Jakiego kierunku studiów szukasz?

International security and development

Studia na kierunku International Security and Development mają na celu wyposażyć w wiedzę umożliwiającą poznanie procesów bezpieczeństwa międzynarodowego oraz mechanizmów pomocy rozwojowej i przygotować do pracy na terenie państw objętych konfliktem lub w państwach postkonfliktowych zmagających się z dużą destabilizacją wewnętrzną. Studia dostarczają umiejętności niesienia pomocy humanitarnej i rozwojowej z uwzględnieniem funkcji poszczególnych instytucji oraz obowiązujących regulacji prawnych. Studenci zapoznają się również z metodami przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa międzynarodowego oraz ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, wojskowej, ekonomicznej i społecznej.

Studenci mają możliwość profilowania kształcenia i specjalizowania się w ramach:

 • international security,
 • international development.

Są to studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku international security and development

Studia na tym kierunku to oferta dla absolwentów studiów I stopnia dysponujących dyplomem uzyskanym na dowolnym kierunku. To propozycja dla osób, które interesują się politologią, zagadnieniami dotyczącymi stosunków międzynarodowych oraz kwestiami związanymi z bezpieczeństwem w ujęciu lokalnym oraz międzynarodowym i chcą poszerzać swoją wiedzę na temat relacji międzynarodowych związanych z bezpieczeństwem i pomocą rozwojową.

Program kształcenia na kierunku international security and development

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • International Relations Analysis
 • Development Economics
 • The International Order and Development Policy
 • Just War Theory and Its Adversaries
 • Conflicts, Peacebuilding and Development
 • Leadership and Human Resources Management
 • World Politics since 1945
 • Introduction to Security Studies
 • Cross-cultural Communication
 • Psychology of Security.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku international security and development

Rekrutacja na studia odbywa się w oparciu o ocenę:

 • listu motywacyjnego sporządzonego w języku angielskim,
 • listów referencyjnych.

Dodatkowym kryterium jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka angielskiego. Z rozmowy mogą być zwolnieni kandydaci posiadający dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Szczegółowe wymagania rekrutacyjne dostępne są na stronie uczelni prowadzącej ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku international security and development

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • agencjach i organach bezpieczeństwa państwa,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych,
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem oraz pomocą rozwojową.

Opinie o kierunku international security and development

„Studia łączą przygotowanie teoretyczne z praktycznymi aspektami pracy w instytucjach zajmującymi się bezpieczeństwem międzynarodowego i pomocy rozwojową, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do pracy w Polsce. Jednocześnie dzięki realizacji zajęć w języku angielskim dają możliwość budowania ścieżki zawodowej także za granicą.”

Kierunki pokrewne do kierunku international security and development

Jakie uczelnie oferują kierunek international security and development

W których miastach można studiować kierunek international security and development

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim