Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka regionów nadmorskich

Studia na kierunku Gospodarka regionów nadmorskich dają wiedzę o profilu ekonomicznym, wzbogaconą elementami wiedzy z zakresu dyscyplin w obszarach nauk społecznych i przyrodniczych.

Absolwent gospodarki regionów nadmorskich zdobędzie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni społeczno-gospodarczej regionów nadmorskich. Pozna specyfikę funkcjonowania tych obszarów oraz nauczy się podejmować decyzje dotyczące gospodarowania w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki światowej. Zdobędzie umiejętności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Specjalności na kierunku Gospodarka regionów nadmorskich:

 • Transport i energetyka morska
 • Prawo, administracja i finanse gospodarki regionów nadmorskich
 • Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego i zarządzania środowiskiem wodnym
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i regionalnych.

Oferowane specjalności dają możliwość ukierunkowania studiów według własnych zainteresowań (ścieżki: ekonomiczna, prawnicza, przyrodnicza oraz związana z bezpieczeństwem). Wybrane przedmioty są prowadzone w języku angielskim lub niemieckim. Dodatkową korzyścią są lektoraty języka angielskiego branżowego, co pozwoli podnieść kompetencje językowe.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka regionów nadmorskich

To propozycja dla kandydatów, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z morzem, pracą w portach, przedsiębiorstwach turystycznych.

Program kształcenia na kierunku gospodarka regionów nadmorskich

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Matematyka
 • Polityka społeczno-gospodarcza
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Gospodarka morska
 • Statystyka
 • Gospodarka regionalna
 • Związki człowieka z morzem w perspektywie historycznej
 • Ekologiczne uwarunkowania gospodarki regionów nadmorskich Racjonalna eksploatacja żywych zasobów wód
 • Problemy socjologii morskiej
 • Polityka morska
 • Planowanie przestrzenne w regionach nadmorskich
 • Otoczenie regulacyjne i instytucjonalne gospodraki regionów nadmorskich Wpływ inwestycji gospodarczych na środowisko naturalne
 • Regionalna infrastruktura finansowa
 • System transportowy regionów nadmorskich.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka regionów nadmorskich

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka regionów nadmorskich

Absolwenci opisywanych studiów mogą podjąć zatrudnienie w takich placówkach, jak:

 • Porty morskie i śródlądowe
 • Przedsiębiorstwa i korporacje sektora gospodarki morskiej
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Ogólna i specjalistyczna administracja państwowa oraz samorząd terytorialny różnych szczebli
 • Przedsiębiorstwa turystyczne
 • Przedsiębiorstwa usługowe, doradztwa i konsultingu gospodarczego, prawniczego, przyrodniczego
 • Przedsiębiorstwa energetyki morskiej
 • Organizacje pozarządowe
 • Własna działalność gospodarcza.

Opinie o kierunku gospodarka regionów nadmorskich

Kierunek studiów jest odpowiedzią na trendy rynkowe i oczekiwania na rynku pracy, a także na wzrost znaczenia gospodarki morskiej i nadmorskiej.

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka regionów nadmorskich

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka regionów nadmorskich

W których miastach można studiować kierunek gospodarka regionów nadmorskich

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Politechnika Łódzka
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni