Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekologiczne źródła energii

Ekologiczne źródła energii to temat przyszłości. W czasach, kiedy coraz więcej mówi się o zdecydowanym odejściu od węgla, a jednocześnie wykorzystanie atomu wcale nie jest takie pewne, odnawialne źródła energii stanowią ważny temat gospodarki krajowej i międzynarodowej.

Studenci kierunku Ekologiczne źródła energii zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania i wykorzystania naturalnych źródeł energii, w tym wiatru, wody, słońca i energii geotermalnej. Podczas studiów mają możliwość odbywania praktyk w nowoczesnym i innowacyjnie wyposażonym Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii oraz na instalacjach odnawialnych źródeł energii w kraju i za granicą.

Absolwenci studiów I stopnia potrafią ocenić zasoby ekologicznych i odnawialnych źródeł energii oraz zaprojektować instalację wykorzystującą i produkującą energię z tych źródeł. Poza tym posiadają wiedzę z zakresu:

 • matematyki, fizyki, chemii, termodynamiki i mechaniki płynów (niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów zachodzących przy wykorzystaniu urządzeń OZE)
 • instalacji sieci oraz urządzeń wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii
 • technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska
 • oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne
 • sposobów pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania energii z wykorzystaniem urządzeń OZE
 • podstawowych zagadnień mechaniki
 • elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania.

Dla kogo studia na kierunku ekologiczne źródła energii

To studia skierowane dla osób lubiących przedmioty ścisłe, interesujących się technologiami przyszłości oraz zagadnieniami nowoczesnej gospodarki.

Program kształcenia na kierunku ekologiczne źródła energii

Przykładowe przedmioty na kierunku ekologiczne źródła energii to:

 • ochrona środowiska
 • przemysł paliwowo-energetyczny a ochrona środowiska
 • chemia
 • inżynieria elektryczna
 • geologia ogólna
 • techniki informatyczne
 • hydrologia inżynierska
 • fizyka cieplna budynków
 • energetyka geotermalna
 • geologia inżynierska i geotechnika
 • energetyka słoneczna
 • hydrogeologia
 • poszukiwanie i udostępnienie złóż gazu ziemnego i wód termalnych
 • sieci i instalacje gazowe
 • pompy ciepła
 • geologia złóż kopalin płynnych
 • instalacje sanitarne
 • podstawy energetyki
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • inteligentne systemy automatyki w budynkach
 • alternatywne źródła energii
 • gospodarka odpadami
 • fizyczne podstawy konwersji energii
 • energetyka jądrowa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekologiczne źródła energii

Osoby zainteresowane studiami na kierunku Ekologiczne źródła energii powinny przedstawić wynik matury z matematyki, fizyki, chemii, informatyki, biologii lub geografii.

Perspektywy pracy po kierunku ekologiczne źródła energii

Po ukończeniu kierunku można znaleźć pracę w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń OZE
 • zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją nośników energii i użytkowaniem energii
 • biurach projektowych, laboratoriach badawczych i jednostkach naukowych
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Absolwenci ekologicznych źródeł energii mogą ponadto pracować jako niezależni konsultanci z zakresu oceny efektywności energetycznej obiektów, technologii i urządzeń. Mogą także założyć własną działalność gospodarczą w zakresie problematyki związanej z projektowaniem, budową, eksploatacją i remontami urządzeń i instalacji OZE.

Przykładowe stanowiska pracy dla absolwentów to:

 • projektanci instalacji grzewczych i energetycznych w zakresie OZE
 • inżynierowie w zakresie produkcji urządzeń OZE
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią
 • konsultanci ds. problematyki OZE i ich współpracy ze źródłami konwencjonalnymi
 • przedsiębiorcy w branży OZE
 • ekodoradcy
 • inżynierowie budowy w firmach instalacyjnych.

Opinie o kierunku ekologiczne źródła energii

Kierunki pokrewne do kierunku ekologiczne źródła energii

Jakie uczelnie oferują kierunek ekologiczne źródła energii

W których miastach można studiować kierunek ekologiczne źródła energii

Komentarze (1)

bobobo
Jestem na 4 roku, nie polecam, duzo lepiej isc na energetyke gdzie prowadzacy wiedzą coś na temat, gdzie nie ma geologii i gdzie jest szansa na pracę po studiach. Tam też idę na magisterkę
11.10.2016

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi