Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria czystego powietrza

Inżyniera czystego powietrza obejmuje zagadnienia związane z działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza.

Pomimo coraz większej wiedzy i świadomości społecznej, normy powietrza są w wielu miejscach nieustająco przekraczane. Silna presja społeczna i stale podejmowane przez instytucje, władze i podmioty gospodarcze działania proekologiczne powodują wzrost zapotrzebowania na rynku pracy na specjalistów przygotowanych w sposób kompleksowy do działania na rzecz ochrony powietrza i poprawy jego jakości.

Studenci uczą się identyfikować rodzaje i źródła emisji zanieczyszczeń, mechanizmy ich rozprzestrzeniania się i transportu.

Poznają rozwiązania techniczne, technologiczne i systemowe zmierzające do poprawy jakości powietrza.

Studia realizowane są na poziome pierwszego stopnia, bez specjalności.

Absolwenci uzyskują dyplom inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria czystego powietrza

Inżynierskie studia wymagają od kandydatów umysłu ścisłego, predyspozycji do nauki przedmiotów matematycznych, technicznych.

To kierunek dla osób zainteresowanych problematyką czystego powietrza.

Program kształcenia na kierunku inżynieria czystego powietrza

W programie studiów znajdują się treści ogólnoinżynierskie oraz kierunkowe.

Część zajęć praktycznych realizowanych jest laboratoriach.

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria czystego powietrza

Podczas rekrutacji uwzględniane są przedmioty:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • geografia
 • informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria czystego powietrza

Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów inżynierii czystego powietrza:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • jednostki administracji państwowej
 • jednostki kompetentne w zakresie planowania i kształtowania obszarów miejskich
 • firmy projektowe
 • przedsiębiorstwa eksploatacyjne i wykonawcze działające w obszarze problematyki czystego powietrza
 • zakłady produkcyjne będące źródłem zanieczyszczeń powietrza
 • przedsiębiorstwa zajmujące się eksploatacją infrastruktury technicznej i transportowej
 • jednostki prowadzące monitoring oraz ocenę jakości powietrza
 • placówki naukowe
 • sektor prywatny.

Opinie o kierunku inżynieria czystego powietrza

To unikatowy kierunek.

Jedyne studia przygotowujące w sposób kompleksowy do pracy na rzecz monitorowania, ochrony oraz poprawy jakości powietrza.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria czystego powietrza

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria czystego powietrza

W których miastach można studiować kierunek inżynieria czystego powietrza

Komentarze (1)

Ala
To chyba taka bardziej wąska gałąź ochrony środowiska?
30.04.2020

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi