Jakiego artykułu szukasz?

Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Studia pedagogiczne to grupa kierunków obejmujących kształcenie związane z tematyką wychowania, opieki i rozwoju dzieci i młodzieży, wspierania dzieci z deficytami rozwojowymi i wychowawczymi. Pedagogika zajmuje się także aspektami rozwoju zawodowego czy aktywizacją osób starszych.

Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Studia pedagogiczne obejmują szerokie spektrum zagadnień z różnych obszarów pedagogiki ogólnej, socjologii, psychologii, antropologii, resocjalizacji, penitencjarystyki.

Kierunki pedagogiczne wybierają osoby zainteresowane w przyszłości pracą z dziećmi, osobami w potrzebie, z problemami edukacyjnymi, trudnościami z dostosowaniem się do oczekiwań społecznych. W przyszłej pracy przydatne będą umiejętności miękki, kompetencje komunikacyjne, empatia, cierpliwość, wyrozumiałość.

Większość studiów pedagogicznych realizowanych jest w systemie dwustopniowym. Jedynie kierunek pedagogika specjalna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to jednolite studia magisterskie.

Jakie kierunki pedagogiczne?

Pedagogika, wybrane specjalności:

 • animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
 • edukacja medialna i technologie informacyjne
 • edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim
 • opieka osób starszych
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych
 • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • profilaktyka i interwencja kryzysowa
 • projektowanie edukacyjne
 • resocjalizacja
 • resocjalizacja nieletnich
 • resocjalizacja z elementami kryminologii
 • socjoterapia i promocja zdrowia
 • terapia autyzmu
 • terapia pedagogiczna
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • zarządzanie oświatą
 • zarządzanie w oświacie

Pedagogika specjalna, przykładowe specjalności:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • edukacja wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • logopedia – profilaktyka i terapia
 • logopedia kliniczna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Animacja osób 50+, specjalności:

 • animator aktywności fizycznej seniorów
 • animator aktywności społeczno-kulturalnej seniorów

Studia pedagogiczne - które uczelnie?

Kandydaci na pedagogikę mają do wyboru wiele uczelni. To przede wszystkim UAM, z bogatą ofertą specjalności, ale też uczelnie zawodowe rozmieszczone w woj. wielkopolskim i liczne niepubliczne szkoły wyższe.

Szczegóły dotyczące możliwości studiowania kierunków pedagogicznych, zasad rekrutacji oraz kosztów kształcenia znajdują się w serwisach poniższych uczelni:

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla St. Leszczyńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji Im. Mieszka I w Poznaniu

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Trzciance

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Politechnika Poznańska

Które przedmioty zdawać na maturze?

Kandydaci na kierunki pedagogiczne rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z konkretnych przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Najczęściej wymagany jest język polski, język obcy oraz przedmiot wybrany spośród: biologia, historia, informatyka, matematyka, wos, chemia, fizyka, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

Kandydaci na specjalności logopedyczne mogą być poddani sprawdzianowi predyspozycji językowych, który ma wykluczyć ewentualne zaburzenia mowy.

Rekrutacja do uczelni niepublicznych najczęściej odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady kwalifikacji należy zawsze sprawdzać w serwisach internetowych szkół wyższych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci pedagogiki, zależnie od ukończonej specjalności, przygotowani są do pracy w:

 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych
 • ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych
 • instytucjach pomocy i opieki społecznej
 • ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
 • domach dziecka
 • schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie
 • internatach
 • świetlicach środowiskowych i terapeutycznych
 • organizacjach charytatywnych
 • zakładach karnych, poprawczych
 • świetlicach środowiskowych
 • domach kultury
 • domach seniora
 • instytucjach doradztwa zawodowego
 • działach personalnych
 • firmach HR
 • firmach szkoleniowych.

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Poznaniu
​Rynek pracy w Poznaniu
​Rynek pracy w Poznaniu
​Życie studenckie w Poznaniu
​Życie studenckie w Poznaniu
​Gdzie mieszkać w Poznaniu - poradnik studenta
​Gdzie mieszkać w Poznaniu - poradnik studenta
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Poznaniu
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
​Logistyka w Poznaniu
​Logistyka w Poznaniu
​Dziennikarstwo w Poznaniu
​Dziennikarstwo w Poznaniu
​Psychologia w Poznaniu
​Psychologia w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
​Informatyka w Poznaniu
​Informatyka w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
Ekonomia w Poznaniu
Ekonomia w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Gdzie studiować? Studiuj w Poznaniu
Gdzie studiować? Studiuj w Poznaniu
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu - turystyka i rekreacja
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu - turystyka i rekreacja
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu