Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biologia we Wrocławiu

Chcesz zgłębiać wiedzę na temat przyrody? Jednym z kierunków z tego obszaru jest Biologia. Poznaj ofertę kształcenia we Wrocławiu. Sprawdź dostępne specjalności, zasady rekrutacji a także perspektywy pracy po studiach.
biologia we Wrocławiu

Biologia – studia

Studia na Biologii obejmują zagadnienia związane z zoologią i botaniką; morfologią, anatomią i fizjologią wszystkich grup zwierząt i roślin. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu mikrobiologii, biologii molekularnej i genetyki, embriologii i histologii, ewolucjonizmu oraz ekologii. Zapoznają się z podstawowymi technikami i metodami badawczymi rozpowszechnionymi współcześnie w naukach biologicznych.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Biologia – przedmioty na studiach

W programie studiów na wrocławskiej biologii znajdą się przykładowo: fizyka z elementami biofizyki, matematyka, podstawy geologii, morfologia roślin, zoologia bezkręgowców, biochemia, botanika systematyczna, fizjologia roślin, bioróżnorodność flory terenów zurbanizowanych, monitorowanie środowiska przyrodniczego, mykologia, zachowanie się zwierząt, zachowanie ptaków, systematyka i ekologia ogólna kręgowców, anatomia porównawcza kręgowców, biologia komórki, histologia, fizjologia zwierząt, mikrobiologia, biometeorologia, fizjologia żywienia, mięczaki polski, odkrycia roślin, które zmieniły bieg historii, preparatyka zoologiczna, patofizjologia człowieka, genetyka, immunologia, podstawy statystyki, embriologia, anatomia człowieka, podstawy biologii człowieka, arachnologia, behawior papug, biologia owadów użytkowych, drobne ssaki polski, ekotrofologia – odżywianie różnych grup zwierząt i człowieka, rośliny chronione, zagrożone i rzadkie polski, rozród ryb, ptaków i ssaków, techniki obrazowania w naukach przyrodniczych.

Biologia – specjalizacje

Na studiach drugiego stopnia studenci mogą wybrać specjalności:

 • biologia środowiskowa
 • techniki laboratoryjne w biologii.

Czym zajmuje się biolog?

Zależnie od specjalizacji, absolwent biologii może poświęcić się analizom biologicznym z wykorzystaniem technik laboratoryjnych i mikroskopowych. Do jego zadań może należeć monitorowania stanu środowisk naturalnych i ich ochrona. Sprowadzać się ono będzie m.in. do tworzenia baz danych, przetwarzania informacji dotyczących funkcjonowania biocenoz i ekosystemów, przeprowadzania badań ilościowych i jakościowych.

Specjaliści w dziedzinie genetyki zajmują się dziedziczeniem cech, badaniem DNA, manipulacją genetyczną, badaniami nad chorobami genetycznymi i dziedzicznością.

W tej dziedzinie biotechnologii biolodzy wykorzystują wiedzę biologiczną do rozwoju nowych technologii, takich jak produkcja leków, inżynieria genetyczna, produkcja żywności, biopaliw czy biodegradacja odpadów.

Biologia – rekrutacja

Kandydaci na Biologię uzyskują punkty rekrutacyjne z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Biologię możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje kierunki biologiczno-przyrodnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Biologia – praca po studiach

Biologia to szeroka dziedzina. Ukończenie studiów przygotowuje do pacy przykładowo w:

 • instytucjach administracyjnych
 • instytucjach zajmujących się ochroną siedlisk naturalnych
 • firmach biotechnologicznych
 • stacjach badawczych
 • laboratoriach
 • ogrodach zoologicznych i botanicznych
 • parkach narodowych
 • szkolnictwie (po uzyskaniu wymaganych uprawnień).

Biologia – opinie

Na studiach lepiej odnajdą się kandydaci z zacięciem naukowym, badawczym, osoby dociekliwe. Świat przyrody kryje tak wiele tajemnic, że odkrycie go wymaga dużego zaangażowania. Miłośnicy natury, którym niestraszne szkiełko i oko z pewnością będą usatysfakcjonowani kształceniem na Biologii.

Zarobki po Biologii

Wynagrodzenie absolwentów Biologii zależne będzie od wielu czynników. Wpływ na nie będzie mieć posiadane doświadczenie, specjalizacja oraz miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko. Na najlepsze zarobki można liczyć w międzynarodowych koncernach biotechnologicznych czy farmaceutycznych. Instytuty badawcze, placówki naukowe umożliwiają uczestnictwo w grantach, co stanowi dodatkowy obszar zarobkowania.

Czy warto studiować Biologię?

Studia na Biologii pozwalają zrozumieć życie, zgłębić tajemnice organizmów żywych, zrozumieć podstawowe procesy życiowe.

Profesjonalna wiedza biologiczna otwiera wiele ścieżek zawodowych. Ma zastosowanie w wielu obszarach, takich jak medycyna, ochrona środowiska, biotechnologia, rolnictwo, farmacja, badania naukowe czy edukacja.

Osoby z wykształceniem biologicznym mogą przyczynić się do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska czy zdrowiem publicznym.

***

Może zainteresują Cię inne kierunki biologiczne:

Biologia człowieka

Biologia medyczna

Biologia stosowana

Biologia kryminalistyczna

Biologia sądowa

Biologia i zdrowie człowieka

Mikrobiologia

Biotechnologia

Zobacz typy studiów biologiczno-przyrodniczych.

Sprawdź inne kierunki biologiczno-przyrodnicze.

Jakie uczelnie we Wrocławiu oferują kierunek biologia

Jakie inne kierunki oferowane są we Wrocławiu

a
administracja administration in international organization agroinżynieria aktorstwo aktorstwo teatru lalek analityka gospodarcza analityka medyczna analityka społeczna antropologia literatury, teatru i filmu applied mathematics applied psychology BSc Hons archeologia architecture architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz astronomia astrophysics automatyka i robotyka automatyka przemysłowa aviation management BSc
b
bachelor / master in international business bachelor of business and administration bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i porządek publiczny bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne big data analytics bioeconomy bioinformatyka biologia biologia człowieka biomechanika inżynierska biotechnologia biotechnology budownictwo business informatics business management business management and leadership BA (Hons)
c
chemia chemia i analityka przemysłowa chemia i inżynieria materiałów chemia i toksykologia sądowa chemia medyczna chemistry cloud computing BSc Hons communication management computer engineering computer science computing science BSc Hons criminal justice culture, thought and humanity cyber security BSc (Hons) cyberbezpieczeństwo
d
data science dietetyka doradztwo i coaching dowodzenie dyplomacja europejska dyrygentura dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-biznes eastern european jewish studies edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekobiznes ekonomia ekonomia biznesu i finanse electronic and computer engineering elektromechatronika elektromobilność elektroniczne systemy mechatroniki elektronika elektronika i fotonika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa english for knowledge, culture and innovation environmental quality management etnologia i antropologia kulturowa etyka european cultures europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finance finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna food technology
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geoenergetyka geografia geoinformatyka geologia global communication górnictwo i geologia gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu gospodarka przestrzenna grafika
h
historia historia sztuki historia w przestrzeni publicznej human resources i coaching
i
indologia indywidualne studia informatyczno-matematyczne indywidualne studia międzydziedzinowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyczne systemy automatyki informatyka informatyka algorytmiczna informatyka stosowana informatyka stosowana i systemy pomiarowe informatyka techniczna informatyka w biznesie instrumentalistyka inteligentna elektronika interdyscyplinarne studia europejskie inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria geologiczna inżynieria i gospodarka wodna inżynieria kwantowa inżynieria mikrosystemów mechatronicznych inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych inżynieria środowiska inżynieria surowców mineralnych inżynieria systemów inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa judaistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kinezjologia kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa i media komunikacja i media komunikacja społeczna komunikacja wizerunkowa konserwacja i restauracja dzieł sztuki konsulting prawny i gospodarczy koreanistyka kosmetologia kryminalistyka kryminologia kryminologia prawnicza kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo kulturoznawstwo
l
llb international and european environmental law llm international and european law logistyka logistyka i marketing logopedia lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management management accounting marketing i sprzedaż master of economics and finance matematyka matematyka i analiza danych matematyka stosowana mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa maszyn energetycznych mechatronika media media content creation media design i marketing wizerunkowy media i komunikacja w biznesie media i marketing z komunikacją wizerunkową media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne mediacja sztuki medical biotechnology medical informatics medyczna biotechnologia molekularna mfa in visual arts międzynarodowe stosunki gospodarcze mikrobiologia mikrobiznes militarioznawstwo muzyka kościelna muzykologia
n
nieruchomości i gospodarka przestrzenna
o
ochrona dóbr kultury ochrona środowiska odnawialne źródła energii odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami ogrodnictwo optyka organizacja i zarządzanie usługami społecznymi
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo e-biznesu prawo gospodarcze prawo w biznesie projektowanie mediów psychologia publikowanie cyfrowe i sieciowe
r
rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne reżyseria robotyka i automatyzacja procesów rolnictwo rysunek rzeźba
s
scenografia sinologia slawistyka socjologia socjologia ekonomiczna sport stosunki międzynarodowe studia romanistyczne studia śródziemnomorskie studia śródziemnomorskie i klasyczne sztuczna inteligencja sztuka i wzornictwo ceramiki sztuka i wzornictwo szkła sztuka mediów sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka
t
technologia chemiczna technologia i organizacja gastronomii technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja teologia terapia zajęciowa tourism and leisure transport turystyka turystyka i rekreacja
u
urban mining usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej
v
veterinary medicine
w
weterynaria wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie in­for­macją zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie migracjami zarządzanie projektami zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zarządzanie w języku angielskim zarządzanie w nowoczesnej gospodarce zaufane systemy sztucznej inteligencji zdrowie publiczne zielona chemia zootechnika
ż
żywienie człowieka i dietetyka
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Zamojska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Łódzka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie