Studia w Krakowie
Magiczne serce Małopolski
 • Ignatianum

Kraków - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Krakowie

Uczelnie w Krakowie to tradycja, historia, prestiż. Znajdują się tu zarówno uniwersytety, uczelnie techniczne, ekonomiczne, medyczne, artystyczne, sportowe czy rolniczo-przyrodnicze. Oznacza to, że praktycznie wszystkie typy studiów dostępne są w stolicy Małopolski. Warto wspomnieć, że zlokalizowane tu aż dwie publiczne uczelnie techniczne to możliwość wyboru blisko 100 różnych kierunków inżynierskich.

Zastanawiacie się, jakie konkretnie wybrać kierunki w Krakowie?

W zamieszczonym poniżej pełnym wykazie uczelni oraz studiów w Krakowie znajdziecie informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Krakowie.

Lokalizacja

Kierunki w Krakowie

Oferta kierunków w Krakowie zadowoli kandydatów o różnorodnych i odmiennych zainteresowaniach. Dostępne są niemal wszystkie typy studiów, aczkolwiek najliczniej reprezentowane są kierunki filologiczne i kulturoznawcze, inżynierskie oraz z obszaru nauk o zarządzaniu. Dużą grupę stanowi oferta studiów uczelni o profilu katolickim. Do Krakowa przyjeżdża się na studia artystyczne oraz medyczne, a także związane z geoinżynierią i górnictwem.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Krakowie. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych, dostępnych specjalności czy kierunków pokrewnych.

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjaadministracja i polityka publicznaarchiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwogospodarka i administracja publicznainternational relations and public diplomacystudia europejskiestudia miejskie
artystyczne
aktorstwoarchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzart & designarteterapia - terapia artystycznaceramikadesigndigital designdyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejgame designgrafikagrafika reklamowa i multimediahistoria sztukiinstrumentalistykaintermediainżynieria wzornictwa przemysłowegokompozycja i teoria muzykikonserwacja i restauracja dzieł sztukimalarstwomuzyka kościelnamuzykologiaochrona dóbr kulturyreżyseriareżyseria dźwiękureżyseria filmowa i telewizyjnarzeźbascenografiasztuka cyfrowasztuka i edukacja sztuka i mediasztuka ogrodowasztuka współczesnawiedza o teatrze wokalistykawzornictwo
biologiczno-przyrodnicze
agriculture (studia w języku angielskim)astronomiabezpieczeństwo zdrowotnebiochemiabiofizykabiofizyka molekularna i komórkowabiogospodarkabioinformatykabioinformatyka i analiza danychbioinżynieria zwierzątbiologiabiologia stosowanabiotechnologiabiotechnologia molekularnachemiachemia w kryminalistycechemia zrównoważonego rozwojuearth sciences in a changing world energetyka odnawialna i zarządzanie energią environmental and plant biotechnologyenvironmental protectionenvironmental protection and managementfood processing, safety and qualityfood technology and human nutrition (studia w języku angielskim)geografiageoinformacjageoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowegeologiageologia stosowanageoturystykainternational master of horticultural scienceinżynieria czystego powietrzainżynieria i gospodarka wodnainżynieria i monitoring środowiskainżynieria i ochrona środowiskainżynieria kształtowania środowiskainżynieria środowiskajakość i bezpieczeństwo środowiskaleśnictwomolecular biotechnologyneurobiologiaochrona środowiskaodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiodnawialne źródła energii i infrastruktura komunalnaogrodnictworenewable energy sources and waste managementrewitalizacja terenów zdegradowanychrolnictwostudia matematyczno-przyrodniczestudia miejskiesztuka ogrodowatechnologia chemicznatechnologia żywności i żywienie człowiekatechnologie roślin leczniczych i prozdrowotnychtowaroznawstwozaawansowane materiały i nanotechnologiazootechnika
ekonomiczne
analityka gospodarczaaudyt finansowybankowość i zarządzanie ryzykiembusiness and finance managementbusiness economicsdoradztwo inwestycyjno-gospodarczeekonomiaekonomia społecznafinanse i controllingfinanse i rachunkowość finanse, bankowość, ubezpieczeniageoturystykaglobal business servicegospodarka i administracja publicznainformatyka i ekonometriainnowacje w biznesieinternational businessinternational relations and public diplomacyinżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymiinżynieria organizacji i zarządzaniainżynieria produkcji i jakościinżynieria zarządzanialogistyka międzynarodowamarketing cyfrowymarketing i komunikacja rynkowamarketing i logistykamatematykamedia społecznościowe w zarządzaniumiędzynarodowe stosunki gospodarczemodern business managementorganizacja i zarządzanieprzedsiębiorczość i innowacje w gospodarcerachunkowość i controllingrachunkowość i zarządzanie finansamirynki finansowezarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowezarządzanie - psychologia w zarządzaniuzarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejzarządzanie kulturą współczesnązarządzanie mediami i reklamązarządzanie międzynarodowe zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie polityką społecznązarządzanie publicznezarządzanie strategicznezarządzanie w ochronie zdrowia
filologiczne
amerykanistykaarabistykabusiness linguisticseuropean joint master’s programme in english and american studiesfilologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia germańskafilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia polskafilologia polska nauczycielskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia rumuńskafilologia szwedzkafilologia słowiańskafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia włoskaindologiairanistykajaponistykajęzyk i literatura Rosjijęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychjęzyk ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)latynoamerykanistykalingwistykalingwistyka dla biznesunauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegoprzekład literackiprzekładoznawstworegion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowerosjoznawstwo sinologiaskandynawistyka: studia filologiczno - biznesowestudia afrykańskiestudia azjatyckiestudia eurazjatyckiestudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia nad buddyzmemstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia polsko‐ukraińskieturkologiatwórcze pisanie
humanistyczne
amerykanistykaarabistykaarcheologiaarchiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwocomparative heritage studiesedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedytorstwoetnologia i antropologia kulturowaetykaetyka - mediacje i negocjacjeeuropean joint master’s programme in english and american studieseuropean studiesfilozofiahistoriahistoria sztukiindologiaintermediainternational relations and area studiesjudaistykajęzyk i literatura Rosjijęzyk polski w komunikacji społecznejjęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychjęzyk ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)kognitywistykakomunikacja wizualnakomunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PRkrytyka literackakultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologicznekulturoznawstwokulturoznawstwo - teksty kulturykulturoznawstwo i wiedza o mediachkulturoznawstwo międzynarodowelatynoamerykanistykalingwistyka dla biznesumiędzywydziałowe indywidualne studia humanistycznenauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegonowoczesne technologie w kryminalistyceochrona dóbr kulturyperformatykapolonistyka - komparatystykapolonistyka antropologiczno-kulturowaprzekład literackiprzekładoznawstwoprzekładoznawstwo literacko‐kulturoweregion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowereligioznawstworosjoznawstwo scenariopisarstwosinologiaskandynawistyka: studia filologiczno - biznesowestudia afrykańskiestudia azjatyckiestudia bliskowschodniestudia eurazjatyckiestudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia nad buddyzmemstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia polsko‐ukraińskieteatrologiateologiaturkologiawiedza o teatrze zarządzanie kulturą i mediamizarządzanie kulturą współczesną
medyczne
analityka medycznabezpieczeństwo zdrowotnechemia medycznadietetykadietetyka i ekologiczna żywność drug discovery and development farmacjafizjoterapiafizyka medycznakierunek lekarskikierunek lekarski, program w języku angielskimkierunek lekarsko-dentystycznykosmetologiamikroelektronika w technice i medycynieneurobiologiapielęgniarstwopołożnictworatownictwo medyczneweterynariazdrowie publiczne
pedagogiczne
arteterapia - terapia artystycznaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja techniczno - informatycznakryminologia i resocjalizacjalogopediapedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalnapedagogika stosowanapedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
prawnicze
prawoprawo kanoniczneprawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediów
psychologiczne
kryminologia i resocjalizacjapsychologiapsychologia i biologia zwierzątterapia zajęciowazarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowezarządzanie - psychologia w zarządzaniu
rolnicze, leśne
agriculture (studia w języku angielskim)architektura krajobrazubiogospodarkaekologiczne źródła energiienvironmental and plant biotechnologyenvironmental protection and managementetologia i psychologia zwierzątfood engineeringfood processing, safety and qualityinternational master of horticultural scienceinżynieria i gospodarka wodnainżynieria środowiskajakość i bezpieczeństwo środowiskaleśnictwoochrona środowiskaodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiogrodnictworenewable energy sources and waste managementrewitalizacja terenów zdegradowanychrolnictwosztuka ogrodowatechnologia żywności i żywienie człowiekatechnologie roślin leczniczych i prozdrowotnychtowaroznawstwozootechnika
społeczne
administracja i polityka publicznabezpieczeństwo międzynarodowebezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo państwabezpieczeństwo wewnętrznebezpieczeństwo zdrowotnedziennikarstwo i komunikacja społecznaekonomia społecznaetnologia i antropologia kulturowaetyka - mediacje i negocjacjeeuropean studieseuropeistykafilmoznawstwo i wiedza o nowych mediachfood technology and human nutrition (studia w języku angielskim)geografia i gospodarka przestrzennaglobal and development studiesglobal business serviceinformatyka społecznainnowacyjność produktuinternational relationsinternational relations and area studiesinternational relations and cultural diplomacyinternational security and developmentjęzyk polski w komunikacji społecznejkognitywistykakomunikacja wizualnakomunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PRkryminologia i resocjalizacjakulturoznawstwo i wiedza o mediachkulturoznawstwo międzynarodowelogopediamanager projektów społecznychmarketing i komunikacja rynkowamedia społecznościowe w zarządzaniumigracje międzynarodowemiędzynarodowe stosunki gospodarczenauki o politycenauki o rodzinienowoczesne technologie w kryminalistyceorganizacja produkcji filmowej i telewizyjnejpolitologiapolityka społecznapolonistyka antropologiczno-kulturowaporównawcze studia cywilizacjipraca socjalnapsychologiapsychologia i biologia zwierzątregion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowerelacje międzykulturowesocjologiastosunki międzynarodowestudia europejskiestudia miejskiestudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąsztuka i edukacja terapia zajęciowatransatlantic studiesturystyka i zarządzanie dziedzictwemzarządzaniezarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowezarządzanie - psychologia w zarządzaniuzarządzanie informacją i publikowanie cyfrowezarządzanie in­for­macjązarządzanie kulturą i mediamizarządzanie mediami i reklamązarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie polityką społecznązarządzanie publicznezarządzanie w służbach społecznychzarządzanie zasobami ludzkimizarządzanie zmianą społecznązdrowie publiczne
techniczne
advanced materials and nanotechnologyarchitekturaarchitektura informacjiarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzart & designastrofizyka i kosmologiaastronomiaautomatyka i robotykaautomatyka przemysłowa i robotykabiofizykabioinformatykabioinformatyka i analiza danychbioinżynieria zwierzątbiotechnologiabrowarnictwo i słodownictwobudownictwoceramikachemia budowlanachemia w kryminalistycecomputer sciencecyberbezpieczeństwodigital designe-gospodarka przestrzennaedukacja techniczno - informatycznaekologiczne źródła energiielectronics and telecommunicationselektroniczne przetwarzanie informacjielektronikaelektronika i telekomunikacjaelektroradiologiaelektrotechnikaelektrotechnika i automatykaenergetykaenergetyka odnawialna i zarządzanie energią environmental protectionfizykafizyka dla firmfizyka medycznafizyka technicznafood engineeringgame designgeodezja i kartografiageofizykageografia i gospodarka przestrzennageoinformacjageoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowegeologiageologia stosowanaglobal business serviceinformatykainformatyka - data scienceinformatyka analitycznainformatyka gier komputerowychinformatyka i ekonometriainformatyka i systemy inteligentneinformatyka społecznainformatyka stosowanainformatyka technicznainformatyka w inżynierii komputerowejinżynieria biomedycznainżynieria medycznainżynieria organizacji i zarządzaniainżynieria produkcji nanoinżynieria materiałówsztuka cyfrowateleinformatykatransportzaawansowane materiały inżynierskieśrodki transportu i logistyka
turystyczno-sportowe
geoturystykajęzyk ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)kultura fizyczna osób starszychkultura fizyczna w służbach mundurowychsportturystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweturystyka i rekreacjaturystyka i zarządzanie dziedzictwemturystyka przygodowawychowanie fizycznewychowanie fizyczne w służbach mundurowychzarządzanie rekreacją i rozrywkązarządzanie w turystyce i w sporcie
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo państwainżynieria bezpieczeństwa
ścisłe
analityka gospodarczaanalityka medycznaapplied informaticsastrofizyka i kosmologiaastronomiaautomatyka i robotykabiochemiabiofizykabiogospodarkabioinformatykabioinżynieria zwierzątbiologiabiologia stosowanabiotechnologiabiotechnologia molekularnachemiachemia budowlanachemia medycznachemia w kryminalistycechemia zrównoważonego rozwojuedukacja techniczno - informatycznaekologiczne źródła energiielektronikaelektroradiologiaelektrotechnikaenergetykafarmacjafizykafizyka medycznafizyka technicznageodezja i kartografiageofizykageografiageoinformacjageoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowegeologiainformatykainformatyka - data scienceinformatyka gier komputerowychinformatyka i systemy inteligentneinformatyka stosowanainżynieria akustycznainżynieria chemiczna i procesowainżynieria ciepłainżynieria i analiza danychinżynieria materiałowainżynieria mechatronicznainżynieria naftowa i gazowniczainżynieria obliczeniowainżynieria produkcji inżynieria środowiskajakość i bezpieczeństwo środowiskakomputerowe wspomaganie procesów inżynierskichmatematykamatematyka komputerowamatematyka stosowanamechanika i budowa maszynmikroelektronika w technice i medycynienanoinżynieria materiałównanotechnologie i nanomateriały neurobiologiastudia matematyczno-przyrodniczeteleinformatykatworzywa i technologie motoryzacyjnezaawansowane materiały i nanotechnologiazarządzanie strategiczne

Studia w Krakowie

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Krakowie, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Krakowie, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Krakowie wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Krakowie.

​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Ekonomia w Krakowie
Ekonomia w Krakowie
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Krakowie
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Bioinformatyka w Krakowie
Bioinformatyka w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Arteterapia w Krakowie
​Arteterapia w Krakowie
Energetyka w Krakowie
Energetyka w Krakowie
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
​Kierunek lekarski w Krakowie
​Kierunek lekarski w Krakowie
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Cyberbezpieczeństwo w Krakowie
Cyberbezpieczeństwo w Krakowie
Architektura w Krakowie
Architektura w Krakowie
Turystyka w Krakowie
Turystyka w Krakowie
Fizyka w Krakowie
Fizyka w Krakowie
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Sinologia w Krakowie
Sinologia w Krakowie
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Elektronika w Krakowie
Elektronika w Krakowie
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
​Psychologia w Krakowie
​Psychologia w Krakowie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Krakowie
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Politologia w Krakowie
Politologia w Krakowie
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Automatyka w Krakowie
Automatyka w Krakowie
Farmacja w Krakowie
Farmacja w Krakowie
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Neurobiologia w Krakowie
Neurobiologia w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
Budownictwo w Krakowie
Budownictwo w Krakowie
​Gdzie i za ile mieszkać w Krakowie?
​Gdzie i za ile mieszkać w Krakowie?
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia artystyczne w Krakowie
Studia artystyczne w Krakowie
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Geoinformatyka w Krakowie
Geoinformatyka w Krakowie
Ogrodnictwo w Krakowie
Ogrodnictwo w Krakowie
​Rynek pracy w Krakowie
​Rynek pracy w Krakowie
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Krakowie
Kosmetologia w Krakowie
Kosmetologia w Krakowie
Inżynieria zarządzania w Krakowie
Inżynieria zarządzania w Krakowie
Inżynieria materiałowa w Krakowie
Inżynieria materiałowa w Krakowie
Rolnictwo w Krakowie
Rolnictwo w Krakowie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
​Fizjoterapia w Krakowie
​Fizjoterapia w Krakowie
​Informatyka w Krakowie
​Informatyka w Krakowie
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Matematyka w Krakowie
Matematyka w Krakowie
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
​Życie studenckie w Krakowie
​Życie studenckie w Krakowie
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Studia aktorskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia aktorskie w Krakowie i woj. małopolskim
​Logistyka w Krakowie
​Logistyka w Krakowie
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Krakowie
Logopedia w Krakowie
Logopedia w Krakowie
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
​Aktorstwo w Krakowie
​Aktorstwo w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Krakowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Krakowie
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Chemia w Krakowie
Chemia w Krakowie
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Biotechnologia w Krakowie
Biotechnologia w Krakowie
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia teologiczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia teologiczne w Krakowie i woj. małopolskim
Administracja w Krakowie
Administracja w Krakowie

Kraków - informacje ogólne

Magiczny Kraków wabi, kusi, przyciąga i zniewala. Pozostaje w pamięci każdego, kto choć raz odwiedzi miasto. W przeszłości Kraków pełnił rolę politycznego i kulturalnego centrum Europy. Był miejscem wielu ważnych wydarzeń dziejowych, siedzibą królów polskich i stolicą Polski do 1596 roku.

Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. To tutaj powstał pierwszy polski uniwersytet. Ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku Uniwersytet Jagielloński (wówczas Akademia Krakowska) był jedną z najstarszych uczelni w Europie.


Dla przyszłych studentów miasto Kraków ma do zaoferowania niezwykle bogatą ofertę szkół wyższych. Uczelnie publiczne reprezentują: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki, Akademia Muzyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego. Obok uczelni publicznych w Krakowie działa wiele szkół wyższych niepublicznych. Oferują one studia: techniczne, ekonomiczne, medyczne, artystyczne, humanistyczne, społeczne, prawno-administracyjne, filologiczne, turystyczne, sportowe, biologiczne, przyrodnicze.

Rynek Główny stanowi tętniące życiem serce miasta. Jest to największy plac średniowiecznej Europy, a zarazem jeden z największych europejskich placów dzisiaj. Podobnie jak setki lat temu, również i dzisiaj Rynek Główny to najważniejsz punkt stolicy Małopolski. Stare Miasto, zostało w 1978 roku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Kraków jest wyjątkową skarbnicą bezcennych dzieł sztuki, niezliczonych obiektów zabytkowych i fascynujących pamiątek historycznych. Na obszarze krakowskiego Starego Miasta znajduje się ponad sto kościołów, liczne pałace i kamienice reprezentujące wszystkie style i epoki.


Historyczna rola Krakowa, jak i jego zabytkowe walory powodują, że od lat pełni on funkcję ważnego ośrodka kulturalnego w skali Europy. W mieście znajdziemy ponad 60 muzeów, ponad 30 teatrów, 70 galerii, a także wiele innych instytucji kultury i sztuki. W ciągu roku, w Krakowie organizowanych jest ponad 100 festiwali o randze międzynarodowej. Kraków, miasto uhonorowane wieloma międzynarodowymi nagrodami, jest jednym z najbardziej atrakcyjnych dla turystó miast Europy, w którym doniosła przeszłość zderza się z dynamiczną współczesnością.

Siła Krakowa to niezwykle połączenie tradycji z nowoczesnością. To obecna na każdym kroku kultura, sztuka, nauka, rozrywka. Pod urokiem Krakowa pozostają studenci polscy i zagraniczni oraz liczni turyści z całego świata. Bo Kraków to miasto niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju. Dlatego studia w Krakowie na zawsze pozostają w sercu i pamięci.

Typy studiów w Polsce

 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Politechnika Poznańska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Opolski
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu