Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kryminalistyka z kryminologią

Studia na kierunku Kryminalistyka z kryminologią mają na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, potrafiących sprawnie realizować zadania, przypisane licznym instytucjom bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości, jak na przykład: policja, straż miejska, kuratorska służba sądowa, służba więzienna, straż graniczna i służby celne.

Program kształcenia kładzie nacisk na zajęcia o charakterze praktycznym, w szczególności laboratoria, projekty, ćwiczenia.

Podczas zajęć wykorzystywany będzie specjalistyczny sprzęt służący realizowaniu czynności z zakresu kryminalistyki i kryminologii. Zasady działania i posługiwania się tym sprzętem prezentowane będą przede wszystkim przez ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Absolwenci zdobędą umiejętności, wiedzę i kompetencje między innymi w zakresie:

 • pobierania, zabezpieczania i analizy śladów kryminalistycznych;
 • wykorzystywania nowoczesnych metod i techniki informatycznej w zakresie działalności kryminalistycznej;
 • gromadzenia, analizowania i praktycznego wykorzystywania źródeł informacji,
 • współpracy w podstawowym zakresie z prokuraturą, policją, medycyną sądową;
 • wykorzystywania wiedzy prawnej w postępowaniu dowodowym;
 • struktury organizacyjnej i sposobu funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa;
 • podejmowania działań z zakresu interwencji kryzysowej, w tym udzielania wsparcia, mediacji, negocjacji, rozwiązywania konfliktów i świadczenia
 • poradnictwa prawnego w podstawowym zakresie;
 • diagnozowania zagrożeń społecznych, oceny stopnia ich zaawansowania i projektowania oraz realizacji działań neutralizujących te zagrożenia;
 • prewencji kryminalnej.

Zajęcia kierunkowe i specjalnościowe będą prowadzone przez praktyków z obszaru nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, a większość zajęć specjalnościowych (przedmioty do wyboru) będzie realizowana w formie laboratoriów i projektów prowadzonych w warunkach zbliżonych do naturalnych, realnych. Metody symulacji rozpraw, projektowanie działań i ich realizacja w centrach symulacji, pomieszczeniach imitujących warunki naturalne to gwarancja wysokiej jakości kształcenia.

Absolwent kierunku Kryminalistyka z kryminologią przygotowany będzie do profesjonalnego wykonywania powierzonych mu zadań w zakresach aktywności zawodowej powiązanej z kierunkiem studiów. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą absolwentowi skutecznie ubiegać się o zatrudnienie w różnych rodzajach instytucji porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz wymiaru sprawiedliwości, w tym: policji, służbach specjalnych, więziennictwie, służbach celnych, służbach sądowych, instytucjach szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego, służbach celnych i granicznych.

Dla kogo studia na kierunku kryminalistyka z kryminologią

To propozycja dla osób, które swoją przyszłość zawodową widzą w instytucjach, wykorzystujących wiedzę z zakresu kryminalistyki i kryminologii.

Program kształcenia na kierunku kryminalistyka z kryminologią

Szczegółowa siatka programowa dostępna jest na stronach www Uczelni.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kryminalistyka z kryminologią

Zasady naboru na studia należy każdorazowo sprawdzać na stronach internetowych Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku kryminalistyka z kryminologią

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • posterunkach policji,
 • straży miejskiej,
 • kuratorskiej służbie sądowej,
 • służbie więziennej,
 • straży granicznej
 • służbie celne
 • podmiotach sektora ubezpieczeń
 • instytucjach i organizacjach, zorientowanych na problematykę bezpieczeństwa społecznego, profilaktyki społecznej
 • placówkach zajmujących się przeciwdziałaniem i wykrywaniem przestępczości.

Opinie o kierunku kryminalistyka z kryminologią

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku kryminalistyka z kryminologią

Jakie uczelnie oferują kierunek kryminalistyka z kryminologią

W których miastach można studiować kierunek kryminalistyka z kryminologią

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku