Jakiego kierunku studiów szukasz?

Energy systems in the built environment

Studia na kierunku Energy Systems in the Built Environment dostarczają wiedzy praktycznej dotyczącej stosowania systemów energetycznych w miastach i budynkach. Przygotowują również w zakresie wykorzystywania komputerowych metod analizy i projektowania. Studenci wykorzystują zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów inżynierskich nowoczesnymi narzędziami i metodami, pracując w interdyscyplinarnych zespołach pod okiem ekspertów – praktyków.

Są to studia II stopnia w trybie stacjonarnym prowadzone w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku energy systems in the built environment

Studia na tym kierunku to propozycja dla kandydatów z dyplomem inżyniera, pragnących poszerzać widzę i zdobywać kwalifikacje w zakresie projektowania i praktycznego zastosowania systemów energetycznych w aglomeracjach miejskich. Z uwagi na realizację zajęć w języku angielskim jest to oferta dla osób legitymujących się bardzo dobra znajomością tego języka.

Program kształcenia na kierunku energy systems in the built environment

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Electrical Power System
 • Advanced Building and Urban Engineering
 • Monitoring, Modeling and Simulation
 • Conventional and Future Energy Sources
 • Principles of Sustainable Design
 • Building Energy Performance - Problem Based Learning (PBL)
 • Smart Buildings and Cities - Design Thinking (DT)
 • Best Practice in Building and System Design
 • Design Thinking
 • Emerging Solutions in Sustainable Urban Development.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku energy systems in the built environment

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego poświadczoną certyfikatem językowym.

Rekrutacja odbywa sią na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone są na stronie uczelni prowadzącej ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku energy systems in the built environment

Absolwenci tego kierunku to poszukiwani na rynku pracy specjaliści, którzy znajdą zatrudnienie w:

 • firmach konsultingowych z szeroko rozumianego projektowania budynków i systemów oraz doradztwa energetycznego,
 • przedsiębiorstwach z branży nowoczesnego budownictwa, instalacji, odnawialnych źródeł energii,
 • firmach zajmujących się audytingiem energetycznym, certyfikacją energetyczną i poszanowaniem energii,
 • branżowych ośrodkach typu R&D;
 • niezależnych ośrodkach eksperckiech i organizacjach NGO sporządzających raporty odnośnie oceny oddziaływania na środowisko,
 • organizacjach certyfikujących oraz ustanawiających normy, przepisy i standardy w tej gałęzi gospodarki,
 • spółkach komunalnych i infrastrukturalnych.

Mogą również znaleźć zatrudnienie jako deweloperzy, najemcy i zarządcy obiektów budowlanych.

Opinie o kierunku energy systems in the built environment

„Studia na tym kierunku dają możliwość zdobywania wiedzy od najlepszych obecnie specjalistów w dziedzinie stosowania systemów energetycznych. Kadrę dydaktyczną wspomagają zagraniczni wykładowcy głównie z uczelni brytyjskich, do których należy między innymi profesor Joe Clarke z Strathclyde University w Glasgow, a także inżynierowie czołowych firm o zasięgu globalnym oraz specjaliści w zakresie wykorzystywania programów komputerowych do projektowania oraz oceny budynków i instalacji.”

Kierunki pokrewne do kierunku energy systems in the built environment

Jakie uczelnie oferują kierunek energy systems in the built environment

W których miastach można studiować kierunek energy systems in the built environment

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Politechnika Łódzka
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Opolski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Coventry University Wrocław
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Politechnika Lubelska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni