Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekologiczne źródła energii

Ekologiczne źródła energii to temat przyszłości. W czasach, kiedy coraz więcej mówi się o zdecydowanym odejściu od węgla, a jednocześnie wykorzystanie atomu wcale nie jest takie pewne, odnawialne źródła energii stanowią ważny temat gospodarki krajowej i międzynarodowej.

Studenci kierunku Ekologiczne źródła energii zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania i wykorzystania naturalnych źródeł energii, w tym wiatru, wody, słońca i energii geotermalnej. Podczas studiów mają możliwość odbywania praktyk w nowoczesnym i innowacyjnie wyposażonym Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii oraz na instalacjach odnawialnych źródeł energii w kraju i za granicą.

Absolwenci studiów I stopnia potrafią ocenić zasoby ekologicznych i odnawialnych źródeł energii oraz zaprojektować instalację wykorzystującą i produkującą energię z tych źródeł. Poza tym posiadają wiedzę z zakresu:

 • matematyki, fizyki, chemii, termodynamiki i mechaniki płynów (niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów zachodzących przy wykorzystaniu urządzeń OZE)
 • instalacji sieci oraz urządzeń wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii
 • technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska
 • oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne
 • sposobów pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania energii z wykorzystaniem urządzeń OZE
 • podstawowych zagadnień mechaniki
 • elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania.

Dla kogo studia na kierunku ekologiczne źródła energii

To studia skierowane dla osób lubiących przedmioty ścisłe, interesujących się technologiami przyszłości oraz zagadnieniami nowoczesnej gospodarki.

Program kształcenia na kierunku ekologiczne źródła energii

Przykładowe przedmioty na kierunku ekologiczne źródła energii to:

 • ochrona środowiska
 • przemysł paliwowo-energetyczny a ochrona środowiska
 • chemia
 • inżynieria elektryczna
 • geologia ogólna
 • techniki informatyczne
 • hydrologia inżynierska
 • fizyka cieplna budynków
 • energetyka geotermalna
 • geologia inżynierska i geotechnika
 • energetyka słoneczna
 • hydrogeologia
 • poszukiwanie i udostępnienie złóż gazu ziemnego i wód termalnych
 • sieci i instalacje gazowe
 • pompy ciepła
 • geologia złóż kopalin płynnych
 • instalacje sanitarne
 • podstawy energetyki
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • inteligentne systemy automatyki w budynkach
 • alternatywne źródła energii
 • gospodarka odpadami
 • fizyczne podstawy konwersji energii
 • energetyka jądrowa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekologiczne źródła energii

Osoby zainteresowane studiami na kierunku Ekologiczne źródła energii powinny przedstawić wynik matury z matematyki, fizyki, chemii, informatyki, biologii lub geografii.

Perspektywy pracy po kierunku ekologiczne źródła energii

Po ukończeniu kierunku można znaleźć pracę w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń OZE
 • zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją nośników energii i użytkowaniem energii
 • biurach projektowych, laboratoriach badawczych i jednostkach naukowych
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Absolwenci ekologicznych źródeł energii mogą ponadto pracować jako niezależni konsultanci z zakresu oceny efektywności energetycznej obiektów, technologii i urządzeń. Mogą także założyć własną działalność gospodarczą w zakresie problematyki związanej z projektowaniem, budową, eksploatacją i remontami urządzeń i instalacji OZE.

Przykładowe stanowiska pracy dla absolwentów to:

 • projektanci instalacji grzewczych i energetycznych w zakresie OZE
 • inżynierowie w zakresie produkcji urządzeń OZE
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią
 • konsultanci ds. problematyki OZE i ich współpracy ze źródłami konwencjonalnymi
 • przedsiębiorcy w branży OZE
 • ekodoradcy
 • inżynierowie budowy w firmach instalacyjnych.

Opinie o kierunku ekologiczne źródła energii

Kierunki pokrewne do kierunku ekologiczne źródła energii

Jakie uczelnie oferują kierunek ekologiczne źródła energii

W których miastach można studiować kierunek ekologiczne źródła energii

Komentarze (1)

bobobo
Jestem na 4 roku, nie polecam, duzo lepiej isc na energetyke gdzie prowadzacy wiedzą coś na temat, gdzie nie ma geologii i gdzie jest szansa na pracę po studiach. Tam też idę na magisterkę
11.10.2016

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu