Jakiego kierunku studiów szukasz?

Stosunki międzynarodowe

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego oferuje studia I i II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe.

Rodzaj studiów: licencjackie, I stopnia
System studiów: tryb stacjonarny
Czas trwania: 3 lata, 6 semestrów

Profil ogólnoakademicki: 2018 – liczba godzin zajęć, 4 – liczba modułów do wyboru: Dyplomacja współczesna, Europa Środkowa, Studia regionalne lub Bezpieczeństwo międzynarodowe

Rodzaj studiów: magisterskie, II stopnia
System studiów: tryb stacjonarny
Czas trwania: 2 lata,4 semestry

Profil ogólnoakademicki: 1047 – liczba godzin zajęć, 737 – liczba godzin ćwiczeń, warsztatów i seminariów

Stosunki międzynarodowe to kierunek, który wychodzi naprzeciw wyzwaniom, oczekiwaniom i tendencjom współczesnego, zglobalizowanego świata. Problematyka stosunków międzynarodowych to nie tylko relacje między państwami oraz funkcjonowanie organizacji międzynarodowych. Należą do niej również takie współczesne zjawiska jak migracje międzynarodowe, intensyfikacja komunikacji międzykulturowej, funkcjonowanie korporacji transnarodowych, globalny przepływ informacji czy kształtowanie się międzynarodowego rynku pracy. Są to zjawiska o charakterze globalnym, jednak mające swoje reperkusje również na poziomie regionalnym i lokalnym, a także w indywidualnych doświadczeniach każdego z nas.

Przywiązujemy dużą wagę do praktycznego kształcenia umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia realizowane są przez osoby posiadające branżowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, będące efektem współpracy z różnymi szczeblami administracji państwa oraz organizacjami pozarządowymi. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w instytucjach unijnych, administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, choć świetnie odnajdą się również w sektorze prywatnym. Badania ekonomicznych losów absolwentów (ELA 2015) pokazują, że studenci naszych kierunków szybko znajdują satysfakcjonujące zatrudnienie.

Celem kształcenia realizowanego na kierunku Stosunki międzynarodowe jest nabycie przez absolwenta wiedzy i zdolności ułatwiających rozumienie i analizę złożoności współczesnego świata, przy jednoczesnym przekazaniu kompetencji praktycznych, potrzebnych na współczesnym rynku pracy. Jest to kierunek dla każdego, kto ma potrzebę aktywnego włączenia się w nurt współczesnych wydarzeń politycznych, ekonomicznych i kulturowych.

Czego nauczysz się na stosunkach międzynarodowych?

Nasi studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych, ekonomicznych i kulturalnych. Uczą się wykorzystywania jej w praktyce, co pozwala im później łatwiej odnaleźć się na dynamicznym rynku pracy. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności traktowany jest w naszym Instytucie jako fundament wykształcenia.

W ramach studiów dostępny jest bogaty wachlarz przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a także kursów specjalistycznych. W ten sposób student realizuje program studiów i zachowuje autonomię w zakresie doboru przedmiotów, które wpisują się w jego indywidualne zainteresowania.

W programie studiów I stopnia (licencjat) przewidziano także 120 godzinny kursu wybranego języka obcego oraz cykl specjalistycznych translatoriów. Dzięki temu zwiększono do 300 (!) liczbę godzin na naukę wyspecjalizowanego języka obcego, obejmującego swym zakresem słownictwo z zakresu polityki, dyplomacji, ekonomii, gospodarki, sfery bezpieczeństwa i wszystkich tych, które są niezbędne we współczesnym, zglobalizowanym świecie. Swoje umiejętności językowe i komunikację międzykulturową studenci mogę również ćwiczyć podczas szeroko dostępnych wyjazdów w ramach programu Erasmus + na uniwersytety w Niemczech, Francji, Finlandii, Turcji, Węgrzech, Hiszpanii, Portugalii i kilku innych krajach.

Co po studiach?

Oprócz wykształcenia stricte politologicznego absolwenci wyposażeni zostają w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach społecznych, mediach, służbie państwowej, w tym zagranicznej, a także w całym sektorze publicznym w Polsce i Europie.

Nasi absolwenci pełnią funkcje posłów i senatorów RP, ministrów rządu, prezydentów i burmistrzów miast; szefują licznym firmom i biznesom międzynarodowym; pracują w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, a także aktywnie działają na polu społecznym, kulturowym angażując się w działalność licznych organizacji pozarządowych.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym w trakcie studiów nasi absolwenci pracują w urzędach administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, urzędy gminne i starostwa powiatowe oraz w biurach poselskich), w mediach (lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich), w organizacjach pozarządowych lub też budują poważne kariery polityczne na szczeblu regionalnym i krajowym.

Przykładowe przedmioty nauczania

Studia licencjackie, I stopnia

 • Komunikowanie społeczne
 • Nowe media
 • Techniki i strategie PR
 • Badania i monitoring rynku
 • Branding

Studia magisterskie, II stopnia

 • Człowiek i społeczeństwo sieci
 • Rozmowy o mediach
 • Rozwój PR
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie informacją w nowych mediach


 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Kaliski
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku