Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka regionów nadmorskich

Studia na kierunku Gospodarka regionów nadmorskich dają wiedzę o profilu ekonomicznym, wzbogaconą elementami wiedzy z zakresu dyscyplin w obszarach nauk społecznych i przyrodniczych.

Absolwent gospodarki regionów nadmorskich zdobędzie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni społeczno-gospodarczej regionów nadmorskich. Pozna specyfikę funkcjonowania tych obszarów oraz nauczy się podejmować decyzje dotyczące gospodarowania w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki światowej. Zdobędzie umiejętności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Specjalności na kierunku Gospodarka regionów nadmorskich:

 • Transport i energetyka morska
 • Prawo, administracja i finanse gospodarki regionów nadmorskich
 • Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego i zarządzania środowiskiem wodnym
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i regionalnych.

Oferowane specjalności dają możliwość ukierunkowania studiów według własnych zainteresowań (ścieżki: ekonomiczna, prawnicza, przyrodnicza oraz związana z bezpieczeństwem). Wybrane przedmioty są prowadzone w języku angielskim lub niemieckim. Dodatkową korzyścią są lektoraty języka angielskiego branżowego, co pozwoli podnieść kompetencje językowe.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka regionów nadmorskich

To propozycja dla kandydatów, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z morzem, pracą w portach, przedsiębiorstwach turystycznych.

Program kształcenia na kierunku gospodarka regionów nadmorskich

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Matematyka
 • Polityka społeczno-gospodarcza
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Gospodarka morska
 • Statystyka
 • Gospodarka regionalna
 • Związki człowieka z morzem w perspektywie historycznej
 • Ekologiczne uwarunkowania gospodarki regionów nadmorskich Racjonalna eksploatacja żywych zasobów wód
 • Problemy socjologii morskiej
 • Polityka morska
 • Planowanie przestrzenne w regionach nadmorskich
 • Otoczenie regulacyjne i instytucjonalne gospodraki regionów nadmorskich Wpływ inwestycji gospodarczych na środowisko naturalne
 • Regionalna infrastruktura finansowa
 • System transportowy regionów nadmorskich.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka regionów nadmorskich

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka regionów nadmorskich

Absolwenci opisywanych studiów mogą podjąć zatrudnienie w takich placówkach, jak:

 • Porty morskie i śródlądowe
 • Przedsiębiorstwa i korporacje sektora gospodarki morskiej
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Ogólna i specjalistyczna administracja państwowa oraz samorząd terytorialny różnych szczebli
 • Przedsiębiorstwa turystyczne
 • Przedsiębiorstwa usługowe, doradztwa i konsultingu gospodarczego, prawniczego, przyrodniczego
 • Przedsiębiorstwa energetyki morskiej
 • Organizacje pozarządowe
 • Własna działalność gospodarcza.

Opinie o kierunku gospodarka regionów nadmorskich

Kierunek studiów jest odpowiedzią na trendy rynkowe i oczekiwania na rynku pracy, a także na wzrost znaczenia gospodarki morskiej i nadmorskiej.

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka regionów nadmorskich

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka regionów nadmorskich

W których miastach można studiować kierunek gospodarka regionów nadmorskich

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Tarnowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie