Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Studia na kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym dostarczają wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz wyposażają w specjalistyczne kwalifikacje dotyczące ekologii i biologii konserwatorskiej. Studenci uczą się rozpoznawania chronionych gatunków i ich siedlisk oraz prowadzą badania ekologiczne i monitoring gatunków zagrożonych. Uczą się rozpoznawać i przeciwdziałać różnorodnym zagrożeniom środowiska oraz korzystać z profesjonalnych programów i narzędzi, umożliwiających analizę danych środowiskowych. Zdobywają również wiedzę ekonomiczną i prawną w zakresie ochrony przyrody. Duża część zajęć praktycznych i terenowych realizowana jest w najciekawszych przyrodniczo miejscach Polski.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

To kierunek studiów dla osób interesujących się naukami przyrodniczymi, głównie biologią i chemią, wrażliwych na problemy związane z ekologią i ochroną przyrody, intersujących się problematyką zrównoważonego rozwoju oraz metodami ochrony ginących gatunków i ekosystemów.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich ukończonych na kierunkach: biologia, ochrona środowiska oraz innych kierunków pokrewnych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki biologiczne) oraz w dziedzinie nauk rolniczych (nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo).

Program kształcenia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • biologia ogólna
 • biologia bezkręgowców
 • biologia organizmów zarodnikowych
 • bioróżnorodność
 • geologia
 • podstawy ekologii
 • biologia kręgowców
 • biologia roślin nasiennych
 • bezkręgowce Polski
 • chemia środowiskowa
 • gleboznawstwo
 • ekosystemy ekstremalne
 • biologia ewolucyjna
 • flora Polski – rośliny nasienne
 • metodyka prowadzenia badań terenowych w botanice i zoologii
 • finansowanie projektów prośrodowiskowych
 • genetyka populacyjna
 • statystyka dla przyrodników
 • ekologia zbiorowisk roślinnych
 • kartografia i mapowanie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, matematyka, fizyka,
 • język obcy nowożytny.

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie średniej oceny ze studiów wykazanej w suplemencie do dyplomu.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • ogrodach botanicznych i zoologicznych,
 • agencjach i agendach samorządowych,
 • stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się zarządzaniem zasobami przyrodniczymi,
 • jednostkach administracji publicznej zajmujących się zagadnieniami z zakresu ekologii i biologii konserwatorskiej.

Będzie również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie przygotowywania ekspertyz przyrodniczych i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Opinie o kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

„Wydział zadbał o to, by studenci mieli możliwość odbycia kilkutygodniowych praktyk zawodowych, co umożliwi nie tylko zdobycie doświadczenia i określonych umiejętności, ale i cennych kontaktów. W przyszłości może to zaowocować większą szansą na ciekawą pracę.”

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu