Jakiego kierunku studiów szukasz?

European joint master’s programme in english and american studies

European Joint Master’s Programme in English and American Studies to kierunek studiów drugiego stopnia, nastawiony na praktyczną naukę języka angielskiego.

Oferta ta dedykowana jest kandydatom, posiadającym dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w obszarze nauk humanistycznych. Osoby te muszą spełnić wymóg znajomości języka angielskiego na poziomie C1, co należy udokumentować jednym z certyfikatów: Cambridge CAE (Certificate of Advanced English): PASS, Michigan ECPE Examination for the Certificate of Proficiency in English): PASS, Trinity ISE 3 (Integrated Skills in English): PASS, Pearson PTE Academic: minimum score 76, IELTS: minimum overall score 7, TOEFL ITB test: minimum score 98.

Kandydatów na studia European Joint Master’s Programme in English and American Studies czeka rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca kompetencje językowe oraz predyspozycje do podjęcia studiów.

Studia European Joint Master’s Programme in English and American Studies oferują specjalizacje: językoznawstwo angielskie lub literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie. Studia realizowane są w porozumieniu z 7 uniwersytetami na świecie. Jest to 5 uniwersytetów partnerskich oferujących program wymiany studenckiej i podwójny dyplom dla absolwentów:

 • Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Niemcy
 • Karl-Franzens-Universität Graz, Austria
 • Université Paris Diderot, Francja
 • Ca’ Foscari University Venice, Włochy •
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Do tego dochodzą 3 uniwersytety partnerskie oferujące program wymiany studenckiej:

 • City College of the City University New York, USA
 • University of Pécs, Węgry
 • Autonomous University in Barcelona, Hiszpania

Student kierunku European Joint Master’s Programme in English and American Studies realizuje trzeci semestr studiów w wybranym uniwersytecie i po ukończeniu studiów może zdobyć podwójny dyplom (Master of Arts in English and American Studies): Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wybranej europejskiej uczelni partnerskiej (jeśli program wymiany został zrealizowany na uniwersytecie oferującym podwójny dyplom).

European Joint Master’s Programme in English and American Studies (EJMPEAS) to elitarna propozycja kształcenia, która pozwala rozwinąć wiedzę, zainteresowania, osobowość, umiejętności i zyskać doświadczenie studiowania na innej uczelni w Europie lub Stanach Zjednoczonych

Dla kogo studia na kierunku european joint master’s programme in english and american studies
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku european joint master’s programme in english and american studies
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku european joint master’s programme in english and american studies
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku european joint master’s programme in english and american studies
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku european joint master’s programme in english and american studies
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku european joint master’s programme in english and american studies
Jakie uczelnie oferują kierunek european joint master’s programme in english and american studies
W których miastach można studiować kierunek european joint master’s programme in english and american studies
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska