Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo narodowe

WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

Bezpieczeństwo może posiadać wiele definicji, ale i tak wszyscy zgodzą się z przekonaniem, że należy ono do najważniejszych wartości. A co oznacza bezpieczeństwo narodowe?

Przede wszystkim możliwość korzystania z autonomii społecznej i określonego statusu społecznego. To warunki, które należy spełnić, aby chronić suwerenność państwa, zdrowie i życie obywateli, a także mienie i majątek narodowy.

Bezpieczeństwo narodowe to również kierunek studiów, który znajdziecie w ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w życiu, jak i pracy zawodowej. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej.

Poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zasady organizowania akcji ratunkowych, jak również organizowania działań niwelujących skutki klęsk żywiołowych, awarii technicznych oraz działań terrorystycznych.

Studenci Bezpieczeństwa narodowego nabywają licznych umiejętności. Jakie są to kompetencje?

Między innymi w zakresie interpretacji przepisów prawnych w obszarze bezpieczeństwa narodowego, analizowania i interpretacji problemów organizacji i procesów zarządzania, rozpoznawania typów systemów politycznych, opisu elementów kierujących i wykonawczych systemu bezpieczeństwa narodowego, podejmowania zadań logistycznych na rzecz poszkodowanej ludności, analizy przyczyn i konsekwencji współczesnych sojuszy i organizacji wojskowych.

Studia I stopnia

 • tytuł zawodowy - licencjat
 • czas trwania - 3 lata
 • tryb studiów - stacjonarne i niestacjonarne

Studia II stopnia

 • tytuł zawodowy - magister
 • czas trwania - 2 lata
 • tryb studiów - stacjonarne i niestacjonarne

Jakie specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe?

Studia licencjackie:

Studia magisterskie:

Studia inżynierskie i magisterskie:

Studia podyplomowe:

Kursy i szkolenia:

Program studiów i przedmioty nauczania

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych Poznaniu podzielone są na specjalności, dzięki którym studenci otrzymują możliwość rozwijania określonych zainteresowań w obszarach bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, obrony narodowej, ochrony informacji niejawnych, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania systemami bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego w administracji.

Jakie przedmioty widnieją w programach nauczania? Między innymi:

 • system bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • kryminologia i kryminalistyka,
 • zwalczanie przestępczości,
 • ochrona infrastruktury krytycznej,
 • psychologiczne aspekty zarządzania kryzysowego,
 • identyfikacja i analiza zagrożeń,
 • pozarządowa strefa bezpieczeństwa państwa

Jaką wiedzę uzyskasz na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe?

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • prewencji w systemach bezpieczeństwa,
 • interpretacji zjawisk towarzyszących polityce bezpieczeństwa,
 • misji, funkcji i zadań systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • kryminologii i kryminalistyki,
 • zwalczania przestępczości,
 • audytu bezpieczeństwa,
 • zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych,
 • ochrony informacji niejawnych,
 • bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wiemy, że studia w dziedzinie bezpieczeństwa przygotowują do przyjęcia na siebie wielkiej odpowiedzialności, dlatego nasze starania koncentrują się na trzech zakresach:

Kadra dydaktyczna – prowadzimy bezkompromisową politykę kadrową, zatrudniamy tylko najlepszych po to aby studenci uzyskali nowoczesną, pełną wiedzę i kompetencje.

Dostępność wykładowców – wiemy, że dobre poznanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem wymaga nierzadko specjalistycznych konsultacji i okazji do bezpośrednich i indywidualnych rozmów z ekspertami.

Kontakt z praktyką – sprawiamy, że teoria realizuje się w praktyce. Nasi studenci mają szansę w czasie praktyk i staży wcielić się w role zawodowe, do których przygotowują studia.

Gdzie pracują absolwenci WSHiU ANS?

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu kształcenia?

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • straży granicznej,
 • służbie więziennej,
 • policji,
 • straży miejskiej,
 • centrach i zespołach zarządzania kryzysowego,
 • służbie wywiadu wojskowego,
 • strukturach administracji państwowej i samorządowej,
 • służbie celnej,
 • urzędach kontroli skarbowej.

Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem, który każdego roku zyskuje na popularności. Co za tym idzie coraz częściej występuje w katalogach dydaktycznych. Planując studia w Poznaniu warto dowiedzieć się, jakie ma opinie WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu?

Piotrek, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„To, co najbardziej przekonało mnie do studiów w WSHIU, to przede wszystkim specjalności, dzięki którym można rozwijać zainteresowania i przygotować się do pracy w wybranych służbach.”

Obejrzyj film


Więcej informacji znajdziesz na stronie www uczelni - https://wshiu.pl/bezpieczenstwo-narodowe/

Zobacz także Prezentację WSHiU ANS w portalu

 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa