Jakiego kierunku studiów szukasz?

Energy systems in the built environment

Studia na kierunku Energy Systems in the Built Environment realizowane są w języku angielskim i dają tytuł magistra inżyniera.

Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu systemów energetycznych w miastach i budynkach, uczą się komputerowych metod analiz i projektowania. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Po zaliczeniu pierwszego semestru studenci zdobywają zaliczenie i otrzymują certyfikat poświadczający nabytą wiedzę. W kolejnym semestrze wykorzystują zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów inżynierskich nowoczesnymi narzędziami i metodami. Nad rozwiązaniem problemu studenci pracują w interdyscyplinarnym zespole, a ich pomysły weryfikują również eksperci z przemysłu. Umiejętności zdobywają znajdując rozwiązania realnych zadań projektowych.

Pozytywne przejście tego etapu kończy się dyplomem poświadczającym zdobyte umiejętności. Ostatni semestr jest poświęcony pracy indywidualnej nad projektem dyplomowym z wybranego zagadnienia. Ukończenie i obrona pracy pozwoli uzyskać tytuł magistra inżyniera.

Atuty studiowania na kierunku Energy Systems in the Built Environment: współpraca z przemysłem, zagraniczni wykładowcy, najnowsze laboratoria w Polsce, elastyczny plan studiów, współczesne metody kształcenia, dominujące zajęcia praktyczne, przyszłościowy rynek pracy.

Gdzie i jaka praca po kierunku Energy Systems in the Built Environment?

Absolwenci opisywanych studiów mogą podjąć pracę w takich placówkach, jak:

 • przedsiębiorstwa z branży nowoczesnego budownictwa, instalacji, odnawialnych źródeł energii, firmy zajmujące się audytingiem energetycznym, certyfikacją energetyczną i poszanowaniem energii;
 • firmy konsultingowe z szeroko rozumianego projektowania budynków i systemów oraz doradztwa energetycznego;
 • deweloperzy, najemcy i zarządcy obiektów budowlanych;
 • niezależne ośrodki eksperckie i organizacje NGO sporządzające raporty odnośnie oceny oddziaływania na środowisko, organizacje certyfikujące oraz ustanawiające normy, przepisy i standardy w tej gałęzi gospodarki;
 • spółki komunalne i infrastrukturalne;

Dla kogo studia na kierunku energy systems in the built environment

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku energy systems in the built environment

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku energy systems in the built environment

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku energy systems in the built environment

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku energy systems in the built environment

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku energy systems in the built environment

Jakie uczelnie oferują kierunek energy systems in the built environment

W których miastach można studiować kierunek energy systems in the built environment

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie