Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kryminalistyka z kryminologią

Studia na kierunku Kryminalistyka z kryminologią mają na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, potrafiących sprawnie realizować zadania, przypisane licznym instytucjom bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości, jak na przykład: policja, straż miejska, kuratorska służba sądowa, służba więzienna, straż graniczna i służby celne.

Program kształcenia kładzie nacisk na zajęcia o charakterze praktycznym, w szczególności laboratoria, projekty, ćwiczenia.

Podczas zajęć wykorzystywany będzie specjalistyczny sprzęt służący realizowaniu czynności z zakresu kryminalistyki i kryminologii. Zasady działania i posługiwania się tym sprzętem prezentowane będą przede wszystkim przez ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Absolwenci zdobędą umiejętności, wiedzę i kompetencje między innymi w zakresie:

 • pobierania, zabezpieczania i analizy śladów kryminalistycznych;
 • wykorzystywania nowoczesnych metod i techniki informatycznej w zakresie działalności kryminalistycznej;
 • gromadzenia, analizowania i praktycznego wykorzystywania źródeł informacji,
 • współpracy w podstawowym zakresie z prokuraturą, policją, medycyną sądową;
 • wykorzystywania wiedzy prawnej w postępowaniu dowodowym;
 • struktury organizacyjnej i sposobu funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa;
 • podejmowania działań z zakresu interwencji kryzysowej, w tym udzielania wsparcia, mediacji, negocjacji, rozwiązywania konfliktów i świadczenia
 • poradnictwa prawnego w podstawowym zakresie;
 • diagnozowania zagrożeń społecznych, oceny stopnia ich zaawansowania i projektowania oraz realizacji działań neutralizujących te zagrożenia;
 • prewencji kryminalnej.

Zajęcia kierunkowe i specjalnościowe będą prowadzone przez praktyków z obszaru nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, a większość zajęć specjalnościowych (przedmioty do wyboru) będzie realizowana w formie laboratoriów i projektów prowadzonych w warunkach zbliżonych do naturalnych, realnych. Metody symulacji rozpraw, projektowanie działań i ich realizacja w centrach symulacji, pomieszczeniach imitujących warunki naturalne to gwarancja wysokiej jakości kształcenia.

Absolwent kierunku Kryminalistyka z kryminologią przygotowany będzie do profesjonalnego wykonywania powierzonych mu zadań w zakresach aktywności zawodowej powiązanej z kierunkiem studiów. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą absolwentowi skutecznie ubiegać się o zatrudnienie w różnych rodzajach instytucji porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz wymiaru sprawiedliwości, w tym: policji, służbach specjalnych, więziennictwie, służbach celnych, służbach sądowych, instytucjach szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego, służbach celnych i granicznych.

Dla kogo studia na kierunku kryminalistyka z kryminologią

To propozycja dla osób, które swoją przyszłość zawodową widzą w instytucjach, wykorzystujących wiedzę z zakresu kryminalistyki i kryminologii.

Program kształcenia na kierunku kryminalistyka z kryminologią

Szczegółowa siatka programowa dostępna jest na stronach www Uczelni.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kryminalistyka z kryminologią

Zasady naboru na studia należy każdorazowo sprawdzać na stronach internetowych Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku kryminalistyka z kryminologią

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • posterunkach policji,
 • straży miejskiej,
 • kuratorskiej służbie sądowej,
 • służbie więziennej,
 • straży granicznej
 • służbie celne
 • podmiotach sektora ubezpieczeń
 • instytucjach i organizacjach, zorientowanych na problematykę bezpieczeństwa społecznego, profilaktyki społecznej
 • placówkach zajmujących się przeciwdziałaniem i wykrywaniem przestępczości.

Opinie o kierunku kryminalistyka z kryminologią

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku kryminalistyka z kryminologią

Jakie uczelnie oferują kierunek kryminalistyka z kryminologią

W których miastach można studiować kierunek kryminalistyka z kryminologią

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Tarnowska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Piotrkowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie