Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie publiczne

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego oferuje studia II stopnia na kierunku Zarządzanie publiczne.

Rodzaj studiów: magisterskie, II stopnia
System studiów: tryb stacjonarny
Czas trwania: 2 lata,4 semestry

Profil praktyczny: 1041 – liczba godzin zajęć, 400 – liczba godzin praktyk zawodowych

Kierunek Zarządzanie publiczne posiada certyfikat „Studia z Przyszłością”, co oznacza że nasze studia:

 • zapewniają absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy
 • realizowane są w oparciu o nowoczesny i innowacyjny program kształcenia
 • prowadzone są z udziałem kadry akademickiej posiadającej kwalifikacje adekwatne do założonych efektów uczenia się.

Czego nauczysz się na zarządzaniu publicznym?

Absolwent tego kierunku otrzymuje zawansowaną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego zarządzania publicznego, umożliwiającego kierowanie sobą, grupą i zespołem. W ramach studiów każdy student zrealizuje program praktyk zawodowych, który trwa aż 3 semestry.

Studenci mają możliwość poznania m.in. podstaw nowoczesnego projektowania (praca projektowa). Zdobytą wiedzę teoretyczną uczą się stosować w praktyce poprzez identyfikację problemu, przygotowanie projektu, jego realizację i rozliczenie. Posiądą także umiejętności z zakresu kompetencji miękkich oraz specjalistycznych kompetencji w obsłudze projektów cyfrowych. Dowiedzą się jak zarządzać wizerunkiem oraz karierą, a także jak zarządzać w sytuacjach kryzysowych oraz w międzynarodowym środowisku.

Absolwenci kierunku Zarządzanie publiczne zdobędą kompetencje językowe z języka obcego na poziomie B2+ oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu administracji publicznej. Ponadto uzyskają umiejętności z zakresu technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania otoczenia wirtualnego do przygotowania i realizacji projektów zawodowych.

Program studiów został tak opracowany, by absolwent Zarządzania Publicznego był jak najlepiej przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej, regionalnej i lokalnej, przedsiębiorstwach prywatnych oraz w NGO’sach.

Co po studiach?

Będziecie mogli już w trakcie studiów podjąć pracę, gdyż nabędziecie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, dzięki którym będziecie w stanie przezwyciężyć początkowe trudności, a także zaprojektować proces rozwoju własnej kariery zawodowej. Dzięki zajęciom i spotkaniom z praktykami zarządzania będzie w stanie rozwijać własną sieć networkingową i podjąć współpracę, by stać się cenionym na rynku pracy pracownikiem.

Będziecie w stanie zarządzać sobą, działaniami i procesami, w ujęciu indywidualnym oraz grupowym, dzięki czemu będziecie mieli ułatwiony start w sytuacji, gdy chcecie pracować w administracji publicznej i służbach, biznesie, mediach i organizacjach pozarządowych.

Nie wiecie obecnie, co chcecie robić po studiach? Nic nie szkodzi! Dzięki programowi praktyk, realizowanych przy współpracy z partnerami z wszystkich sektorów będziecie mieli możliwość „spróbowania” pracy i przekonania się, gdzie na pewno nie chcecie pracować, a w których miejscach chętnie byście zostali na stałe. Stworzymy Wam możliwość podjęcia takiego wyzwania!

Przykładowe przedmioty nauczania

 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Przywództwo w organizacjach
 • Polityki publiczne
 • Inteligentne zarządzanie miastem
 • Zarządzanie komunikacją
 • Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
 • Zarządzanie finansami publicznymi

W 2022 roku kierunek Zarządzanie publiczne został nagrodzony Laurem Innowacji przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, potwierdzając tym samym znakomity wynik postępowania akredytacyjnego w kategorii najbardziej innowacyjnych kierunków studiów.

Studenci kierunku łączą studia z działalnością zawodową. Pracują w trakcie studiów w urzędach, prywatnym biznesie lub organizacjach pozarządowych, rozwijają własną działalność gospodarczą, a nawet pełnią służbę.

Planują i rozwijają swoje pasje i zainteresowania na różnych polach: wolontariatu, działalności z zakresu CSR oraz działaniach naukowych (koła naukowe, media studenckie).

Stwarzamy możliwości rozwoju każdemu, a pomysły i idee wyrażane przez studentów są dla nas ważnym wyznacznikiem bieżących działań. Dzięki współpracy ze Studencką Radą Wydziału realizowane są projekty mające na celu jeszcze wyższy poziom zaangażowania studentów w proces własnego i instytucjonalnego rozwoju!

 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Piotrkowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie