu
Gdzie studiować? Studiuj w Poznaniu
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu - turystyka i rekreacja
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu - turystyka i rekreacja
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Coventry University Wrocław
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Politechnika Lubelska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego