Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria zagrożeń środowiska

Niestety - żyjemy w takich czasach, że pracy dla specjalistów od zagrożeń środowiskowych prędko nie zabraknie. Kierunek Inżynieria zagrożeń środowiska kształci ekspertów w zakresie katastrof naturalnych i zagrożeń środowiskowych, w tym powodowanych degradacją środowiska.

Studenci nabywają wiedzę w dziedzinie systemów zarządzania kryzysowego, geograficznych systemów informacyjnych, planowania przestrzennego i projektowania systemów osłony przed geozagrożeniami.

Absolwent kierunku będzie potrafił wykorzystać nowoczesne technologie do zminimalizowania skutków katastrof naturalnych i antropogenicznych, a także będzie posiadał wiedzę pozwalającą mu na podjęcie pracy w zakresie zarządzania środowiskiem, prognozowania zagrożeń i przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria zagrożeń środowiska

To studia dla osób z zacięciem inżynierskim, zainteresowanych geograficzno-biologicznymi przemianami świata i umiejących zażegnywać kryzysy.

Program kształcenia na kierunku inżynieria zagrożeń środowiska

To kierunek o charakterze praktycznym: ponad połowa zajęć to ćwiczenia, laboratoria i zajęcia terenowe realizowane w małych grupach. 30% zajęć studenci wybierają sami według swoich zainteresowań.

W przypadku zainteresowania studentów uniwersytet zaplanował otwarcie specjalności takich jak:

 • planowanie przestrzenne w obszarach zagrożonych
 • GIS w analizie geozagrożeń i zarządzeniu kryzysowym
 • geochemiczne metody oceny i rekonstrukcji geozagrożeń
 • systemy monitoringu, modelowania i prognozowania geozagrożeń
 • techniczne metody przeciwdziałania geozagrożeniom
 • wpływ geozagrożeń na biosferę, społeczeństwo i gospodarkę.

Ponadto istnieje możliwość realizacji studiów w języku angielskim.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria zagrożeń środowiska

Punktowane podczas rekrutacji przedmioty to geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, chemia i wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria zagrożeń środowiska

Absolwent inżynierii zagrożeń środowiskowych może znaleźć pracę w:

 • sektorze planowania przestrzennego
 • sektorze ochrony środowiska
 • sektorze zarządzania kryzysowego
 • sektorze geoinformatycznym
 • sektorze ubezpieczeń
 • przedsiębiorstwach hydrotechnicznych
 • przedsiębiorstwach geologicznych i geotechnicznych-gruntoznawczych
 • inżynierskich zespołach projektujących zabudowę, infrastrukturę drogową itp.
 • przedsiębiorstwach zajmujących się rekultywacją, rewitalizacją, gospodarką odpadami
 • branży eksperckiej przy tworzeniu opinii oddziaływania na środowisko, opinii o warunkach posadowienia budynków
 • laboratoriach analiz geochemicznych, hydrochemicznych i biochemicznych
 • laboratoriach synoptycznych i meteorologicznych
 • jednostkach administracji publicznej, jednostkach samorządowych.

Opinie o kierunku inżynieria zagrożeń środowiska

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria zagrożeń środowiska

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria zagrożeń środowiska

W których miastach można studiować kierunek inżynieria zagrożeń środowiska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu