Studia w Krakowie
Magiczne serce Małopolski
  • Ignatianum

Kraków - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Krakowie

Uczelnie w Krakowie to tradycja, historia, prestiż. Znajdują się tu zarówno uniwersytety, uczelnie techniczne, ekonomiczne, medyczne, artystyczne, sportowe czy rolniczo-przyrodnicze. Oznacza to, że praktycznie wszystkie typy studiów dostępne są w stolicy Małopolski. Warto wspomnieć, że zlokalizowane tu aż dwie publiczne uczelnie techniczne to możliwość wyboru blisko 100 różnych kierunków inżynierskich.

Zastanawiacie się, jakie konkretnie wybrać kierunki w Krakowie?

W zamieszczonym poniżej pełnym wykazie uczelni oraz studiów w Krakowie znajdziecie informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Krakowie.

Lokalizacja

Kierunki w Krakowie

Oferta kierunków w Krakowie zadowoli kandydatów o różnorodnych i odmiennych zainteresowaniach. Dostępne są niemal wszystkie typy studiów, aczkolwiek najliczniej reprezentowane są kierunki filologiczne i kulturoznawcze, inżynierskie oraz z obszaru nauk o zarządzaniu. Dużą grupę stanowi oferta studiów uczelni o profilu katolickim. Do Krakowa przyjeżdża się na studia artystyczne oraz medyczne, a także związane z geoinżynierią i górnictwem.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Krakowie. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych, dostępnych specjalności czy kierunków pokrewnych.

a
administracjaadministracja i polityka publicznaadvanced materials and nanotechnologyagriculture (studia w języku angielskim)aktorstwoamerykanistykaanalityka gospodarczaanalityka medycznaapplied informaticsarabistykaarcheologiaarchitekturaarchitektura informacjiarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzarchiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoart & designarteterapia - terapia artystycznaastrofizyka i kosmologiaastronomiaaudyt finansowyautomatyka i robotykaautomatyka przemysłowa i robotyka
b
bankowość i zarządzanie ryzykiembezpieczeństwo międzynarodowebezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo państwabezpieczeństwo wewnętrznebezpieczeństwo zdrowotnebiochemiabiofizykabiofizyka molekularna i komórkowabiogospodarkabioinformatykabioinżynieria zwierzątbiologiabiologia stosowanabiotechnologiabiotechnologia molekularnabrowarnictwo i słodownictwobudownictwobusiness and finance managementbusiness linguistics
c
ceramikachemiachemia budowlanachemia medycznachemia w kryminalistycechemia zrównoważonego rozwojucomparative heritage studiescomputer sciencecyberbezpieczeństwo
d
designdietetykadietetyka i ekologiczna żywność digital designdigital media - kreatywność, analiza, zarządzanie doradztwo inwestycyjno-gospodarczedrug discovery and development dyrygenturadziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
earth sciences in a changing world edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja techniczno - informatycznaedytorstwoe-gospodarka przestrzennaekologiczne źródła energiiekonomiaekonomia społecznaelectronics and telecommunicationselektroniczne przetwarzanie informacjielektronikaelektronika i telekomunikacjaelektroradiologiaelektrotechnikaelektrotechnika i automatykaenergetykaenergetyka odnawialna i zarządzanie energią environmental and plant biotechnologyenvironmental protection and managementetnologia i antropologia kulturowaetologia i psychologia zwierzątetykaetyka - mediacje i negocjacjeeuropean joint master’s programme in english and american studieseuropean studieseuropeistyka
f
farmacjafilmoznawstwo i wiedza o nowych mediachfilologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia germańskafilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia polskafilologia polska nauczycielskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia rumuńskafilologia słowiańskafilologia szwedzkafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia włoskafilozofiafinanse, bankowość, ubezpieczeniafinanse i controllingfinanse i rachunkowość fizjoterapiafizykafizyka dla firmfizyka medycznafizyka technicznafood engineering
g
game designgeodezja i kartografiageofizykageografiageografia i gospodarka przestrzennageoinformacjageoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowegeologiageologia stosowanageoturystykaglobal and development studiesglobal business servicegospodarka i administracja publicznagospodarka przestrzennagrafikagrafika reklamowa i multimedia
h
historiahistoria sztuki
i
indologiainformatykainformatyka analitycznainformatyka - data scienceinformatyka gier komputerowychinformatyka i ekonometriainformatyka i systemy inteligentneinformatyka społecznainformatyka stosowanainformatyka technicznainformatyka w inżynierii komputerowejinnowacje w biznesieinnowacyjność produktuinstrumentalistykaintellectual property and new technologiesintermediainternational businessinternational master of horticultural scienceinternational relationsinternational relations and area studiesinternational relations and cultural diplomacyinternational relations and public diplomacyinternational security and developmentinżynieria akustycznainżynieria bezpieczeństwainżynieria biomedycznainżynieria chemiczna i procesowainżynieria ciepłainżynieria czystego powietrzainżynieria górniczainżynieria i analiza danychinżynieria i gospodarka wodnainżynieria i monitoring środowiskainżynieria i ochrona środowiskainżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymiinżynieria kształtowania środowiskainżynieria materiałowainżynieria mechaniczna i materiałowainżynieria mechatronicznainżynieria medycznainżynieria metali nieżelaznychinżynieria naftowa i gazowniczainżynieria obliczeniowainżynieria organizacji i zarządzaniainżynieria procesów odlewniczychinżynieria produkcji inżynieria produkcji i jakościinżynieria środowiskainżynieria wzornictwa przemysłowegoinżynieria zarządzaniairanistyka
j
jakość i bezpieczeństwo środowiskajaponistykajęzyk i literatura Rosjijęzyk polski w komunikacji społecznejjęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychjęzyk ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)judaistyka
k
kierunek lekarskikierunek lekarski, program w języku angielskimkierunek lekarsko-dentystycznykognitywistykakompozycja i teoria muzykikomputerowe wspomaganie procesów inżynierskichkomunikacja wizualnakomunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PRkonserwacja i restauracja dzieł sztukikosmetologiakryminologia i resocjalizacjakrytyka literackakultura fizyczna osób starszychkultura fizyczna w służbach mundurowychkultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologicznekulturoznawstwokulturoznawstwo i wiedza o mediachkulturoznawstwo międzynarodowekulturoznawstwo - teksty kultury
l
latynoamerykanistykaleśnictwolingwistykalingwistyka dla biznesulogistykalogistyka międzynarodowalogopedia
m
malarstwomanager projektów społecznychmarketing cyfrowymarketing i komunikacja rynkowamarketing i logistykamatematykamatematyka komputerowamatematyka stosowanamateriały i technologie metali nieżelaznychmechanika i budowa maszynmechatronic engineeringmedia społecznościowe w zarządzaniumetalurgiamiędzynarodowe stosunki gospodarczemiędzywydziałowe indywidualne studia humanistycznemigracje międzynarodowemikroelektronika w technice i medycyniemikro- i nanotechnologie w biofizycemodern business managementmolecular biotechnologymuzyka kościelnamuzykologia
n
nanoinżynieria materiałównanotechnologie i nanomateriały nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegonauki o politycenauki o rodzinieneurobiologianowoczesne technologie paliwowenowoczesne technologie w kryminalistyce
o
ochrona dóbr kulturyochrona środowiskaodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiodnawialne źródła energii i infrastruktura komunalnaogrodnictwoorganizacja i zarządzanieorganizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalnapedagogika stosowanapedagogika szkolna z terapią pedagogicznąperformatykapielęgniarstwopojazdy samochodowepolitologiapolityka społecznapolonistyka antropologiczno-kulturowapolonistyka - komparatystykapołożnictwoporównawcze studia cywilizacjipraca socjalnaprawoprawo kanoniczneprawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediówprzedsiębiorczość i innowacje w gospodarceprzekład literackiprzekładoznawstwoprzekładoznawstwo literacko‐kulturowepsychologiapsychologia i biologia zwierząt
r
rachunkowość i controllingrachunkowość i zarządzanie finansamiratownictwo medycznerecykling i metalurgiaregion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowerelacje międzykulturowereligioznawstworenewable energy sources and waste managementrewitalizacja terenów zdegradowanychreżyseriareżyseria dźwiękureżyseria filmowa i telewizyjnarolnictworosjoznawstwo rynki finansowerzeźba
s
scenariopisarstwoscenografiasinologiaskandynawistyka: studia filologiczno - biznesowesocjologiasportstosunki międzynarodowestudia afrykańskiestudia azjatyckiestudia bliskowschodniestudia eurazjatyckiestudia europejskiestudia matematyczno-przyrodniczestudia miejskiestudia nad buddyzmemstudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia polsko‐ukraińskiesystemy i urządzenia przemysłowesztuka cyfrowasztuka i edukacja sztuka i mediasztuka ogrodowasztuka współczesna
ś
środki transportu i logistyka
t
teatrologiatechnologia chemicznatechnologia żywności i żywienie człowiekatechnologie roślin leczniczych i prozdrowotnychteleinformatykateologiaterapia zajęciowatowaroznawstwotransatlantic studiestransporttransport i logistykaturkologiaturystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweturystyka i rekreacjaturystyka i zarządzanie dziedzictwemturystyka przygodowatwórcze pisanietworzywa i technologie motoryzacyjne
w
weterynariawiedza o teatrze winogrodnictwo i enologiawokalistykawychowanie fizycznewychowanie fizyczne w służbach mundurowychwzornictwo
z
zaawansowane materiały i nanotechnologiazaawansowane materiały inżynierskiezarządzaniezarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowezarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie in­for­macjązarządzanie informacją i publikowanie cyfrowezarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejzarządzanie kulturą i mediamizarządzanie kulturą współczesnązarządzanie mediami i reklamązarządzanie międzynarodowe zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie polityką społecznązarządzanie - psychologia w zarządzaniuzarządzanie publicznezarządzanie rekreacją i rozrywkązarządzanie strategicznezarządzanie w ochronie zdrowiazarządzanie w służbach społecznychzarządzanie w turystyce i w sporciezarządzanie zasobami ludzkimizarządzanie zmianą społecznązdrowie publicznezootechnika

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjaadministracja i polityka publicznaarchiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwogospodarka i administracja publicznainternational relations and public diplomacystudia europejskiestudia miejskie
artystyczne
aktorstwoarchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzart & designarteterapia - terapia artystycznaceramikadesigndigital designdyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychgame designgrafikagrafika reklamowa i multimediahistoria sztukiinstrumentalistykaintermediainżynieria wzornictwa przemysłowegokompozycja i teoria muzykikonserwacja i restauracja dzieł sztukimalarstwomuzyka kościelnamuzykologiaochrona dóbr kulturyreżyseriareżyseria dźwiękureżyseria filmowa i telewizyjnarzeźbascenografiasztuka cyfrowasztuka i edukacja sztuka i mediasztuka ogrodowasztuka współczesnawiedza o teatrze wokalistykawzornictwo
biologiczno-przyrodnicze
agriculture (studia w języku angielskim)astronomiabezpieczeństwo zdrowotnebiochemiabiofizykabiofizyka molekularna i komórkowabiogospodarkabioinformatykabioinżynieria zwierzątbiologiabiologia stosowanabiotechnologiabiotechnologia molekularnachemiachemia w kryminalistycechemia zrównoważonego rozwojuearth sciences in a changing world energetyka odnawialna i zarządzanie energią environmental and plant biotechnologyenvironmental protection and managementgeografiageoinformacjageoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowegeologiageologia stosowanageoturystykainternational master of horticultural scienceinżynieria czystego powietrzainżynieria i gospodarka wodnainżynieria i monitoring środowiskainżynieria i ochrona środowiskainżynieria kształtowania środowiskainżynieria środowiskajakość i bezpieczeństwo środowiskaleśnictwomolecular biotechnologyneurobiologiaochrona środowiskaodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiodnawialne źródła energii i infrastruktura komunalnaogrodnictworenewable energy sources and waste managementrewitalizacja terenów zdegradowanychrolnictwostudia matematyczno-przyrodniczestudia miejskiesztuka ogrodowatechnologia chemicznatechnologia żywności i żywienie człowiekatechnologie roślin leczniczych i prozdrowotnychtowaroznawstwozaawansowane materiały i nanotechnologiazootechnika
ekonomiczne
analityka gospodarczaaudyt finansowybankowość i zarządzanie ryzykiembusiness and finance managementdoradztwo inwestycyjno-gospodarczeekonomiaekonomia społecznafinanse, bankowość, ubezpieczeniafinanse i controllingfinanse i rachunkowość geoturystykaglobal business servicegospodarka i administracja publicznainformatyka i ekonometriainnowacje w biznesieinternational businessinternational relations and public diplomacyinżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymiinżynieria organizacji i zarządzaniainżynieria produkcji i jakościinżynieria zarządzanialogistyka międzynarodowamarketing cyfrowymarketing i komunikacja rynkowamarketing i logistykamatematykamedia społecznościowe w zarządzaniumiędzynarodowe stosunki gospodarczemodern business managementorganizacja i zarządzanieprzedsiębiorczość i innowacje w gospodarcerachunkowość i controllingrachunkowość i zarządzanie finansamirynki finansowezarządzaniezarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowezarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejzarządzanie kulturą współczesnązarządzanie mediami i reklamązarządzanie międzynarodowe zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie polityką społecznązarządzanie - psychologia w zarządzaniuzarządzanie publicznezarządzanie strategicznezarządzanie w ochronie zdrowia
filologiczne
amerykanistykaarabistykabusiness linguisticseuropean joint master’s programme in english and american studiesfilologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia germańskafilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia polskafilologia polska nauczycielskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia rumuńskafilologia słowiańskafilologia szwedzkafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia włoskaindologiairanistykajaponistykajęzyk i literatura Rosjijęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychjęzyk ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)latynoamerykanistykalingwistykalingwistyka dla biznesunauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegoprzekład literackiprzekładoznawstworegion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowerosjoznawstwo sinologiaskandynawistyka: studia filologiczno - biznesowestudia afrykańskiestudia azjatyckiestudia eurazjatyckiestudia nad buddyzmemstudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia polsko‐ukraińskieturkologiatwórcze pisanie
humanistyczne
amerykanistykaarabistykaarcheologiaarchiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwocomparative heritage studiesedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedytorstwoetnologia i antropologia kulturowaetykaetyka - mediacje i negocjacjeeuropean joint master’s programme in english and american studieseuropean studiesfilozofiahistoriahistoria sztukiindologiaintermediainternational relations and area studiesjęzyk i literatura Rosjijęzyk polski w komunikacji społecznejjęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychjęzyk ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)judaistykakognitywistykakomunikacja wizualnakomunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PRkrytyka literackakultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologicznekulturoznawstwokulturoznawstwo i wiedza o mediachkulturoznawstwo międzynarodowekulturoznawstwo - teksty kulturylatynoamerykanistykalingwistyka dla biznesumiędzywydziałowe indywidualne studia humanistycznenauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegonowoczesne technologie w kryminalistyceochrona dóbr kulturyperformatykapolonistyka antropologiczno-kulturowapolonistyka - komparatystykaprzekład literackiprzekładoznawstwoprzekładoznawstwo literacko‐kulturoweregion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowereligioznawstworosjoznawstwo scenariopisarstwosinologiaskandynawistyka: studia filologiczno - biznesowestudia afrykańskiestudia azjatyckiestudia bliskowschodniestudia eurazjatyckiestudia nad buddyzmemstudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia polsko‐ukraińskieteatrologiateologiaturkologiawiedza o teatrze zarządzanie kulturą i mediamizarządzanie kulturą współczesną
medyczne
analityka medycznabezpieczeństwo zdrowotnechemia medycznadietetykadietetyka i ekologiczna żywność drug discovery and development farmacjafizjoterapiafizyka medycznakierunek lekarskikierunek lekarski, program w języku angielskimkierunek lekarsko-dentystycznykosmetologiamikroelektronika w technice i medycynieneurobiologiapielęgniarstwopołożnictworatownictwo medyczneweterynariazdrowie publiczne
pedagogiczne
arteterapia - terapia artystycznaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja techniczno - informatycznakryminologia i resocjalizacjalogopediapedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalnapedagogika stosowanapedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
prawnicze
prawoprawo kanoniczneprawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediów
psychologiczne
kryminologia i resocjalizacjapsychologiapsychologia i biologia zwierzątterapia zajęciowazarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowezarządzanie - psychologia w zarządzaniu
rolnicze, leśne
agriculture (studia w języku angielskim)architektura krajobrazubiogospodarkaekologiczne źródła energiienvironmental and plant biotechnologyenvironmental protection and managementetologia i psychologia zwierzątfood engineeringinternational master of horticultural scienceinżynieria i gospodarka wodnainżynieria środowiskajakość i bezpieczeństwo środowiskaleśnictwoochrona środowiskaodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiogrodnictworenewable energy sources and waste managementrewitalizacja terenów zdegradowanychrolnictwosztuka ogrodowatechnologia żywności i żywienie człowiekatechnologie roślin leczniczych i prozdrowotnychtowaroznawstwozootechnika
ścisłe
analityka gospodarczaanalityka medycznaapplied informaticsastrofizyka i kosmologiaastronomiaautomatyka i robotykabiochemiabiofizykabiogospodarkabioinformatykabioinżynieria zwierzątbiologiabiologia stosowanabiotechnologiabiotechnologia molekularnachemiachemia budowlanachemia medycznachemia w kryminalistycechemia zrównoważonego rozwojuedukacja techniczno - informatycznaekologiczne źródła energiielektronikaelektroradiologiaelektrotechnikaenergetykafarmacjafizykafizyka medycznafizyka technicznageodezja i kartografiageofizykageografiageoinformacjageoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowegeologiainformatykainformatyka - data scienceinformatyka gier komputerowychinformatyka i systemy inteligentneinformatyka stosowanainżynieria akustycznainżynieria chemiczna i procesowainżynieria ciepłainżynieria i analiza danychinżynieria materiałowainżynieria mechatronicznainżynieria naftowa i gazowniczainżynieria obliczeniowainżynieria produkcji inżynieria środowiskajakość i bezpieczeństwo środowiskakomputerowe wspomaganie procesów inżynierskichmatematykamatematyka komputerowamatematyka stosowanamechanika i budowa maszynmikroelektronika w technice i medycynienanoinżynieria materiałównanotechnologie i nanomateriały neurobiologiastudia matematyczno-przyrodniczeteleinformatykatworzywa i technologie motoryzacyjnezaawansowane materiały i nanotechnologiazarządzanie strategiczne
społeczne
administracja i polityka publicznabezpieczeństwo międzynarodowebezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo państwabezpieczeństwo wewnętrznebezpieczeństwo zdrowotnedziennikarstwo i komunikacja społecznaekonomia społecznaetnologia i antropologia kulturowaetyka - mediacje i negocjacjeeuropean studieseuropeistykafilmoznawstwo i wiedza o nowych mediachgeografia i gospodarka przestrzennaglobal and development studiesglobal business serviceinformatyka społecznainnowacyjność produktuinternational relationsinternational relations and area studiesinternational relations and cultural diplomacyinternational security and developmentjęzyk polski w komunikacji społecznejkognitywistykakomunikacja wizualnakomunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PRkryminologia i resocjalizacjakulturoznawstwo i wiedza o mediachkulturoznawstwo międzynarodowelogopediamanager projektów społecznychmarketing i komunikacja rynkowamedia społecznościowe w zarządzaniumiędzynarodowe stosunki gospodarczemigracje międzynarodowenauki o politycenauki o rodzinienowoczesne technologie w kryminalistyceorganizacja produkcji filmowej i telewizyjnejpolitologiapolityka społecznapolonistyka antropologiczno-kulturowaporównawcze studia cywilizacjipraca socjalnapsychologiapsychologia i biologia zwierzątregion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowerelacje międzykulturowesocjologiastosunki międzynarodowestudia europejskiestudia miejskiestudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąsztuka i edukacja terapia zajęciowatransatlantic studiesturystyka i zarządzanie dziedzictwemzarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowezarządzanie in­for­macjązarządzanie informacją i publikowanie cyfrowezarządzanie kulturą i mediamizarządzanie mediami i reklamązarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie polityką społecznązarządzanie - psychologia w zarządzaniuzarządzanie publicznezarządzanie w służbach społecznychzarządzanie zasobami ludzkimizarządzanie zmianą społecznązdrowie publiczne
techniczne
advanced materials and nanotechnologyarchitekturaarchitektura informacjiarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzart & designastrofizyka i kosmologiaastronomiaautomatyka i robotykaautomatyka przemysłowa i robotykabiofizykabioinformatykabioinżynieria zwierzątbiotechnologiabrowarnictwo i słodownictwobudownictwoceramikachemia budowlanachemia w kryminalistycecomputer sciencecyberbezpieczeństwodigital designedukacja techniczno - informatycznae-gospodarka przestrzennaekologiczne źródła energiielectronics and telecommunicationselektroniczne przetwarzanie informacjielektronikaelektronika i telekomunikacjaelektroradiologiaelektrotechnikaelektrotechnika i automatykaenergetykaenergetyka odnawialna i zarządzanie energią fizykafizyka dla firmfizyka medycznafizyka technicznafood engineeringgame designgeodezja i kartografiageofizykageografia i gospodarka przestrzennageoinformacjageoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowegeologiageologia stosowanaglobal business serviceinformatykainformatyka analitycznainformatyka - data scienceinformatyka gier komputerowychinformatyka i ekonometriainformatyka i systemy inteligentneinformatyka społecznainformatyka stosowanainformatyka technicznainformatyka w inżynierii komputerowejinżynieria biomedycznainżynieria medycznainżynieria organizacji i zarządzaniananoinżynieria materiałówśrodki transportu i logistykasztuka cyfrowateleinformatykatransportzaawansowane materiały inżynierskie
turystyczno-sportowe
geoturystykajęzyk ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)kultura fizyczna osób starszychkultura fizyczna w służbach mundurowychsportturystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweturystyka i rekreacjaturystyka i zarządzanie dziedzictwemturystyka przygodowawychowanie fizycznewychowanie fizyczne w służbach mundurowychzarządzanie rekreacją i rozrywkązarządzanie w turystyce i w sporcie
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo państwainżynieria bezpieczeństwa

Studia w Krakowie

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Krakowie, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Krakowie, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Krakowie wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Krakowie.

Budownictwo w Krakowie
Budownictwo w Krakowie
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Politologia w Krakowie
Politologia w Krakowie
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia  pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
​Informatyka w Krakowie
​Informatyka w Krakowie
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
​Fizjoterapia w Krakowie
​Fizjoterapia w Krakowie
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Rolnictwo w Krakowie
Rolnictwo w Krakowie
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
​Aktorstwo w Krakowie
​Aktorstwo w Krakowie
Elektronika w Krakowie
Elektronika w Krakowie
Fizyka w Krakowie
Fizyka w Krakowie
Neurobiologia w Krakowie
Neurobiologia w Krakowie
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Administracja w Krakowie
Administracja w Krakowie
Geoinformatyka w Krakowie
Geoinformatyka w Krakowie
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Biotechnologia w Krakowie
Biotechnologia w Krakowie
Energetyka w Krakowie
Energetyka w Krakowie
​Psychologia w Krakowie
​Psychologia w Krakowie
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
Inżynieria materiałowa w Krakowie
Inżynieria materiałowa w Krakowie
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Krakowie
​Rynek pracy w Krakowie
​Rynek pracy w Krakowie
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Życie studenckie w Krakowie
​Życie studenckie w Krakowie
​Kierunek lekarski w Krakowie
​Kierunek lekarski w Krakowie
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Chemia w Krakowie
Chemia w Krakowie
Cyberbezpieczeństwo w Krakowie
Cyberbezpieczeństwo w Krakowie
Automatyka w Krakowie
Automatyka w Krakowie
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Farmacja w Krakowie
Farmacja w Krakowie
Studia teologiczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia teologiczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Ekonomia w Krakowie
Ekonomia w Krakowie
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Bezpieczeństwo w Krakowie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Sinologia w Krakowie
Sinologia w Krakowie
Studia aktorskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia aktorskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
​Logistyka w Krakowie
​Logistyka w Krakowie
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Bioinformatyka w Krakowie
Bioinformatyka w Krakowie
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Krakowie
Logopedia w Krakowie
Logopedia w Krakowie
​Arteterapia w Krakowie
​Arteterapia w Krakowie
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Kosmetologia w Krakowie
Kosmetologia w Krakowie
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
​Gdzie i za ile mieszkać w Krakowie?
​Gdzie i za ile mieszkać w Krakowie?
Inżynieria zarządzania w Krakowie
Inżynieria zarządzania w Krakowie
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Krakowie
Studia artystyczne w Krakowie
Studia artystyczne w Krakowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Krakowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Krakowie

Kraków - informacje ogólne

Magiczny Kraków wabi, kusi, przyciąga i zniewala. Pozostaje w pamięci każdego, kto choć raz odwiedzi miasto. W przeszłości Kraków pełnił rolę politycznego i kulturalnego centrum Europy. Był miejscem wielu ważnych wydarzeń dziejowych, siedzibą królów polskich i stolicą Polski do 1596 roku.

Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. To tutaj powstał pierwszy polski uniwersytet. Ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku Uniwersytet Jagielloński (wówczas Akademia Krakowska) był jedną z najstarszych uczelni w Europie.


Dla przyszłych studentów miasto Kraków ma do zaoferowania niezwykle bogatą ofertę szkół wyższych. Uczelnie publiczne reprezentują: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki, Akademia Muzyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego. Obok uczelni publicznych w Krakowie działa wiele szkół wyższych niepublicznych. Oferują one studia: techniczne, ekonomiczne, medyczne, artystyczne, humanistyczne, społeczne, prawno-administracyjne, filologiczne, turystyczne, sportowe, biologiczne, przyrodnicze.

Rynek Główny stanowi tętniące życiem serce miasta. Jest to największy plac średniowiecznej Europy, a zarazem jeden z największych europejskich placów dzisiaj. Podobnie jak setki lat temu, również i dzisiaj Rynek Główny to najważniejsz punkt stolicy Małopolski. Stare Miasto, zostało w 1978 roku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Kraków jest wyjątkową skarbnicą bezcennych dzieł sztuki, niezliczonych obiektów zabytkowych i fascynujących pamiątek historycznych. Na obszarze krakowskiego Starego Miasta znajduje się ponad sto kościołów, liczne pałace i kamienice reprezentujące wszystkie style i epoki.


Historyczna rola Krakowa, jak i jego zabytkowe walory powodują, że od lat pełni on funkcję ważnego ośrodka kulturalnego w skali Europy. W mieście znajdziemy ponad 60 muzeów, ponad 30 teatrów, 70 galerii, a także wiele innych instytucji kultury i sztuki. W ciągu roku, w Krakowie organizowanych jest ponad 100 festiwali o randze międzynarodowej. Kraków, miasto uhonorowane wieloma międzynarodowymi nagrodami, jest jednym z najbardziej atrakcyjnych dla turystó miast Europy, w którym doniosła przeszłość zderza się z dynamiczną współczesnością.

Siła Krakowa to niezwykle połączenie tradycji z nowoczesnością. To obecna na każdym kroku kultura, sztuka, nauka, rozrywka. Pod urokiem Krakowa pozostają studenci polscy i zagraniczni oraz liczni turyści z całego świata. Bo Kraków to miasto niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju. Dlatego studia w Krakowie na zawsze pozostają w sercu i pamięci.

Typy studiów w Polsce