Jakiego kierunku studiów szukasz?

Architektura

Studia na kierunku Architektura przygotowują specjalistów do twórczej pracy projektowej, obejmującej kształtowanie przestrzeni, począwszy od małych form użytkowych, przez budynki o zróżnicowanej funkcji, zespoły urbanistyczne, aż po zagospodarowanie przestrzeni miejskich oraz terenów wiejskich.

Architekci z jednej strony tworzą piękno, to, co widzimy podoba nam się lub nie. Jednak obok estetycznej strony projektu równie istotna jest funkcjonalność budynku oraz jego technologia wykonania. Studenci w trakcie nauki zapoznają się m.in. z przepisami techniczno-budowlanymi, nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w budownictwie, technikami komputerowymi wspomagającymi projektowanie komfortowych i bezpiecznych budowli.

Studia na architekturze realizowane są w systemie dwustopniowym: inżynierskie studia I stopnia oraz magisterskie studia II stopnia.

Przykładowe specjalności na kierunku architektura:

 • diagnostyka i remonty obiektów
 • architektura wnętrz
 • projektowanie architektoniczne
 • projektowanie urbanistyczne.

Dla kogo studia na kierunku architektura

Architektura to studia dla artystów, osób z wyobraźnią przestrzenną, kreatywnych, o umysłach otwartych na nowości.

Ważną kwestią jest umiejętność łączenia estetyki z funkcjonalnością, strony techniczno-budowlanej projektu z pięknej.

Techniczne studia na kierunku architektura kładą nacisk na przedmioty ścisłe. Z matematyką, fizyką czy mechaniką trzeba być po prostu za pan brat.

Jednak nie są to studia dla artystów chodzących własnymi ścieżkami z głową w chmurach – tu przede wszystkim zmysł techniczny jest w cenie.

Bardzo często projekt to efekt pracy wielu osób – umiejętność współpracy będzie przydatną cechą. Podobnie jak przejrzystość w komunikowaniu z klientami – uzgadnianie szczegółów finalnego projektu może wymagać kompetencji negocjacyjnych, a nawet stanowczości - architekt powinien rozumieć potrzeby klienta, potrafić nawiązać z nim dobry kontakt.

Program kształcenia na kierunku architektura

Program kształcenia na kierunku Architektura obejmuje zarówno przedmioty inżynierskie, jak i blok przedmiotów plastycznych. Program nauczania, a także metody dydaktyczne zostały opracowane z myślą o jak najbardziej skutecznym wypełnieniu celów kształcenia na kierunku Architektura, które sprowadzają się nie tylko do zapewnienia absolwentom starannego wykształcenia zawodowego, ale także przekazania im szerokich podstaw wiedzy w wielu dziedzinach nauki i techniki, mających wpływ na jakość kształtowanej przestrzeni.

Wybrane przedmioty w programie studiów: matematyka, geometria wykreślna, fizyka budowli, mechanika budowli, architektura mieszkaniowa, architektura miejsca pracy, gospodarka przestrzenna, architektura użyteczności publicznej i usług, krajobraz miasta, rysunek odręczny, rzeźba, materiałoznawstwo budowlane, prawo budowlane, instalacje budowlane, geoinformacja w projektowaniu urbanistycznym i inne.

Studia na architekturze to oprócz wykładów i ćwiczeń plenery rysunkowe, praktyki zawodowe , ale przede wszystkim wiele samodzielnie wykonywanych projektów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku architektura

Podczas rekrutacji na architekturę najczęściej uwzględniany jest wynik z matematyki, fizyki, języka polskiego, języka obcego, historii sztuki.

Dodatkowo na architekturę przewidziany jest egzamin praktyczny, sprawdzający poziom wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wrażliwość estetyczną i zdolność odwzorowywania przestrzeni. a także uzdolnienia plastyczne (konkretne zadania rysunkowe).

Zawsze należy sprawdzać szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych konkretnych uczelni lub wydziałów.

Perspektywy pracy po kierunku architektura

Architekci są zatrudniani w:

 • pracowniach architektonicznych
 • przedsiębiorstwach budowlanych
 • pracowniach konserwatorskich
 • wydziałach architektury i urbanistyki instytucji samorządowych
 • jednostkach doradztwa technicznego
 • firmach developerskich
 • instytucjach naukowo-badawczych.

Po uzyskaniu pełnych uprawnień zawodowych mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje pozwalają na realizowanie życia zawodowego także w krajach UE i poza jej granicami.

Opinie o kierunku architektura

Ludzie zawsze będą potrzebować dachu nad głową, obiekty użytkowe, galerie handlowe wyrastają jak grzyby po deszczu, na niedawnych terenach rolniczych pną się w górę domy i całe osiedla - wszystkie te inwestycje miały swój początek na komputerze lub desce kreślarskiej architekta.

To wnioski optymistyczne w kontekście perspektyw pracy.

O swoich przemyśleniach związanych ze studiami architektonicznymi, ich zaletach i wadach oraz trudach studiowania opowiada Piotr:

Kierunki pokrewne do kierunku architektura

Jakie uczelnie oferują kierunek architektura

W których miastach można studiować kierunek architektura

Komentarze (5)

Dominik
Studia nieadekwatne do reliów pracy i programu innych uczelni, po skończeniu politechniki lubelskiej studenci nie mają podejścia do konkurencji z innych uczelni przez brak czasu na rozwój, konkursy, minimalny nakład zajęć dotyczących projektowania, masa konstrukcji i obliczeń.
22.04.2021
11.08.2020
Ania
Jeśli chodzi o zarobki po studiach to w Biedronce więcej płacą. Jest nawet taki żart branżowy: "czym się różni balkon od architekta? Tym że balkon potrafi utrzymać rodzinę."
Maciej
Jakie zarobki po studiach i czy łatwo znaleźć pracę?
27.06.2020
28.01.2020
Piotr
Dzięki za wrzucenie mojego filmu! :)
Aga
Architektura - super ciekawe studia, ale trudne, dużo samodzielnej pracy wymagają.
22.09.2019

Zobacz również

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi