Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/zDLWg2xCSzmhwlpLFlMkTaRTLVCwrfwy.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/GJQMlksPTbL4MtbPt8LjGdLI4_tQerY8.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/cdWTuXxLH2Vew3l9QDcEX5IXn5lCB1Bq.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/jjonh3kNh6F4Ugj8cF3GarZzLOy64TY2.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Rzf8NvDJFn6pCg-SsmjsDd8ccPn5j94q.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/7ShLs2pwbNNcW5n2Debp5W2hs5Htd4I-.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/--N4fxuvTzZN1TpzHLsVYXokxu82E6ya.jpeg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/re_dIsQdV_49f4tlUlRQDz2Zph_rcb8d.jpeg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/oMAtOYkVXJVrKfV1U_CnAStIraOGJP9n.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/bRa1ZSL9nxFsTHtm4Zx2b6_xlBsDdq-l.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/CKniz5TaPNTDE74xUILXEaU8DSPDXseZ.jpeg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot
(+58) 555 83 80
rekrutacja@sopocka.edu.pl
www.sopocka.edu.pl
7.39
0.12%
284
głosów

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych jest uznaną uczelnią, która w rankingach edukacyjnych zajmuje wysoką pozycję. Uczelnia prowadzi studia I stopnia (studia licencjackie i inżynierskie), studia II stopnia oraz studia podyplomowe na: Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki (kierunki: Architektura, Architektura krajobrazu (jako jedyna uczelnia na Pomorzu), Architektura Wnętrz, Wzornictwo; Wydziale Ekonomii i Finansów (kierunki: Economics, Ekonomia, Finance and Accounting with ACCA Acreditation, Finanse i ekonomia biznesu – studia dualne, Finanse i Rachunkowość, Rachunkowość – studia dualne) oraz Międzyuczelnianym Wydziale Biznesowo-Lingwistycznym (kierunek: Business and Languages).

Studenci Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych mają możliwość wzięcia udziału w darmowych, dofinansowywanych z projektów UE, certyfikowanych, prestiżowych szkoleniach z zakresu finansów, ekonomii, zarządzania i inżynierii produkcji oraz architektury. Koszt jednorazowego szkolenia na wolnym rynku to nawet do 3500 zł za osobę. Do wyboru kilkadziesiąt szkoleń m.in. Adobe, Global Business Services Qualification, Metodyki zwinne, Microsoft Project, SAP, SKETCH UP itp. Ze szkoleń korzystać mogą wyłącznie studenci SANS.

SANS kładzie szczególny nacisk na współpracę z biznesem i praktyczne kształcenie, dlatego studenci wyjeżdżają na wizyty studyjne, praktyki krajowe i zagraniczne oraz biorą udział w licznych projektach. Wykładowcami są głównie praktycy, a programy studiów spełniają wymogi dzisiejszych pracodawców.

Uczelnia posiada własne specjalistyczne pracownie: architektoniczne i galerie (pracownie malarskie), informatyczne, nowych mediów; prototypownię (wyposażoną m.in. w drukarki 3D) oraz wielomedialną (kamery oraz sprzęt fotograficzny).

Z uwagi na fakt, iż od kilku lat Trójmiasto utrzymuje się w czołówce najatrakcyjniejszych lokalizacji w Polsce dla branży BPO/SSC/IT, bardzo dużym zainteresowaniem w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych cieszy się kierunek Finanse i Rachunkowość (studia I i II stopnia) oraz Finance and Accounting with ACCA Acreditation (studia II stopnia i studia podyplomowe). Sopocka Akademia Nauk Stosowanych jako jedna z nielicznych uczelni posiada akredytację ACCA. Kwalifikacje zawodowe ACCA to jedne z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniane przez pracodawców na całym świecie. Studenci SANS na kierunku finanse i rachunkowość według standardów ACCA już teraz są rozchwytywani przez trójmiejskie Centra BPO/SSC/IT. Bardzo ścisła współpraca uczelni z biznesem zaowocowała powstaniem BPO Education Center SANS, której biuro mieści się w samym Olivia Business Centre.

Drugim kierunkiem, cieszącym się popularnością w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, jest kierunek Business & Languages. B&L to międzynarodowa ścieżka edukacyjna o profilu praktycznym, łącząca w sobie naukę dwóch języków obcych z wybraną specjalizacją biznesową. Studia te skierowane są do osób, które pragną zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne w prowadzeniu biznesu na rynkach globalnych lub zechcą wykorzystać nabyte umiejętności w ramach pracy w organizacjach międzynarodowych. Ostatni semestr studiów realizowany jest w firmach z branży zgodnej z wybraną przez studenta specjalizacją (tzw. gwarantowana praktyka).

Zarządzanie i inżynieria produkcji to z kolei nowoczesny, interdyscyplinarny, popularny w świecie kierunek menedżerski. Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, który poszukuje inżynierów, a zwłaszcza inżynierów z przygotowaniem menedżerskim. SANS w ramach kierunku oferuje specjalności: inżynieria systemów energetycznych, inżynieria utrzymania ruchu, logistyka w przedsiębiorstwie, zarządzanie jakością, zarządzanie odnawialnymi źródłami energii, zarządzanie procesami w budownictwie.

Nowe specjalności pozwalają zdobyć wiedzę m.in. z zakresu energetyki, budownictwa i logistyki, a także automatyki i robotyki połączoną z informacjami z nauk o zarządzaniu i marketingu. Studia I stopnia kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Przy Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych działa również Konwent Pracodawców wspierający uczelnię w tworzeniu programów studiów spełniających wymogi dzisiejszych pracodawców oraz zapewnianiu praktyk i staży dla studentów i absolwentów. To głos doradczy praktyków biznesu, którzy współtworząc programy studiów sprawiają, że absolwent uczelni jest przygotowany do tego, by sprostać wymagającemu rynkowi pracy. W skład Konwentu wchodzą przedstawiciele największych firm Pomorza m.in. Agencji Rozwoju Pomorza, CUW Energa SA, Grupy LOTOS S.A., HK Finance Sp. z o.o., Pracodawców Pomorza, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. i wielu innych.

Owocna współpraca Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych z biznesem jest szeroko doceniana przez Pracodawców Pomorza a Rektor Sopockiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Teresa Martyniuk w grudniu 2016 została nagrodzona Złotym Medalem Pracodawców.

Studiuj w SANS


Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Zamojska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie