Uniwersytet Wrocławski

uczelnia publiczna, 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, (+71) 375 22 37, dzialnauczania@uni.wroc.pl

Progi punktowe - Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski nie określa minimalnych progów punktowych*.

Na liście kandydatów do przyjęcia na studia znajdą się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymały największą liczbę punktów rekrutacyjnych. Osoby te są przyjmowane aż do wyczerpania limitu miejsc, który został określony na danym kierunku. Szczegóły znajdziesz w zakładce ZASADY po wyszukaniu danego kierunku na stronie Uczelni.

UWr nie podaje także informacji, ile punktów miała ostatnia przyjęta na określony kierunek osoba, ponieważ w każdym roku liczba punktów umożliwiających zakwalifikowanie się na studia może się znacznie od siebie różnić.

Sprawdź limity miejsc ustalone dla poszczególnych studiów.

*za wyjątkiem wybranych kierunków na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz na Wydziale Fizyki i Astronomii.

Progi punktowe - informacje ogólne

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię.

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. W nielicznych uczelniach na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Rzeszowski