Jakiego artykułu szukasz?

Pedagogika w Krakowie

Pedagogika to studia dla osób, których powołaniem jest praca z ludźmi potrzebującymi wsparcia i opieki, w szczególności z dziećmi w zakresie ich wychowania.

Pedagogika w Krakowie

Pedagogika - studia

Kierunek pedagogika prowadzony jest w formie studiów licencjackich I stopnia. Wybrane uczelnie oferują magisterskie studia II stopnia. Z kolei pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to studia jednolite magisterskie, które trwają 5 lat.

Niewątpliwie to propozycja dla osób lubiących kontakt z innymi, kandydatów empatycznych, wrażliwych, cierpliwych, ale też kreatywnych, poszukujących nowych rozwiązań i pomysłów.

Czym zajmuje się pedagog?

Obecnie rola pedagoga nie ogranicza się jedynie do pracy w szkole, gdzie kluczowymi zadaniami jest pomoc w problemach edukacyjnych, wychowawczych, współpraca z rodzicami i opiekunami, diagnozowanie problemów i deficytów rozwojowych, organizowania wsparcia, motywowanie dzieci i młodzieży do samorozwoju.

Pedagodzy wybierający inne specjalizacje kształcenia mogą zajmować się profilaktyką społeczną, animacją czasu wolnego, promowaniem zdrowia i edukacji zdrowotnej, opieką w ośrodkach dla cudzoziemców, prowadzić warsztaty, szkolenia motywacyjnej w grupach pracowników, pracować w charakterze edukatora, trenera, skupiać na edukacji i rozwoju osób dorosłych.

Studia pedagogiczne w Krakowie

Uczelnie oferujące studia na pedagogice w Krakowie to:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Pedagogika - specjalizacje

W ramach kierunku Pedagogika uczelnie oferują różnorodne ścieżki kształcenia. Wybrane z nich to:

 • pedagogika społeczno-opiekuńcza
 • animacja społeczno-kulturowa
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • resocjalizacja połączona z socjoterapią
 • tanatopedagogika
 • logopedia
 • resocjalizacja kreująca
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
 • społeczno-opiekuńcza z pedagogiką wczesnoszkolną
 • promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
 • kreator działań społecznych w biznesie
 • pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym - specjalność nauczycielska
 • pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim - specjalność nauczycielska.

Pedagogika - przedmioty na studiach

Studenci zaliczają m.in. takie przedmioty jak: historia myśli pedagogicznej, teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika społeczna, pedagogika specjalna, dydaktyka specjalna, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, etyka zawodu pedagoga, media w edukacji, filozofia, psychologia rozwojowa.

Pedagogika - rekrutacja

Rekrutacja na UJ odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, filozofia, historia, historia sztuki, język obcy, matematyka, wos.

Tylko język polski punktowany jest na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN.

Uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po pedagogice

Absolwenci kierunku Pedagogika są zatrudniani jako wychowawcy i pedagodzy w szkołach, świetlicach, ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych, specjaliści w poradniach rodzinnych, ośrodkach dla uzależnionych, zakładach poprawczych, izbach dziecka, pracownicy administracji oświatowej, domów kultury, placówkach organizujących czas wolny.

Warto również dostrzec potencjał pedagoga poza typowo nauczycielską ścieżką kariery zawodowej i wybrać specjalność, której ukończenie poszerzy wachlarz możliwości zawodowych.

Ile zarabia pedagog?

Wynagrodzenie w instytucjach oświatowych nie należy do najwyższych. Mediana zarobków pedagoga szkolnego to ok. 4000 zł brutto.

Na nieco wyższą pensję mogą liczyć osoby zatrudnione w innych branżach, działach HR, firmach edukacyjnych.

Czy warto studiować pedagogikę?

Ukończenie studiów pedagogicznych nie ogranicza absolwentom możliwości pracy tylko w instytucjach oświatowych. Różnorodne specjalności pozwalają zdobyć wykształcenie przydatne w wielu obszarach funkcjonowania dzieci, młodzieży czy osób dorosłych.

Niemniej wybór tego kierunku powinien przede wszystkim dotyczyć kandydatów, które czują powołanie do pracy z innymi, potrzebującymi osobami.

Pedagogika - opinie

O swoich studiach pedagogicznych opowiada absolwentka kierunku:

***

Może zainteresują Cię szczególnie inne kierunki:

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sportu

Pedagogika wczesnej edukacji

E-pedagogika

Zobacz typy studiów pedagogicznych.

Poznaj wykaz kierunków pedagogicznych.

Powiązane treści

Pedagogika specjalna – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Pedagogika specjalna – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Pedagogika – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Pedagogika – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Zamojska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Warszawska Akademia Medyczna