• UAM Poznań
Jakiego typu studiów szukasz?

Studia biologiczno-przyrodnicze

Biologiczno-przyrodnicze

Jeżeli od najmłodszych lat interesowałeś się światem roślin i zwierząt, fascynował się podział komórki, fotosynteza, skład tkanek i na skrzydłach frunąłeś na lekcje biologii, to studia biologiczno-przyrodnicze są propozycją wprost idealną dla Ciebie.

Oczywiście nauka w szkolnym laboratorium a zgłębianie kierunków z obszaru biologicznego czy przyrodniczego to dwie rożne sprawy. Kształcenie akademickie stwarza nieograniczone możliwości rozwoju własnych zainteresowań, pasji, wiedzy, ale o to przecież chodzi w studiowaniu, by wysoko stawiać poprzeczkę i poznawać tajniki wybranej dziedziny nauki..

Warto mieć na uwadze, że oprócz popularnych i znanych od lat kierunków typu: biologia, przyroda, geologia czy agrobiznes istnieje wiele nowych propozycji edukacyjnych, łączących różne obszary, będące odpowiedzią na zmieniający się wokół świat.

I tak znajdziemy na polskich uczelniach kierunki studiów poświęcone jeździectwu, uprawianiu winorośli, energetyce odnawialnej czy toksykologii sądowej. W ofercie szkół wyższych nie zabraknie biokosmetologii, diagnostyki molekularnej, mikrobiologii stosowanej, rolnictwa ekologicznego, inżynierii środowiska czy zielarstwa.

Uczelnie dostosowują kierunki studiów do zmieniających się oczekiwań rynku pracy i tworzą ścieżki kształcenia często skrojone pod konkretne potrzeby społeczeństwa.

Jaka praca po studiach przyrodniczych i biologicznych?

Absolwenci kierunków biologicznych i przyrodniczych stają się specjalistami w wąskich dziedzinach, co czyni ich atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy. Zazwyczaj potrafią łączyć wiedzę z wielu dyscyplin, przez co mogą liczyć na zdobycie praktycznego zawodu.

Po ukończeniu studiów biologicznych i przyrodniczych można podjąć pracę w jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, placówkach naukowo-badawczych, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, szkolnictwie, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach zajmujących się restrukturyzacją i przestrzennym zagospodarowaniem obszarów wiejskich, ośrodkach doradztwa rolniczego, czy redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych.

biologiczno-przyrodnicze kierunki studiów

a
adaptacje do zmiany klimatu agriculture (studia w języku angielskim) agrobioinżynieria agrobiologia agrobiznes agrochemia agroekologia agroinformatyka agroinżynieria agroleśnictwo agrotechnologia akwakultura - biznes i technologia akwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek) analityka chemiczna analityka chemiczna i spożywcza analityka produktów spożywczych analityka weterynaryjna analityka z diagnostyką molekularną analityka środowiskowa i przemysłowa analityka żywności i środowiska wodnego animal science animaloterapia applied petroleum geosciences aquaculture and fisheries aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi archeometria astrofizyka i kosmologia astronomia
b
behawiorystyka zwierząt bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności bezpieczeństwo i produkcja żywności bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo produktów zwierzęcych bezpieczeństwo wodne bezpieczeństwo zdrowotne bezpieczeństwo żywności bioanalityka chemiczna bioanalytical technologies biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe biochemia biocybernetyka i inżynieria biomedyczna bioeconomy biofizyka biofizyka molekularna i komórkowa biogospodarka biogospodarka rybacka bioinformatyka bioinformatyka i analiza danych bioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek) bioinformatyka w biogospodarce bioinformatyka z biofizyką stosowaną bioinżynieria bioinżynieria produkcji żywności bioinżynieria w produkcji zwierzęcej bioinżynieria zwierząt bioinżynieria żywności i środowiska wodnego biokosmetologia biologia biologia człowieka biologia i zdrowie człowieka biologia kryminalistyczna biologia medyczna biologia nauczycielska biologia stosowana biologia sądowa biologia z przygotowaniem pedagogicznym biologia żywności i żywienia biologiczne podstawy kryminalistyki biology biomedycyna biomonitoring i biotechnologie ekologiczne biomonitoring i zarządzanie środowiskiem biostatystyka kliniczna biotechnologia biotechnologia molekularna biotechnologia przemysłowa biotechnologia stosowana roślin biotechnology biznes chemiczny biznes i technologia ekologiczna
c
chemia chemia aplikacyjna chemia budowlana chemia i analityka przemysłowa chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­nia chemia i technologia żywności chemia i toksykologia sądowa chemia kosmetyczna chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu chemia kryminalistyczna chemia kryminalistyczna i sądowa chemia materiałów i nanotechnologia chemia medyczna chemia techniczna chemia w kryminalistyce chemia zrównoważonego rozwoju chemia żywności chemiczna analiza instrumentalna chemistry
d
diagnostyka ekoprzestępczości diagnostyka molekularna doradztwo ogrodnicze doradztwo w obszarach wiejskich dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
e
earth sciences in a changing world ekobiznes ekoenergetyka ekologia i środowisko ekologia integralna ekologia miasta ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności ekomiasto ekoturystyka ekoturystyka zdrowotna ekspert bioróżnorodności eksploatacja mórz i oceanów eksploatacja zasobów naturalnych energetyka i chemia jądrowa energetyka odnawialna i zarządzanie energią enologia i cydrownictwo environmental and plant biotechnology environmental management environmental protection environmental protection and management environmental protection – speciality: agroecology etologia i psychologia zwierząt
f
farmerstwo florystyka ze sztuką ogrodową food processing, safety and quality food science - technology and nutrition food technology and human nutrition (studia w języku angielskim) forestry (studia w języku angielskim)
g
gastronomia i catering dietetyczny genetyka genetyka i biologia eksperymentalna geoarcheologia geodezja i geoinformacja geografia geografia - studia nauczycielskie geografia fizyczna z geoinformacją geografia i geoinformacja geografia i kształtowanie środowiska geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS geohazards and climate change geoinformacja geoinformacja z gospodarką przestrzenną geoinformacja środowiskowa geoinformatyka geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii geoinżynieria i górnictwo otworowe geologia geologia poszukiwawcza geologia stosowana geomonitoring geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny geoturystyka geośrodowisko miasta global change biology global environment and development gospodarka obiegu zamkniętego gospodarka odpadami i recykling gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych gospodarka przestrzenna i geozarządzanie gospodarka regionów nadmorskich gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych gospodarka wodna gospodarka wodna i ochrona zasobów wód gospodarka zasobami na obszarach wiejskich gospodarowanie zasobami naturalnymi go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi górnictwo i geologia
h
hipologia i jeździectwo hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich hortitechniki precyzyjne hydrobiology hydrografia morska hydrologia, meteorologia i klimatologia
i
ichtiologia i akwakultura ichtiologia i rybactwo śródlądowe ichtiologia morska industrial biotechnology indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze indywidualne studia międzydziedzinowe informatyka geoprzestrzenna informatyka i agroinżynieria (makrokierunek) informatyka w ochronie środowiska innowacyjne technologie i nowoczesne materiały inspekcja weterynaryjna instrumentalna analityka chemiczna interdisciplinary bioeconomy studies international master of horticultural science inżynieria biosystemów inżynieria biotworzyw inżynieria chemiczna i biochemiczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ekologiczna inżynieria gazu łupkowego inżynieria geologiczna inżynieria hydrotechniczna inżynieria i gospodarka wodna inżynieria i monitoring środowiska inżynieria i ochrona środowiska inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek) inżynieria kształtowania środowiska inżynieria materiałów kompozytowych inżynieria nanostruktur (makrokierunek) inżynieria ochrony klimatu inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria przemysłu spożywczego inżynieria recyklingu inżynieria rolnicza inżynieria rolnicza i leśna inżynieria rolno-spożywcza inżynieria rolno-spożywcza i leśna inżynieria systemów biotechnicznych inżynieria zagrożeń środowiskowych inżynieria środowiska inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek) inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym
j
jakość i bezpieczeństwo środowiska jakość i bezpieczeństwo żywności
k
kartografia i geomatyka kryminalistyka w biogospodarce kynologia
l
leśnictwo
m
marine biotechnology meblarstwo medical biotechnology medycyna roślin medyczna biotechnologia molekularna menedżer żywności i żywienia mikrobiologia mikrobiologia stosowana międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze mleczarstwo monitoring i analityka środowiska
n
nanobioinżynieria nanotechnologia nauczanie chemii nauczyciel biologii i geografii nauki ścisłe neurobiologia
o
oceanografia oceanografia fizyczna stosowana oceanotechnika ochrona bioróżnorodności ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona i zarządzanie środowiskiem ochrona klimatu ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna ochrona roślin i kontrola fitosanitarna ochrona zasobów przyrodniczych ochrona zdrowia roślin ochrona środowiska ochrona środowiska na terenach uprzemysłowionych odnawialne źródła energii odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna ogrodnictwo ogrodnictwo miejskie i arborystyka ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie organizacja żywienia zbiorowego
p
paleobiologia pielęgnacja zwierząt i animaloterapia pod­stawy dla rol­nic­twa tro­pikal­nego w języku an­giel­skim popularyzacja i nauczania fizyki projektowanie i wytwarzanie kosmetyków projektowanie mebli przetwórstwo drewna przyroda przyrodoznawstwo i filozofia przyrody pszczelarstwo w agroekosystemach
r
radiogenomika renewable energy sources and waste management rewitalizacja dróg wodnych rewitalizacja terenów zdegradowanych rolnictwo rolnictwo ekologiczne rolnictwo i agrobiznes rybactwo
s
science and technology stosowana psychologia zwierząt studia biologiczno - geograficzne studia matematyczno-przyrodnicze survival i animacja przyrodnicza sustainability management sustainable horticulture systemy biotechniczne systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym sztuka ogrodowa sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
t
technika rolnicza i agrotronika technika rolnicza i leśna technologia biomedyczna technologia chemiczna technologia drewna technologia i organizacja gastronomii technologia kosmetyku technologia kosmetyków technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych technologia żywności i żywienie człowieka technologie energetyki odnawialnej technologie ochrony środowiska technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem towaroznawstwo towaroznawstwo i marketing żywności towaroznawstwo spożywcze towaroznawstwo w biogospodarce turystyka przyrodnicza
u
uprawa winorośli i winiarstwo
v
veterinary medicine
w
winogrodnictwo i enologia
z
zaawansowane materiały i nanotechnologia zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością w produkcji roślinnej zarządzanie kryzysowe w środowisku zarządzanie ochroną środowiska zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zarządzanie techniką zarządzanie w biobiznesie zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka zarządzanie zasobami Ziemi zarządzanie zasobami przyrody zarządzanie środowiskiem zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zastosowanie fizyki w biologii i medycynie zdrowie środowiskowe zielarstwo i fitoprodukty zielarstwo i fitoterapia zielona chemia zielona urbanistyka zielone technologie zmiany klimatu ziemi zoofizjoterapia zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt zootechnika
ż
żywienie człowieka i ocena żywności żywienie zwierząt

Czytaj więcej o studiach biologiczno-przyrodniczych

Czy warto kończyć studia biologiczno-przyrodnicze

Dyplom szkoły wyższej prestiż, wyróżnienie i satysfakcja ze zdobycia wykształcenia. Bywa, że jest to absolutnie konieczny wymóg przed podjęciem pracy na określonym stanowisku bądź uzyskaniem awansu zawodowego. To również przepustka do dalszych etapów kształcenia czy poszerzania kwalifikacji jak studia doktoranckie czy podyplomowe.

Spędzając kilka lat na uczelni, w środowisku akademickim, macie możliwość obcowania z autorytetami w konkretnych dziedzinach, osobami z doświadczeniem, dużą wiedzą. To szansa na zweryfikowanie swoich poglądów, merytoryczną dyskusję, a także nawiązanie nowych kontaktów. Przygotowując się do kolokwiów, zaliczeń sięgacie po lektury i podręczniki, których zapewne byście nie przeczytali. Krótko mówiąc - zyskujecie wiedzę, której nikt Wam nie odbierze.

Uczelnie dają szansę zdobycia pierwszych szlifów organizatorskich studentom zaangażowanym w działalność organizacji funkcjonujących w strukturach szkoły. Uczestnicy tematycznych kół naukowych mogą rozwijać swoje pasje, poszerzać wiedzę, poznawać ludzi z branży, współorganizować konferencje, eventy – to wszystko bezcenne doświadczenia, które będą pozytywnie postrzegane przez przyszłych pracodawców.

Na uczelniach funkcjonują biura karier – to instytucje, które pomagają wejść absolwentom na rynek pracy. Współpracując z lokalnymi przedsiębiorcami organizują praktyki zawodowe, staże, dysponują ofertami pracy. Wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej to kolejna korzyść z faktu bycia studentem.

Uczestnictwo w uczelnianych programach wymiany międzynarodowej studentów to z kolei szansa na nawiązanie zagranicznych znajomości, doskonalenie języka obcego, poznanie realiów innej uczelni i kraju.

Studiowanie ogólnie poszerza horyzonty, otwiera na inne punkty widzenia, uczy tolerancji dla tego co inne. Czas na uczelni jest na pewno emocjonujący, nie tylko z powodu przedmiotów nie do przejścia czy zdarzających się poprawek. Życie studenckie ma swój niezapomniany koloryt, dlatego po prostu - warto studiować!

Jaka praca po studiach biologiczno-przyrodniczych

Absolwenci kierunków biologiczno-przyrodniczych to specjaliści w konkretnych dziedzinach. Dodatkowo ukończenie wybranej specjalności powoduje, że są ekspertami w zawężonym obszarze.

Różnorodność zagadnień obejmujący nauki przyrodnicze daje bardzo szerokie spektrum zawodów przewidzianych dla osób z takim wykształceniem. Przyjrzyjmy się wybranym z nich.

Absolwenci biotechnologii zatrudniani są w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemii gospodarczej, paszowym – w przedsiębiorstwach zajmujących się kontrolą jakości biopreparatów, wykorzystujących produkty procesów biotechnologicznych. Także w placówkach służby zdrowia, instytucjach naukowo-badawczych i wdrożeniowych.

Specjaliści z zakresu ochrony środowiska są pracownikami przedsiębiorstw zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych. Pracują w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach monitorujących środowisko, w administracji parków narodowych czy krajobrazowych, laboratoriach badawczych i kontrolnych ale też placówkach propagujących ekologię, jak choćby media, instytucje edukacyjne.

Eksperci z zakresu gospodarki przestrzennej to wykwalifikowanie pracownicy instytucji zajmujących się planowaniem przestrzennym, rozwojem społeczno-gospodarczym, regionalnym. Zatrudniani są w pracowniach urbanistycznych, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych z zakresu gospodarki przestrzennej czy instytucjach pozyskujących środki unijne.

Absolwenci geologii są specjalistami w obszarach z wiązanych z poszukiwaniem i wydobyciem surowców naturalnych, ale też budownictwem czy ochroną środowiska. Pracują w instytucjach badawczych oraz na różnych szczeblach administracji.

Jednostki administracji Lasów Państwowych, firmy związane z leśnictwem, zakłady usług leśnych, przemysłu drzewnego, stanowiska w parkach narodowych czy administracji Dyrekcji Ochrony Środowiska to miejsca pracy przewidziane dla absolwentów leśnictwa.

Dyplomowani rolnicy mogą nowocześnie prowadzić gospodarstwo związane z usługami, handlem i produkcją rolną, korzystając z unijnego wsparcia finansowego, proekologicznych i ekonomicznych rozwiązań. Są zatrudniani w koncernach nawozowych, firmach produkujących materiał siewny i hodowli roślin, firmach fitofarmaceutycznych. Swoją wiedzę wykorzystują w placówkach doradztwa rolniczego, a także przedsiębiorstwach dystrybuujących środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny.

Absolwenci inżynierii rolniczej mogą pracować na stanowiskach zarządczych w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych. Zajmują się doradztwem w firmach sprzedających maszyny rolnicze, ciągniki czy części zamienne. Są doradcami klientów, inżynierami serwisów technicznych. Pracują w strukturach administracji państwowej i samorządowej.

Osoby, które studiują biologię mogą uzyskać uprawnienia nauczycielskie, które pozwalają na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej lub średniej. Po studiach są zatrudniani w instytucjach naukowo-badawczych, laboratoriach farmaceutycznych, kosmetycznych, agencjach zarządzania środowiskiem, instytucjach ochrony zasobów przyrodniczych, laboratoriach służb weterynaryjnych, przemysłu spożywczego czy policji.

Jak widać możliwości jest wiele. Wszystkich absolwentów studiów biologiczno-przyrodniczych łączy to, że są wykwalifikowanym ekspertami, a posiadany dyplom pozwala obejmować stanowiska zarezerwowane dla konkretnych specjalistów.

Dla kogo studia biologiczno-przyrodnicze

Dla miłośników przyrody, natury, środowiska naturalnego, którym bliższe jest mędrca szkiełko i oko niż bohaterce mickiewiczowskiej ballady. To studia dla osób ciekawych świata przyrody, jego elementów, struktury, zjawisk, procesów w nim zachodzących.

Czy można jednoznacznie scharakteryzować biologa, przyrodnika?

To z pewnością osoba cierpliwa, gotowa godziny spędzić w laboratorium, wpatrując się w mikroskop. Potrafiąca z zainteresowaniem pochylić się nad najmniejszą istotą, wrażliwa na los roślin i zwierząt. Dociekliwie próbująca poznać otaczające nas życie. Świadoma zagrożeń czyhających na naszą planetę, umiejąca dostrzec walory zasobów przyrodniczych, szanująca potrzeby wszystkich istot.

Kandydata na studia przyrodnicze musi cechować zamiłowanie do przedmiotów takich jak biologia, chemia, geografia. Zarówno rekrutacja na większość kierunków będzie odbywać się w oparciu o wyniki maturalne z kilku z nich, jak i program nauczania będzie zawierać poszerzone studia nad tymi dziedzinami nauki.

Przyrodnik powinien sprawnie posługiwać się sprzętami badawczymi, aparatami pomiarowymi, wszelkimi urządzeniami laboratoryjnymi. W swojej pracy będzie posiłkował się zaawansowanymi technologiami informatycznymi, specjalistycznymi programami komputerowymi. Przydatna będzie umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji, badań, doświadczeń.

Zasady rekrutacji na studiach biologiczno-przyrodniczych

Kluczowe przedmioty uwzględniane przy rekrutacji na kierunki biologiczno-przyrodnicze to: biologia, chemia, matematyka, geografia. Uczelnie niekiedy wskazują na jakim poziomie kandydat powinien zdać na maturze konkretne z nich. Czasami nie jest to sprecyzowane, aczkolwiek przeliczniki punktów nie pozostawiają wątpliwości, że osoby, które wybrały poziom rozszerzony mają większe szanse.

Przykładowo kandydaci na ochronę środowiska w krakowskim Uniwersytecie Rolniczym wybierają jeden przedmiot spośród biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka lub matematyka, zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Osoby, które wybrały ten sam kierunek na Uniwersytecie Warszawskim będą rekrutowane na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego, matematyki, języka obcego, biologii oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Z kolei osoby, które chcą studiować technologię żywności i żywienie człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wybierają jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, ale rekrutując na ten sam kierunek w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będą mieli przeliczone punkty z języka polskiego, języka obcego oraz przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka lub matematyka.

Rekrutacja na uczelnie niepubliczne najczęściej odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Jak widać zasady rekrutacji mocno się różnią. Koniecznie trzeba więc sprawdzać, jakie konkretne wymogi stawia dana uczelnia. Do których przedmiotów warto się mocniej przyłożyć, aby zwiększyć szanse na indeks na wymarzonym kierunku. Może się okazać, że wybierając analogiczne studia w innym ośrodku akademickim łatwiej pokonamy konkurentów w walce o miejsce na liście przyjętych.

Zanim wybierzesz studia biologiczno-przyrodnicze

Świetnie, jeśli wybór studiów wynika z zainteresowań, pasji, chęci zgłębiania dziedziny, z którą wiążemy swoją przyszłość zawodową. To jednak w momencie kończenia szkoły średniej nie zawsze jest oczywiste i jasno sprecyzowane. Kierujemy się więc wyobrażeniami, często stereotypami związanymi ze studiami, a w konsekwencji – z pracą.

Warto więc przed wyborem kierunku zrobić solidny rekonesans. Pomocne mogą być poradnie pedagogiczne czy doradztwa zawodowego. Specjaliści przy użyciu odpowiednich narzędzi badawczych mogą wskazać nasze mocne i słabe strony, ustalić, gdzie leży nasz potencjał, jaki charakter pracy będzie bardziej odpowiadał, a tym samym w jakiej dziedzinie rozpocząć kształcenie.

Decydując się na określone kierunki sprawdzajcie dokładnie zasady rekrutacji. Znając przeliczniki punktów, limity miejsc, progi punktowe jesteście w stanie ocenić swoje szanse na zdobycie dyplomu. Dobrze jest zrobić takie rozeznanie, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań. Niekiedy lepiej wybrać ten sam kierunek w innym ośrodku akademickim, zwiększając tym samym swoje szanse na przyjęcie na studia.

Weryfikujcie plany nauczania, porównujcie przedmioty, szczególnie te z grupy wybieranych przez studenta. Pod nazwą tego samego kierunku w różnych szkołach kryją się odmienne specjalności. Dobrze jest wcześniej wiedzieć, jaki będziecie mieć wybór w tym zakresie.

Nie bez znaczenia jest zaplecze dydaktyczne, baza sprzętowa, wyposażenie pracowni – to w jakich warunkach będziecie się uczyć wpłynie na Waszą satysfakcję ze studiów. Najlepiej o takie kwestie pytać studentów lub absolwentów – korzystajcie z forów internetowych, drzwi otwartych, edukacyjnych imprez targowych. Czytajcie opinie o uczelniach.

Jeśli nawet teraz zupełnie o tym nie myślicie, warto wiedzieć jakie są możliwości wymiany międzyuczelnianej studentów. Jakie programy studiów w uczelniach partnerskich oferuje konkretna szkoła czy wydział.

Im więcej informacji uzyskacie, tym bardziej świadomy będzie wybór studiów.

Opinie o studiach biologiczno-przyrodniczych

Nauki przyrodnicze oprócz znanych od lat obszarów obejmują niszowe, specjalistyczne dziedziny, przewidziane niemal dla pasjonatów. Powstają nowe kierunki i specjalności, zaprojektowane pod rodzące się potrzeby społeczeństwa. Można więc studiować uprawę winorośli i winiarstwo, kynologię czy hipologię i jeździectwo.

Studia na uczelniach rolniczych czy wydziałach przyrodniczych uniwersytetów czy szkół technicznych dają solidne, ściśle ukierunkowane wykształcenie, pozwalające na podjęcie pracy na stanowiskach i w przedsiębiorstwach czy instytucjach zarezerwowanych dla specjalistów z określonej dziedziny.

Marcin, absolwent genetyki i hodowli roślin na kierunku rolnictwo poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego tak wspomina swoje studia:

„Podjęcie tych studiów było konsekwencją moich zainteresowań przejawianych od szkoły średniej. W sposób szczególny interesowała mnie genetyka właśnie, jej mechanizmy oraz wpływ, jaki wywiera na kształtowanie się poszczególnych cech organizmów.

Studia dały mi możliwość zdobycia wielokierunkowej wiedzy w tej dziedzinie nauki; od genetyki ogólnej przez nowoczesne techniki biotechnologiczne i molekularne, po szczegóły dotyczące technik hodowli nowych odmian roślin uprawnych. Okres studiów oceniam bardzo pozytywnie. Zajęcia prowadzone były ciekawie i – co ważne – z naciskiem na przekazywanie studentom umiejętności wdrażania teorii do praktyki poprzez wyjazdy terenowe, warsztaty w firmach hodowlano-nasiennych, czy ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Uważam, że dzięki właściwie przygotowanemu przez władze uczelni programowi studiów oraz dobrym wykładowcom, z którymi miałem okazję się zetknąć, otrzymałem solidne podstawy do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Rzeczywiście, krótko po ukończeniu nauki zostałem zatrudniony w Instytucie Włókien Naturalnych na naukowym stanowisku hodowcy odmian lnu i konopi. W Instytucie pracuję do dziś, rozwijając się naukowo. Podobnie potoczyły się kariery wielu moich znajomych z czasów studiów, którzy pracują w zawodzie, w czołowych firmach hodowlanych, zajmując ważne stanowiska do dyrektorskich włącznie. Jest to niewątpliwie zasługa dobrego przygotowania, jakie otrzymaliśmy na studiach.”

Wykaz uczelni oferujących studia biologiczno-przyrodnicze

Polecane biologiczno-przyrodnicze studia podyplomowe

Treści powiązane ze studiami biologiczno-przyrodniczymi

Biotechnologia
Biotechnologia
Górnictwo i geologia
Górnictwo i geologia
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studiuję biologię - rozmowa z Łukaszem Łuczyńskim, studentem biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Studiuję biologię - rozmowa z Łukaszem Łuczyńskim, studentem biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Uniwersytet Gdański – przyroda
Uniwersytet Gdański – przyroda
Uniwersytet Łódzki – studia podyplomowe „Biologia sądowa”
Uniwersytet Łódzki – studia podyplomowe „Biologia sądowa”
​Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie - górnictwo i geologia
​Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie - górnictwo i geologia
​Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) - kierunek zielarstwo i terapie roślinne
​Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) - kierunek zielarstwo i terapie roślinne
​Uniwersytet Zielonogórski (UZ) - studia na kierunku biotechnologia
​Uniwersytet Zielonogórski (UZ) - studia na kierunku biotechnologia
 • Politechnika Lubelska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Gdański
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa