Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)

Studenci studiów międzykierunkowych inżynieria środowiska i energetyka zdobywają wiedzę z zakresu racjonalizacji procesów wytwarzania i użytkowania energii oraz techniki inżynierii środowiska mających na celu minimalizację skutków działalności gospodarczej i komunalnej na przyrodę.

Taki profil kształcenia wpisuje się w filozofię zrównoważonego rozwoju, będącą powszechnie akceptowaną strategią budowania współczesnej gospodarki.Jaka praca po inżynierii środowiska i energetyce

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska i energetyka są przygotowani do pracy instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się: ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)

W których miastach można studiować kierunek inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)

Komentarze (1)

#IKSAGH
Drodzy Maturzyści!!! Zachęcamy do zapoznania się z kierunkiem Inżynieria Środowiska na AGH w Krakowie. Prowadzimy profil FB, na którym możecie znaleźć najważniejsze informacje o kierunku (https://www.facebook.com/IKS.AGH/). Na tym kierunku kształcimy na dwóch specjalnościach: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz Instalacje Środowiskowe. Pozdrawiamy i do zobaczenia na AGH w Krakowie
25.06.2020

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska