Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

uczelnia publiczna, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, (+12) 663 14 01, 663 14 08, rekrutacja@uj.edu.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rekrutacja na rok akademicki 2022_2023

Nabór na studia odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu IRK. W dniu 1 czerwca startują nabory dla obywateli polskich na jednolite studia magisterskie, pierwszego oraz drugiego stopnia.

UJ przygotował sześć nowości – jedne studia pierwszego stopnia w języku polskim oraz pięć studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim.

Łączna liczba miejsc przewidziana w tegorocznej rekrutacji to nieco ponad 17 000 miejsc. Dla najliczniejszej grupy kandydatów, czyli absolwentów szkół średnich przeznaczone jest niemal 10 000.

UJ Kraków - limity przyjęć na studia

Obywatele polscy - studia stacjonarne i niestacjonarne

Łącznie: 17 110

Studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia: 9 850 (8700 stacjonarne oraz 1 150 niestacjonarne)

Studia drugiego stopnia: 7 260 (6 060 stacjonarne oraz 1 200 niestacjonarne)

Harmonogram rekrutacji - studia I stopnia i jednolite magisterskie

Obywatele polscy na studia w języku polskim:

Początek rekrutacja - 1 czerwca. Ogłoszenie wyników - 15 lipca.

Harmonogram rekrutacji - studia II stopnia

Początek rekrutacja - 1 czerwca. Ogłoszenie wyników - 22 lipca.

Rekrutacja w dodatkowych turach, będzie prowadzona do połowy września, pod warunkiem, że będą wolne miejsca.

Cudzoziemcy i studia w językach obcych:

Nabór odbywa się w trzech turach. Wyniki dla I tury - 8 kwietnia, II tury - 1 lipca, III tury - 16 września.

Nowe kierunki studiów

Stacjonarne studia pierwszego stopnia w języku polskim:

 • studia polskie dla cudzoziemców – Wydział Polonistyki

Stacjonarne studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim:

 • chemia zrównoważonego rozwoju – Wydział Chemii
 • laboratoria kultury współczesnej – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • studia strategiczne nad Azją – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • twórcze pisanie – Wydział Polonistyki
 • zarządzanie w ochronie zdrowia – Wydział Nauk o Zdrowiu we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej

oraz Una Europa Bachelor in European Studies (studia pierwszego stopnia, program wspólny w ramach Una Europa)

Informacje organizacyjne w rekrutacji 2022_2023

 • Działania projakościowe – matura na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Wyjściowy próg minimalny wymagany do przyjęcia tj. średnia ważona z wymaganych przedmiotów min 40/100 punktów.
 • Zdalne egzaminy wstępne dla kandydatów cudzoziemców
 • Studenci i obywatele Ukrainy – możliwość podejmowania studiów na UJ:
  • standardowa rekrutacja;
  • przeniesienie (na podstawie regulaminu studiów);
  • przyjęcie w drodze weryfikacji efektów uczenia;
  • realizacja części kursów/przedmiotów na UJ.

Podstawowe dane statystyczne z rekrutacji na rok 2021/22

Łączna liczba osób przyjętych: 14 203, w tym cudzoziemcy: 1 133, w tym:

 • na studia JM oraz I stopnia: 8924 w tym cudzoziemcy: 640
 • na studia II stopnia: 5279 w tym cudzoziemcy 493

Liderzy rekrutacji:

Największa liczba kandydatów

 • psychologia – WZiKS (ponad 1900)
 • prawo (ponad 1800)
 • psychologia – WFilz (ponad 1300)

Najwięcej kandydatów na miejsce

 • filologia orientalna – japonistyka (17)
 • ekonomia (16)
 • studia nad Koreą (15)

Wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Politechnika Łódzka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Coventry University Wrocław
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu