Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

uczelnia publiczna, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, (+12) 663 14 01, 663 14 08, rekrutacja@uj.edu.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rekrutacja na rok akademicki 2022_2023

Nabór na studia odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu IRK. W dniu 1 czerwca startują nabory dla obywateli polskich na jednolite studia magisterskie, pierwszego oraz drugiego stopnia.

UJ przygotował sześć nowości – jedne studia pierwszego stopnia w języku polskim oraz pięć studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim.

Łączna liczba miejsc przewidziana w tegorocznej rekrutacji to nieco ponad 17 000 miejsc. Dla najliczniejszej grupy kandydatów, czyli absolwentów szkół średnich przeznaczone jest niemal 10 000.

UJ Kraków - limity przyjęć na studia

Obywatele polscy - studia stacjonarne i niestacjonarne

Łącznie: 17 110

Studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia: 9 850 (8700 stacjonarne oraz 1 150 niestacjonarne)

Studia drugiego stopnia: 7 260 (6 060 stacjonarne oraz 1 200 niestacjonarne)

Harmonogram rekrutacji - studia I stopnia i jednolite magisterskie

Obywatele polscy na studia w języku polskim:

Początek rekrutacja - 1 czerwca. Ogłoszenie wyników - 15 lipca.

Harmonogram rekrutacji - studia II stopnia

Początek rekrutacja - 1 czerwca. Ogłoszenie wyników - 22 lipca.

Rekrutacja w dodatkowych turach, będzie prowadzona do połowy września, pod warunkiem, że będą wolne miejsca.

Cudzoziemcy i studia w językach obcych:

Nabór odbywa się w trzech turach. Wyniki dla I tury - 8 kwietnia, II tury - 1 lipca, III tury - 16 września.

Nowe kierunki studiów

Stacjonarne studia pierwszego stopnia w języku polskim:

 • studia polskie dla cudzoziemców – Wydział Polonistyki

Stacjonarne studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim:

 • chemia zrównoważonego rozwoju – Wydział Chemii
 • laboratoria kultury współczesnej – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • studia strategiczne nad Azją – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • twórcze pisanie – Wydział Polonistyki
 • zarządzanie w ochronie zdrowia – Wydział Nauk o Zdrowiu we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej

oraz Una Europa Bachelor in European Studies (studia pierwszego stopnia, program wspólny w ramach Una Europa)

Informacje organizacyjne w rekrutacji 2022_2023

 • Działania projakościowe – matura na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Wyjściowy próg minimalny wymagany do przyjęcia tj. średnia ważona z wymaganych przedmiotów min 40/100 punktów.
 • Zdalne egzaminy wstępne dla kandydatów cudzoziemców
 • Studenci i obywatele Ukrainy – możliwość podejmowania studiów na UJ:
  • standardowa rekrutacja;
  • przeniesienie (na podstawie regulaminu studiów);
  • przyjęcie w drodze weryfikacji efektów uczenia;
  • realizacja części kursów/przedmiotów na UJ.

Podstawowe dane statystyczne z rekrutacji na rok 2021/22

Łączna liczba osób przyjętych: 14 203, w tym cudzoziemcy: 1 133, w tym:

 • na studia JM oraz I stopnia: 8924 w tym cudzoziemcy: 640
 • na studia II stopnia: 5279 w tym cudzoziemcy 493

Liderzy rekrutacji:

Największa liczba kandydatów

 • psychologia – WZiKS (ponad 1900)
 • prawo (ponad 1800)
 • psychologia – WFilz (ponad 1300)

Najwięcej kandydatów na miejsce

 • filologia orientalna – japonistyka (17)
 • ekonomia (16)
 • studia nad Koreą (15)

Wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane