Jakiego kierunku studiów szukasz?

Socjokryminologia

Studia na kierunku socjokryminologia maja na celu wyposażyć studentów w solidne podstawy wiedzy socjologicznej, na których opiera się kształcenie specjalizacyjne z zakresu socjologii kryminalnej i resocjalizacji.

Kierunek ma przygotować specjalistów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu ma być dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi.

Kierunek przygotowuje do pracy z osobami mającymi problemy z niedostosowaniem, są zagrożone wykluczeniem społecznym, weszły w konflikt z prawem, doświadczyły przemocy.

Studia trwają sześć semestrów.

Kończą się dyplomem licencjata z socjologii.

Dla kogo studia na kierunku socjokryminologia

U kandydatów bardzo istotne będą umiejętności komunikacyjne, łatwość nawiązywania kontaktu, wzbudzania zaufania.

Przyda się duża odporność na stres, zaradność, otwartość na samorozwój.

Program kształcenia na kierunku socjokryminologia

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • podstawy socjologii
 • kryminologia
 • struktury i systemy społeczne
 • socjologiczne teorie przestępczości
 • społeczne uwarunkowania agresji
 • współczesne teorie socjologiczne
 • historia myśli społecznej i socjologicznej
 • etyka zawodowa
 • metody badań społecznych
 • analiza i opracowywanie danych statystycznych
 • polityka społeczna
 • demografia i procesy ludnościowe
 • dysfunkcje rodziny
 • socjologia konfliktów społecznych
 • socjologia bezpieczeństwa
 • psychologia ogólna i społeczna
 • technologie informacyjne.

Wiele przedmiotów ma charakter praktyczny. Studenci biorą udział w warsztatach, realizują projekty, odbywają wizyty studyjne, przygotowują narzędzia badawcze.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku socjokryminologia

Rekrutacja na socjokryminologię odbywa się według kolejności zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Kandydaci składają komplet wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy po kierunku socjokryminologia

Absolwenci socjokryminologii mogą pracować w:

 • organach administracji publicznej i samorządowej
 • wymiarze sprawiedliwości
 • instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
 • pogotowiach opiekuńczych
 • domach dziecka
 • organizacjach pozarządowych
 • działach personalnych przedsiębiorstw
 • agencjach badania rynku
 • ośrodkach badania opinii publicznej
 • firmach konsultingowych.

Opinie o kierunku socjokryminologia

W świetle problemów społecznych i niedostosowań dotykających wielu ludzi wykształcenie z zakresu socjokryminologii jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów w tej właśnie dziedzinie.

Absolwenci zyskują przygotowanie socjologiczne oraz wiedzę z dziedzin kryminologii, kryminalistyki, psychologii i prawa.

Kierunek realizuje jedna tylko uczelnia.

Posłuchajcie więcej na temat socjokryminologii:Kierunki pokrewne do kierunku socjokryminologia

Jakie uczelnie oferują kierunek socjokryminologia

W których miastach można studiować kierunek socjokryminologia

Komentarze (7)

Bili
Czy zajęcia rzeczywiście są mocno praktyczne?
31.10.2019
24.09.2019
R
Czy ktoś mógłby szczerze wypowiedzieć się na temat tego kierunku? I pokrótce opowiedzieć, jak to wszystko wygląda? Byłaby niezwykle wdzięczna. :)
Weronik
I jak jest? Napisz czy warto?
10.09.2019
09.09.2019
Bth_
Ja studiuję, za miesiąc zaczynam 3 rok :)
weronik
A zapisałaś się już? Do Łodzi czy Warszawy?
18.07.2019
13.07.2019
Pati :)
Ja jestem zainteresowana tym kierunkiem :)
Weronik
Ktoś zainteresowany ? jest ktoś kto studiuje? może powie jak jest na tym kierunku ?
29.06.2019
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Śląska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Piotrkowska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Zamojska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie