Jakiego kierunku studiów szukasz?

Energy systems in the built environment

Studia na kierunku Energy Systems in the Built Environment dostarczają wiedzy praktycznej dotyczącej stosowania systemów energetycznych w miastach i budynkach. Przygotowują również w zakresie wykorzystywania komputerowych metod analizy i projektowania. Studenci wykorzystują zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów inżynierskich nowoczesnymi narzędziami i metodami, pracując w interdyscyplinarnych zespołach pod okiem ekspertów – praktyków.

Są to studia II stopnia w trybie stacjonarnym prowadzone w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku energy systems in the built environment

Studia na tym kierunku to propozycja dla kandydatów z dyplomem inżyniera, pragnących poszerzać widzę i zdobywać kwalifikacje w zakresie projektowania i praktycznego zastosowania systemów energetycznych w aglomeracjach miejskich. Z uwagi na realizację zajęć w języku angielskim jest to oferta dla osób legitymujących się bardzo dobra znajomością tego języka.

Program kształcenia na kierunku energy systems in the built environment

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Electrical Power System
 • Advanced Building and Urban Engineering
 • Monitoring, Modeling and Simulation
 • Conventional and Future Energy Sources
 • Principles of Sustainable Design
 • Building Energy Performance - Problem Based Learning (PBL)
 • Smart Buildings and Cities - Design Thinking (DT)
 • Best Practice in Building and System Design
 • Design Thinking
 • Emerging Solutions in Sustainable Urban Development.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku energy systems in the built environment

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego poświadczoną certyfikatem językowym.

Rekrutacja odbywa sią na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone są na stronie uczelni prowadzącej ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku energy systems in the built environment

Absolwenci tego kierunku to poszukiwani na rynku pracy specjaliści, którzy znajdą zatrudnienie w:

 • firmach konsultingowych z szeroko rozumianego projektowania budynków i systemów oraz doradztwa energetycznego,
 • przedsiębiorstwach z branży nowoczesnego budownictwa, instalacji, odnawialnych źródeł energii,
 • firmach zajmujących się audytingiem energetycznym, certyfikacją energetyczną i poszanowaniem energii,
 • branżowych ośrodkach typu R&D;
 • niezależnych ośrodkach eksperckiech i organizacjach NGO sporządzających raporty odnośnie oceny oddziaływania na środowisko,
 • organizacjach certyfikujących oraz ustanawiających normy, przepisy i standardy w tej gałęzi gospodarki,
 • spółkach komunalnych i infrastrukturalnych.

Mogą również znaleźć zatrudnienie jako deweloperzy, najemcy i zarządcy obiektów budowlanych.

Opinie o kierunku energy systems in the built environment

„Studia na tym kierunku dają możliwość zdobywania wiedzy od najlepszych obecnie specjalistów w dziedzinie stosowania systemów energetycznych. Kadrę dydaktyczną wspomagają zagraniczni wykładowcy głównie z uczelni brytyjskich, do których należy między innymi profesor Joe Clarke z Strathclyde University w Glasgow, a także inżynierowie czołowych firm o zasięgu globalnym oraz specjaliści w zakresie wykorzystywania programów komputerowych do projektowania oraz oceny budynków i instalacji.”

Kierunki pokrewne do kierunku energy systems in the built environment

Jakie uczelnie oferują kierunek energy systems in the built environment

W których miastach można studiować kierunek energy systems in the built environment

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie