Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

uczelnia publiczna, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, (+12) 663 14 01, 663 14 08, rekrutacja@uj.edu.pl

Rekrutacja na studia 2023/2024

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Nabór na studia odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu IRK. W dniu 1 czerwca startują nabory dla obywateli polskich na jednolite studia magisterskie, pierwszego oraz drugiego stopnia.

UJ przygotował sześć nowości – jedne studia pierwszego stopnia w języku polskim oraz pięć studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim.

Łączna liczba miejsc przewidziana w tegorocznej rekrutacji to nieco ponad 17 000 miejsc. Dla najliczniejszej grupy kandydatów, czyli absolwentów szkół średnich przeznaczone jest niemal 10 000.

UJ Kraków - limity przyjęć na studia

Obywatele polscy - studia stacjonarne i niestacjonarne

Łącznie: 17 110

Studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia: 9 850 (8700 stacjonarne oraz 1 150 niestacjonarne)

Studia drugiego stopnia: 7 260 (6 060 stacjonarne oraz 1 200 niestacjonarne)

Harmonogram rekrutacji - studia I stopnia i jednolite magisterskie

Obywatele polscy na studia w języku polskim:

Początek rekrutacja - 1 czerwca. Ogłoszenie wyników - 15 lipca.

Harmonogram rekrutacji - studia II stopnia

Początek rekrutacja - 1 czerwca. Ogłoszenie wyników - 22 lipca.

Rekrutacja w dodatkowych turach, będzie prowadzona do połowy września, pod warunkiem, że będą wolne miejsca.

Cudzoziemcy i studia w językach obcych:

Nabór odbywa się w trzech turach. Wyniki dla I tury - 8 kwietnia, II tury - 1 lipca, III tury - 16 września.

Nowe kierunki studiów

Stacjonarne studia pierwszego stopnia w języku polskim:

 • studia polskie dla cudzoziemców – Wydział Polonistyki

Stacjonarne studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim:

 • chemia zrównoważonego rozwoju – Wydział Chemii
 • laboratoria kultury współczesnej – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • studia strategiczne nad Azją – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • twórcze pisanie – Wydział Polonistyki
 • zarządzanie w ochronie zdrowia – Wydział Nauk o Zdrowiu we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej

oraz Una Europa Bachelor in European Studies (studia pierwszego stopnia, program wspólny w ramach Una Europa)

Informacje organizacyjne w rekrutacji 2022_2023

 • Działania projakościowe – matura na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Wyjściowy próg minimalny wymagany do przyjęcia tj. średnia ważona z wymaganych przedmiotów min 40/100 punktów.
 • Zdalne egzaminy wstępne dla kandydatów cudzoziemców
 • Studenci i obywatele Ukrainy – możliwość podejmowania studiów na UJ:
  • standardowa rekrutacja;
  • przeniesienie (na podstawie regulaminu studiów);
  • przyjęcie w drodze weryfikacji efektów uczenia;
  • realizacja części kursów/przedmiotów na UJ.

Podstawowe dane statystyczne z rekrutacji na rok 2021/22

Łączna liczba osób przyjętych: 14 203, w tym cudzoziemcy: 1 133, w tym:

 • na studia JM oraz I stopnia: 8924 w tym cudzoziemcy: 640
 • na studia II stopnia: 5279 w tym cudzoziemcy 493

Liderzy rekrutacji:

Największa liczba kandydatów

 • psychologia – WZiKS (ponad 1900)
 • prawo (ponad 1800)
 • psychologia – WFilz (ponad 1300)

Najwięcej kandydatów na miejsce

 • filologia orientalna – japonistyka (17)
 • ekonomia (16)
 • studia nad Koreą (15)

Wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu