Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja

WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

Kształcenie na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy złożonej z zagadnień dotyczących nauk społecznych, nauk o prawie i administracji oraz nauk ekonomicznych.

Studenci nabywają wiedzę przede wszystkim z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, administracji w biznesie, jak również swobodnego poruszania się w obszarze prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej.

Ponadto, studenci zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi z polityką, finansami oraz zarządzaniem sektorem publicznym.

Studia I stopnia

 • tytuł zawodowy - licencjat
 • czas trwania - 3 lata

Studia II stopnia

 • tytuł zawodowy - magister
 • czas trwania - 2 lata

Dla kogo studia na Administracji w WSHiU?

Administracja to kierunek dla osób, które się interesują historią gospodarczą, polityką, funduszami Unii Europejskiej, zarządzaniem.

Przyszli pracownicy administracyjni powinni umieć kierować zespołami ludzi, łatwo nawiązywać kontakt, wzbudzać zaufanie.

Studia na administracji wybierają osoby, które w przyszłości planują pracę w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych.

Jest to kierunek dla osób dokładnych, uporządkowanych, odpowiedzialnych, mających łatwość przyswajania zmieniających się przepisów prawa.

Czego się nauczysz w WSHiU w Poznaniu?

Studenci Administracji w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu nabywają licznych umiejętności. Jakie są to kompetencje?

Między innymi w zakresie stosowania terminologii administracji publicznej, wykorzystywania nowoczesnych technik kancelaryjno - biurowych, zawierania umów, przygotowywania i przeprowadzania badań sondażowych, stosowania procedur i przygotowywania wymaganej przy zamówieniach publicznych dokumentacji, przeprowadzania oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Nauczysz się również zarządzać projektami w zespole, indywidualnie i pod presją czasu.

Specjalności na kierunku Administracja w WSHiU

Studia licencjackie:

 • Administracja Publiczna
 • Administracja w Biznesie

Studia magisterskie:

 • Administracja Gospodarcza
 • Administracja i Gospodarka Jednostek Samorządu Terytorialnego

Praktyki zawodowe dla studentów Administracji

Podczas studiów nasi studenci odbywają praktykę zawodową na najwyższym poziomie, ponieważ aktywnie współpracujemy z krajowymi oraz zagranicznymi firmami.

W ramach programu Erasmus+ nasi uczniowie latają na praktyki zawodowe do Grecji, Francji, Hiszpanii i innych pięknych krajów.

Praca po studiach administracyjnych:

 • Urzędnik Państwowy
 • Urzędnik Samorządowy
 • Urzędnik służby cywilnej
 • Doradca prawny
 • Marketingowiec
 • W instytucjach gospodarki budżetowej
 • W komórkach administracyjnych firm prywatnych

Zobacz film:


Więcej informacji znajdziesz na stronie www uczelni - https://wshiu.pl/administracja/

Zobacz także Prezentację WSHiU w portalu


 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Poznańska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Coventry University Wrocław
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Częstochowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Zamojska
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie