Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kryminologia prawnicza

Studia na tym kierunku mają na celu wyposażyć studenta w wiedzę i kompetencje w zakresie kryminologii prawniczej oraz nauk pokrewnych, szczególnie w obszarze zwalczania przestępczości i wszelkich innych przejawów patologii występujących w życiu społecznym i gospodarczym. Studenci zdobywają umiejętności i kwalifikacje niezbędne do analizowania zróżnicowanych form przestępczości oraz przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych, ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Są to studia II stopnia realizowane w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku kryminologia prawnicza

Na tym kierunku odnajdą się osoby dociekliwe, sumienne, spostrzegawcze, posiadające zdolności analityczne oraz umiejętność słuchania i wyciągania wniosków. To propozycja dla tych, którzy planują znaleźć zatrudnienie w organach ścigania (np. Policja, CBŚ, CBA) oraz organach wymiaru sprawiedliwości.

Program kształcenia na kierunku kryminologia prawnicza

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • kryminologia
 • historia przestępczości
 • prawo karne materialne
 • strategia bezpieczeństwa i zarządzania antykryzysowego
 • prawo policyjne
 • prawo karne procesowe
 • kryminalistyka na wirtualnej sali zbrodni
 • metody identyfikacji osób i zwłok
 • kryminalistyczna problematyka osobowych środków dowodowych
 • funkcjonowanie jednostki w izolacji więziennej
 • przestępczość skazanych
 • prawo karne wykonawcze
 • przestępczość zorganizowana
 • technologie IT i cyberprzestępczość
 • przestępczość terrorystyczna
 • przestępczość seksualna
 • media i przestępczość
 • symulacja rozpraw sądowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kryminologia prawnicza

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i studiów magisterskich dowolnego kierunku studiów. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów.

Perspektywy pracy po kierunku kryminologia prawnicza

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • organach ścigania (np. Policja, CBŚ, CBA),
 • organach wymiaru sprawiedliwości (kuratorzy sądowi),
 • organach administracji publicznej i samorządowej zajmujących się utrzymywaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. straże gminne, komisje ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powiatowe centra pomocy rodzinie),
 • podmiotach związanych np. z: ochroną mienia, usługami detektywistycznymi, wywiadem gospodarczym.

Opinie o kierunku kryminologia prawnicza

„Podjęcie studiów na tym kierunku wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich predyspozycji. Są to studia trudne, ale dla kogoś, kto pasjonuje się tą tematyką na pewno bardzo ciekawe, a co najistotniejsze dające możliwość znalezienia stabilnej i przede wszystkim satysfakcjonującej pracy.”

Kierunki pokrewne do kierunku kryminologia prawnicza

Jakie uczelnie oferują kierunek kryminologia prawnicza

W których miastach można studiować kierunek kryminologia prawnicza

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie