Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna we Wrocławiu

Jeśli lubisz dzieci i chcesz, by towarzyszyły Ci w przyszłej pracy zawodowej, rozważ studia na Pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zobacz, które uczelnie we Wrocławiu oferują ten kierunek. Sprawdź ofertę kształcenia, program nauczania, warunki rekrutacji oraz perspektywy pracy.
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna we Wrocławiu

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia we Wrocławiu

Studenci kierunku poznają specyfikę rozwoju dzieci i metody edukacji najmłodszych. Zapoznają się z zasadami opieki nad dziećmi, skutecznego rozwiązywania sporów między nimi, organizowania procesu kształcenia oraz diagnozowania ich potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych. Zdobywają wiedzę na temat innowacyjnych metod organizowania pracy z dziećmi mającymi wyjątkowe potrzeby edukacyjne.

Kształcenie ma formę studiów jednolitych magisterskich.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – specjalności

We Wrocławiu w ramach tego kierunku studiów dostępne są moduły:

 • edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • glottodydaktyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • innowacje edukacyjne z elementami AI.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – przedmioty na studiach

W programie kształcenia znajdą się m.in.: pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, dydaktyka edukacji przedszkolnej, dydaktyka edukacji wczesnoszkolnej, edukacja międzykulturowa, współpraca nauczyciela z rodzicami i środowiskiem wychowawczym, diagnoza funkcjonalna, terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, metody diagnozy dzieci ze SPE, elementy logopedii w pracy nauczyciela, metody rozwiązywania trudności wychowawczych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogika twórczości, metody wspierające twórczy rozwój dziecka, metody arteterapii, warsztaty edukacji teatralnej, animacja zabawy, warsztaty zapobiegania agresji, stres i zarządzanie stresem.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – rekrutacja

Kandydaci na Uniwersytet Wrocławski przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie. W drugim etapie przeprowadzany jest sprawdzian praktyczny, obejmujący weryfikację poprawności wymowy i pisania oraz predyspozycji muzycznych.

Nabór na PWT uwzględnia wyniki z języka polskiego, języka obcego i przedmiotu dodatkowego.

Uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – praca po studiach

Absolwent kierunku może pracować jako:

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych w klasach I–III
 • wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 10 (świetlice, kluby i ogniska dziecięce, kąciki dziecięce w centrach handlowych)
 • nauczyciel lub wychowawca w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Zarobki pedagogów

Minimalne zarobki nauczyciela dyplomowanego wynoszą blisko 6000 zł brutto, nauczyciela mianowanego – nieco ponad 5000 zł brutto, nauczyciela początkującego - nieco ponad 4900 zł brutto.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – opinie

„Jeśli masz dobry kontakt z dziećmi, jesteś osobą kreatywną, masz cierpliwość w tłumaczeniu zawiłości świata i odpowiadaniu na dziecięce pytania i jeśli rozumiesz rolę nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako przewodnika i osoby wspierającej rozwój dziecka, to jest kierunek studiów dla Ciebie. Uzyskasz nie tylko wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, ale również będziesz miał okazję do pogłębiania swoich umiejętności komunikacyjnych, pracy zespołowej, planowania i organizacji swojej pracy z dziećmi.”

dr Agnieszka Zembrzuska, wykładowczyni na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Czy warto studiować pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną?

Zawód nauczyciela edukacji początkowej to praca z misją. Duża odpowiedzialność spoczywa na osobach, które towarzyszą dzieciom we wczesnym etapie edukacji, wpływają tym samym na ich rozwój emocjonalny, społeczny. Przyczyniają się do wyrównywania szans edukacyjnych.

***

Może zainteresują Cię inne kierunki z obszaru pedagogiki:

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Pedagogika wczesnej edukacji

Pedagogika resocjalizacyjna

Arteterapia – terapia artystyczna

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Terapia zajęciowa z rehabilitacją

Muzykoterapia

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Zoopsychologia z animaloterapią

Sprawdź kierunki pedagogiczne

Poznaj studia pedagogiczne

Jakie uczelnie we Wrocławiu oferują kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jakie inne kierunki oferowane są we Wrocławiu

a
adaptacje do zmiany klimatu administracja administration in international organization advanced nano and biomaterials MONABIPHOT agroinżynieria aktorstwo aktorstwo teatru lalek analityka gospodarcza analityka medyczna analityka społeczna antropologia literatury, teatru i filmu applied mathematics applied psychology BSc Hons archeologia architecture architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz astronomia astrophysics automatyka i robotyka automatyka przemysłowa aviation management BSc
b
bachelor / master in international business bachelor of business and administration bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i porządek publiczny bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bioeconomy bioinformatyka biologia biologia człowieka biomechanika inżynierska biosciences biotechnologia biotechnology budownictwo business informatics business management business management and leadership BA (Hons)
c
chemia chemia i analityka przemysłowa chemia i inżynieria materiałów chemia i toksykologia sądowa chemia medyczna chemical engineering and technology chemistry cloud computing BSc Hons communication management computer engineering computer science computing science BSc Hons criminal justice culture, thought and humanity cyber security BSc (Hons) cyberbezpieczeństwo
d
data science design business dietetyka dowodzenie dyplomacja europejska dyrygentura dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-biznes eastern european jewish studies edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekobiznes ekonomia ekonomia biznesu i finanse electronic and computer engineering elektromobilność elektroniczne systemy mechatroniki elektronika elektronika i fotonika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa english for knowledge, culture and innovation environmental quality management etnologia i antropologia kulturowa etyka european cultures europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finance finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna food technology
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geoenergetyka geografia geoinformatyka geologia geologia stosowana global communication górnictwo i geologia gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu gospodarka przestrzenna grafika
h
historia historia sztuki historia w przestrzeni publicznej human resources i coaching
i
indologia indywidualne studia informatyczno-matematyczne indywidualne studia międzydziedzinowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyczne systemy automatyki informatyka informatyka algorytmiczna informatyka stosowana informatyka stosowana i systemy pomiarowe informatyka techniczna informatyka w biznesie instrumentalistyka inteligentna elektronika interdyscyplinarne studia europejskie international business inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria geologiczna inżynieria i gospodarka wodna inżynieria kwantowa inżynieria materiałowa inżynieria mikrosystemów mechatronicznych inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych inżynieria środowiska inżynieria surowców mineralnych inżynieria systemów inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa judaistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kinezjologia kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa i media komunikacja i media komunikacja społeczna komunikacja wizerunkowa konserwacja i restauracja dzieł sztuki konsulting prawny i gospodarczy koreanistyka kosmetologia kryminalistyka z kryminologią kryminologia kryminologia prawnicza kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo kulturoznawstwo
l
llb international and european environmental law llm international and european law logistyka logistyka i marketing logistyka przemysłowa logopedia lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management management accounting marketing i sprzedaż master of economics and finance matematyka matematyka i analiza danych matematyka stosowana mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa maszyn energetycznych mechatronika media media content creation media design i marketing wizerunkowy media i komunikacja w biznesie media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne mediacja sztuki medical biotechnology medical informatics medyczna biotechnologia molekularna mfa in visual arts międzynarodowe stosunki gospodarcze mikrobiologia mikrobiznes militarioznawstwo muzyka kościelna muzykologia
n
neutralność klimatyczna nieruchomości i gospodarka przestrzenna
o
ochrona dóbr kultury ochrona środowiska odnawialne źródła energii odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami ogrodnictwo optyka organizacja i zarządzanie usługami społecznymi
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo political science politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo e-biznesu prawo gospodarcze prawo w biznesie projektowanie mediów psychologia publikowanie cyfrowe i sieciowe
r
rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne reżyseria robotyka i automatyzacja procesów rolnictwo rysunek rzeźba
s
scenografia sinologia slawistyka socjologia socjologia ekonomiczna sport stosunki międzynarodowe studia romanistyczne studia śródziemnomorskie studia śródziemnomorskie i klasyczne sustainable biomass and bioproducts engineering sztuczna inteligencja sztuka i wzornictwo ceramiki sztuka i wzornictwo szkła sztuka mediów sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka
t
technologia chemiczna technologia i organizacja gastronomii technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja teologia terapia zajęciowa transport turystyka turystyka i rekreacja
u
urban mining usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej
v
veterinary medicine
w
weterynaria wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie in­for­macją zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie kryzysowe zarządzanie migracjami zarządzanie projektami zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zarządzanie w języku angielskim zarządzanie w nowoczesnej gospodarce zaufane systemy sztucznej inteligencji zdrowie publiczne zielona chemia zootechnika
ż
żywienie człowieka i dietetyka
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi