Studia w Krakowie
Magiczne serce Małopolski
 • Ignatianum

Kraków - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Krakowie

Uczelnie w Krakowie to tradycja, historia, prestiż. Znajdują się tu zarówno uniwersytety, uczelnie techniczne, ekonomiczne, medyczne, artystyczne, sportowe czy rolniczo-przyrodnicze. Oznacza to, że praktycznie wszystkie typy studiów dostępne są w stolicy Małopolski. Warto wspomnieć, że zlokalizowane tu aż dwie publiczne uczelnie techniczne to możliwość wyboru blisko 100 różnych kierunków inżynierskich.

Zastanawiacie się, jakie konkretnie wybrać kierunki w Krakowie?

W zamieszczonym poniżej pełnym wykazie uczelni oraz studiów w Krakowie znajdziecie informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Krakowie.

Lokalizacja

Kierunki w Krakowie

Oferta kierunków w Krakowie zadowoli kandydatów o różnorodnych i odmiennych zainteresowaniach. Dostępne są niemal wszystkie typy studiów, aczkolwiek najliczniej reprezentowane są kierunki filologiczne i kulturoznawcze, inżynierskie oraz z obszaru nauk o zarządzaniu. Dużą grupę stanowi oferta studiów uczelni o profilu katolickim. Do Krakowa przyjeżdża się na studia artystyczne oraz medyczne, a także związane z geoinżynierią i górnictwem.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Krakowie. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych, dostępnych specjalności czy kierunków pokrewnych.

a
administracjaadministracja i polityka publicznaadvanced materials and nanotechnologyagriculture (studia w języku angielskim)aktorstwoamerykanistykaanalityka gospodarczaanalityka medycznaapplied informaticsarabistykaarcheologiaarchitekturaarchitektura informacjiarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzarchiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoart & designarteterapia - terapia artystycznaastrofizyka i kosmologiaastronomiaaudyt finansowyautomatyka i robotykaautomatyka przemysłowa i robotyka
b
bankowość i zarządzanie ryzykiembezpieczeństwo międzynarodowebezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo państwabezpieczeństwo wewnętrznebezpieczeństwo zdrowotnebiochemiabiofizykabiofizyka molekularna i komórkowabiogospodarkabioinformatykabioinformatyka i analiza danychbioinżynieria zwierzątbiologiabiologia stosowanabiotechnologiabiotechnologia molekularnabrowarnictwo i słodownictwobudownictwobusiness and finance managementbusiness economicsbusiness linguistics
c
ceramikachemiachemia budowlanachemia medycznachemia w kryminalistycechemia zrównoważonego rozwojucomparative heritage studiescomputer sciencecyberbezpieczeństwo
d
designdietetykadietetyka i ekologiczna żywność digital designdigital media - kreatywność, analiza, zarządzanie doradztwo inwestycyjno-gospodarczedrug discovery and development dyrygenturadziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-gospodarka przestrzennaearth sciences in a changing world edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja techniczno - informatycznaedytorstwoekologiczne źródła energiiekonomiaekonomia społecznaelectronics and telecommunicationselektroniczne przetwarzanie informacjielektronikaelektronika i telekomunikacjaelektroradiologiaelektrotechnikaelektrotechnika i automatykaenergetykaenergetyka odnawialna i zarządzanie energią environmental and plant biotechnologyenvironmental protectionenvironmental protection and managementetnologia i antropologia kulturowaetologia i psychologia zwierzątetykaetyka - mediacje i negocjacjeeuropean joint master’s programme in english and american studieseuropean studieseuropeistyka
f
farmacjafilmoznawstwo i wiedza o nowych mediachfilologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia germańskafilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia polskafilologia polska nauczycielskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia rumuńskafilologia słowiańskafilologia szwedzkafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia włoskafilozofiafinanse i controllingfinanse i rachunkowość finanse, bankowość, ubezpieczeniafizjoterapiafizykafizyka dla firmfizyka medycznafizyka technicznafood engineeringfood processing, safety and qualityfood technology and human nutrition (studia w języku angielskim)
g
game designgeodezja i kartografiageofizykageografiageografia i gospodarka przestrzennageoinformacjageoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowegeologiageologia stosowanageoturystykaglobal and development studiesglobal business servicegospodarka i administracja publicznagospodarka przestrzennagrafikagrafika reklamowa i multimedia
h
historiahistoria sztuki
i
indologiainformatykainformatyka - data scienceinformatyka analitycznainformatyka gier komputerowychinformatyka i ekonometriainformatyka i systemy inteligentneinformatyka społecznainformatyka stosowanainformatyka technicznainformatyka w inżynierii komputerowejinnowacje w biznesieinnowacyjność produktuinstrumentalistykaintellectual property and new technologiesintermediainternational businessinternational master of horticultural scienceinternational relationsinternational relations and area studiesinternational relations and cultural diplomacyinternational relations and public diplomacyinternational security and developmentinżynieria akustycznainżynieria bezpieczeństwainżynieria biomedycznainżynieria chemiczna i procesowainżynieria ciepłainżynieria czystego powietrzainżynieria górniczainżynieria i analiza danychinżynieria i gospodarka wodnainżynieria i monitoring środowiskainżynieria i ochrona środowiskainżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymiinżynieria kształtowania środowiskainżynieria materiałowainżynieria mechaniczna i materiałowainżynieria mechatronicznainżynieria medycznainżynieria metali nieżelaznychinżynieria naftowa i gazowniczainżynieria obliczeniowainżynieria organizacji i zarządzaniainżynieria procesów odlewniczychinżynieria produkcji inżynieria produkcji i jakościinżynieria środowiskainżynieria wzornictwa przemysłowegoinżynieria zarządzaniairanistyka
j
jakość i bezpieczeństwo środowiskajaponistykajęzyk i literatura Rosjijęzyk polski w komunikacji społecznejjęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychjęzyk ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)judaistyka
k
kierunek lekarskikierunek lekarski, program w języku angielskimkierunek lekarsko-dentystycznykognitywistykakompozycja i teoria muzykikomputerowe wspomaganie procesów inżynierskichkomunikacja wizualnakomunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PRkonserwacja i restauracja dzieł sztukikosmetologiakryminologia i resocjalizacjakrytyka literackakultura fizyczna osób starszychkultura fizyczna w służbach mundurowychkultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologicznekulturoznawstwokulturoznawstwo - teksty kulturykulturoznawstwo i wiedza o mediachkulturoznawstwo międzynarodowe
l
latynoamerykanistykaleśnictwolingwistykalingwistyka dla biznesulogistykalogistyka międzynarodowalogopedia
m
malarstwomanager projektów społecznychmarketing cyfrowymarketing i komunikacja rynkowamarketing i logistykamatematykamatematyka komputerowamatematyka stosowanamateriały i technologie metali nieżelaznychmechanika i budowa maszynmechatronic engineeringmedia społecznościowe w zarządzaniumetalurgiamiędzynarodowe stosunki gospodarczemiędzywydziałowe indywidualne studia humanistycznemigracje międzynarodowemikro- i nanotechnologie w biofizycemikroelektronika w technice i medycyniemodern business managementmolecular biotechnologymuzyka kościelnamuzykologia
n
nanoinżynieria materiałównanotechnologie i nanomateriały nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegonauki o politycenauki o rodzinieneurobiologianowoczesne technologie paliwowenowoczesne technologie w kryminalistyce
o
ochrona dóbr kulturyochrona środowiskaodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiodnawialne źródła energii i infrastruktura komunalnaogrodnictwoorganizacja i zarządzanieorganizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalnapedagogika stosowanapedagogika szkolna z terapią pedagogicznąperformatykapielęgniarstwopojazdy samochodowepolitologiapolityka społecznapolonistyka - komparatystykapolonistyka antropologiczno-kulturowapołożnictwoporównawcze studia cywilizacjipraca socjalnaprawoprawo kanoniczneprawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediówprzedsiębiorczość i innowacje w gospodarceprzekład literackiprzekładoznawstwoprzekładoznawstwo literacko‐kulturowepsychologiapsychologia i biologia zwierząt
r
rachunkowość i controllingrachunkowość i zarządzanie finansamiratownictwo medycznerecykling i metalurgiaregion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowerelacje międzykulturowereligioznawstworenewable energy sources and waste managementrewitalizacja terenów zdegradowanychreżyseriareżyseria dźwiękureżyseria filmowa i telewizyjnarolnictworosjoznawstwo rynki finansowerzeźba
s
scenariopisarstwoscenografiasinologiaskandynawistyka: studia filologiczno - biznesowesocjologiasportstosunki międzynarodowestudia afrykańskiestudia azjatyckiestudia bliskowschodniestudia eurazjatyckiestudia europejskiestudia matematyczno-przyrodniczestudia miejskiestudia nad buddyzmemstudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia polsko‐ukraińskiesystemy i urządzenia przemysłowesztuka cyfrowasztuka i edukacja sztuka i mediasztuka ogrodowasztuka współczesna
ś
środki transportu i logistyka
t
teatrologiatechnologia chemicznatechnologia żywności i żywienie człowiekatechnologie roślin leczniczych i prozdrowotnychteleinformatykateologiaterapia zajęciowatowaroznawstwotransatlantic studiestransporttransport i logistykaturkologiaturystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweturystyka i rekreacjaturystyka i zarządzanie dziedzictwemturystyka przygodowatwórcze pisanietworzywa i technologie motoryzacyjne
w
weterynariawiedza o teatrze winogrodnictwo i enologiawokalistykawychowanie fizycznewychowanie fizyczne w służbach mundurowychwzornictwo
z
zaawansowane materiały i nanotechnologiazaawansowane materiały inżynierskiezarządzaniezarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowezarządzanie - psychologia w zarządzaniuzarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejzarządzanie in­for­macjązarządzanie informacją i publikowanie cyfrowezarządzanie kulturą i mediamizarządzanie kulturą współczesnązarządzanie mediami i reklamązarządzanie międzynarodowe zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie polityką społecznązarządzanie publicznezarządzanie rekreacją i rozrywkązarządzanie strategicznezarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznychzarządzanie w ochronie zdrowiazarządzanie w służbach społecznychzarządzanie w turystyce i w sporciezarządzanie zasobami ludzkimizarządzanie zmianą społecznązdrowie publicznezootechnika

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjaadministracja i polityka publicznaarchiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwogospodarka i administracja publicznainternational relations and public diplomacystudia europejskiestudia miejskie
artystyczne
aktorstwoarchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzart & designarteterapia - terapia artystycznaceramikadesigndigital designdyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejgame designgrafikagrafika reklamowa i multimediahistoria sztukiinstrumentalistykaintermediainżynieria wzornictwa przemysłowegokompozycja i teoria muzykikonserwacja i restauracja dzieł sztukimalarstwomuzyka kościelnamuzykologiaochrona dóbr kulturyreżyseriareżyseria dźwiękureżyseria filmowa i telewizyjnarzeźbascenografiasztuka cyfrowasztuka i edukacja sztuka i mediasztuka ogrodowasztuka współczesnawiedza o teatrze wokalistykawzornictwo
biologiczno-przyrodnicze
agriculture (studia w języku angielskim)astronomiabezpieczeństwo zdrowotnebiochemiabiofizykabiofizyka molekularna i komórkowabiogospodarkabioinformatykabioinformatyka i analiza danychbioinżynieria zwierzątbiologiabiologia stosowanabiotechnologiabiotechnologia molekularnachemiachemia w kryminalistycechemia zrównoważonego rozwojuearth sciences in a changing world energetyka odnawialna i zarządzanie energią environmental and plant biotechnologyenvironmental protectionenvironmental protection and managementfood processing, safety and qualityfood technology and human nutrition (studia w języku angielskim)geografiageoinformacjageoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowegeologiageologia stosowanageoturystykainternational master of horticultural scienceinżynieria czystego powietrzainżynieria i gospodarka wodnainżynieria i monitoring środowiskainżynieria i ochrona środowiskainżynieria kształtowania środowiskainżynieria środowiskajakość i bezpieczeństwo środowiskaleśnictwomolecular biotechnologyneurobiologiaochrona środowiskaodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiodnawialne źródła energii i infrastruktura komunalnaogrodnictworenewable energy sources and waste managementrewitalizacja terenów zdegradowanychrolnictwostudia matematyczno-przyrodniczestudia miejskiesztuka ogrodowatechnologia chemicznatechnologia żywności i żywienie człowiekatechnologie roślin leczniczych i prozdrowotnychtowaroznawstwozaawansowane materiały i nanotechnologiazootechnika
ekonomiczne
analityka gospodarczaaudyt finansowybankowość i zarządzanie ryzykiembusiness and finance managementbusiness economicsdoradztwo inwestycyjno-gospodarczeekonomiaekonomia społecznafinanse i controllingfinanse i rachunkowość finanse, bankowość, ubezpieczeniageoturystykaglobal business servicegospodarka i administracja publicznainformatyka i ekonometriainnowacje w biznesieinternational businessinternational relations and public diplomacyinżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymiinżynieria organizacji i zarządzaniainżynieria produkcji i jakościinżynieria zarządzanialogistyka międzynarodowamarketing cyfrowymarketing i komunikacja rynkowamarketing i logistykamatematykamedia społecznościowe w zarządzaniumiędzynarodowe stosunki gospodarczemodern business managementorganizacja i zarządzanieprzedsiębiorczość i innowacje w gospodarcerachunkowość i controllingrachunkowość i zarządzanie finansamirynki finansowezarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowezarządzanie - psychologia w zarządzaniuzarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejzarządzanie kulturą współczesnązarządzanie mediami i reklamązarządzanie międzynarodowe zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie polityką społecznązarządzanie publicznezarządzanie strategicznezarządzanie w ochronie zdrowia
filologiczne
amerykanistykaarabistykabusiness linguisticseuropean joint master’s programme in english and american studiesfilologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia germańskafilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia polskafilologia polska nauczycielskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia rumuńskafilologia szwedzkafilologia słowiańskafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia włoskaindologiairanistykajaponistykajęzyk i literatura Rosjijęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychjęzyk ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)latynoamerykanistykalingwistykalingwistyka dla biznesunauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegoprzekład literackiprzekładoznawstworegion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowerosjoznawstwo sinologiaskandynawistyka: studia filologiczno - biznesowestudia afrykańskiestudia azjatyckiestudia eurazjatyckiestudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia nad buddyzmemstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia polsko‐ukraińskieturkologiatwórcze pisanie
humanistyczne
amerykanistykaarabistykaarcheologiaarchiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwocomparative heritage studiesedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedytorstwoetnologia i antropologia kulturowaetykaetyka - mediacje i negocjacjeeuropean joint master’s programme in english and american studieseuropean studiesfilozofiahistoriahistoria sztukiindologiaintermediainternational relations and area studiesjudaistykajęzyk i literatura Rosjijęzyk polski w komunikacji społecznejjęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychjęzyk ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)kognitywistykakomunikacja wizualnakomunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PRkrytyka literackakultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologicznekulturoznawstwokulturoznawstwo - teksty kulturykulturoznawstwo i wiedza o mediachkulturoznawstwo międzynarodowelatynoamerykanistykalingwistyka dla biznesumiędzywydziałowe indywidualne studia humanistycznenauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegonowoczesne technologie w kryminalistyceochrona dóbr kulturyperformatykapolonistyka - komparatystykapolonistyka antropologiczno-kulturowaprzekład literackiprzekładoznawstwoprzekładoznawstwo literacko‐kulturoweregion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowereligioznawstworosjoznawstwo scenariopisarstwosinologiaskandynawistyka: studia filologiczno - biznesowestudia afrykańskiestudia azjatyckiestudia bliskowschodniestudia eurazjatyckiestudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia nad buddyzmemstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia polsko‐ukraińskieteatrologiateologiaturkologiawiedza o teatrze zarządzanie kulturą i mediamizarządzanie kulturą współczesną
medyczne
analityka medycznabezpieczeństwo zdrowotnechemia medycznadietetykadietetyka i ekologiczna żywność drug discovery and development farmacjafizjoterapiafizyka medycznakierunek lekarskikierunek lekarski, program w języku angielskimkierunek lekarsko-dentystycznykosmetologiamikroelektronika w technice i medycynieneurobiologiapielęgniarstwopołożnictworatownictwo medyczneweterynariazdrowie publiczne
pedagogiczne
arteterapia - terapia artystycznaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja techniczno - informatycznakryminologia i resocjalizacjalogopediapedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalnapedagogika stosowanapedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
prawnicze
prawoprawo kanoniczneprawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediów
psychologiczne
kryminologia i resocjalizacjapsychologiapsychologia i biologia zwierzątterapia zajęciowazarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowezarządzanie - psychologia w zarządzaniu
rolnicze, leśne
agriculture (studia w języku angielskim)architektura krajobrazubiogospodarkaekologiczne źródła energiienvironmental and plant biotechnologyenvironmental protection and managementetologia i psychologia zwierzątfood engineeringfood processing, safety and qualityinternational master of horticultural scienceinżynieria i gospodarka wodnainżynieria środowiskajakość i bezpieczeństwo środowiskaleśnictwoochrona środowiskaodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiogrodnictworenewable energy sources and waste managementrewitalizacja terenów zdegradowanychrolnictwosztuka ogrodowatechnologia żywności i żywienie człowiekatechnologie roślin leczniczych i prozdrowotnychtowaroznawstwozootechnika
społeczne
administracja i polityka publicznabezpieczeństwo międzynarodowebezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo państwabezpieczeństwo wewnętrznebezpieczeństwo zdrowotnedziennikarstwo i komunikacja społecznaekonomia społecznaetnologia i antropologia kulturowaetyka - mediacje i negocjacjeeuropean studieseuropeistykafilmoznawstwo i wiedza o nowych mediachfood technology and human nutrition (studia w języku angielskim)geografia i gospodarka przestrzennaglobal and development studiesglobal business serviceinformatyka społecznainnowacyjność produktuinternational relationsinternational relations and area studiesinternational relations and cultural diplomacyinternational security and developmentjęzyk polski w komunikacji społecznejkognitywistykakomunikacja wizualnakomunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PRkryminologia i resocjalizacjakulturoznawstwo i wiedza o mediachkulturoznawstwo międzynarodowelogopediamanager projektów społecznychmarketing i komunikacja rynkowamedia społecznościowe w zarządzaniumigracje międzynarodowemiędzynarodowe stosunki gospodarczenauki o politycenauki o rodzinienowoczesne technologie w kryminalistyceorganizacja produkcji filmowej i telewizyjnejpolitologiapolityka społecznapolonistyka antropologiczno-kulturowaporównawcze studia cywilizacjipraca socjalnapsychologiapsychologia i biologia zwierzątregion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowerelacje międzykulturowesocjologiastosunki międzynarodowestudia europejskiestudia miejskiestudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąsztuka i edukacja terapia zajęciowatransatlantic studiesturystyka i zarządzanie dziedzictwemzarządzaniezarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowezarządzanie - psychologia w zarządzaniuzarządzanie informacją i publikowanie cyfrowezarządzanie in­for­macjązarządzanie kulturą i mediamizarządzanie mediami i reklamązarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie polityką społecznązarządzanie publicznezarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznychzarządzanie w służbach społecznychzarządzanie zasobami ludzkimizarządzanie zmianą społecznązdrowie publiczne
techniczne
advanced materials and nanotechnologyarchitekturaarchitektura informacjiarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzart & designastrofizyka i kosmologiaastronomiaautomatyka i robotykaautomatyka przemysłowa i robotykabiofizykabioinformatykabioinformatyka i analiza danychbioinżynieria zwierzątbiotechnologiabrowarnictwo i słodownictwobudownictwoceramikachemia budowlanachemia w kryminalistycecomputer sciencecyberbezpieczeństwodigital designe-gospodarka przestrzennaedukacja techniczno - informatycznaekologiczne źródła energiielectronics and telecommunicationselektroniczne przetwarzanie informacjielektronikaelektronika i telekomunikacjaelektroradiologiaelektrotechnikaelektrotechnika i automatykaenergetykaenergetyka odnawialna i zarządzanie energią environmental protectionfizykafizyka dla firmfizyka medycznafizyka technicznafood engineeringgame designgeodezja i kartografiageofizykageografia i gospodarka przestrzennageoinformacjageoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowegeologiageologia stosowanaglobal business serviceinformatykainformatyka - data scienceinformatyka analitycznainformatyka gier komputerowychinformatyka i ekonometriainformatyka i systemy inteligentneinformatyka społecznainformatyka stosowanainformatyka technicznainformatyka w inżynierii komputerowejinżynieria biomedycznainżynieria medycznainżynieria organizacji i zarządzaniainżynieria produkcji nanoinżynieria materiałówsztuka cyfrowateleinformatykatransportzaawansowane materiały inżynierskieśrodki transportu i logistyka
turystyczno-sportowe
geoturystykajęzyk ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)kultura fizyczna osób starszychkultura fizyczna w służbach mundurowychsportturystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweturystyka i rekreacjaturystyka i zarządzanie dziedzictwemturystyka przygodowawychowanie fizycznewychowanie fizyczne w służbach mundurowychzarządzanie rekreacją i rozrywkązarządzanie w turystyce i w sporcie
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo państwainżynieria bezpieczeństwa
ścisłe
analityka gospodarczaanalityka medycznaapplied informaticsastrofizyka i kosmologiaastronomiaautomatyka i robotykabiochemiabiofizykabiogospodarkabioinformatykabioinżynieria zwierzątbiologiabiologia stosowanabiotechnologiabiotechnologia molekularnachemiachemia budowlanachemia medycznachemia w kryminalistycechemia zrównoważonego rozwojuedukacja techniczno - informatycznaekologiczne źródła energiielektronikaelektroradiologiaelektrotechnikaenergetykafizykafizyka medycznafizyka technicznageodezja i kartografiageofizykageografiageoinformacjageoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowegeologiainformatykainformatyka - data scienceinformatyka gier komputerowychinformatyka i systemy inteligentneinformatyka stosowanainżynieria akustycznainżynieria chemiczna i procesowainżynieria ciepłainżynieria i analiza danychinżynieria materiałowainżynieria mechatronicznainżynieria naftowa i gazowniczainżynieria obliczeniowainżynieria produkcji inżynieria środowiskajakość i bezpieczeństwo środowiskakomputerowe wspomaganie procesów inżynierskichmatematykamatematyka komputerowamatematyka stosowanamechanika i budowa maszynmikroelektronika w technice i medycynienanoinżynieria materiałównanotechnologie i nanomateriały neurobiologiastudia matematyczno-przyrodniczeteleinformatykatworzywa i technologie motoryzacyjnezaawansowane materiały i nanotechnologiazarządzanie strategiczne

Studia w Krakowie

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Krakowie, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Krakowie, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Krakowie wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Krakowie.

​Gdzie i za ile mieszkać w Krakowie?
​Gdzie i za ile mieszkać w Krakowie?
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Chemia w Krakowie
Chemia w Krakowie
Europeistyka w Krakowie
Europeistyka w Krakowie
Architektura w Krakowie
Architektura w Krakowie
Energetyka w Krakowie
Energetyka w Krakowie
Ogrodnictwo w Krakowie
Ogrodnictwo w Krakowie
Inżynieria materiałowa w Krakowie
Inżynieria materiałowa w Krakowie
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia artystyczne w Krakowie
Studia artystyczne w Krakowie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Politologia w Krakowie
Politologia w Krakowie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Krakowie
​Fizjoterapia w Krakowie
​Fizjoterapia w Krakowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Krakowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Krakowie
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Automatyka w Krakowie
Automatyka w Krakowie
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Ekonomia w Krakowie
Ekonomia w Krakowie
Kosmetologia w Krakowie
Kosmetologia w Krakowie
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Neurobiologia w Krakowie
Neurobiologia w Krakowie
Bioinformatyka w Krakowie
Bioinformatyka w Krakowie
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Ochrona środowiska w Krakowie
Ochrona środowiska w Krakowie
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Turystyka w Krakowie
Turystyka w Krakowie
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
​Arteterapia w Krakowie
​Arteterapia w Krakowie
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Krakowie
Zootechnika w Krakowie
Zootechnika w Krakowie
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Krakowie
Budownictwo w Krakowie
Budownictwo w Krakowie
Logopedia w Krakowie
Logopedia w Krakowie
Administracja w Krakowie
Administracja w Krakowie
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Skandynawistyka w Krakowie
Skandynawistyka w Krakowie
Inżynieria zarządzania w Krakowie
Inżynieria zarządzania w Krakowie
​Informatyka w Krakowie
​Informatyka w Krakowie
​Rynek pracy w Krakowie
​Rynek pracy w Krakowie
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Krakowie
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Matematyka w Krakowie
Matematyka w Krakowie
​Logistyka w Krakowie
​Logistyka w Krakowie
​Życie studenckie w Krakowie
​Życie studenckie w Krakowie
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Cyberbezpieczeństwo w Krakowie
Cyberbezpieczeństwo w Krakowie
Rolnictwo w Krakowie
Rolnictwo w Krakowie
Farmacja w Krakowie
Farmacja w Krakowie
Studia aktorskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia aktorskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Sinologia w Krakowie
Sinologia w Krakowie
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Elektronika w Krakowie
Elektronika w Krakowie
Studia historyczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie i woj. małopolskim
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Fizyka w Krakowie
Fizyka w Krakowie
​Psychologia w Krakowie
​Psychologia w Krakowie
Studia teologiczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia teologiczne w Krakowie i woj. małopolskim
​Aktorstwo w Krakowie
​Aktorstwo w Krakowie
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
​Kierunek lekarski w Krakowie
​Kierunek lekarski w Krakowie
Biotechnologia w Krakowie
Biotechnologia w Krakowie
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Geoinformatyka w Krakowie
Geoinformatyka w Krakowie

Kraków - informacje ogólne

Magiczny Kraków wabi, kusi, przyciąga i zniewala. Pozostaje w pamięci każdego, kto choć raz odwiedzi miasto. W przeszłości Kraków pełnił rolę politycznego i kulturalnego centrum Europy. Był miejscem wielu ważnych wydarzeń dziejowych, siedzibą królów polskich i stolicą Polski do 1596 roku.

Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. To tutaj powstał pierwszy polski uniwersytet. Ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku Uniwersytet Jagielloński (wówczas Akademia Krakowska) był jedną z najstarszych uczelni w Europie.


Dla przyszłych studentów miasto Kraków ma do zaoferowania niezwykle bogatą ofertę szkół wyższych. Uczelnie publiczne reprezentują: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki, Akademia Muzyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego. Obok uczelni publicznych w Krakowie działa wiele szkół wyższych niepublicznych. Oferują one studia: techniczne, ekonomiczne, medyczne, artystyczne, humanistyczne, społeczne, prawno-administracyjne, filologiczne, turystyczne, sportowe, biologiczne, przyrodnicze.

Rynek Główny stanowi tętniące życiem serce miasta. Jest to największy plac średniowiecznej Europy, a zarazem jeden z największych europejskich placów dzisiaj. Podobnie jak setki lat temu, również i dzisiaj Rynek Główny to najważniejsz punkt stolicy Małopolski. Stare Miasto, zostało w 1978 roku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Kraków jest wyjątkową skarbnicą bezcennych dzieł sztuki, niezliczonych obiektów zabytkowych i fascynujących pamiątek historycznych. Na obszarze krakowskiego Starego Miasta znajduje się ponad sto kościołów, liczne pałace i kamienice reprezentujące wszystkie style i epoki.


Historyczna rola Krakowa, jak i jego zabytkowe walory powodują, że od lat pełni on funkcję ważnego ośrodka kulturalnego w skali Europy. W mieście znajdziemy ponad 60 muzeów, ponad 30 teatrów, 70 galerii, a także wiele innych instytucji kultury i sztuki. W ciągu roku, w Krakowie organizowanych jest ponad 100 festiwali o randze międzynarodowej. Kraków, miasto uhonorowane wieloma międzynarodowymi nagrodami, jest jednym z najbardziej atrakcyjnych dla turystó miast Europy, w którym doniosła przeszłość zderza się z dynamiczną współczesnością.

Siła Krakowa to niezwykle połączenie tradycji z nowoczesnością. To obecna na każdym kroku kultura, sztuka, nauka, rozrywka. Pod urokiem Krakowa pozostają studenci polscy i zagraniczni oraz liczni turyści z całego świata. Bo Kraków to miasto niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju. Dlatego studia w Krakowie na zawsze pozostają w sercu i pamięci.

Typy studiów w Polsce

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Coventry University Wrocław
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie