Jakiego kierunku studiów szukasz?

Stosunki międzynarodowe

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego oferuje studia I i II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe.

Rodzaj studiów: licencjackie, I stopnia
System studiów: tryb stacjonarny
Czas trwania: 3 lata, 6 semestrów

Profil ogólnoakademicki: 2018 – liczba godzin zajęć, 4 – liczba modułów do wyboru: Dyplomacja współczesna, Europa Środkowa, Studia regionalne lub Bezpieczeństwo międzynarodowe

Rodzaj studiów: magisterskie, II stopnia
System studiów: tryb stacjonarny
Czas trwania: 2 lata,4 semestry

Profil ogólnoakademicki: 1047 – liczba godzin zajęć, 737 – liczba godzin ćwiczeń, warsztatów i seminariów

Stosunki międzynarodowe to kierunek, który wychodzi naprzeciw wyzwaniom, oczekiwaniom i tendencjom współczesnego, zglobalizowanego świata. Problematyka stosunków międzynarodowych to nie tylko relacje między państwami oraz funkcjonowanie organizacji międzynarodowych. Należą do niej również takie współczesne zjawiska jak migracje międzynarodowe, intensyfikacja komunikacji międzykulturowej, funkcjonowanie korporacji transnarodowych, globalny przepływ informacji czy kształtowanie się międzynarodowego rynku pracy. Są to zjawiska o charakterze globalnym, jednak mające swoje reperkusje również na poziomie regionalnym i lokalnym, a także w indywidualnych doświadczeniach każdego z nas.

Przywiązujemy dużą wagę do praktycznego kształcenia umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia realizowane są przez osoby posiadające branżowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, będące efektem współpracy z różnymi szczeblami administracji państwa oraz organizacjami pozarządowymi. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w instytucjach unijnych, administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, choć świetnie odnajdą się również w sektorze prywatnym. Badania ekonomicznych losów absolwentów (ELA 2015) pokazują, że studenci naszych kierunków szybko znajdują satysfakcjonujące zatrudnienie.

Celem kształcenia realizowanego na kierunku Stosunki międzynarodowe jest nabycie przez absolwenta wiedzy i zdolności ułatwiających rozumienie i analizę złożoności współczesnego świata, przy jednoczesnym przekazaniu kompetencji praktycznych, potrzebnych na współczesnym rynku pracy. Jest to kierunek dla każdego, kto ma potrzebę aktywnego włączenia się w nurt współczesnych wydarzeń politycznych, ekonomicznych i kulturowych.

Czego nauczysz się na stosunkach międzynarodowych?

Nasi studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych, ekonomicznych i kulturalnych. Uczą się wykorzystywania jej w praktyce, co pozwala im później łatwiej odnaleźć się na dynamicznym rynku pracy. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności traktowany jest w naszym Instytucie jako fundament wykształcenia.

W ramach studiów dostępny jest bogaty wachlarz przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a także kursów specjalistycznych. W ten sposób student realizuje program studiów i zachowuje autonomię w zakresie doboru przedmiotów, które wpisują się w jego indywidualne zainteresowania.

W programie studiów I stopnia (licencjat) przewidziano także 120 godzinny kursu wybranego języka obcego oraz cykl specjalistycznych translatoriów. Dzięki temu zwiększono do 300 (!) liczbę godzin na naukę wyspecjalizowanego języka obcego, obejmującego swym zakresem słownictwo z zakresu polityki, dyplomacji, ekonomii, gospodarki, sfery bezpieczeństwa i wszystkich tych, które są niezbędne we współczesnym, zglobalizowanym świecie. Swoje umiejętności językowe i komunikację międzykulturową studenci mogę również ćwiczyć podczas szeroko dostępnych wyjazdów w ramach programu Erasmus + na uniwersytety w Niemczech, Francji, Finlandii, Turcji, Węgrzech, Hiszpanii, Portugalii i kilku innych krajach.

Co po studiach?

Oprócz wykształcenia stricte politologicznego absolwenci wyposażeni zostają w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach społecznych, mediach, służbie państwowej, w tym zagranicznej, a także w całym sektorze publicznym w Polsce i Europie.

Nasi absolwenci pełnią funkcje posłów i senatorów RP, ministrów rządu, prezydentów i burmistrzów miast; szefują licznym firmom i biznesom międzynarodowym; pracują w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, a także aktywnie działają na polu społecznym, kulturowym angażując się w działalność licznych organizacji pozarządowych.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym w trakcie studiów nasi absolwenci pracują w urzędach administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, urzędy gminne i starostwa powiatowe oraz w biurach poselskich), w mediach (lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich), w organizacjach pozarządowych lub też budują poważne kariery polityczne na szczeblu regionalnym i krajowym.

Przykładowe przedmioty nauczania

Studia licencjackie, I stopnia

 • Komunikowanie społeczne
 • Nowe media
 • Techniki i strategie PR
 • Badania i monitoring rynku
 • Branding

Studia magisterskie, II stopnia

 • Człowiek i społeczeństwo sieci
 • Rozmowy o mediach
 • Rozwój PR
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie informacją w nowych mediach


 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Civitas w Warszawie