Studia w Krakowie
Magiczne serce Małopolski
 • WSB NLU Szkoła Psychoterapii

Kraków - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Krakowie

Uczelnie w Krakowie to tradycja, historia, prestiż. Znajdują się tu zarówno uniwersytety, uczelnie techniczne, ekonomiczne, medyczne, artystyczne, sportowe czy rolniczo-przyrodnicze. Oznacza to, że praktycznie wszystkie typy studiów dostępne są w stolicy Małopolski. Warto wspomnieć, że zlokalizowane tu aż dwie publiczne uczelnie techniczne to możliwość wyboru blisko 100 różnych kierunków inżynierskich.

Zastanawiacie się, jakie konkretnie wybrać kierunki w Krakowie?

W zamieszczonym poniżej pełnym wykazie uczelni oraz studiów w Krakowie znajdziecie informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Krakowie.

Lokalizacja

Kierunki w Krakowie

Oferta kierunków w Krakowie zadowoli kandydatów o różnorodnych i odmiennych zainteresowaniach. Dostępne są niemal wszystkie typy studiów, aczkolwiek najliczniej reprezentowane są kierunki filologiczne i kulturoznawcze, inżynierskie oraz z obszaru nauk o zarządzaniu. Dużą grupę stanowi oferta studiów uczelni o profilu katolickim. Do Krakowa przyjeżdża się na studia artystyczne oraz medyczne, a także związane z geoinżynierią i górnictwem.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Krakowie. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych, dostępnych specjalności czy kierunków pokrewnych.

a
administracja administracja i polityka publiczna advanced materials and nanotechnology agriculture (studia w języku angielskim) aktorstwo aktorstwo filmowe amerykanistyka analityka gospodarcza analityka medyczna applied informatics arabistyka archeologia architektura architektura informacji architektura krajobrazu architektura wnętrz archiwistyka, biurowość i cyfryzacja archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo art & design art & science arteterapia - terapia artystyczna astrofizyka i kosmologia astronomia audyt finansowy automatyka i robotyka automatyka przemysłowa i robotyka
b
bankowość i zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne biochemia biofizyka biofizyka molekularna i komórkowa biogospodarka bioinformatyka bioinformatyka i analiza danych bioinżynieria zwierząt biologia biologia stosowana biotechnologia biotechnologia molekularna biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego browarnictwo i słodownictwo budownictwo business and finance management business economics
c
ceramika chemia chemia budowlana chemia medyczna chemia w kryminalistyce chemia zrównoważonego rozwoju comparative heritage studies computer physics computer science cyberbezpieczeństwo
d
design dietetyka dietetyka i ekologiczna żywność digital design digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie doradztwo inwestycyjno-gospodarcze doradztwo podatkowe drug discovery and development dyrygentura dziennikarstwo dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-gospodarka przestrzenna earth sciences in a changing world economic diplomacy and statecraft edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna edytorstwo ekologiczne źródła energii ekonomia ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych ekoturystyka electronics and telecommunications elektroniczne przetwarzanie informacji elektronika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika elektrotechnika i automatyka energetyka energetyka odnawialna i zarządzanie energią energetyka wodorowa energy and environmental engineering environmental and plant biotechnology environmental ang land engineering environmental protection environmental protection and management esg in finance etnologia i antropologia kulturowa etologia i psychologia zwierząt etyka etyka - mediacje i negocjacje european banking and insurance in digital environment european joint master’s programme in english and american studies european studies europeistyka
f
farmacja filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia germańska filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia polska nauczycielska filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rumuńska filologia słowiańska filologia szwedzka filologia ukraińska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia węgierska filologia włoska filozofia filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii financial accounting accredited by acca financial analytics finanse i controlling finanse i rachunkowość finanse publiczne w gospodarce cyfrowej finanse, bankowość, ubezpieczenia fizjoterapia fizyka fizyka dla firm fizyka medyczna fizyka techniczna food engineering food processing, safety and quality food technology and human nutrition (studia w języku angielskim)
g
game design gastronomia i catering dietetyczny geodezja i geoinformacja geodezja i kartografia geofizyka geografia geografia i gospodarka przestrzenna geoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowe geologia geologia stosowana geopolityka geoturystyka global and development studies global business service global finance and accounting global human resource management gospodarka energetyczna i zrownoważona transformacja gospodarka i administracja publiczna gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami grafika grafika reklamowa i multimedia
h
historia historia - studia nauczycielskie historia sztuki hr w mediach i organizacjach międzynarodowych
i
indologia informatyka informatyka - data science informatyka analityczna informatyka geoprzestrzenna informatyka gier komputerowych informatyka i ekonometria informatyka i systemy inteligentne informatyka społeczna informatyka stosowana informatyka techniczna informatyka w inżynierii komputerowej infotronika innowacje w biznesie innowacyjność produktu instrumentalistyka intellectual property and new technologies intermedia international business international financial management international logistics international master of horticultural science international relations international relations and area studies international relations and public diplomacy international security and development international studies inżynieria akustyczna inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ciepła inżynieria czystego powietrza inżynieria górnicza inżynieria i analiza danych inżynieria i gospodarka wodna inżynieria i monitoring środowiska inżynieria i ochrona środowiska inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi inżynieria jakości produktu inżynieria kształtowania środowiska inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna i materiałowa inżynieria mechatroniczna inżynieria medyczna inżynieria metali inżynieria metali nieżelaznych inżynieria naftowa i gazownicza inżynieria obliczeniowa inżynieria organizacji i zarządzania inżynieria procesów odlewniczych inżynieria procesów przemysłowych inżynieria produkcji inżynieria produkcji i jakości inżynieria środowiska inżynieria wzornictwa przemysłowego inżynieria zarządzania iranistyka
j
jakość i bezpieczeństwo środowiska japonistyka język i literatura Rosji język polski w komunikacji społecznej język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) judaistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarski, program w języku angielskim kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR konserwacja i restauracja dzieł sztuki kosmetologia kryminalistyka kryminologia i resocjalizacja krytyka literacka kultura fizyczna osób starszych kultura fizyczna w służbach mundurowych kultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologiczne kulturoznawstwo kulturoznawstwo - teksty kultury kulturoznawstwo i wiedza o mediach kulturoznawstwo międzynarodowe
l
laboratoria kultury współczesnej latynoamerykanistyka leśnictwo lingwistyka lingwistyka dla biznesu logistyka logistyka międzynarodowa logopedia
m
malarstwo marketing cyfrowy marketing i komunikacja rynkowa marketing i logistyka matematyka matematyka komputerowa matematyka stosowana materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa materiały i technologie metali nieżelaznych mechanika i budowa maszyn mechatronic engineering media content & creative writing media społecznościowe w zarządzaniu metalcasting engineering metallurgical engineering metalurgia międzynarodowa polityka społeczna i analityka międzynarodowe stosunki gospodarcze międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne migracje międzynarodowe mikro- i nanotechnologie w biofizyce mikroelektronika w technice i medycynie modern business management modern materials design and application molecular biotechnology montaż i color grading muzyka kościelna muzykologia
n
nanoinżynieria materiałów nanotechnologie i nanomateriały nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego nauczyciel biologii i geografii nauki o polityce nauki o rodzinie nauki społeczne stosowane neurobiologia nowoczesne technologie paliwowe nowoczesne technologie w kryminalistyce
o
ochrona dóbr kultury ochrona środowiska odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna ogrodnictwo operatorski operatorski camera/ light organizacja i zarządzanie organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pedagogika stosowana pedagogika szkolna z edukacją techniczną pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną performatyka pielęgniarstwo pojazdy samochodowe politologia polonistyka - komparatystyka polonistyka antropologiczno-kulturowa położnictwo porównawcze studia cywilizacji post-pre production cinema praca socjalna prawo prawo kanoniczne prawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediów produkcja filmowa professional language przedsiębiorczość cyfrowa przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce przekład literacki przekładoznawstwo przekładoznawstwo literacko‐kulturowe psychologia psychologia i biologia zwierząt
r
rachunkowość i controlling rachunkowość i zarządzanie finansami ratownictwo medyczne raw materials value chain realizacja dźwięku recykling i metalurgia region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe relacje międzykulturowe religioznawstwo renewable energy sources and waste management rewitalizacja terenów zdegradowanych reżyseria reżyseria dźwięku reżyseria filmowa rolnictwo rosjoznawstwo rynki finansowe rzeźba
s
scenariopisarstwo scenografia sinologia skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe socjologia sport w szkolnym wychowaniu fizycznym stosunki międzynarodowe strategiczne doradztwo organizacyjne strategie rozwoju biznesu studia afrykańskie studia azjatyckie studia bliskowschodnie studia eurazjatyckie studia europejskie studia matematyczno-przyrodnicze studia miejskie studia nad buddyzmem studia nad Chinami studia nad Indiami i Azją Południową studia nad Japonią studia nad Koreą studia nad wizualnością - visual studies studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie studia polskie - język, kultura, społeczeństwo studia polskie dla cudzoziemców studia polsko‐ukraińskie studia strategiczne nad Azją systemy i urządzenia przemysłowe sztuka cyfrowa sztuka i edukacja sztuka i media sztuka ogrodowa sztuka współczesna
ś
środki transportu i logistyka
t
teatrologia technologia chemiczna technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych technologia żywności i żywienie człowieka technologie przemysłu 4.0 technologie roślin leczniczych i prozdrowotnych teleinformatyka teologia terapia zajęciowa towaroznawstwo transatlantic studies transport transport i logistyka transport i spedycja trener zdrowia i sprawności fizycznej turkologia turystyka historyczna i muzealnictwo turystyka i rekreacja turystyka i zarządzanie dziedzictwem turystyka przygodowa turystyka zdrowotna twórcze pisanie tworzywa i technologie motoryzacyjne
u
una europa bachelor of european studies
w
weterynaria wiedza o teatrze winogrodnictwo i enologia wokalistyka wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne w służbach mundurowych wzornictwo
z
zaawansowane materiały i nanotechnologia zarządzanie zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe zarządzanie - psychologia w zarządzaniu zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej zarządzanie in­for­macją zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe zarządzanie kryzysowe zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie kulturą współczesną zarządzanie mediami i reklamą zarządzanie międzynarodowe zarządzanie ochroną środowiska zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi zarządzanie polityką społeczną zarządzanie projektami zarządzanie publiczne zarządzanie rekreacją i rozrywką zarządzanie strategiczne zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych zarządzanie w ochronie zdrowia zarządzanie w służbach społecznych zarządzanie w turystyce i w sporcie zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie zmianą społeczną zdrowie publiczne zmiany klimatu – przeciwdziałanie i adaptacja zootechnika

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjaadministracja i polityka publicznaarchiwistyka, biurowość i cyfryzacjaarchiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwogospodarka i administracja publicznainternational relations and public diplomacystudia europejskiestudia miejskie
artystyczne
aktorstwoaktorstwo filmowearchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzart & designart & sciencearteterapia - terapia artystycznaceramikadesigndigital designdyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejgame designgrafikagrafika reklamowa i multimediahistoria sztukiinstrumentalistykaintermediainżynieria wzornictwa przemysłowegokompozycja i teoria muzykikonserwacja i restauracja dzieł sztukimalarstwomontaż i color gradingmuzyka kościelnamuzykologiaochrona dóbr kulturyoperatorskioperatorski camera/ light post-pre production cinemaprodukcja filmowaprofessional languagerealizacja dźwiękureżyseriareżyseria dźwiękureżyseria filmowarzeźbascenografiastudia nad wizualnością - visual studiessztuka cyfrowasztuka i edukacja sztuka i mediasztuka ogrodowasztuka współczesnawiedza o teatrze wokalistykawzornictwo
biologiczno-przyrodnicze
agriculture (studia w języku angielskim)astronomiabezpieczeństwo zdrowotnebiochemiabiofizykabiofizyka molekularna i komórkowabiogospodarkabioinformatykabioinformatyka i analiza danychbioinżynieria zwierzątbiologiabiologia stosowanabiotechnologiabiotechnologia molekularnachemiachemia w kryminalistycechemia zrównoważonego rozwojuearth sciences in a changing world ekoturystykaenergetyka odnawialna i zarządzanie energią environmental and plant biotechnologyenvironmental protectionenvironmental protection and managementfood processing, safety and qualityfood technology and human nutrition (studia w języku angielskim)gastronomia i catering dietetycznygeodezja i geoinformacjageografiageoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowegeologiageologia stosowanageoturystykainformatyka geoprzestrzennainternational master of horticultural scienceinżynieria czystego powietrzainżynieria i gospodarka wodnainżynieria i monitoring środowiskainżynieria i ochrona środowiskainżynieria kształtowania środowiskainżynieria środowiskajakość i bezpieczeństwo środowiskaleśnictwomolecular biotechnologynauczyciel biologii i geografiineurobiologiaochrona środowiskaodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiodnawialne źródła energii i infrastruktura komunalnaogrodnictworenewable energy sources and waste managementrewitalizacja terenów zdegradowanychrolnictwostudia matematyczno-przyrodniczestudia miejskiesztuka ogrodowatechnologia chemicznatechnologia roślin leczniczych i prozdrowotnychtechnologia żywności i żywienie człowiekatechnologie roślin leczniczych i prozdrowotnychtowaroznawstwozaawansowane materiały i nanotechnologiazarządzanie ochroną środowiskazootechnika
ekonomiczne
analityka gospodarczaaudyt finansowybankowość i zarządzanie ryzykiembusiness and finance managementbusiness economicsdoradztwo inwestycyjno-gospodarczedoradztwo podatkoweeconomic diplomacy and statecraftekonomiaesg in financeeuropean banking and insurance in digital environmentfinancial accounting accredited by accafinancial analyticsfinanse i controllingfinanse i rachunkowość finanse publiczne w gospodarce cyfrowejfinanse, bankowość, ubezpieczeniageopolitykageoturystykaglobal business serviceglobal finance and accountingglobal human resource managementgospodarka energetyczna i zrownoważona transformacjagospodarka i administracja publicznagospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościamiinformatyka i ekonometriainnowacje w biznesieinternational businessinternational financial managementinternational logisticsinternational relations and public diplomacyinternational studiesinżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymiinżynieria jakości produktuinżynieria organizacji i zarządzaniainżynieria produkcji i jakościinżynieria zarządzanialogistyka międzynarodowamarketing cyfrowymarketing i komunikacja rynkowamarketing i logistykamatematykamedia społecznościowe w zarządzaniumiędzynarodowe stosunki gospodarczemodern business managementorganizacja i zarządzanieprzedsiębiorczość cyfrowaprzedsiębiorczość i innowacje w gospodarcerachunkowość i controllingrachunkowość i zarządzanie finansamirynki finansowestrategiczne doradztwo organizacyjnestrategie rozwoju biznesustudia strategiczne nad Azjątransport i spedycjazarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowezarządzanie - psychologia w zarządzaniuzarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejzarządzanie kulturą współczesnązarządzanie mediami i reklamązarządzanie międzynarodowe zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie polityką społecznązarządzanie publicznezarządzanie strategicznezarządzanie w ochronie zdrowia
filologiczne
amerykanistykaarabistykaeuropean joint master’s programme in english and american studiesfilologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia germańskafilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia polskafilologia polska nauczycielskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia rumuńskafilologia szwedzkafilologia słowiańskafilologia ukraińskafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia włoskaindologiairanistykajaponistykajęzyk i literatura Rosjijęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychjęzyk ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)latynoamerykanistykalingwistykalingwistyka dla biznesunauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegoprofessional languageprzekład literackiprzekładoznawstworegion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowerosjoznawstwo sinologiaskandynawistyka: studia filologiczno - biznesowestudia afrykańskiestudia azjatyckiestudia eurazjatyckiestudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia nad buddyzmemstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia polskie - język, kultura, społeczeństwostudia polskie dla cudzoziemcówstudia polsko‐ukraińskieturkologiatwórcze pisanie
humanistyczne
amerykanistykaarabistykaarcheologiaarchiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwocomparative heritage studiesedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedytorstwoetnologia i antropologia kulturowaetykaetyka - mediacje i negocjacjeeuropean joint master’s programme in english and american studieseuropean studiesfilozofiahistoriahistoria - studia nauczycielskiehistoria sztukiindologiaintermediainternational relations and area studiesjudaistykajęzyk i literatura Rosjijęzyk polski w komunikacji społecznejjęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychjęzyk ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)kognitywistykakomunikacja wizualnakomunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PRkrytyka literackakultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologicznekulturoznawstwokulturoznawstwo - teksty kulturykulturoznawstwo i wiedza o mediachkulturoznawstwo międzynarodowelaboratoria kultury współczesnejlatynoamerykanistykalingwistyka dla biznesumedia content & creative writingmiędzywydziałowe indywidualne studia humanistycznenauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegonowoczesne technologie w kryminalistyceochrona dóbr kulturyperformatykapolonistyka - komparatystykapolonistyka antropologiczno-kulturowaprzekład literackiprzekładoznawstwoprzekładoznawstwo literacko‐kulturoweregion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowereligioznawstworosjoznawstwo scenariopisarstwosinologiaskandynawistyka: studia filologiczno - biznesowestudia afrykańskiestudia azjatyckiestudia bliskowschodniestudia eurazjatyckiestudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia nad buddyzmemstudia nad wizualnością - visual studiesstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia polskie - język, kultura, społeczeństwostudia polskie dla cudzoziemcówstudia polsko‐ukraińskieteatrologiateologiaturkologiawiedza o teatrze zarządzanie kulturą i mediamizarządzanie kulturą współczesną
medyczne
analityka medycznabezpieczeństwo zdrowotnechemia medycznadietetykadietetyka i ekologiczna żywność drug discovery and development farmacjafizjoterapiafizyka medycznakierunek lekarskikierunek lekarski, program w języku angielskimkierunek lekarsko-dentystycznykosmetologiamikroelektronika w technice i medycynieneurobiologiapielęgniarstwopołożnictworatownictwo medyczneweterynariazdrowie publiczne
pedagogiczne
arteterapia - terapia artystycznaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja techniczno - informatycznakryminologia i resocjalizacjalogopediapedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika resocjalizacyjnapedagogika specjalnapedagogika stosowanapedagogika szkolna z edukacją technicznąpedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
prawnicze
prawoprawo kanoniczneprawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediów
psychologiczne
filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologiikomunikacja i psychologia w biznesiekryminologia i resocjalizacjapsychologiapsychologia i biologia zwierzątterapia zajęciowazarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowezarządzanie - psychologia w zarządzaniu
rolnicze, leśne
agriculture (studia w języku angielskim)architektura krajobrazubiogospodarkaekologiczne źródła energiienvironmental and plant biotechnologyenvironmental protection and managementetologia i psychologia zwierzątfood engineeringfood processing, safety and qualityinternational master of horticultural scienceinżynieria i gospodarka wodnainżynieria środowiskajakość i bezpieczeństwo środowiskaleśnictwoochrona środowiskaodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiogrodnictworenewable energy sources and waste managementrewitalizacja terenów zdegradowanychrolnictwosztuka ogrodowatechnologia roślin leczniczych i prozdrowotnychtechnologia żywności i żywienie człowiekatechnologie roślin leczniczych i prozdrowotnychtowaroznawstwozarządzanie ochroną środowiskazootechnika
społeczne
administracja i polityka publicznabezpieczeństwo międzynarodowebezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznebezpieczeństwo zdrowotnebiznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowegodziennikarstwodziennikarstwo i komunikacja społecznaekoturystykaetnologia i antropologia kulturowaetyka - mediacje i negocjacjeeuropean studieseuropeistykafilmoznawstwo i wiedza o nowych mediachfilozofia rozwoju osobowego z elementami psychologiifood technology and human nutrition (studia w języku angielskim)gastronomia i catering dietetycznygeografia i gospodarka przestrzennageopolitykaglobal and development studiesglobal business serviceglobal human resource managementgospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościamihr w mediach i organizacjach międzynarodowychinformatyka społecznainnowacyjność produktuinternational logisticsinternational relationsinternational relations and area studiesinternational security and developmentjęzyk polski w komunikacji społecznejkognitywistykakomunikacja i psychologia w biznesiekomunikacja wizualnakomunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PRkryminalistykakryminologia i resocjalizacjakulturoznawstwo i wiedza o mediachkulturoznawstwo międzynarodowelaboratoria kultury współczesnejlogistykalogopediamarketing i komunikacja rynkowamedia społecznościowe w zarządzaniumigracje międzynarodowemiędzynarodowa polityka społeczna i analitykamiędzynarodowe stosunki gospodarczenauki o politycenauki o rodzinienauki społeczne stosowane nowoczesne technologie w kryminalistyceorganizacja produkcji filmowej i telewizyjnejpolitologiapolonistyka antropologiczno-kulturowaporównawcze studia cywilizacjipraca socjalnaprzedsiębiorczość cyfrowapsychologiapsychologia i biologia zwierzątregion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowerelacje międzykulturowesocjologiastosunki międzynarodowestudia europejskiestudia miejskiestudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia strategiczne nad Azjąsztuka i edukacja terapia zajęciowatransatlantic studiestransport i logistykaturystyka i zarządzanie dziedzictwemuna europa bachelor of european studieszarządzaniezarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowezarządzanie - psychologia w zarządzaniuzarządzanie informacją i publikowanie cyfrowezarządzanie in­for­macjązarządzanie kryzysowezarządzanie kulturą i mediamizarządzanie mediami i reklamązarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie polityką społecznązarządzanie publicznezarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznychzarządzanie w służbach społecznychzarządzanie zasobami ludzkimizarządzanie zmianą społecznązdrowie publiczne
techniczne
advanced materials and nanotechnologyarchitekturaarchitektura informacjiarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzart & designastrofizyka i kosmologiaastronomiaautomatyka i robotykaautomatyka przemysłowa i robotykabiofizykabioinformatykabioinformatyka i analiza danychbioinżynieria zwierzątbiotechnologiabrowarnictwo i słodownictwobudownictwoceramikachemia budowlanachemia w kryminalistycecomputer physicscomputer sciencecyberbezpieczeństwodigital designe-gospodarka przestrzennaedukacja techniczno - informatycznaekologiczne źródła energiiekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowychelectronics and telecommunicationselektroniczne przetwarzanie informacjielektronikaelektronika i telekomunikacjaelektroradiologiaelektrotechnikaelektrotechnika i automatykaenergetykaenergetyka odnawialna i zarządzanie energią energetyka wodorowaenergy and environmental engineeringenvironmental ang land engineeringenvironmental protectionfinanse publiczne w gospodarce cyfrowejfizykafizyka dla firmfizyka medycznafizyka technicznafood engineeringgame designgeodezja i kartografiageofizykageografia i gospodarka przestrzennageoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowegeologiageologia stosowanaglobal business servicegospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościamiinformatykainformatyka - data scienceinformatyka analitycznainformatyka geoprzestrzennainformatyka gier komputerowychinformatyka i ekonometriainformatyka i systemy inteligentneinformatyka społecznainformatyka stosowanainformatyka technicznainformatyka w inżynierii komputerowejinfotronikainternational logisticsinżynieria biomedycznainżynieria jakości produktuinżynieria medycznainżynieria metaliinżynieria organizacji i zarządzaniainżynieria procesów przemysłowychinżynieria produkcji kryminalistykalogistykamateriały i technologie dla energetyki i lotnictwametalcasting engineeringmetallurgical engineeringmodern materials design and applicationmontaż i color gradingnanoinżynieria materiałówoperatorskioperatorski camera/ light post-pre production cinemaprodukcja filmowaraw materials value chainrealizacja dźwiękusztuka cyfrowatechnologie przemysłu 4.0teleinformatykatransporttransport i logistykatransport i spedycjazarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie projektamizmiany klimatu – przeciwdziałanie i adaptacjaśrodki transportu i logistyka
turystyczno-sportowe
ekoturystykageoturystykajęzyk ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)kultura fizyczna osób starszychkultura fizyczna w służbach mundurowychsport w szkolnym wychowaniu fizycznymtrener zdrowia i sprawności fizycznejturystyka historyczna i muzealnictwoturystyka i rekreacjaturystyka i zarządzanie dziedzictwemturystyka przygodowaturystyka zdrowotnawychowanie fizycznewychowanie fizyczne w służbach mundurowychzarządzanie rekreacją i rozrywkązarządzanie w turystyce i w sporcie
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo międzynarodowebezpieczeństwo narodoweinżynieria bezpieczeństwa
ścisłe
analityka gospodarczaanalityka medycznaapplied informaticsastrofizyka i kosmologiaastronomiaautomatyka i robotykabiochemiabiofizykabiogospodarkabioinformatykabioinżynieria zwierzątbiologiabiologia stosowanabiotechnologiabiotechnologia molekularnachemiachemia budowlanachemia medycznachemia w kryminalistycechemia zrównoważonego rozwojuedukacja techniczno - informatycznaekologiczne źródła energiiekonomiaelektronikaelektroradiologiaelektrotechnikaenergetykafizykafizyka medycznafizyka technicznageodezja i geoinformacjageodezja i kartografiageofizykageografiageoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowegeologiagospodarka energetyczna i zrownoważona transformacjainformatykainformatyka - data scienceinformatyka gier komputerowychinformatyka i systemy inteligentneinformatyka stosowanainżynieria akustycznainżynieria chemiczna i procesowainżynieria ciepłainżynieria i analiza danychinżynieria jakości produktuinżynieria materiałowainżynieria mechatronicznainżynieria naftowa i gazowniczainżynieria obliczeniowainżynieria produkcji inżynieria środowiskajakość i bezpieczeństwo środowiskakomputerowe wspomaganie procesów inżynierskichkryminalistykamatematykamatematyka komputerowamatematyka stosowanamechanika i budowa maszynmikroelektronika w technice i medycynienanoinżynieria materiałównanotechnologie i nanomateriały neurobiologiastudia matematyczno-przyrodniczeteleinformatykatworzywa i technologie motoryzacyjnezaawansowane materiały i nanotechnologiazarządzanie strategiczne

Studia w Krakowie

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Krakowie, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Krakowie, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Krakowie wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Krakowie.

​Gdzie i za ile mieszkać w Krakowie?
​Gdzie i za ile mieszkać w Krakowie?
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Elektronika w Krakowie
Elektronika w Krakowie
Studia teologiczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia teologiczne w Krakowie i woj. małopolskim
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Inżynieria zarządzania w Krakowie
Inżynieria zarządzania w Krakowie
Chemia w Krakowie
Chemia w Krakowie
​Informatyka w Krakowie
​Informatyka w Krakowie
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
​Aktorstwo w Krakowie
​Aktorstwo w Krakowie
​Arteterapia w Krakowie
​Arteterapia w Krakowie
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Krakowie
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Turystyka w Krakowie
Turystyka w Krakowie
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Europeistyka w Krakowie
Europeistyka w Krakowie
​Psychologia w Krakowie
​Psychologia w Krakowie
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Krakowie
Politologia w Krakowie
Politologia w Krakowie
Ogrodnictwo w Krakowie
Ogrodnictwo w Krakowie
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Farmacja w Krakowie
Farmacja w Krakowie
Biotechnologia w Krakowie
Biotechnologia w Krakowie
Rolnictwo w Krakowie
Rolnictwo w Krakowie
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Ochrona środowiska w Krakowie
Ochrona środowiska w Krakowie
Studia artystyczne w Krakowie
Studia artystyczne w Krakowie
Inżynieria materiałowa w Krakowie
Inżynieria materiałowa w Krakowie
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia aktorskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia aktorskie w Krakowie i woj. małopolskim
Kosmetologia w Krakowie
Kosmetologia w Krakowie
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Cyberbezpieczeństwo w Krakowie
Cyberbezpieczeństwo w Krakowie
​Rynek pracy w Krakowie
​Rynek pracy w Krakowie
Ekonomia w Krakowie
Ekonomia w Krakowie
Logopedia w Krakowie
Logopedia w Krakowie
Administracja w Krakowie
Administracja w Krakowie
Zootechnika w Krakowie
Zootechnika w Krakowie
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Neurobiologia w Krakowie
Neurobiologia w Krakowie
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
​Fizjoterapia w Krakowie
​Fizjoterapia w Krakowie
​Życie studenckie w Krakowie
​Życie studenckie w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
Energetyka w Krakowie
Energetyka w Krakowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Krakowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Krakowie
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Bioinformatyka w Krakowie
Bioinformatyka w Krakowie
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Budownictwo w Krakowie
Budownictwo w Krakowie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Bezpieczeństwo w Krakowie
​Kierunek lekarski w Krakowie
​Kierunek lekarski w Krakowie
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Fizyka w Krakowie
Fizyka w Krakowie
Automatyka w Krakowie
Automatyka w Krakowie
Skandynawistyka w Krakowie
Skandynawistyka w Krakowie
Sinologia w Krakowie
Sinologia w Krakowie
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Krakowie
Architektura w Krakowie
Architektura w Krakowie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
Studia historyczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie i woj. małopolskim
Geoinformatyka w Krakowie
Geoinformatyka w Krakowie
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Matematyka w Krakowie
Matematyka w Krakowie
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
​Logistyka w Krakowie
​Logistyka w Krakowie
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce

Kraków - informacje ogólne

Magiczny Kraków wabi, kusi, przyciąga i zniewala. Pozostaje w pamięci każdego, kto choć raz odwiedzi miasto. W przeszłości Kraków pełnił rolę politycznego i kulturalnego centrum Europy. Był miejscem wielu ważnych wydarzeń dziejowych, siedzibą królów polskich i stolicą Polski do 1596 roku.

Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. To tutaj powstał pierwszy polski uniwersytet. Ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku Uniwersytet Jagielloński (wówczas Akademia Krakowska) był jedną z najstarszych uczelni w Europie.


Dla przyszłych studentów miasto Kraków ma do zaoferowania niezwykle bogatą ofertę szkół wyższych. Uczelnie publiczne reprezentują: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki, Akademia Muzyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego. Obok uczelni publicznych w Krakowie działa wiele szkół wyższych niepublicznych. Oferują one studia: techniczne, ekonomiczne, medyczne, artystyczne, humanistyczne, społeczne, prawno-administracyjne, filologiczne, turystyczne, sportowe, biologiczne, przyrodnicze.

Rynek Główny stanowi tętniące życiem serce miasta. Jest to największy plac średniowiecznej Europy, a zarazem jeden z największych europejskich placów dzisiaj. Podobnie jak setki lat temu, również i dzisiaj Rynek Główny to najważniejsz punkt stolicy Małopolski. Stare Miasto, zostało w 1978 roku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Kraków jest wyjątkową skarbnicą bezcennych dzieł sztuki, niezliczonych obiektów zabytkowych i fascynujących pamiątek historycznych. Na obszarze krakowskiego Starego Miasta znajduje się ponad sto kościołów, liczne pałace i kamienice reprezentujące wszystkie style i epoki.


Historyczna rola Krakowa, jak i jego zabytkowe walory powodują, że od lat pełni on funkcję ważnego ośrodka kulturalnego w skali Europy. W mieście znajdziemy ponad 60 muzeów, ponad 30 teatrów, 70 galerii, a także wiele innych instytucji kultury i sztuki. W ciągu roku, w Krakowie organizowanych jest ponad 100 festiwali o randze międzynarodowej. Kraków, miasto uhonorowane wieloma międzynarodowymi nagrodami, jest jednym z najbardziej atrakcyjnych dla turystó miast Europy, w którym doniosła przeszłość zderza się z dynamiczną współczesnością.

Siła Krakowa to niezwykle połączenie tradycji z nowoczesnością. To obecna na każdym kroku kultura, sztuka, nauka, rozrywka. Pod urokiem Krakowa pozostają studenci polscy i zagraniczni oraz liczni turyści z całego świata. Bo Kraków to miasto niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju. Dlatego studia w Krakowie na zawsze pozostają w sercu i pamięci.

Typy studiów w Polsce

 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Zamojska
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu