• Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 • Politechnika Łódzka
Jakiego typu studiów szukasz?

Studia techniczne

Techniczne

Od kilku lat studia techniczne cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem maturzystów. O ile kiedyś studia inżynierskie były domeną mężczyzn, to dzisiaj kierunki techniczne bardzo chętnie wybiera także płeć piękna. W dużej mierze jest to zasługa szeroko nagłośnionej akcji „Dziewczyny na Politechniki”. W ciągu ostatnich lat liczba studentek na uczelniach technicznych znacznie wzrosła.

Studia techniczne są chętnie wybierane przez kandydatów ze względu na atrakcyjne perspektywy zawodowe. Rynek pracy wita inżynierów z otwartymi rękami, tak w Polsce, jak i za granicą. Maturzyści już na etapie wyboru studiów starannie planują własną karierę zawodową. Studia ścisłe, matematyczne, techniczne obecnie są uważane za przepustkę do zawodów, które ukształtują przyszłość. Absolwenci tych kierunków należą do najbardziej pożądanych specjalistów na rynku pracy. Działają w najszybciej rozwijających się i najbardziej innowacyjnych sektorach gospodarki. Ich wiedza i umiejętności są kluczowe nie tylko dla rozwoju Polski, ale i świata.

Absolwent kierunku technicznego dysponujemy wykształceniem i wiedzą w konkretnej, często bardzo wąskiej dziedzinie. Ale właśnie owa wąska specjalizacja staje się jego atutem na rynku pracy, pozwalającym na znalezienie zatrudnienia w danym obszarze. Dla przykładu, stanowisko architekta gospodarki przestrzennej może być obsadzone tylko i wyłącznie przez kandydata, który skończył dokładnie ten kierunek studiów i dysponuje odpowiednią wiedzą praktyczną oraz teoretyczną.

Jeżeli interesujesz się zagadnieniami technologicznymi i budowlanymi - zapraszamy do obserwacji serwisu TechnologieiBudownictwo.pl

techniczne kierunki studiów

a
additive manufacturing administracja i cyfryzacja advanced biobased and bioinspired materials advanced nano and biomaterials MONABIPHOT aeronautics and aerospace engineering aeronautics and astronautics aerospace engineering agroinformatyka agroinżynieria agroleśnictwo agrotechnologia aktuariat i analiza finansowa akustyka akwakultura - biznes i technologia analityka bezpieczeństwa analityka chemiczna analityka danych w biznesie analityka kryminalistyczna i sądowa analiza biznesowa i data science analiza danych analiza danych i metody pomiarowe analiza i przetwarzanie danych animacja aplikacje internetu rzeczy applied informatics applied mathematics aquaculture and fisheries archeometria architecture architektura architektura i urbanistyka architektura informacji architektura krajobrazu architektura przestrzeni informacyjnych architektura wnętrz art & design artystyczna grafika komputerowa astrofizyka i kosmologia astronomia automatic control and robotics automatyka i elektronika automatyka i elektronika praktyczna automatyka i elektrotechnika przemysłowa automatyka i informatyka przemysłowa automatyka i robotyka automatyka i robotyka przemysłowa automatyka i robotyka stosowana automatyka i sterowanie robotów automatyka przemysłowa automatyka przemysłowa i robotyka automatyka, cybernetyka i robotyka automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa automatyka, robotyka i systemy sterowania automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych automatyzacja procesów biznesowych aviation law and professional pilot licence aviation management BSc
b
bankowość i finanse cyfrowe bezpieczeństwo i produkcja żywności bezpieczeństwo i systemy ochrony bezpieczeństwo informacyjne bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo bezpieczeństwo radiacyjne bezpieczeństwo techniczne bezpieczeństwo w biznesie i administracji bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej big data analytics big data w analityce ekonomicznej i społecznej bim modelowanie i zarządzanie informacją o budynku bioanalityka chemiczna bioanalytical technologies biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe biocybernetyka i inżynieria biomedyczna biofizyka biogospodarka zrównoważona bioinformatyka bioinformatyka i analiza danych bioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek) bioinformatyka w biogospodarce bioinformatyka z biofizyką stosowaną bioinżynieria bioinżynieria produkcji żywności bioinżynieria w produkcji zwierzęcej bioinżynieria zwierząt biomechanika inżynierska biomedical engineering biomedical engineering and technologies biomonitoring i biotechnologie ekologiczne biosciences biotechnologia biotechnologia medyczna biotechnologia przemysłowa biotechnology biznes elektroniczny biżuteria browarnictwo i słodownictwo budowa dróg i mostów budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego budowa i eksploatacja maszyn budowa maszyn i okrętów budowa maszyn i pojazdów budownictwo budownictwo (inżynier europejski) budownictwo pasywne budownictwo podziemne budownictwo z wykorzystaniem automatyki robotyki budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM budownictwo zrównoważone business informatics business studies business, society and technology
c
ceramika chemia aplikacyjna chemia budowlana chemia i inżynieria materiałów chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­nia chemia materiałów i nanotechnologia chemia przemysłowa chemia stosowana chemia techniczna chemia w kryminalistyce chemical and process engineering chemical engineering chemical engineering and technology chłodnictwo i klimatyzacja chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane civil engineering clean energy cloud computing BSc Hons cognitive science cognitive technologies computer engineering computer physics computer science computer science and information systems computer science and information technology computing science BSc Hons control, electronic and information engineering cyber security BSc (Hons) cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo IT cyberlingwistyka cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie cyfryzacja przemysłu człowiek w cyberprzestrzeni
d
data engineering data science data science in economics data science w naukach społecznych design i zarządzanie projektami diagnostyka ekoprzestępczości digital cultures digital design digital entrepreneurship
e
e-gospodarka przestrzenna economics and IT applications edukacja techniczno - informatyczna efektywność energetyczna ekoenergetyka ekoinformatyka ekologiczne źródła energii ekonofizyka ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych ekotechnologie cieplne ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju ekotechnologie i bioprocesy eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej eksploatacja pojazdów electric and hybrid vehicles engineering electrical engineering electronic and computer engineering electronic and telecommunication engineering electronics and telecommunications elektroenergetyka elektromechatronika elektromobilność elektromobilność i energia odnawialna elektroniczna administracja publiczna, rządowa i samorządowa elektroniczne przetwarzanie informacji elektroniczne systemy mechatroniki elektroniczne zarządzanie dokumentacją elektronika elektronika i fotonika elektronika i systemy komputerowe elektronika i techniki informacyjne (makrokierunek) elektronika i telekomunikacja elektronika przemysłowa elektroradiologia elektrotechnika elektrotechnika i automatyka energetyka energetyka cieplna energetyka i chemia jądrowa energetyka i inżynieria środowiska energetyka jądrowa energetyka komunalna energetyka odnawialna i zarządzanie energią energetyka przemysłowa i odnawialna energetyka wodorowa energy and environmental engineering energy studies energy systems in the built environment environmental and land engineering environmental engineering environmental quality management
f
film animowany i efekty specjalne film i sztuki audiowizualne filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo finanse publiczne w gospodarce cyfrowej fizyka fizyka medyczna fizyka techniczna food engineering food technology fotografia i kreacja przekazu wizualnego fotonika future mobility
g
game design game development general aviation management general engineering geodesy and cartography geodezja i gospodarka nieruchomościami geodezja i kartografia geodezja i kataster geodezja i planowanie przestrzenne geoenergetyka geofizyka geografia i gospodarka przestrzenna geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe geoinformacja geoinformacja z gospodarką przestrzenną geoinformatyka geoinformatyka i geologia środowiska geoinformatyka i techniki satelitarne geoinżynieria i eksploatacja surowców geoinżynieria i górnictwo otworowe geologia geologia stosowana geomonitoring geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny geowizualizacja historyczna i archeologiczna geośrodowisko miasta gestion et technologie global business services gospodarka o obiegu zamkniętym gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu gospodarka odpadami i recykling gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami grafika grafika komputerowa i produkcja multimedialna grafika reklamowa i multimedia gry i grafika interaktywna górnictwo i geologia
h
hortitechniki precyzyjne human-computer interaction hydrografia morska
i
ichtiologia i akwakultura industrial and engineering chemistry industrial engineering indywidualne studia międzydziedzinowe informatics information security information technology informatyczne systemy automatyki informatyczne techniki zarządzania informatyka informatyka - data science informatyka - uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja informatyka algorytmiczna informatyka analityczna informatyka ekonomiczna informatyka geoprzestrzenna informatyka gier komputerowych informatyka i agroinżynieria (makrokierunek) informatyka i cyberbezpieczeństwo informatyka i ekonometria informatyka i inżynieria danych informatyka i systemy informacyjne informatyka i systemy inteligentne informatyka kwantowa informatyka materiałowa informatyka medialna informatyka medyczna informatyka o profilu praktycznym informatyka przemysłowa informatyka przemysłowa (makrokierunek) informatyka społeczna informatyka stosowana informatyka stosowana i systemy pomiarowe informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek) informatyka techniczna informatyka w biznesie informatyka w biznesie i administracji informatyka w inżynierii komputerowej informatyka w medycynie informatyka w ochronie środowiska informatyka w systemach i układach elektronicznych infotronika infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny innowacyjne technologie i nowoczesne materiały innowacyjność produktu inteligentna elektronika inteligentne miasta inteligentne systemy i technologie produkcji inteligentne systemy miejskie inteligentne technologie inteligentny przemysł intellectual property and new technologies international logistics inżynieria akustyczna inżynieria architektoniczna inżynieria bezpieczeństwa inżynieria bezpieczeństwa i jakości inżynieria bezpieczeństwa powietrznego inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria biokompozytów i biomateriałów inżynieria biomedyczna inżynieria biosystemów inżynieria biotworzyw inżynieria chemiczna i biochemiczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ciepła inżynieria cyberprzestrzeni inżynieria cyfryzacji inżynieria cyklu życia produktu inżynieria czystego powietrza inżynieria danych inżynieria e-commerce inżynieria ekologiczna inżynieria eksploatacji inżynieria elektroniczna i komputerowa inżynieria farmaceutyczna inżynieria gazu łupkowego inżynieria geoprzestrzenna inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego inżynieria górnicza inżynieria hydrotechniczna inżynieria i analiza danych inżynieria i gospodarka wodna inżynieria i logistyka produkcji inżynieria i monitoring środowiska inżynieria i ochrona środowiska inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek) inżynieria i technologie materiałowe inżynieria i technologie nośników energii inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi inżynieria informacji inżynieria internetu rzeczy inżynieria jakości produktu inżynieria jakości w przedsiębiorstwie inżynieria komunalna inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria kształtowania środowiska inżynieria kwantowa inżynieria logistyki inżynieria lotnicza inżynieria lotnicza i kosmiczna inżynieria materiałowa inżynieria materiałowa i wytwarzania inżynieria materiałów i nanomateriałów inżynieria materiałów kompozytowych inżynieria materiałów medycznych inżynieria meblarstwa inżynieria mechaniczna inżynieria mechaniczna i materiałowa inżynieria mechaniczno - medyczna inżynieria mechatroniczna inżynieria medyczna inżynieria metali inżynieria metali nieżelaznych inżynieria mikrosystemów mechatronicznych inżynieria multimediów inżynieria naftowa i gazownicza inżynieria nanostruktur (makrokierunek) inżynieria nowoczesnych materiałów inżynieria obliczeniowa inżynieria ochrony klimatu inżynieria ochrony środowiska inżynieria odzysku surowców i energii inżynieria ogólna inżynieria pojazdów inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej inżynieria procesów biznesowych inżynieria procesów odlewniczych inżynieria procesów przemysłowych inżynieria procesów technologicznych inżynieria produkcji inżynieria produkcji i jakości inżynieria produkcji i logistyki inżynieria produkcji i transportu inżynieria produkcji i zarządzania inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe inżynieria przemysłu 4.0 inżynieria recyklingu inżynieria rolnicza inżynieria rolnicza i leśna inżynieria rolno-spożywcza inżynieria rolno-spożywcza i leśna inżynieria rzeczoznawstwa samochodowego inżynieria samochodów hybrydowych i elektrycznych inżynieria surowców mineralnych inżynieria systemów inżynieria systemów bezzałogowych inżynieria systemów biotechnicznych inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria technologii medycznych inżynieria transportu inżynieria transportu i logistyki inżynieria w logistyce inżynieria w medycynie inżynieria wzornictwa przemysłowego inżynieria zarządzania inżynieria środków transportu inżynieria środowiska inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek) inżynieria środowiska w budownictwie inżynieria światłowodowa inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym it cyber security it project management
j
jakość i bezpieczeństwo środowiska
k
kognitywistyka informatyczna komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich komputerowo wspomagana inżynieria materiałów budowlanych konstrukcja i eksploatacja środków transportu korozja kosmologia kryminalistyka kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa kryptologia i cyberbezpieczeństwo
l
logistics logistyka logistyka i spedycja logistyka inżynierska logistyka przemysłowa lotnictwo lotnictwo i kosmonautyka
m
machine learning management and production engineering marketing w przemyśle master in mechanical engineering master of digital entrepreneurship maszyny i systemy energetyczne matematyka matematyka i analiza danych matematyka i statystyka matematyka komputerowa matematyka nowoczesnych technologii matematyka stosowana i technologie informatyczne matematyka w technice matematyka z informatyką materials engineering materials science and engineering materiały dla zastosowań medycznych materiały i technologie materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa materiały i technologie metali nieżelaznych materiały i technologie przyszłości mathematical methods in data analysis mathematics mechanical engineering mechanics of vehicles and construction machinery mechaniczna inżynieria tworzyw mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny - studia dualne) mechanika i budowa maszyn energetycznych mechanika i budowa pojazdów mechanika i projektowanie maszyn mechanika i robotyzacja przemysłu mechanika pojazdów i maszyn roboczych mechatronic engineering mechatronics mechatronics of vehicles and construction machinery mechatronika mechatronika pojazdów mechatronika pojazdów i maszyn roboczych mechatronika przemysłowa media design i marketing wizerunkowy media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne medical biotechnology medical engineering medical informatics metalcasting engineering metallurgical engineering metalurgia metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne mikro i nanotechnologia mikro- i nanotechnologie w biofizyce mikrobiznes mikroelektronika mikroelektronika w technice i medycynie mikroinformatyka systemów cyfrowych międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze mleczarstwo modelling and data science modelowanie komputerowe modelowanie matematyczne i analiza danych modern materials design and application montaż filmowy montaż i color grading morska energetyka wiatrowa
n
nanobioinżynieria nanoinżynieria nanoinżynieria materiałów nanotechnologia nanotechnologia i technologie procesów materiałowych (makrokierunek) nanotechnologie i nanomateriały navigation nawigacja neutralność klimatyczna new generation power engineering and energy markets nowoczesne technologie paliwowe nowoczesne technologie w kryminalistyce
o
obronność państwa ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona klimatu odlewnictwo odnawialne źródła energii odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna okręty i konstrukcje morskie operatorski operatorski camera/ light optyka optyka okularowa z elementami optometrii organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
papiernictwo i poligrafia photonics physics and astronomy physics of advanced materials for energy processing planowanie przestrzenne pojazdy elektryczne i hybrydowe pojazdy samochodowe post-pre production cinema power engineering produkcja filmowa produkcja form audiowizualnych produkcja i bezpieczeństwo żywności produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych produkcja wideo projektowanie architektury wnętrz i otoczenia projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej projektowanie graficzne projektowanie graficzne i sztuka multimediów projektowanie i logistyka materiałów projektowanie i wytwarzanie kosmetyków projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich projektowanie mebli projektowanie wnętrz projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów projektowanie żywności niskoprzetworzonej przedsiębiorczość w internecie przemysł 4.0 przemysłowe technologie informatyczne przemysłowe zastosowania informatyki przetwórstwo tworzyw sztucznych psychologia i informatyka publikowanie cyfrowe i sieciowe
q
quantitative methods in economics and information systems quantum information technology quantum physics and chemistry – individual research studies
r
raw materials value chain realizacja dźwięku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia recykling i metalurgia rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych remote sensing and geo-informatics rewitalizacja miast reżyseria dźwięku reżyseria filmowa i telewizyjna robotics and automatic control robotyka i automatyka robotyka i automatyzacja procesów robotyzacja procesów wytwórczych
s
samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym science and technology sieci i instalacje budowlane sieci i instalacje w inżynierii środowiska sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych smart manufacturing socjoinformatyka społeczeństwo informacyjne studia nad nauką i technologią sustainable biomass and bioproducts engineering sustainable building engineering / budownictwo zrównoważone sustainable energy engineering systemy biotechniczne systemy diagnostyczne w medycynie systemy i urządzenia przemysłowe systemy informacyjne w bezpieczeństwie systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym systemy sterowania inteligentnymi budynkami systemy teleinformatyczne sztuczna inteligencja sztuczna inteligencja i data science sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe sztuczna inteligencja w biznesie sztuka cyfrowa sztuka operatorska sztuka rejestracji obrazu sztuki nowoczesne design now
t
technical physics techniczne zastosowanie internetu technika bezpieczeństwa i obronności technika rolnicza i agrotronika technika rolnicza i leśna technologia biomedyczna technologia biosurowców i biomateriałów technologia chemiczna technologia i zarządzanie produkcją technologia kosmetyku technologia kosmetyków technologia szkła i ceramiki technologie cyfrowe w animacji kultury technologie elektroniczne i telekomunikacyjne technologie energetyki odnawialnej technologie i urządzenia wellness & spa technologie informatyczne technologie informatyczne w logistyce technologie komputerowe technologie kosmiczne i satelitarne technologie materiałowe i spawalnicze technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych technologie obiegu zamkniętego technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem technologie przemysłu 4.0 technologie przemysłu 5.0 technologie przełomowe technologie wodorowe technologie wodorowe i elektromobilność technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych tekstronika telecommunications teleinformatyka telekomunikacja telekomunikacja i technologie internetu rzeczy telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia towaroznawstwo towaroznawstwo w biogospodarce transport transport (in English) transport i logistyka transport i spedycja transport kolejowy (profil praktyczny) transport w przemyśle 4.0 transport-spedycja-logistyka tworzywa i technologie motoryzacyjne
u
urban management urban mining urban planning urbanistyka
w
winogrodnictwo i enologia wirtotechnologia wzornictwo wzornictwo przemysłowe wzornictwo ubioru i akcesoriów mody włókiennictwo
z
zaawansowane materiały i nanotechnologia zaawansowane materiały inżynierskie zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej zarządzanie gospodarką komunalną zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i inżynieria usług zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej zarządzanie in­for­macją zarządzanie inżynierskie zarządzanie jakością i produkcją zarządzanie odnawialnymi źródłami energii zarządzanie procesami produkcyjnymi zarządzanie projektami zarządzanie techniką zarządzanie w it zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem zastosowanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach zaufane systemy sztucznej inteligencji zielona energia zielone technologie zintegrowane planowanie rozwoju zmiany klimatu – przeciwdziałanie i adaptacja zrównoważone technologie energetyczne
ś
środki transportu i logistyka
ż
żegluga śródlądowa

Czytaj więcej o studiach technicznych

Czy warto kończyć studia techniczne

Studia techniczne dają solidne wykształcenie i praktyczne przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu. Wiele z nich to od lat numery 1 na liście poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Wykwalifikowani absolwenci mają gwarancję pracy. Zarobki specjalistów w pewnych dziedzinach są od samego początku satysfakcjonujące i rosną wraz z rozwojem kariery. Za specjalistyczną wiedzę po prostu się płaci.

Wybrane zawody i stanowiska wymagają ukończenia konkretnych studiów. Uzyskanie odpowiednich uprawnień zawodowych musi być poprzedzone akademickim wykształceniem i dyplomem w określonej dziedzinie. W takich sytuacjach studia nie tylko warto skończyć, ale po prostu trzeba.

Okres studiów to czas szczególny. Nawiązane znajomości trwają latami, niekiedy przeradzają się w związki na całe życie. Poza tym studiowanie jakiejkolwiek dziedziny poszerza horyzonty, wymaga pewnej refleksji nad zgłębianym zagadnieniem, otwiera na nieznane, uświadamia pewne zjawiska, uczy tolerancji względem osób o innych poglądach.

Aktywni studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań czy pasji poprzez uczestnictwo w inicjatywach uczelnianych czy działalność w strukturach Alma Mater. To szansa na zdobycie cennych doświadczeń, nawiązania kontaktów z praktykami, profesjonalistami z określonej dziedziny, zaangażowania się w projekty, które mogą bezpośrednio prowadzić do zdobycia zatrudnienia.

Uzyskując dyplom inżyniera lub magistra otwieramy sobie drogę do kolejnych etapów kształcenia – studiów podyplomowych, doktorskich, MBA. Ukończenie studiów to ciągle prestiż, wyróżnienie i na pewno dodatkowe punkty w cv.

Jaka praca po studiach technicznych

Różnorodność kierunków technicznych powoduje, że możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów jest wiele. Kierunki te łączy jedno – ich absolwenci otrzymują solidne wykształcenie, praktyczną wiedzę, szansę stabilnego zatrudnienia, furtkę do dobrze płatnych zawodów.

Inżynierowie są rozchwytywanymi pracownikami w branży IT. Jej dynamiczny rozwój powoduje, że specjaliści w tej dziedzinie są poszukiwani przez head hunterów, ich zarobki potrafią być naprawdę imponujące. Na absolwentów informatyki i kierunków pokrewnych czekają stanowiska projektantów i administratorów sieci, baz danych, systemów teleinformatycznych. Zajmują się oni projektowaniem i testowaniem aplikacji, pracują jako graficy komputerowi, konsultanci systemów IT, webmasterzy.

Absolwenci innych kierunków pracują w firmach projektowych, konstruktorskich, zajmują się działalnością technologiczną, diagnostyczną czy menedżerską w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, lotniczym, budowlanym.

Inżynierowie pracują w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych na stanowiskach nadzorczych, administracyjnych, wdrożeniowych oraz związanych z organizacją działalności firmy, wprowadzaniem zmian, marketingiem.

Absolwenci budownictwa zatrudniani są przykładowo jako inżynierowie na budowie, doradcy techniczni, projektanci konstrukcji, technolodzy, kierownicy projektu.

Każdy kierunek czy specjalność przygotowuje do pracy w zupełnie innej dziedzinie. Inne też będą warunki pracy absolwentów studiów technicznych – za biurkiem, przy komputerze, w terenie, w gumowcach na budowie, w sterylnym laboratorium lub wśród głośnych maszyn, w miejscu zamieszkania lub tam, gdzie aktualnie realizowana jest inwestycja czy projekt.

Dla kogo studia techniczne

Wydawać by się mogło, że dla facetów. Nic bardziej mylnego! Kampania Dziewczyny na politechniki! przełamała stereotypy typowo męskich kierunków ścisłych i spowodowała, że popularność uczelni i studiów technicznych znacznie wzrosła wśród młodych dziewczyn.

Studia techniczne wybierają osoby, które są za pan brat z matematyką, przedmiotami ścisłymi. Przyszli inżynierowie muszą mieć zamiłowanie do techniki, analityczne umysły, być kreatywni, umieć znajdować niestandardowe rozwiązania problemów, posiadać umiejętność logicznego myślenia. Przyda się wyobraźnia przestrzenna i zdolności techniczne.

Studia techniczne do najłatwiejszych nie należą. Świetny wynik na maturze z przedmiotów ścisłych nie przesądza, że cały czas będzie łatwo. Poza tym przedmioty znane ze szkoły średniej zupełnie nie przypominają tych na poziomie akademickim. Na kierunkach technicznych naprawdę trzeba mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych.

Dużo samodzielnej, kreatywnej pracy wymaga systematyczności i wytrwałości. Zaliczanie „laborek”, realizowanie projektów pochłania sporo czasu. Funkcjonowanie od sesji do sesji to nie najlepszy pomysł na studia techniczne.

Zasady rekrutacji na studiach technicznych

Lista kierunków technicznych jest bardzo długa. Są wśród nich artystyczne, informatyczne, związane z ochroną środowiska, chemią, budownictwem, mechaniką, technologiami telekomunikacyjnymi.

Rekrutacja na konkretne z nich jest więc zróżnicowana, aczkolwiek wśród przedmiotów kwalifikacyjnych zdecydowanie dominują matematyka, fizyka i informatyka. Jeśli myślicie o studiowaniu na wybranej politechnice lub innej uczelni inżynierskiej – przyłóżcie się do tych przedmiotów, żeby uzyskać na maturze solidny wynik na poziomie rozszerzonym.

Zawsze wcześniej sprawdzajcie szczegółowe zasady przyjęć na studia – nieco inny zestaw przedmiotów rekrutacyjnych na tym samym kierunku w innej uczelni może dać szansę na wymarzony indeks.

Przykładowo na mechanikę i budowę maszyn na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim rekrutacja odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z matematyki lub fizyki, lub informatyki oraz języka obcego. Na ten sam kierunek kandydaci na Politechnikę Częstochowską muszą zdać dobrze matematykę i dodatkowo drugi przedmiot: fizykę/fizykę z astronomią, chemię, informatykę lub technologię informacyjną. Punktowany jest też wynik z języka polskiego i obcego.

Wybierając informatykę na Politechnice Warszawskiej musicie doskonale zdać na maturze matematykę, język obcy oraz jeden przedmiot wybrany spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia. Na ten sam kierunek kandydaci na Politechnikę Poznańską muszą uzyskać dobry wynik z matematyki, języka polskiego i języka obcego i przedmiotu wybranego spośród: biologii, chemii, fizyki, informatyki. Alternatywnie można wskazać wynik egzaminu zawodowego z dyplomu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Na niektóre kierunki przewidziany jest egzamin z rysunku – dotyczy to np. architektury. Sprawdźcie wcześniej, jaki zakres obejmuje weryfikacja Waszych uzdolnień, aby się wcześniej przygotować do praktycznej części egzaminu.

Zanim wybierzesz studia techniczne

Mierz siły na zamiary – chciałoby się powiedzieć. Studia techniczne, szczególnie politechniczne nie należą do łatwych. Jeśli dobre czy bardzo dobre świadectwo maturalne gwarantuje miejsce na wybranym kierunku, to same studia mogą przysporzyć więcej trudności.

Zapoznaj się z programem nauczania, poczytaj o przedmiotach, których będziesz się uczyć, jaką będą miały formę. Na kierunkach informatycznych dominują laboratoria, studenci architektury godziny spędzą nad deską kreślarską i w programach projektowych. Będą rozliczani z wielu samodzielnie lub grupowo wykonanych prac.

W ocenie predyspozycji do studiowania konkretnego kierunku pomocne będą poradnie doradztwa zawodowego. Może warto skonsultować swoje plany edukacyjne a w przyszłości zawodowe z profesjonalistami, którzy ocenią silne i słabe strony, określą potencjał a tym samym zasugerują ścieżkę kształcenia.

Przed wyborem konkretnego kierunku oceń swoje szanse. Jeśli przedmiot rekrutacyjny zdawałeś na poziomie podstawowym, a uczelnia punktuje wynik poziomu rozszerzonego – Twoje szanse maleją. Wybierz kierunek pokrewny lub inną uczelnię – unikniesz rozczarowań, jeśli zabraknie kilku punktów. Uczelnie publikują wymagane progi punktowe z poprzednich rekrutacji – warto oszacować wcześniej swoje możliwości i ewentualnie szukać alternatywy.

Pewne popularne kierunki realizowane są niemal we wszystkich ośrodkach edukacyjnych. Poznaj poszczególne uczelnie, dowiedz się, jak się studiuje, jaka jest atmosfera, baza dydaktyczna, wyposażenie pracowni. Korzystaj z forów internetowych, czytaj opinie o uczelniach, odwiedzaj edukacyjne imprezy targowe.

Już teraz sprawdź, jakie są możliwości wymiany studentów i skorzystania z programów realizowania części nauki za granicą. Choć jeszcze o tym nie myślisz, może w toku studiów przyjdzie czas na taką decyzję – dobrze, żeby istniała na uczelni taka szansa.

Opinie o studiach technicznych

Uczelnie techniczne cieszą się dużym zainteresowaniem. Gwarantują solidne, praktyczne wykształcenie, kierunki dostosowywane są na bieżąco do wymogów rynku pracy.

O popularności kierunków technicznych świadczą statystyki rekrutacyjne. Rekordzista – inżynieria i analiza danych, kierunek na Politechnice Warszawskiej – przyciągnął tylu chętnych, że o jeden indeks walczyło ponad 60 osób! W czołówce są automatyka i robotyka, informatyka.

Czy studia informatyczne mają sens?

Programistka Żaneta przekornie odpowiada: „Tak. Ale nie dla wszystkich. Nie każde. I nie zawsze. Są obszary, stanowiska i firmy, dla których studia to MUST HAVE. I owszem, może uda Ci się dostać tam pracę bez studiów. Ale może być to dużo trudniejsze. Uważam za to, że bez sensu jest studiować informatykę tylko dla „papierka”, na byle jakiej uczelni. Zastanawia mnie tylko, czemu nikt nie podważa, czy studia potrzebne są prawnikom, lekarzom, nauczycielom. Tylko studia informatyczne są poddawane tak ostrej krytyce. Ale mimo to nadal oblegane.”

A co z np. mechatroniką?

„Gdy pierwszy raz usłyszałem „mechatronika” przed moimi oczami pojawił się robocop. Później okazało się, że nie do końca o to chodzi, ale w sumie nie byłem aż tak daleko od prawdy. Mechatronika łączy bowiem w sobie: mechanikę, elektronikę, automatykę, robotykę i informatykę. Wybierając się na mechatronikę musisz mieć umysł ścisły i smykałkę do nowych technologii. W przyszłym zawodzie być może będziesz zajmował się układami sterującymi pojazdy, robotami przemysłowymi, zaawansowanym sprzętem domowym, nanotechnologią, optyką, informatyką itd.” - tak ten obco brzmiący kierunek oswaja i przybliża nam Tomek.

Z kolei Adrian, student automatyki i robotyki na Politechnice Warszawskiej zapewnia, że „jego” kierunek jest niezwykle interesujący. Studenci na co dzień pracują z nowoczesnymi technologiami, codzienną praktyką są takie dziedziny jak rozpoznawanie obrazów czy druk 3D. To wg niego kierunek dla osób, dla których projektowanie urządzeń, mechanizmów i robotów oraz poznawanie nowych technologii i programowanie stanowi zachętę i perspektywę przyszłej pracy. Adrian podkreśla wszechstronność wykształcenia wynikającą z różnorodności dziedzin, którymi się zajmują w trakcie studiów, co przekłada się na możliwość zatrudnienia w wielu branżach.

Wykaz uczelni oferujących studia techniczne

Polecane techniczne studia podyplomowe

Treści powiązane ze studiami technicznymi

Bioinformatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej
Bioinformatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej
Geoinformatyka - nowy kierunek na Politechnice Warszawskiej
Geoinformatyka - nowy kierunek na Politechnice Warszawskiej
Informatyka w Rzeszowie
Informatyka w Rzeszowie
Informatyka w Zielonej Górze
Informatyka w Zielonej Górze
Informatyka w chorzowskiej WSB ma nowego partnera kierunku
Informatyka w chorzowskiej WSB ma nowego partnera kierunku
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie - informatyka
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie - informatyka
​Informatyka na Śląsku
​Informatyka na Śląsku
​Informatyka w Białymstoku
​Informatyka w Białymstoku
​Informatyka w Bydgoszczy
​Informatyka w Bydgoszczy
​Informatyka w Gdańsku
​Informatyka w Gdańsku
​Informatyka w Gdyni
​Informatyka w Gdyni
​Informatyka w Katowicach
​Informatyka w Katowicach
​Informatyka w Kielcach
​Informatyka w Kielcach
​Informatyka w Koszalinie
​Informatyka w Koszalinie
​Informatyka w Krakowie
​Informatyka w Krakowie
​Informatyka w Lublinie
​Informatyka w Lublinie
​Informatyka w Olsztynie
​Informatyka w Olsztynie
​Informatyka w Poznaniu
​Informatyka w Poznaniu
​Informatyka w Szczecinie
​Informatyka w Szczecinie
​Informatyka w Toruniu
​Informatyka w Toruniu
​Informatyka w Warszawie
​Informatyka w Warszawie
​Informatyka w Łodzi
​Informatyka w Łodzi
​Informatyka we Wrocławiu
​Informatyka we Wrocławiu
​Teleinformatyka, specjalność przyszłości na Politechnice Świętokrzyskiej
​Teleinformatyka, specjalność przyszłości na Politechnice Świętokrzyskiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Gdański
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Zamojska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie