Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geodezja i kataster

Studia na kierunku Geodezja i kataster pozwolą Ci na zgłębienie zagadnień, związanych z:

 • inżynierią lądową,
 • geografią i gospodarką przestrzenną,
 • architekturą i urbanistyką,
 • inżynierią środowiska,
 • naukami o Ziemi i środowisku
 • informatyką.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie i w przestrzeni oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych, fotogrametrycznych i satelitarnych.

Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się o uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności geodezyjnej.

Dla kogo studia na kierunku geodezja i kataster

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku geodezja i kataster

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geodezja i kataster

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku geodezja i kataster

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku geodezja i kataster

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku geodezja i kataster

Jakie uczelnie oferują kierunek geodezja i kataster

W których miastach można studiować kierunek geodezja i kataster

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie