Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia regionalne i lokalne

Dynamiczna i powszechna globalizacja stawia w cieniu problemy lokalne, zagadnienia dotyczące regionów, polskich miast, miasteczek i wsi.

Studia regionalne i lokalne mają charakter interdyscyplinarny i przygotowują do patrzenia z perspektywy regionalnej na zjawiska społeczno-gospodarcze. Łączą podejście ogólnoświatowe z lokalnym w odniesieniu do ekonomii, socjologii, geografii i gospodarki przestrzennej, jak również nauk o polityce i administracji.

Są to studia II stopnia adresowane do osób posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny, z uczelni polskiej lub zagranicznej.

Dla kogo studia na kierunku studia regionalne i lokalne

Studiami na tym kierunku zainteresują się zapewne osoby pragnące poszerzać wiedzę na temat przebiegu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu rozwojem regionalnym, lokalnym i miejskim. To kierunek dla przyszłych ambasadorów społeczności lokalnych, samorządowców, aktywnych działaczy na rzecz rozwoju regionów.

Program kształcenia na kierunku studia regionalne i lokalne

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Kluczowe zagadnienia studiów regionalnych i lokalnych
 • Introduction to urban studies
 • Teorie i polityki rozwoju miast i regionów
 • Metodologia badań naukowych
 • Ilościowe analizy ekonomiczne, społeczne i przestrzenne
 • Systematic reviews of scientific literature
 • Metody ewaluacji polityk publicznych
 • Critical reading and academic writing
 • Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń.

Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są praktyki realizowane w instytucjach związanych z tematyką studiów lub praktyki wyjazdowe (badania terenowe).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia regionalne i lokalne

Podstawą przyjęcia na studia jest przygotowanie eseju będącego wstępem do tematu pracy magisterskiej. Esej może być napisany w języku polskim lub angielskim. Więcej informacji na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku studia regionalne i lokalne

Absolwenci tego kierunku to cenieni przez pracodawców specjaliści znajdujący zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych (Parlament Europejski, Komisja Europejska, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), UNICEF), ministerstwach i w służbie cywilnej (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), uczelniach, agencjach i instytutach państwowych, samorządzie oraz organizacjach pozarządowych.

Opinie o kierunku studia regionalne i lokalne

Opinii o kierunku najlepiej szukać u źródła, dlatego warto posłuchać, co mają do powiedzenia studenci i absolwenci tego kierunku:

Kierunki pokrewne do kierunku studia regionalne i lokalne

Jakie uczelnie oferują kierunek studia regionalne i lokalne

W których miastach można studiować kierunek studia regionalne i lokalne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu