Studia w Krakowie
Magiczne serce Małopolski
 • Ignatianum

Kraków - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Krakowie

Uczelnie w Krakowie to tradycja, historia, prestiż. Znajdują się tu zarówno uniwersytety, uczelnie techniczne, ekonomiczne, medyczne, artystyczne, sportowe czy rolniczo-przyrodnicze. Oznacza to, że praktycznie wszystkie typy studiów dostępne są w stolicy Małopolski. Warto wspomnieć, że zlokalizowane tu aż dwie publiczne uczelnie techniczne to możliwość wyboru blisko 100 różnych kierunków inżynierskich.

Zastanawiacie się, jakie konkretnie wybrać kierunki w Krakowie?

W zamieszczonym poniżej pełnym wykazie uczelni oraz studiów w Krakowie znajdziecie informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Krakowie.

Lokalizacja

Kierunki w Krakowie

Oferta kierunków w Krakowie zadowoli kandydatów o różnorodnych i odmiennych zainteresowaniach. Dostępne są niemal wszystkie typy studiów, aczkolwiek najliczniej reprezentowane są kierunki filologiczne i kulturoznawcze, inżynierskie oraz z obszaru nauk o zarządzaniu. Dużą grupę stanowi oferta studiów uczelni o profilu katolickim. Do Krakowa przyjeżdża się na studia artystyczne oraz medyczne, a także związane z geoinżynierią i górnictwem.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Krakowie. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych, dostępnych specjalności czy kierunków pokrewnych.

a
additive manufacturing administracja administracja i polityka publiczna agriculture (studia w języku angielskim) agrobiologia aktorstwo aktorstwo filmowe amerykanistyka analityka gospodarcza analityka medyczna analiza danych społecznych applied informatics arabistyka archeologia architektura architektura informacji architektura krajobrazu architektura wnętrz archiwistyka, biurowość i cyfryzacja archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo art & design art & science arteterapia - terapia artystyczna astrofizyka i kosmologia astronomia audyt finansowy automatyka i robotyka automatyka przemysłowa i robotyka
b
bankowość i zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne biochemia biofizyka biofizyka molekularna i komórkowa biogospodarka bioinformatyka bioinformatyka i analiza danych bioinżynieria zwierząt biolingwistyka z komunikacją kliniczną biologia biologia stosowana biotechnologia biotechnologia molekularna biotechnologia przemysłowa biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego browarnictwo i słodownictwo budownictwo business and finance management
c
ceramika chemia chemia budowlana chemia medyczna chemia w kryminalistyce chemia zrównoważonego rozwoju computer physics computer science cyberbezpieczeństwo
d
data science w naukach społecznych design dietetyka dietetyka i ekologiczna żywność dietetyka kliniczna digital design digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie doradztwo i administracja rolnicza doradztwo inwestycyjno-gospodarcze doradztwo podatkowe drug discovery and development dyrygentura dziennikarstwo dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo specjalistyczne i medioznawstwo
e
e-gospodarka przestrzenna earth sciences in a changing world east european studies: languages and discourses economic diplomacy and statecraft edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna edytorstwo ekologiczne źródła energii ekonomia ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych ekotechnologie cieplne ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju ekoturystyka electronics and telecommunications elektroniczne przetwarzanie informacji elektronika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika elektrotechnika i automatyka energetyka energetyka odnawialna i zarządzanie energią energetyka wodorowa energy and environmental engineering environmental and land engineering environmental and plant biotechnology environmental protection and management esg in finance etnologia i antropologia kulturowa etologia i psychologia zwierząt etyka - mediacje i negocjacje european banking and insurance in digital environment european joint master’s programme in english and american studies european studies europeistyka
f
farmacja filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia francuska filologia germańska filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia polska nauczycielska filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rumuńska filologia słowiańska filologia szwedzka filologia ukraińska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia węgierska filologia włoska filozofia filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii financial accounting accredited by acca financial analytics finanse i controlling finanse i rachunkowość finanse publiczne w gospodarce cyfrowej finanse, bankowość, ubezpieczenia fizjoterapia fizyka fizyka dla firm fizyka medyczna fizyka techniczna food engineering food processing, safety and quality
g
game design gastronomia i catering dietetyczny geodezja i geoinformacja geodezja i kartografia geofizyka geografia geografia i gospodarka przestrzenna geoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowe geologia geologia stosowana geopolityka geośrodowisko miasta geoturystyka global and development studies global business services global finance and accounting global human resource management gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja gospodarka i administracja publiczna gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami grafika grafika reklamowa i multimedia
h
historia historia - studia nauczycielskie historia sztuki hr w mediach i organizacjach międzynarodowych
i
indologia informatyka informatyka - data science informatyka - uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja informatyka analityczna informatyka geoprzestrzenna informatyka gier komputerowych informatyka i ekonometria informatyka i systemy inteligentne informatyka materiałowa informatyka medyczna informatyka społeczna informatyka stosowana informatyka techniczna informatyka w inżynierii komputerowej infotronika innowacje w biznesie innowacyjność produktu instrumentalistyka intellectual property and new technologies interdisciplinary bioeconomy studies intermedia international business international financial management international logistics international management international master of horticultural science international relations international relations and area studies international relations and public diplomacy international security and development international studies inżynieria akustyczna inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria czystego powietrza inżynieria górnicza inżynieria i analiza danych inżynieria i gospodarka wodna inżynieria i monitoring środowiska inżynieria i ochrona środowiska inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi inżynieria jakości produktu inżynieria kształtowania środowiska inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna i materiałowa inżynieria mechatroniczna inżynieria medyczna inżynieria metali inżynieria metali nieżelaznych inżynieria naftowa i gazownicza inżynieria obliczeniowa inżynieria procesów odlewniczych inżynieria procesów przemysłowych inżynieria produkcji inżynieria produkcji i jakości inżynieria środowiska inżynieria wzornictwa przemysłowego inżynieria zarządzania iranistyka
j
japonistyka jazz i muzyka improwizowana język polski w komunikacji społecznej język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych judaistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarski, program w języku angielskim kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kognitywistyka informatyczna kompozycja i teoria muzyki komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich komputerowo wspomagana inżynieria materiałów budowlanych komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR konserwacja i restauracja dzieł sztuki korean studies kosmetologia kryminalistyka kryminalistyka z kryminologią kryminologia i resocjalizacja krytyka literacka kultura fizyczna osób starszych kultura fizyczna w służbach mundurowych kulturoznawstwo kulturoznawstwo - teksty kultury kulturoznawstwo i wiedza o mediach kulturoznawstwo międzynarodowe
l
laboratoria kultury współczesnej latynoamerykanistyka leśnictwo lingwistyka logistyka logistyka międzynarodowa logopedia
m
malarstwo management w organizacjach czasu wolnego marketing cyfrowy marketing i komunikacja rynkowa marketing i logistyka matematyka matematyka komputerowa matematyka stosowana materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa materiały i technologie metali nieżelaznych mechanika i budowa maszyn mechatronic engineering media content & creative writing media społecznościowe w zarządzaniu metalcasting engineering metallurgical engineering metalurgia międzynarodowa polityka społeczna i analityka międzynarodowe stosunki gospodarcze międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne migracje międzynarodowe mikro- i nanotechnologie w biofizyce mikroelektronika w technice i medycynie modern business management modern materials design and application molecular biotechnology montaż i color grading muzyka kościelna muzykologia
n
nanoinżynieria materiałów nanotechnologie i nanomateriały nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego nauczyciel biologii i geografii nauki o polityce nauki o rodzinie nauki społeczne stosowane neurobiologia nowoczesne technologie paliwowe nowoczesne technologie w kryminalistyce
o
ochrona bioróżnorodności ochrona dóbr kultury ochrona ludności i obrona cywilna ochrona środowiska odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna ogrodnictwo operatorski operatorski camera/ light organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną pedagogika specjalna pedagogika stosowana pedagogika szkolna z edukacją techniczną pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną performatyka pielęgniarstwo pojazdy samochodowe politologia polonistyka - komparatystyka polonistyka antropologiczno-kulturowa położnictwo porównawcze studia cywilizacji post-pre production cinema praca socjalna prawo prawo i doradztwo w biznesie prawo kanoniczne prawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediów produkcja filmowa professional language przedsiębiorczość cyfrowa przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce przekład literacki przekładoznawstwo przekładoznawstwo literacko‐kulturowe psychologia psychologia i biologia zwierząt
r
rachunkowość i controlling rachunkowość i zarządzanie finansami ratownictwo medyczne raw materials value chain realizacja dźwięku recykling i metalurgia region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe relacje międzykulturowe religioznawstwo remote sensing and geo-informatics renewable energy sources and waste management rewitalizacja terenów zdegradowanych reżyseria reżyseria dźwięku reżyseria filmowa rolnictwo rosjoznawstwo rynki finansowe rzeźba
s
scenariopisarstwo scenografia sinologia socjologia sport w szkolnym wychowaniu fizycznym stosunki międzynarodowe strategiczne doradztwo organizacyjne strategie rozwoju biznesu studia afrykańskie studia bliskowschodnie studia eurazjatyckie studia europejskie studia matematyczno-przyrodnicze studia miejskie studia nad buddyzmem studia nad Chinami studia nad Japonią studia nad Koreą studia nad wizualnością - visual studies studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie studia polskie dla cudzoziemców studia polsko‐ukraińskie studia strategiczne nad Azją sztuczna inteligencja sztuka cyfrowa sztuka i edukacja sztuka i media sztuka ogrodowa sztuka współczesna
ś
środki transportu i logistyka
t
teatrologia technologia chemiczna technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych technologia żywności i żywienie człowieka technologie przemysłu 4.0 teleinformatyka teologia terapia zajęciowa transport transport i logistyka transport i spedycja transport w przemyśle 4.0 trener zdrowia i sprawności fizycznej turkologia turystyka historyczna i muzealnictwo turystyka i rekreacja turystyka i zarządzanie dziedzictwem turystyka przygodowa turystyka zdrowotna twórcze pisanie tworzywa i technologie motoryzacyjne
w
weterynaria wiedza o teatrze winogrodnictwo i enologia wokalistyka wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne w służbach mundurowych wzornictwo
z
zaawansowane materiały i nanotechnologia zamówienia publiczne zarządzanie zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe zarządzanie - psychologia w zarządzaniu zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej zarządzanie in­for­macją zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe zarządzanie kryzysowe zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie międzynarodowe zarządzanie ochroną środowiska zarządzanie polityką społeczną zarządzanie projektami zarządzanie publiczne zarządzanie rekreacją i rozrywką zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych zarządzanie w ochronie zdrowia zarządzanie w służbach społecznych zarządzanie w turystyce i w sporcie zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie zasobami przyrody zarządzanie zmianą społeczną zdrowie publiczne zmiany klimatu – przeciwdziałanie i adaptacja zootechnika

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjaadministracja i polityka publicznaarchiwistyka, biurowość i cyfryzacjaarchiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwogospodarka i administracja publicznainternational relations and public diplomacystudia europejskiestudia miejskie
artystyczne
aktorstwoaktorstwo filmowearchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzart & designart & sciencearteterapia - terapia artystycznaceramikadesigndigital designdyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejgame designgrafikagrafika reklamowa i multimediahistoria sztukiinstrumentalistykaintermediainżynieria wzornictwa przemysłowegojazz i muzyka improwizowanakompozycja i teoria muzykikonserwacja i restauracja dzieł sztukimalarstwomontaż i color gradingmuzyka kościelnamuzykologiaochrona dóbr kulturyoperatorskioperatorski camera/ light post-pre production cinemaprodukcja filmowaprofessional languagerealizacja dźwiękureżyseriareżyseria dźwiękureżyseria filmowarzeźbascenografiastudia nad wizualnością - visual studiessztuka cyfrowasztuka i edukacja sztuka i mediasztuka ogrodowasztuka współczesnawiedza o teatrze wokalistykawzornictwo
biologiczno-przyrodnicze
agriculture (studia w języku angielskim)agrobiologiaastronomiabezpieczeństwo zdrowotnebiochemiabiofizykabiofizyka molekularna i komórkowabiogospodarkabioinformatykabioinformatyka i analiza danychbioinżynieria zwierzątbiologiabiologia stosowanabiotechnologiabiotechnologia molekularnabiotechnologia przemysłowachemiachemia w kryminalistycechemia zrównoważonego rozwojudoradztwo i administracja rolniczaearth sciences in a changing world ekoturystykaenergetyka odnawialna i zarządzanie energią environmental and plant biotechnologyenvironmental protection and managementfood processing, safety and qualitygastronomia i catering dietetycznygeodezja i geoinformacjageografiageoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowegeologiageologia stosowanageoturystykageośrodowisko miastainformatyka geoprzestrzennainterdisciplinary bioeconomy studiesinternational master of horticultural scienceinżynieria czystego powietrzainżynieria i gospodarka wodnainżynieria i monitoring środowiskainżynieria i ochrona środowiskainżynieria kształtowania środowiskainżynieria środowiskaleśnictwomolecular biotechnologynauczyciel biologii i geografiineurobiologiaochrona bioróżnorodnościochrona środowiskaodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiodnawialne źródła energii i infrastruktura komunalnaogrodnictworenewable energy sources and waste managementrewitalizacja terenów zdegradowanychrolnictwostudia matematyczno-przyrodniczestudia miejskiesztuka ogrodowatechnologia chemicznatechnologia roślin leczniczych i prozdrowotnychtechnologia żywności i żywienie człowiekazaawansowane materiały i nanotechnologiazarządzanie ochroną środowiskazarządzanie zasobami przyrodyzootechnika
ekonomiczne
analityka gospodarczaaudyt finansowybankowość i zarządzanie ryzykiembusiness and finance managementdata science w naukach społecznychdoradztwo inwestycyjno-gospodarczedoradztwo podatkoweeconomic diplomacy and statecraftekonomiaesg in financeeuropean banking and insurance in digital environmentfinancial accounting accredited by accafinancial analyticsfinanse i controllingfinanse i rachunkowość finanse publiczne w gospodarce cyfrowejfinanse, bankowość, ubezpieczeniageopolitykageoturystykaglobal business servicesglobal finance and accountingglobal human resource managementgospodarka energetyczna i zrównoważona transformacjagospodarka i administracja publicznagospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościamiinformatyka i ekonometriainnowacje w biznesieinternational businessinternational financial managementinternational logisticsinternational managementinternational relations and public diplomacyinternational studiesinżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymiinżynieria jakości produktuinżynieria produkcji i jakościinżynieria zarządzanialogistyka międzynarodowamarketing cyfrowymarketing i komunikacja rynkowamarketing i logistykamatematykamedia społecznościowe w zarządzaniumiędzynarodowe stosunki gospodarczemodern business managementprzedsiębiorczość cyfrowaprzedsiębiorczość i innowacje w gospodarcerachunkowość i controllingrachunkowość i zarządzanie finansamirynki finansowestrategiczne doradztwo organizacyjnestrategie rozwoju biznesustudia strategiczne nad Azjątransport i spedycjazamówienia publicznezarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowezarządzanie - psychologia w zarządzaniuzarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejzarządzanie międzynarodowe zarządzanie polityką społecznązarządzanie publicznezarządzanie w ochronie zdrowia
filologiczne
amerykanistykaarabistykabiolingwistyka z komunikacją klinicznądziennikarstwo specjalistyczne i medioznawstwoeast european studies: languages and discourseseuropean joint master’s programme in english and american studiesfilologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia francuskafilologia germańskafilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia polskafilologia polska nauczycielskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia rumuńskafilologia szwedzkafilologia słowiańskafilologia ukraińskafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia włoskaindologiairanistykajaponistykajęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychlatynoamerykanistykalingwistykanauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegoprofessional languageprzekład literackiprzekładoznawstworegion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowerosjoznawstwo sinologiastudia afrykańskiestudia eurazjatyckiestudia nad Chinamistudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia nad buddyzmemstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia polskie dla cudzoziemcówstudia polsko‐ukraińskieturkologiatwórcze pisanie
humanistyczne
amerykanistykaarabistykaarcheologiaarchiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedytorstwoetnologia i antropologia kulturowaetyka - mediacje i negocjacjeeuropean joint master’s programme in english and american studieseuropean studiesfilologia francuskafilozofiahistoriahistoria - studia nauczycielskiehistoria sztukiindologiaintermediainternational relations and area studiesjudaistykajęzyk polski w komunikacji społecznejjęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychkognitywistykakomunikacja wizualnakomunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PRkorean studieskrytyka literackakulturoznawstwokulturoznawstwo - teksty kulturykulturoznawstwo i wiedza o mediachkulturoznawstwo międzynarodowelaboratoria kultury współczesnejlatynoamerykanistykamedia content & creative writingmiędzywydziałowe indywidualne studia humanistycznenauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegonowoczesne technologie w kryminalistyceochrona dóbr kulturyperformatykapolonistyka - komparatystykapolonistyka antropologiczno-kulturowaprzekład literackiprzekładoznawstwoprzekładoznawstwo literacko‐kulturoweregion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowereligioznawstworosjoznawstwo scenariopisarstwosinologiastudia afrykańskiestudia bliskowschodniestudia eurazjatyckiestudia nad Chinamistudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia nad buddyzmemstudia nad wizualnością - visual studiesstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia polskie dla cudzoziemcówstudia polsko‐ukraińskieteatrologiateologiaturkologiawiedza o teatrze zarządzanie kulturą i mediami
medyczne
analityka medycznabezpieczeństwo zdrowotnechemia medycznadietetykadietetyka i ekologiczna żywność dietetyka klinicznadrug discovery and development elektroradiologiafarmacjafizjoterapiafizyka medycznakierunek lekarskikierunek lekarski, program w języku angielskimkierunek lekarsko-dentystycznykosmetologiamikroelektronika w technice i medycynieneurobiologiapielęgniarstwopołożnictworatownictwo medyczneweterynariazdrowie publiczne
pedagogiczne
arteterapia - terapia artystycznabiolingwistyka z komunikacją klinicznąedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja techniczno - informatycznakryminologia i resocjalizacjalogopediapedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika resocjalizacyjnapedagogika specjalnapedagogika stosowanapedagogika szkolna z edukacją technicznąpedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
prawnicze
prawoprawo i doradztwo w biznesieprawo kanoniczneprawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediów
psychologiczne
filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologiikomunikacja i psychologia w biznesiekryminologia i resocjalizacjapsychologiapsychologia i biologia zwierzątterapia zajęciowazarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowezarządzanie - psychologia w zarządzaniu
rolnicze, leśne
agriculture (studia w języku angielskim)agrobiologiaarchitektura krajobrazubiogospodarkadoradztwo i administracja rolniczaekologiczne źródła energiienvironmental and plant biotechnologyenvironmental protection and managementetologia i psychologia zwierzątfood engineeringfood processing, safety and qualityinterdisciplinary bioeconomy studiesinternational master of horticultural scienceinżynieria i gospodarka wodnainżynieria środowiskaleśnictwoochrona bioróżnorodnościochrona środowiskaodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiogrodnictworenewable energy sources and waste managementrewitalizacja terenów zdegradowanychrolnictwosztuka ogrodowatechnologia roślin leczniczych i prozdrowotnychtechnologia żywności i żywienie człowiekazarządzanie ochroną środowiskazarządzanie zasobami przyrodyzootechnika
społeczne
administracja i polityka publicznaanaliza danych społecznychbezpieczeństwo międzynarodowebezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznebezpieczeństwo zdrowotnebiolingwistyka z komunikacją klinicznąbiznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowegodziennikarstwodziennikarstwo i komunikacja społecznadziennikarstwo specjalistyczne i medioznawstwoekoturystykaetnologia i antropologia kulturowaetyka - mediacje i negocjacjeeuropean studieseuropeistykafilmoznawstwo i wiedza o nowych mediachfilozofia rozwoju osobowego z elementami psychologiigastronomia i catering dietetycznygeografia i gospodarka przestrzennageopolitykaglobal and development studiesglobal business servicesglobal human resource managementgospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościamihr w mediach i organizacjach międzynarodowychinformatyka społecznainnowacyjność produktuinternational logisticsinternational managementinternational relationsinternational relations and area studiesinternational security and developmentjęzyk polski w komunikacji społecznejkognitywistykakognitywistyka informatycznakomunikacja i psychologia w biznesiekomunikacja wizualnakomunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PRkorean studieskryminalistykakryminalistyka z kryminologiąkryminologia i resocjalizacjakulturoznawstwo i wiedza o mediachkulturoznawstwo międzynarodowelaboratoria kultury współczesnejlogistykalogopediamanagement w organizacjach czasu wolnegomarketing i komunikacja rynkowamedia społecznościowe w zarządzaniumigracje międzynarodowemiędzynarodowa polityka społeczna i analitykamiędzynarodowe stosunki gospodarczenauki o politycenauki o rodzinienauki społeczne stosowane nowoczesne technologie w kryminalistyceochrona ludności i obrona cywilnaorganizacja produkcji filmowej i telewizyjnejpedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społecznąpolitologiapolonistyka antropologiczno-kulturowaporównawcze studia cywilizacjipraca socjalnaprawo i doradztwo w biznesieprzedsiębiorczość cyfrowapsychologiapsychologia i biologia zwierzątregion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowerelacje międzykulturowesocjologiastosunki międzynarodowestudia europejskiestudia miejskiestudia nad Chinamistudia strategiczne nad Azjąsztuka i edukacja terapia zajęciowatransport i logistykaturystyka i zarządzanie dziedzictwemzarządzaniezarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowezarządzanie - psychologia w zarządzaniuzarządzanie informacją i publikowanie cyfrowezarządzanie kryzysowezarządzanie kulturą i mediamizarządzanie polityką społecznązarządzanie publicznezarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznychzarządzanie w służbach społecznychzarządzanie zasobami ludzkimizarządzanie zmianą społeczną
techniczne
additive manufacturingarchitekturaarchitektura informacjiarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzart & designastrofizyka i kosmologiaastronomiaautomatyka i robotykaautomatyka przemysłowa i robotykabiofizykabioinformatykabioinformatyka i analiza danychbioinżynieria zwierzątbiotechnologiabiotechnologia przemysłowabrowarnictwo i słodownictwobudownictwoceramikachemia budowlanachemia w kryminalistycecomputer physicscomputer sciencecyberbezpieczeństwodata science w naukach społecznychdigital designe-gospodarka przestrzennaedukacja techniczno - informatycznaekologiczne źródła energiiekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowychekotechnologie cieplneekotechnologie dla zrównoważonego rozwojuelectronics and telecommunicationselektroniczne przetwarzanie informacjielektronikaelektronika i telekomunikacjaelektrotechnikaelektrotechnika i automatykaenergetykaenergetyka odnawialna i zarządzanie energią energetyka wodorowaenergy and environmental engineeringenvironmental and land engineeringfinanse publiczne w gospodarce cyfrowejfizykafizyka dla firmfizyka medycznafizyka technicznafood engineeringgame designgeodezja i kartografiageofizykageografia i gospodarka przestrzennageoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowegeologiageologia stosowanageośrodowisko miastaglobal business servicesgospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościamiinformatykainformatyka - data scienceinformatyka - uczenie maszynowe i sztuczna inteligencjainformatyka analitycznainformatyka geoprzestrzennainformatyka gier komputerowychinformatyka i ekonometriainformatyka i systemy inteligentneinformatyka materiałowainformatyka medycznainformatyka społecznainformatyka stosowanainformatyka technicznainformatyka w inżynierii komputerowejinfotronikainternational logisticsinżynieria biomedycznainżynieria jakości produktuinżynieria medycznainżynieria metaliinżynieria procesów przemysłowychinżynieria produkcji kognitywistyka informatycznakomputerowo wspomagana inżynieria materiałów budowlanychkryminalistykalogistykamateriały i technologie dla energetyki i lotnictwametalcasting engineeringmetallurgical engineeringmodern materials design and applicationmontaż i color gradingnanoinżynieria materiałówoperatorskioperatorski camera/ light post-pre production cinemaprodukcja filmowaraw materials value chainrealizacja dźwiękuremote sensing and geo-informaticssztuka cyfrowatechnologie przemysłu 4.0teleinformatykatransporttransport i logistykatransport i spedycjatransport w przemyśle 4.0zarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie in­for­macjązarządzanie projektamizmiany klimatu – przeciwdziałanie i adaptacjaśrodki transportu i logistyka
turystyczno-sportowe
ekoturystykageoturystykakultura fizyczna osób starszychkultura fizyczna w służbach mundurowychmanagement w organizacjach czasu wolnegosport w szkolnym wychowaniu fizycznymtrener zdrowia i sprawności fizycznejturystyka historyczna i muzealnictwoturystyka i rekreacjaturystyka i zarządzanie dziedzictwemturystyka przygodowaturystyka zdrowotnawychowanie fizycznewychowanie fizyczne w służbach mundurowychzarządzanie rekreacją i rozrywkązarządzanie w turystyce i w sporcie
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo międzynarodowebezpieczeństwo narodoweinżynieria bezpieczeństwa
ścisłe
agrobiologiaanalityka gospodarczaapplied informaticsastrofizyka i kosmologiaastronomiaautomatyka i robotykabiochemiabiofizykabiogospodarkabioinformatykabioinżynieria zwierzątbiologiabiologia stosowanabiotechnologiabiotechnologia molekularnachemiachemia budowlanachemia medycznachemia w kryminalistycechemia zrównoważonego rozwojudata science w naukach społecznychedukacja techniczno - informatycznaekologiczne źródła energiielektronikaelektrotechnikaenergetykafizykafizyka medycznafizyka technicznageodezja i geoinformacjageodezja i kartografiageofizykageografiageoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowegeologiagospodarka energetyczna i zrównoważona transformacjainformatykainformatyka - data scienceinformatyka gier komputerowychinformatyka i systemy inteligentneinformatyka materiałowainformatyka stosowanainżynieria akustycznainżynieria chemiczna i procesowainżynieria i analiza danychinżynieria jakości produktuinżynieria materiałowainżynieria mechatronicznainżynieria naftowa i gazowniczainżynieria obliczeniowainżynieria produkcji inżynieria środowiskakomputerowe wspomaganie procesów inżynierskichkryminalistykamatematykamatematyka komputerowamatematyka stosowanamechanika i budowa maszynmikroelektronika w technice i medycynienanoinżynieria materiałównanotechnologie i nanomateriały neurobiologiastudia matematyczno-przyrodniczeteleinformatykatworzywa i technologie motoryzacyjnezaawansowane materiały i nanotechnologia

Studia w Krakowie

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Krakowie, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Krakowie, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Krakowie wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Krakowie.

Skandynawistyka w Krakowie
Skandynawistyka w Krakowie
Rolnictwo w Krakowie
Rolnictwo w Krakowie
Turystyka w Krakowie
Turystyka w Krakowie
Chemia w Krakowie
Chemia w Krakowie
Targi Edukacyjne w Krakowie
Targi Edukacyjne w Krakowie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Matematyka w Krakowie
Matematyka w Krakowie
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Geoinformatyka w Krakowie
Geoinformatyka w Krakowie
Europeistyka w Krakowie
Europeistyka w Krakowie
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Studia teologiczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia teologiczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Budownictwo w Krakowie
Budownictwo w Krakowie
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
​Aktorstwo w Krakowie
​Aktorstwo w Krakowie
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Neurobiologia w Krakowie
Neurobiologia w Krakowie
Ochrona środowiska w Krakowie
Ochrona środowiska w Krakowie
​Fizjoterapia w Krakowie
​Fizjoterapia w Krakowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Krakowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Krakowie
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Krakowie
​Informatyka w Krakowie
​Informatyka w Krakowie
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Automatyka w Krakowie
Automatyka w Krakowie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Politologia w Krakowie
Politologia w Krakowie
​Gdzie i za ile mieszkać w Krakowie?
​Gdzie i za ile mieszkać w Krakowie?
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Krakowie
Zootechnika w Krakowie
Zootechnika w Krakowie
Studia artystyczne w Krakowie
Studia artystyczne w Krakowie
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Krakowie
Sinologia w Krakowie
Sinologia w Krakowie
​Życie studenckie w Krakowie
​Życie studenckie w Krakowie
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Fizyka w Krakowie
Fizyka w Krakowie
Energetyka w Krakowie
Energetyka w Krakowie
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Architektura w Krakowie
Architektura w Krakowie
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Farmacja w Krakowie
Farmacja w Krakowie
Studia historyczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie i woj. małopolskim
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Logopedia w Krakowie
Logopedia w Krakowie
​Psychologia w Krakowie
​Psychologia w Krakowie
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
​Kierunek lekarski w Krakowie
​Kierunek lekarski w Krakowie
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Ekonomia w Krakowie
Ekonomia w Krakowie
Studia aktorskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia aktorskie w Krakowie i woj. małopolskim
Kosmetologia w Krakowie
Kosmetologia w Krakowie
Ogrodnictwo w Krakowie
Ogrodnictwo w Krakowie
Administracja w Krakowie
Administracja w Krakowie
​Logistyka w Krakowie
​Logistyka w Krakowie
​Arteterapia w Krakowie
​Arteterapia w Krakowie
Bioinformatyka w Krakowie
Bioinformatyka w Krakowie
Elektronika w Krakowie
Elektronika w Krakowie
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Biotechnologia w Krakowie
Biotechnologia w Krakowie
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Inżynieria materiałowa w Krakowie
Inżynieria materiałowa w Krakowie
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Inżynieria zarządzania w Krakowie
Inżynieria zarządzania w Krakowie
​Rynek pracy w Krakowie
​Rynek pracy w Krakowie
Cyberbezpieczeństwo w Krakowie
Cyberbezpieczeństwo w Krakowie
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji

Kraków - informacje ogólne

Magiczny Kraków wabi, kusi, przyciąga i zniewala. Pozostaje w pamięci każdego, kto choć raz odwiedzi miasto. W przeszłości Kraków pełnił rolę politycznego i kulturalnego centrum Europy. Był miejscem wielu ważnych wydarzeń dziejowych, siedzibą królów polskich i stolicą Polski do 1596 roku.

Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. To tutaj powstał pierwszy polski uniwersytet. Ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku Uniwersytet Jagielloński (wówczas Akademia Krakowska) był jedną z najstarszych uczelni w Europie.


Dla przyszłych studentów miasto Kraków ma do zaoferowania niezwykle bogatą ofertę szkół wyższych. Uczelnie publiczne reprezentują: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki, Akademia Muzyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego. Obok uczelni publicznych w Krakowie działa wiele szkół wyższych niepublicznych. Oferują one studia: techniczne, ekonomiczne, medyczne, artystyczne, humanistyczne, społeczne, prawno-administracyjne, filologiczne, turystyczne, sportowe, biologiczne, przyrodnicze.

Rynek Główny stanowi tętniące życiem serce miasta. Jest to największy plac średniowiecznej Europy, a zarazem jeden z największych europejskich placów dzisiaj. Podobnie jak setki lat temu, również i dzisiaj Rynek Główny to najważniejsz punkt stolicy Małopolski. Stare Miasto, zostało w 1978 roku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Kraków jest wyjątkową skarbnicą bezcennych dzieł sztuki, niezliczonych obiektów zabytkowych i fascynujących pamiątek historycznych. Na obszarze krakowskiego Starego Miasta znajduje się ponad sto kościołów, liczne pałace i kamienice reprezentujące wszystkie style i epoki.


Historyczna rola Krakowa, jak i jego zabytkowe walory powodują, że od lat pełni on funkcję ważnego ośrodka kulturalnego w skali Europy. W mieście znajdziemy ponad 60 muzeów, ponad 30 teatrów, 70 galerii, a także wiele innych instytucji kultury i sztuki. W ciągu roku, w Krakowie organizowanych jest ponad 100 festiwali o randze międzynarodowej. Kraków, miasto uhonorowane wieloma międzynarodowymi nagrodami, jest jednym z najbardziej atrakcyjnych dla turystó miast Europy, w którym doniosła przeszłość zderza się z dynamiczną współczesnością.

Siła Krakowa to niezwykle połączenie tradycji z nowoczesnością. To obecna na każdym kroku kultura, sztuka, nauka, rozrywka. Pod urokiem Krakowa pozostają studenci polscy i zagraniczni oraz liczni turyści z całego świata. Bo Kraków to miasto niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju. Dlatego studia w Krakowie na zawsze pozostają w sercu i pamięci.

Typy studiów w Polsce

 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Łódzka
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska