Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Studia na kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym dostarczają wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz wyposażają w specjalistyczne kwalifikacje dotyczące ekologii i biologii konserwatorskiej. Studenci uczą się rozpoznawania chronionych gatunków i ich siedlisk oraz prowadzą badania ekologiczne i monitoring gatunków zagrożonych. Uczą się rozpoznawać i przeciwdziałać różnorodnym zagrożeniom środowiska oraz korzystać z profesjonalnych programów i narzędzi, umożliwiających analizę danych środowiskowych. Zdobywają również wiedzę ekonomiczną i prawną w zakresie ochrony przyrody. Duża część zajęć praktycznych i terenowych realizowana jest w najciekawszych przyrodniczo miejscach Polski.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

To kierunek studiów dla osób interesujących się naukami przyrodniczymi, głównie biologią i chemią, wrażliwych na problemy związane z ekologią i ochroną przyrody, intersujących się problematyką zrównoważonego rozwoju oraz metodami ochrony ginących gatunków i ekosystemów.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich ukończonych na kierunkach: biologia, ochrona środowiska oraz innych kierunków pokrewnych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki biologiczne) oraz w dziedzinie nauk rolniczych (nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo).

Program kształcenia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • biologia ogólna
 • biologia bezkręgowców
 • biologia organizmów zarodnikowych
 • bioróżnorodność
 • geologia
 • podstawy ekologii
 • biologia kręgowców
 • biologia roślin nasiennych
 • bezkręgowce Polski
 • chemia środowiskowa
 • gleboznawstwo
 • ekosystemy ekstremalne
 • biologia ewolucyjna
 • flora Polski – rośliny nasienne
 • metodyka prowadzenia badań terenowych w botanice i zoologii
 • finansowanie projektów prośrodowiskowych
 • genetyka populacyjna
 • statystyka dla przyrodników
 • ekologia zbiorowisk roślinnych
 • kartografia i mapowanie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, matematyka, fizyka,
 • język obcy nowożytny.

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie średniej oceny ze studiów wykazanej w suplemencie do dyplomu.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • ogrodach botanicznych i zoologicznych,
 • agencjach i agendach samorządowych,
 • stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się zarządzaniem zasobami przyrodniczymi,
 • jednostkach administracji publicznej zajmujących się zagadnieniami z zakresu ekologii i biologii konserwatorskiej.

Będzie również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie przygotowywania ekspertyz przyrodniczych i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Opinie o kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

„Wydział zadbał o to, by studenci mieli możliwość odbycia kilkutygodniowych praktyk zawodowych, co umożliwi nie tylko zdobycie doświadczenia i określonych umiejętności, ale i cennych kontaktów. W przyszłości może to zaowocować większą szansą na ciekawą pracę.”

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kaliski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Częstochowska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Tarnowska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku