Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekologiczne źródła energii

Ekologiczne źródła energii to temat przyszłości. W czasach, kiedy coraz więcej mówi się o zdecydowanym odejściu od węgla, a jednocześnie wykorzystanie atomu wcale nie jest takie pewne, odnawialne źródła energii stanowią ważny temat gospodarki krajowej i międzynarodowej.

Studenci kierunku Ekologiczne źródła energii zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania i wykorzystania naturalnych źródeł energii, w tym wiatru, wody, słońca i energii geotermalnej. Podczas studiów mają możliwość odbywania praktyk w nowoczesnym i innowacyjnie wyposażonym Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii oraz na instalacjach odnawialnych źródeł energii w kraju i za granicą.

Absolwenci studiów I stopnia potrafią ocenić zasoby ekologicznych i odnawialnych źródeł energii oraz zaprojektować instalację wykorzystującą i produkującą energię z tych źródeł. Poza tym posiadają wiedzę z zakresu:

 • matematyki, fizyki, chemii, termodynamiki i mechaniki płynów (niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów zachodzących przy wykorzystaniu urządzeń OZE)
 • instalacji sieci oraz urządzeń wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii
 • technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska
 • oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne
 • sposobów pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania energii z wykorzystaniem urządzeń OZE
 • podstawowych zagadnień mechaniki
 • elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania.

Dla kogo studia na kierunku ekologiczne źródła energii

To studia skierowane dla osób lubiących przedmioty ścisłe, interesujących się technologiami przyszłości oraz zagadnieniami nowoczesnej gospodarki.

Program kształcenia na kierunku ekologiczne źródła energii

Przykładowe przedmioty na kierunku ekologiczne źródła energii to:

 • ochrona środowiska
 • przemysł paliwowo-energetyczny a ochrona środowiska
 • chemia
 • inżynieria elektryczna
 • geologia ogólna
 • techniki informatyczne
 • hydrologia inżynierska
 • fizyka cieplna budynków
 • energetyka geotermalna
 • geologia inżynierska i geotechnika
 • energetyka słoneczna
 • hydrogeologia
 • poszukiwanie i udostępnienie złóż gazu ziemnego i wód termalnych
 • sieci i instalacje gazowe
 • pompy ciepła
 • geologia złóż kopalin płynnych
 • instalacje sanitarne
 • podstawy energetyki
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • inteligentne systemy automatyki w budynkach
 • alternatywne źródła energii
 • gospodarka odpadami
 • fizyczne podstawy konwersji energii
 • energetyka jądrowa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekologiczne źródła energii

Osoby zainteresowane studiami na kierunku Ekologiczne źródła energii powinny przedstawić wynik matury z matematyki, fizyki, chemii, informatyki, biologii lub geografii.

Perspektywy pracy po kierunku ekologiczne źródła energii

Po ukończeniu kierunku można znaleźć pracę w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń OZE
 • zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją nośników energii i użytkowaniem energii
 • biurach projektowych, laboratoriach badawczych i jednostkach naukowych
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Absolwenci ekologicznych źródeł energii mogą ponadto pracować jako niezależni konsultanci z zakresu oceny efektywności energetycznej obiektów, technologii i urządzeń. Mogą także założyć własną działalność gospodarczą w zakresie problematyki związanej z projektowaniem, budową, eksploatacją i remontami urządzeń i instalacji OZE.

Przykładowe stanowiska pracy dla absolwentów to:

 • projektanci instalacji grzewczych i energetycznych w zakresie OZE
 • inżynierowie w zakresie produkcji urządzeń OZE
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią
 • konsultanci ds. problematyki OZE i ich współpracy ze źródłami konwencjonalnymi
 • przedsiębiorcy w branży OZE
 • ekodoradcy
 • inżynierowie budowy w firmach instalacyjnych.

Opinie o kierunku ekologiczne źródła energii

Kierunki pokrewne do kierunku ekologiczne źródła energii

Jakie uczelnie oferują kierunek ekologiczne źródła energii

W których miastach można studiować kierunek ekologiczne źródła energii

Komentarze (1)

bobobo
Jestem na 4 roku, nie polecam, duzo lepiej isc na energetyke gdzie prowadzacy wiedzą coś na temat, gdzie nie ma geologii i gdzie jest szansa na pracę po studiach. Tam też idę na magisterkę
11.10.2016

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Białostocka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu