• UAM Poznań
Jakiego typu studiów szukasz?

Studia biologiczno-przyrodnicze

Biologiczno-przyrodnicze

Jeżeli od najmłodszych lat interesowałeś się światem roślin i zwierząt, fascynował się podział komórki, fotosynteza, skład tkanek i na skrzydłach frunąłeś na lekcje biologii, to studia biologiczno-przyrodnicze są propozycją wprost idealną dla Ciebie.

Oczywiście nauka w szkolnym laboratorium a zgłębianie kierunków z obszaru biologicznego czy przyrodniczego to dwie rożne sprawy. Kształcenie akademickie stwarza nieograniczone możliwości rozwoju własnych zainteresowań, pasji, wiedzy, ale o to przecież chodzi w studiowaniu, by wysoko stawiać poprzeczkę i poznawać tajniki wybranej dziedziny nauki..

Warto mieć na uwadze, że oprócz popularnych i znanych od lat kierunków typu: biologia, przyroda, geologia czy agrobiznes istnieje wiele nowych propozycji edukacyjnych, łączących różne obszary, będące odpowiedzią na zmieniający się wokół świat.

I tak znajdziemy na polskich uczelniach kierunki studiów poświęcone jeździectwu, uprawianiu winorośli, energetyce odnawialnej czy toksykologii sądowej. W ofercie szkół wyższych nie zabraknie biokosmetologii, diagnostyki molekularnej, mikrobiologii stosowanej, rolnictwa ekologicznego, inżynierii środowiska czy zielarstwa.

Uczelnie dostosowują kierunki studiów do zmieniających się oczekiwań rynku pracy i tworzą ścieżki kształcenia często skrojone pod konkretne potrzeby społeczeństwa.

Jaka praca po studiach przyrodniczych i biologicznych?

Absolwenci kierunków biologicznych i przyrodniczych stają się specjalistami w wąskich dziedzinach, co czyni ich atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy. Zazwyczaj potrafią łączyć wiedzę z wielu dyscyplin, przez co mogą liczyć na zdobycie praktycznego zawodu.

Po ukończeniu studiów biologicznych i przyrodniczych można podjąć pracę w jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, placówkach naukowo-badawczych, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, szkolnictwie, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach zajmujących się restrukturyzacją i przestrzennym zagospodarowaniem obszarów wiejskich, ośrodkach doradztwa rolniczego, czy redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych.

biologiczno-przyrodnicze kierunki studiów

a
agriculture (studia w języku angielskim)agrobioinżynieriaagrobiologiaagrobiznesagrochemiaagroekologiaagroinformatykaagroinżynieriaagroleśnictwoagrotechnologiaakwakultura - biznes i technologiaakwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek)analityka chemicznaanalityka chemiczna i spożywczaanalityka medycznaanalityka produktów spożywczychanalityka weterynaryjnaanalityka z diagnostyką molekularnąanalityka środowiskowa i przemysłowaanalityka żywności i środowiska wodnegoanimal scienceanimaloterapiaapplied petroleum geosciencesaquaculture and fisheriesaquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymiastrofizyka i kosmologiaastronomia
b
behawiorystyka zwierzątbezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo i jakość produkcji żywnościbezpieczeństwo i produkcja żywnościbezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo produktów zwierzęcychbezpieczeństwo wodnebezpieczeństwo zdrowotnebezpieczeństwo żywnościbioanalityka chemicznabioanalytical technologiesbiobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowebiochemiabiocybernetyka i inżynieria biomedycznabioeconomybiofizykabiofizyka molekularna i komórkowabiogospodarkabioinformatykabioinformatyka i analiza danychbioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek)bioinformatyka w biogospodarcebioinformatyka z biofizyką stosowanąbioinżynieriabioinżynieria produkcji żywnościbioinżynieria w produkcji zwierzęcejbioinżynieria zwierzątbioinżynieria żywności i środowiska wodnegobiokosmetologiabiologiabiologia człowiekabiologia i zdrowie człowiekabiologia kryminalistycznabiologia medycznabiologia nauczycielskabiologia stosowanabiologia sądowabiologia z przygotowaniem pedagogicznymbiologia żywności i żywieniabiologiczne podstawy kryminalistykibiomedycynabiomonitoring i biotechnologie ekologicznebiomonitoring i zarządzanie środowiskiem biostatystyka klinicznabiotechnologiabiotechnologia molekularnabiotechnologia stosowana roślinbiotechnologybiznes chemicznybiznes i technologia ekologiczna
c
chemiachemia aplikacyjnachemia budowlanachemia i analityka przemysłowachemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­niachemia i technologia żywnościchemia i toksykologia sądowachemia kosmetycznachemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesuchemia kryminalistycznachemia kryminalistyczna i sądowachemia materiałów i nanotechnologiachemia medycznachemia technicznachemia w kryminalistycechemia zrównoważonego rozwojuchemia żywnościchemiczna analiza instrumentalnachemistry
d
diagnostyka ekoprzestępczościdiagnostyka molekularnadoradztwo ogrodniczedoradztwo w obszarach wiejskichdziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
e
earth sciences in a changing world ekobiznesekoenergetykaekologia i środowiskoekologia miastaekologiczne rolnictwo i produkcja żywnościekomiastoekoturystyka zdrowotnaeksploatacja mórz i oceanóweksploatacja zasobów naturalnychenergetyka i chemia jądrowaenergetyka odnawialna i zarządzanie energią enologia i cydrownictwoenvironmental and plant biotechnologyenvironmental managementenvironmental protectionenvironmental protection and managementenvironmental protection – speciality: agroecologyetologia i psychologia zwierząt
f
farmerstwoflorystyka ze sztuką ogrodowąfood processing, safety and qualityfood technology and human nutrition (studia w języku angielskim)forestry (studia w języku angielskim)
g
genetykagenetyka i biologia eksperymentalnageoarcheologiageografiageografia - studia nauczycielskiegeografia fizyczna z geoinformacjągeografia i geoinformacja geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISgeoinformacjageoinformacja środowiskowageoinformatyka geoinformatyka i geofizyka w geoinżynieriigeoinżynieria i górnictwo otworowegeologiageologia poszukiwawczageologia stosowanageomonitoringgeotechnologie, hydrotechnika, transport wodnygeoturystykaglobal change biologygospodarka obiegu zamkniętegogospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanychgospodarka przestrzenna i geozarządzaniegospodarka regionów nadmorskichgospodarka w ekosystemach rolnych i leśnychgospodarka wodnagospodarka wodna i ochrona zasobów wód gospodarka zasobami na obszarach wiejskichgospodarowanie zasobami naturalnymigo­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi górnictwo i geologia
h
hipologia i jeździectwohodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikichhortitechniki precyzyjnehydrobiologyhydrografia morska
i
ichtiologia i akwakulturaichtiologia i rybactwo śródlądoweichtiologia morskaindustrial biotechnologyindywidualne studia matematyczno-przyrodniczeindywidualne studia międzydziedzinoweinformatyka geoprzestrzennainformatyka i agroinżynieria (makrokierunek)informatyka w ochronie środowiskainnowacyjne technologie i nowoczesne materiałyinspekcja weterynaryjnainternational master of horticultural scienceinżynieria biosystemówinżynieria biotworzywinżynieria chemiczna i biochemicznainżynieria chemiczna i procesowainżynieria ekologicznainżynieria gazu łupkowegoinżynieria geologicznainżynieria i gospodarka wodnainżynieria i monitoring środowiskainżynieria i ochrona środowiskainżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)inżynieria kształtowania środowiskainżynieria materiałów kompozytowychinżynieria nanostruktur (makrokierunek)inżynieria ochrony klimatuinżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria przemysłu spożywczegoinżynieria recyklinguinżynieria rolniczainżynieria rolnicza i leśnainżynieria rolno-spożywczainżynieria rolno-spożywcza i leśnainżynieria systemów biotechnicznychinżynieria zagrożeń środowiskainżynieria środowiskainżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym
j
jakość i bezpieczeństwo środowiskajakość i bezpieczeństwo żywności
k
kartografia i geomatykakryminalistyka w biogospodarcekynologia
l
leśnictwo
m
meblarstwomedical biotechnologymedycyna roślinmenedżer żywności i żywieniamikrobiologiamikrobiologia stosowanamiędzywydziałowe studia matematyczno-przyrodniczemleczarstwomonitoring i analityka środowiska
n
nanobioinżynieriananotechnologianauczanie chemiinauki ścisłeneurobiologia
o
oceanografiaoceanotechnikaochrona i inżynieria środowiska przyrodniczegoochrona i zarządzanie środowiskiemochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśnaochrona roślin i kontrola fitosanitarnaochrona zasobów przyrodniczychochrona zdrowia roślinochrona środowiskaochrona środowiska na terenach uprzemysłowionychodnawialne źródła energiiodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiodnawialne źródła energii i infrastruktura komunalnaogrodnictwoogrodnictwo miejskie i arborystykaogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskieorganizacja żywienia zbiorowego
p
paleobiologiapielęgnacja zwierząt i animaloterapiapod­stawy dla rol­nic­twa tro­pikal­nego w języku an­giel­skimpopularyzacja i nauczania fizykiprojektowanie i wytwarzanie kosmetykówprojektowanie mebliprzetwórstwo drewnaprzyrodaprzyrodoznawstwo i filozofia przyrodypszczelarstwo w agroekosystemach
r
radiogenomikarenewable energy sources and waste managementrewitalizacja dróg wodnychrewitalizacja terenów zdegradowanychrolnictworolnictwo ekologicznerolnictwo i agrobiznesrybactwo
s
science and technologystosowana psychologia zwierzątstudia biologiczno - geograficznestudia matematyczno-przyrodniczesurvival i animacja przyrodniczasustainability managementsystemy biotechnicznesystemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnymsztuka ogrodowasztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
t
technika rolnicza i agrotronikatechnika rolnicza i leśnatechnologia biomedycznatechnologia chemicznatechnologia drewnatechnologia i organizacja gastronomiitechnologia kosmetykutechnologia kosmetykówtechnologia żywności i żywienie człowiekatechnologie energetyki odnawialnejtechnologie ochrony środowiskatechnologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem technologie roślin leczniczych i prozdrowotnychtowaroznawstwotowaroznawstwo spożywczetowaroznawstwo w biogospodarceturystyka przyrodnicza
u
uprawa winorośli i winiarstwo
v
veterinary medicine
w
winogrodnictwo i enologia
z
zaawansowane materiały i nanotechnologiazaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowezarządzanie i adaptacja do zmian klimatuzarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością w produkcji roślinnejzarządzanie kryzysowe w środowiskuzarządzanie ochroną środowiska przyrodniczegozarządzanie technikązarządzanie w biobiznesiezarządzanie w produkcji i przetwórstwie mlekazarządzanie zasobami Ziemizarządzanie zasobami przyrodyzarządzanie środowiskiemzarządzanie środowiskiem przyrodniczymzastosowanie fizyki w biologii i medycyniezdrowie środowiskowezielarstwo i fitoproduktyzielarstwo i fitoterapiazielona urbanistykazielone technologiezoofizjoterapiazoofizjoterapia i pielęgnacja zwierzątzootechnika
ż
żywienie człowieka i ocena żywnościżywienie zwierząt

Czytaj więcej o studiach biologiczno-przyrodniczych

Czy warto kończyć studia biologiczno-przyrodnicze

Dyplom szkoły wyższej prestiż, wyróżnienie i satysfakcja ze zdobycia wykształcenia. Bywa, że jest to absolutnie konieczny wymóg przed podjęciem pracy na określonym stanowisku bądź uzyskaniem awansu zawodowego. To również przepustka do dalszych etapów kształcenia czy poszerzania kwalifikacji jak studia doktoranckie czy podyplomowe.

Spędzając kilka lat na uczelni, w środowisku akademickim, macie możliwość obcowania z autorytetami w konkretnych dziedzinach, osobami z doświadczeniem, dużą wiedzą. To szansa na zweryfikowanie swoich poglądów, merytoryczną dyskusję, a także nawiązanie nowych kontaktów. Przygotowując się do kolokwiów, zaliczeń sięgacie po lektury i podręczniki, których zapewne byście nie przeczytali. Krótko mówiąc - zyskujecie wiedzę, której nikt Wam nie odbierze.

Uczelnie dają szansę zdobycia pierwszych szlifów organizatorskich studentom zaangażowanym w działalność organizacji funkcjonujących w strukturach szkoły. Uczestnicy tematycznych kół naukowych mogą rozwijać swoje pasje, poszerzać wiedzę, poznawać ludzi z branży, współorganizować konferencje, eventy – to wszystko bezcenne doświadczenia, które będą pozytywnie postrzegane przez przyszłych pracodawców.

Na uczelniach funkcjonują biura karier – to instytucje, które pomagają wejść absolwentom na rynek pracy. Współpracując z lokalnymi przedsiębiorcami organizują praktyki zawodowe, staże, dysponują ofertami pracy. Wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej to kolejna korzyść z faktu bycia studentem.

Uczestnictwo w uczelnianych programach wymiany międzynarodowej studentów to z kolei szansa na nawiązanie zagranicznych znajomości, doskonalenie języka obcego, poznanie realiów innej uczelni i kraju.

Studiowanie ogólnie poszerza horyzonty, otwiera na inne punkty widzenia, uczy tolerancji dla tego co inne. Czas na uczelni jest na pewno emocjonujący, nie tylko z powodu przedmiotów nie do przejścia czy zdarzających się poprawek. Życie studenckie ma swój niezapomniany koloryt, dlatego po prostu - warto studiować!

Jaka praca po studiach biologiczno-przyrodniczych

Absolwenci kierunków biologiczno-przyrodniczych to specjaliści w konkretnych dziedzinach. Dodatkowo ukończenie wybranej specjalności powoduje, że są ekspertami w zawężonym obszarze.

Różnorodność zagadnień obejmujący nauki przyrodnicze daje bardzo szerokie spektrum zawodów przewidzianych dla osób z takim wykształceniem. Przyjrzyjmy się wybranym z nich.

Absolwenci biotechnologii zatrudniani są w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemii gospodarczej, paszowym – w przedsiębiorstwach zajmujących się kontrolą jakości biopreparatów, wykorzystujących produkty procesów biotechnologicznych. Także w placówkach służby zdrowia, instytucjach naukowo-badawczych i wdrożeniowych.

Specjaliści z zakresu ochrony środowiska są pracownikami przedsiębiorstw zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych. Pracują w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach monitorujących środowisko, w administracji parków narodowych czy krajobrazowych, laboratoriach badawczych i kontrolnych ale też placówkach propagujących ekologię, jak choćby media, instytucje edukacyjne.

Eksperci z zakresu gospodarki przestrzennej to wykwalifikowanie pracownicy instytucji zajmujących się planowaniem przestrzennym, rozwojem społeczno-gospodarczym, regionalnym. Zatrudniani są w pracowniach urbanistycznych, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych z zakresu gospodarki przestrzennej czy instytucjach pozyskujących środki unijne.

Absolwenci geologii są specjalistami w obszarach z wiązanych z poszukiwaniem i wydobyciem surowców naturalnych, ale też budownictwem czy ochroną środowiska. Pracują w instytucjach badawczych oraz na różnych szczeblach administracji.

Jednostki administracji Lasów Państwowych, firmy związane z leśnictwem, zakłady usług leśnych, przemysłu drzewnego, stanowiska w parkach narodowych czy administracji Dyrekcji Ochrony Środowiska to miejsca pracy przewidziane dla absolwentów leśnictwa.

Dyplomowani rolnicy mogą nowocześnie prowadzić gospodarstwo związane z usługami, handlem i produkcją rolną, korzystając z unijnego wsparcia finansowego, proekologicznych i ekonomicznych rozwiązań. Są zatrudniani w koncernach nawozowych, firmach produkujących materiał siewny i hodowli roślin, firmach fitofarmaceutycznych. Swoją wiedzę wykorzystują w placówkach doradztwa rolniczego, a także przedsiębiorstwach dystrybuujących środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny.

Absolwenci inżynierii rolniczej mogą pracować na stanowiskach zarządczych w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych. Zajmują się doradztwem w firmach sprzedających maszyny rolnicze, ciągniki czy części zamienne. Są doradcami klientów, inżynierami serwisów technicznych. Pracują w strukturach administracji państwowej i samorządowej.

Osoby, które studiują biologię mogą uzyskać uprawnienia nauczycielskie, które pozwalają na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej lub średniej. Po studiach są zatrudniani w instytucjach naukowo-badawczych, laboratoriach farmaceutycznych, kosmetycznych, agencjach zarządzania środowiskiem, instytucjach ochrony zasobów przyrodniczych, laboratoriach służb weterynaryjnych, przemysłu spożywczego czy policji.

Jak widać możliwości jest wiele. Wszystkich absolwentów studiów biologiczno-przyrodniczych łączy to, że są wykwalifikowanym ekspertami, a posiadany dyplom pozwala obejmować stanowiska zarezerwowane dla konkretnych specjalistów.

Dla kogo studia biologiczno-przyrodnicze

Dla miłośników przyrody, natury, środowiska naturalnego, którym bliższe jest mędrca szkiełko i oko niż bohaterce mickiewiczowskiej ballady. To studia dla osób ciekawych świata przyrody, jego elementów, struktury, zjawisk, procesów w nim zachodzących.

Czy można jednoznacznie scharakteryzować biologa, przyrodnika?

To z pewnością osoba cierpliwa, gotowa godziny spędzić w laboratorium, wpatrując się w mikroskop. Potrafiąca z zainteresowaniem pochylić się nad najmniejszą istotą, wrażliwa na los roślin i zwierząt. Dociekliwie próbująca poznać otaczające nas życie. Świadoma zagrożeń czyhających na naszą planetę, umiejąca dostrzec walory zasobów przyrodniczych, szanująca potrzeby wszystkich istot.

Kandydata na studia przyrodnicze musi cechować zamiłowanie do przedmiotów takich jak biologia, chemia, geografia. Zarówno rekrutacja na większość kierunków będzie odbywać się w oparciu o wyniki maturalne z kilku z nich, jak i program nauczania będzie zawierać poszerzone studia nad tymi dziedzinami nauki.

Przyrodnik powinien sprawnie posługiwać się sprzętami badawczymi, aparatami pomiarowymi, wszelkimi urządzeniami laboratoryjnymi. W swojej pracy będzie posiłkował się zaawansowanymi technologiami informatycznymi, specjalistycznymi programami komputerowymi. Przydatna będzie umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji, badań, doświadczeń.

Zasady rekrutacji na studiach biologiczno-przyrodniczych

Kluczowe przedmioty uwzględniane przy rekrutacji na kierunki biologiczno-przyrodnicze to: biologia, chemia, matematyka, geografia. Uczelnie niekiedy wskazują na jakim poziomie kandydat powinien zdać na maturze konkretne z nich. Czasami nie jest to sprecyzowane, aczkolwiek przeliczniki punktów nie pozostawiają wątpliwości, że osoby, które wybrały poziom rozszerzony mają większe szanse.

Przykładowo kandydaci na ochronę środowiska w krakowskim Uniwersytecie Rolniczym wybierają jeden przedmiot spośród biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka lub matematyka, zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Osoby, które wybrały ten sam kierunek na Uniwersytecie Warszawskim będą rekrutowane na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego, matematyki, języka obcego, biologii oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Z kolei osoby, które chcą studiować technologię żywności i żywienie człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wybierają jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, ale rekrutując na ten sam kierunek w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będą mieli przeliczone punkty z języka polskiego, języka obcego oraz przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka lub matematyka.

Rekrutacja na uczelnie niepubliczne najczęściej odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Jak widać zasady rekrutacji mocno się różnią. Koniecznie trzeba więc sprawdzać, jakie konkretne wymogi stawia dana uczelnia. Do których przedmiotów warto się mocniej przyłożyć, aby zwiększyć szanse na indeks na wymarzonym kierunku. Może się okazać, że wybierając analogiczne studia w innym ośrodku akademickim łatwiej pokonamy konkurentów w walce o miejsce na liście przyjętych.

Zanim wybierzesz studia biologiczno-przyrodnicze

Świetnie, jeśli wybór studiów wynika z zainteresowań, pasji, chęci zgłębiania dziedziny, z którą wiążemy swoją przyszłość zawodową. To jednak w momencie kończenia szkoły średniej nie zawsze jest oczywiste i jasno sprecyzowane. Kierujemy się więc wyobrażeniami, często stereotypami związanymi ze studiami, a w konsekwencji – z pracą.

Warto więc przed wyborem kierunku zrobić solidny rekonesans. Pomocne mogą być poradnie pedagogiczne czy doradztwa zawodowego. Specjaliści przy użyciu odpowiednich narzędzi badawczych mogą wskazać nasze mocne i słabe strony, ustalić, gdzie leży nasz potencjał, jaki charakter pracy będzie bardziej odpowiadał, a tym samym w jakiej dziedzinie rozpocząć kształcenie.

Decydując się na określone kierunki sprawdzajcie dokładnie zasady rekrutacji. Znając przeliczniki punktów, limity miejsc, progi punktowe jesteście w stanie ocenić swoje szanse na zdobycie dyplomu. Dobrze jest zrobić takie rozeznanie, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań. Niekiedy lepiej wybrać ten sam kierunek w innym ośrodku akademickim, zwiększając tym samym swoje szanse na przyjęcie na studia.

Weryfikujcie plany nauczania, porównujcie przedmioty, szczególnie te z grupy wybieranych przez studenta. Pod nazwą tego samego kierunku w różnych szkołach kryją się odmienne specjalności. Dobrze jest wcześniej wiedzieć, jaki będziecie mieć wybór w tym zakresie.

Nie bez znaczenia jest zaplecze dydaktyczne, baza sprzętowa, wyposażenie pracowni – to w jakich warunkach będziecie się uczyć wpłynie na Waszą satysfakcję ze studiów. Najlepiej o takie kwestie pytać studentów lub absolwentów – korzystajcie z forów internetowych, drzwi otwartych, edukacyjnych imprez targowych. Czytajcie opinie o uczelniach.

Jeśli nawet teraz zupełnie o tym nie myślicie, warto wiedzieć jakie są możliwości wymiany międzyuczelnianej studentów. Jakie programy studiów w uczelniach partnerskich oferuje konkretna szkoła czy wydział.

Im więcej informacji uzyskacie, tym bardziej świadomy będzie wybór studiów.

Opinie o studiach biologiczno-przyrodniczych

Nauki przyrodnicze oprócz znanych od lat obszarów obejmują niszowe, specjalistyczne dziedziny, przewidziane niemal dla pasjonatów. Powstają nowe kierunki i specjalności, zaprojektowane pod rodzące się potrzeby społeczeństwa. Można więc studiować uprawę winorośli i winiarstwo, kynologię czy hipologię i jeździectwo.

Studia na uczelniach rolniczych czy wydziałach przyrodniczych uniwersytetów czy szkół technicznych dają solidne, ściśle ukierunkowane wykształcenie, pozwalające na podjęcie pracy na stanowiskach i w przedsiębiorstwach czy instytucjach zarezerwowanych dla specjalistów z określonej dziedziny.

Marcin, absolwent genetyki i hodowli roślin na kierunku rolnictwo poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego tak wspomina swoje studia:

„Podjęcie tych studiów było konsekwencją moich zainteresowań przejawianych od szkoły średniej. W sposób szczególny interesowała mnie genetyka właśnie, jej mechanizmy oraz wpływ, jaki wywiera na kształtowanie się poszczególnych cech organizmów.

Studia dały mi możliwość zdobycia wielokierunkowej wiedzy w tej dziedzinie nauki; od genetyki ogólnej przez nowoczesne techniki biotechnologiczne i molekularne, po szczegóły dotyczące technik hodowli nowych odmian roślin uprawnych. Okres studiów oceniam bardzo pozytywnie. Zajęcia prowadzone były ciekawie i – co ważne – z naciskiem na przekazywanie studentom umiejętności wdrażania teorii do praktyki poprzez wyjazdy terenowe, warsztaty w firmach hodowlano-nasiennych, czy ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Uważam, że dzięki właściwie przygotowanemu przez władze uczelni programowi studiów oraz dobrym wykładowcom, z którymi miałem okazję się zetknąć, otrzymałem solidne podstawy do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Rzeczywiście, krótko po ukończeniu nauki zostałem zatrudniony w Instytucie Włókien Naturalnych na naukowym stanowisku hodowcy odmian lnu i konopi. W Instytucie pracuję do dziś, rozwijając się naukowo. Podobnie potoczyły się kariery wielu moich znajomych z czasów studiów, którzy pracują w zawodzie, w czołowych firmach hodowlanych, zajmując ważne stanowiska do dyrektorskich włącznie. Jest to niewątpliwie zasługa dobrego przygotowania, jakie otrzymaliśmy na studiach.”

Wykaz uczelni oferujących studia biologiczno-przyrodnicze

Polecane biologiczno-przyrodnicze studia podyplomowe

Treści powiązane ze studiami biologiczno-przyrodniczymi

Biotechnologia
Biotechnologia
Górnictwo i geologia
Górnictwo i geologia
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studiuję biologię - rozmowa z Łukaszem Łuczyńskim, studentem biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Studiuję biologię - rozmowa z Łukaszem Łuczyńskim, studentem biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Uniwersytet Gdański – przyroda
Uniwersytet Gdański – przyroda
Uniwersytet Łódzki – studia podyplomowe „Biologia sądowa”
Uniwersytet Łódzki – studia podyplomowe „Biologia sądowa”
​Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie - górnictwo i geologia
​Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie - górnictwo i geologia
​Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) - kierunek zielarstwo i terapie roślinne
​Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) - kierunek zielarstwo i terapie roślinne
​Uniwersytet Zielonogórski (UZ) - studia na kierunku biotechnologia
​Uniwersytet Zielonogórski (UZ) - studia na kierunku biotechnologia
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Zamojska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego