Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/zDLWg2xCSzmhwlpLFlMkTaRTLVCwrfwy.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/GJQMlksPTbL4MtbPt8LjGdLI4_tQerY8.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/cdWTuXxLH2Vew3l9QDcEX5IXn5lCB1Bq.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/jjonh3kNh6F4Ugj8cF3GarZzLOy64TY2.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Rzf8NvDJFn6pCg-SsmjsDd8ccPn5j94q.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/7ShLs2pwbNNcW5n2Debp5W2hs5Htd4I-.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/--N4fxuvTzZN1TpzHLsVYXokxu82E6ya.jpeg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/re_dIsQdV_49f4tlUlRQDz2Zph_rcb8d.jpeg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/oMAtOYkVXJVrKfV1U_CnAStIraOGJP9n.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/bRa1ZSL9nxFsTHtm4Zx2b6_xlBsDdq-l.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/CKniz5TaPNTDE74xUILXEaU8DSPDXseZ.jpeg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot
(+58) 555 83 80
rekrutacja@sopocka.edu.pl
www.sopocka.edu.pl
7.33
0.03%
277
głosów

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych jest uznaną uczelnią, która w rankingach edukacyjnych zajmuje wysoką pozycję. Uczelnia prowadzi studia I stopnia (studia licencjackie i inżynierskie), studia II stopnia oraz studia podyplomowe na: Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki (kierunki: Architektura, Architektura krajobrazu (jako jedyna uczelnia na Pomorzu), Architektura Wnętrz, Wzornictwo; Wydziale Ekonomii i Finansów (kierunki: Economics, Ekonomia, Finance and Accounting with ACCA Acreditation, Finanse i ekonomia biznesu – studia dualne, Finanse i Rachunkowość, Rachunkowość – studia dualne) oraz Międzyuczelnianym Wydziale Biznesowo-Lingwistycznym (kierunek: Business and Languages).

Studenci Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych mają możliwość wzięcia udziału w darmowych, dofinansowywanych z projektów UE, certyfikowanych, prestiżowych szkoleniach z zakresu finansów, ekonomii, zarządzania i inżynierii produkcji oraz architektury. Koszt jednorazowego szkolenia na wolnym rynku to nawet do 3500 zł za osobę. Do wyboru kilkadziesiąt szkoleń m.in. Adobe, Global Business Services Qualification, Metodyki zwinne, Microsoft Project, SAP, SKETCH UP itp. Ze szkoleń korzystać mogą wyłącznie studenci SANS.

SANS kładzie szczególny nacisk na współpracę z biznesem i praktyczne kształcenie, dlatego studenci wyjeżdżają na wizyty studyjne, praktyki krajowe i zagraniczne oraz biorą udział w licznych projektach. Wykładowcami są głównie praktycy, a programy studiów spełniają wymogi dzisiejszych pracodawców.

Uczelnia posiada własne specjalistyczne pracownie: architektoniczne i galerie (pracownie malarskie), informatyczne, nowych mediów; prototypownię (wyposażoną m.in. w drukarki 3D) oraz wielomedialną (kamery oraz sprzęt fotograficzny).

Z uwagi na fakt, iż od kilku lat Trójmiasto utrzymuje się w czołówce najatrakcyjniejszych lokalizacji w Polsce dla branży BPO/SSC/IT, bardzo dużym zainteresowaniem w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych cieszy się kierunek Finanse i Rachunkowość (studia I i II stopnia) oraz Finance and Accounting with ACCA Acreditation (studia II stopnia i studia podyplomowe). Sopocka Akademia Nauk Stosowanych jako jedna z nielicznych uczelni posiada akredytację ACCA. Kwalifikacje zawodowe ACCA to jedne z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniane przez pracodawców na całym świecie. Studenci SANS na kierunku finanse i rachunkowość według standardów ACCA już teraz są rozchwytywani przez trójmiejskie Centra BPO/SSC/IT. Bardzo ścisła współpraca uczelni z biznesem zaowocowała powstaniem BPO Education Center SANS, której biuro mieści się w samym Olivia Business Centre.

Drugim kierunkiem, cieszącym się popularnością w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, jest kierunek Business & Languages. B&L to międzynarodowa ścieżka edukacyjna o profilu praktycznym, łącząca w sobie naukę dwóch języków obcych z wybraną specjalizacją biznesową. Studia te skierowane są do osób, które pragną zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne w prowadzeniu biznesu na rynkach globalnych lub zechcą wykorzystać nabyte umiejętności w ramach pracy w organizacjach międzynarodowych. Ostatni semestr studiów realizowany jest w firmach z branży zgodnej z wybraną przez studenta specjalizacją (tzw. gwarantowana praktyka).

Zarządzanie i inżynieria produkcji to z kolei nowoczesny, interdyscyplinarny, popularny w świecie kierunek menedżerski. Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, który poszukuje inżynierów, a zwłaszcza inżynierów z przygotowaniem menedżerskim. SANS w ramach kierunku oferuje specjalności: inżynieria systemów energetycznych, inżynieria utrzymania ruchu, logistyka w przedsiębiorstwie, zarządzanie jakością, zarządzanie odnawialnymi źródłami energii, zarządzanie procesami w budownictwie.

Nowe specjalności pozwalają zdobyć wiedzę m.in. z zakresu energetyki, budownictwa i logistyki, a także automatyki i robotyki połączoną z informacjami z nauk o zarządzaniu i marketingu. Studia I stopnia kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Przy Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych działa również Konwent Pracodawców wspierający uczelnię w tworzeniu programów studiów spełniających wymogi dzisiejszych pracodawców oraz zapewnianiu praktyk i staży dla studentów i absolwentów. To głos doradczy praktyków biznesu, którzy współtworząc programy studiów sprawiają, że absolwent uczelni jest przygotowany do tego, by sprostać wymagającemu rynkowi pracy. W skład Konwentu wchodzą przedstawiciele największych firm Pomorza m.in. Agencji Rozwoju Pomorza, CUW Energa SA, Grupy LOTOS S.A., HK Finance Sp. z o.o., Pracodawców Pomorza, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. i wielu innych.

Owocna współpraca Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych z biznesem jest szeroko doceniana przez Pracodawców Pomorza a Rektor Sopockiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Teresa Martyniuk w grudniu 2016 została nagrodzona Złotym Medalem Pracodawców.

Studiuj w SANS


Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Śląska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu