Jakiego artykułu szukasz?

Pedagogika w Krakowie

Pedagogika to studia dla osób, których powołaniem jest praca z ludźmi potrzebującymi wsparcia i opieki, w szczególności z dziećmi w zakresie ich wychowania.

Pedagogika w Krakowie

Absolwenci kierunku Pedagogika są zatrudniani jako wychowawcy i pedagodzy w szkołach, świetlicach, ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych, specjaliści w poradniach rodzinnych, ośrodkach dla uzależnionych, zakładach poprawczych, izbach dziecka, pracownicy administracji oświatowej, domów kultury, placówkach organizujących czas wolny.

Warto również dostrzec potencjał pedagoga poza typowo nauczycielską ścieżką kariery zawodowej i wybrać specjalność, której ukończenie poszerzy wachlarz możliwości zawodowych.

Kierunek pedagogika prowadzony jest w formie studiów licencjackich I stopnia. Wybrane uczelnie oferują magisterskie studia II stopnia.

Studenci zaliczają m.in. takie przedmioty jak: historia myśli pedagogicznej, teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika społeczna, pedagogika specjalna, dydaktyka specjalna, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, etyka zawodu pedagoga, media w edukacji, filozofia, psychologia rozwojowa.

Gdzie studiować pedagogikę w Krakowie?

Uczelnie oferujące studia na pedagogice w Krakowie to:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, tylko studia stacjonarne, specjalności:

 • pedagogika społeczno-opiekuńcza
 • animacja społeczno-kulturowa.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, filozofia, historia, historia sztuki, język obcy, matematyka, wos.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Specjalność na studiach I stopnia:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Specjalność na studiach II stopnia:

 • resocjalizacja połączona z socjoterapią
 • tanatopedagogika

Koszt studiów - 2300 zł za semestr.

Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, specjalności:

 • logopedia
 • resocjalizacja kreująca
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1900 zł.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, specjalności:

 • społeczno-opiekuńcza z pedagogiką wczesnoszkolną
 • promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień.

Studia niestacjonarne kosztują 3800 zł za rok.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
 • kreator działań społecznych w biznesie
 • pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym - specjalność nauczycielska
 • pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim - specjalność nauczycielska.

Studia stacjonarne kosztują 2370 zł za semestr, niestacjonarne - 2260 zł.

Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie, specjalności:

 • terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką
 • edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie, specjalności:

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika opiekuńczo wychowawcza
 • resocjalizacja.

Rok studiów kosztuje 3900 zł.

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie