Jakiego kierunku studiów szukasz?

Socjokryminologia

Studia na kierunku socjokryminologia maja na celu wyposażyć studentów w solidne podstawy wiedzy socjologicznej, na których opiera się kształcenie specjalizacyjne z zakresu socjologii kryminalnej i resocjalizacji.

Kierunek ma przygotować specjalistów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu ma być dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi.

Kierunek przygotowuje do pracy z osobami mającymi problemy z niedostosowaniem, są zagrożone wykluczeniem społecznym, weszły w konflikt z prawem, doświadczyły przemocy.

Studia trwają sześć semestrów.

Kończą się dyplomem licencjata z socjologii.

Dla kogo studia na kierunku socjokryminologia

U kandydatów bardzo istotne będą umiejętności komunikacyjne, łatwość nawiązywania kontaktu, wzbudzania zaufania.

Przyda się duża odporność na stres, zaradność, otwartość na samorozwój.

Program kształcenia na kierunku socjokryminologia

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • podstawy socjologii
 • kryminologia
 • struktury i systemy społeczne
 • socjologiczne teorie przestępczości
 • społeczne uwarunkowania agresji
 • współczesne teorie socjologiczne
 • historia myśli społecznej i socjologicznej
 • etyka zawodowa
 • metody badań społecznych
 • analiza i opracowywanie danych statystycznych
 • polityka społeczna
 • demografia i procesy ludnościowe
 • dysfunkcje rodziny
 • socjologia konfliktów społecznych
 • socjologia bezpieczeństwa
 • psychologia ogólna i społeczna
 • technologie informacyjne.

Wiele przedmiotów ma charakter praktyczny. Studenci biorą udział w warsztatach, realizują projekty, odbywają wizyty studyjne, przygotowują narzędzia badawcze.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku socjokryminologia

Rekrutacja na socjokryminologię odbywa się według kolejności zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Kandydaci składają komplet wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy po kierunku socjokryminologia

Absolwenci socjokryminologii mogą pracować w:

 • organach administracji publicznej i samorządowej
 • wymiarze sprawiedliwości
 • instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
 • pogotowiach opiekuńczych
 • domach dziecka
 • organizacjach pozarządowych
 • działach personalnych przedsiębiorstw
 • agencjach badania rynku
 • ośrodkach badania opinii publicznej
 • firmach konsultingowych.

Opinie o kierunku socjokryminologia

W świetle problemów społecznych i niedostosowań dotykających wielu ludzi wykształcenie z zakresu socjokryminologii jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów w tej właśnie dziedzinie.

Absolwenci zyskują przygotowanie socjologiczne oraz wiedzę z dziedzin kryminologii, kryminalistyki, psychologii i prawa.

Kierunek realizuje jedna tylko uczelnia.

Posłuchajcie więcej na temat socjokryminologii:Kierunki pokrewne do kierunku socjokryminologia

Jakie uczelnie oferują kierunek socjokryminologia

W których miastach można studiować kierunek socjokryminologia

Komentarze (7)

Bili
Czy zajęcia rzeczywiście są mocno praktyczne?
31.10.2019
24.09.2019
R
Czy ktoś mógłby szczerze wypowiedzieć się na temat tego kierunku? I pokrótce opowiedzieć, jak to wszystko wygląda? Byłaby niezwykle wdzięczna. :)
Weronik
I jak jest? Napisz czy warto?
10.09.2019
09.09.2019
Bth_
Ja studiuję, za miesiąc zaczynam 3 rok :)
weronik
A zapisałaś się już? Do Łodzi czy Warszawy?
18.07.2019
13.07.2019
Pati :)
Ja jestem zainteresowana tym kierunkiem :)
Weronik
Ktoś zainteresowany ? jest ktoś kto studiuje? może powie jak jest na tym kierunku ?
29.06.2019
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie