Jakiego kierunku studiów szukasz?

Socjokryminologia

Studia na kierunku socjokryminologia maja na celu wyposażyć studentów w solidne podstawy wiedzy socjologicznej, na których opiera się kształcenie specjalizacyjne z zakresu socjologii kryminalnej i resocjalizacji.

Kierunek ma przygotować specjalistów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu ma być dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi.

Kierunek przygotowuje do pracy z osobami mającymi problemy z niedostosowaniem, są zagrożone wykluczeniem społecznym, weszły w konflikt z prawem, doświadczyły przemocy.

Studia trwają sześć semestrów.

Kończą się dyplomem licencjata z socjologii.

Dla kogo studia na kierunku socjokryminologia

U kandydatów bardzo istotne będą umiejętności komunikacyjne, łatwość nawiązywania kontaktu, wzbudzania zaufania.

Przyda się duża odporność na stres, zaradność, otwartość na samorozwój.

Program kształcenia na kierunku socjokryminologia

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • podstawy socjologii
 • kryminologia
 • struktury i systemy społeczne
 • socjologiczne teorie przestępczości
 • społeczne uwarunkowania agresji
 • współczesne teorie socjologiczne
 • historia myśli społecznej i socjologicznej
 • etyka zawodowa
 • metody badań społecznych
 • analiza i opracowywanie danych statystycznych
 • polityka społeczna
 • demografia i procesy ludnościowe
 • dysfunkcje rodziny
 • socjologia konfliktów społecznych
 • socjologia bezpieczeństwa
 • psychologia ogólna i społeczna
 • technologie informacyjne.

Wiele przedmiotów ma charakter praktyczny. Studenci biorą udział w warsztatach, realizują projekty, odbywają wizyty studyjne, przygotowują narzędzia badawcze.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku socjokryminologia

Rekrutacja na socjokryminologię odbywa się według kolejności zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Kandydaci składają komplet wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy po kierunku socjokryminologia

Absolwenci socjokryminologii mogą pracować w:

 • organach administracji publicznej i samorządowej
 • wymiarze sprawiedliwości
 • instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
 • pogotowiach opiekuńczych
 • domach dziecka
 • organizacjach pozarządowych
 • działach personalnych przedsiębiorstw
 • agencjach badania rynku
 • ośrodkach badania opinii publicznej
 • firmach konsultingowych.

Opinie o kierunku socjokryminologia

W świetle problemów społecznych i niedostosowań dotykających wielu ludzi wykształcenie z zakresu socjokryminologii jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów w tej właśnie dziedzinie.

Absolwenci zyskują przygotowanie socjologiczne oraz wiedzę z dziedzin kryminologii, kryminalistyki, psychologii i prawa.

Kierunek realizuje jedna tylko uczelnia.

Posłuchajcie więcej na temat socjokryminologii:Kierunki pokrewne do kierunku socjokryminologia

Jakie uczelnie oferują kierunek socjokryminologia

W których miastach można studiować kierunek socjokryminologia

Komentarze (7)

Bili
Czy zajęcia rzeczywiście są mocno praktyczne?
31.10.2019
24.09.2019
R
Czy ktoś mógłby szczerze wypowiedzieć się na temat tego kierunku? I pokrótce opowiedzieć, jak to wszystko wygląda? Byłaby niezwykle wdzięczna. :)
Weronik
I jak jest? Napisz czy warto?
10.09.2019
09.09.2019
Bth_
Ja studiuję, za miesiąc zaczynam 3 rok :)
weronik
A zapisałaś się już? Do Łodzi czy Warszawy?
18.07.2019
13.07.2019
Pati :)
Ja jestem zainteresowana tym kierunkiem :)
Weronik
Ktoś zainteresowany ? jest ktoś kto studiuje? może powie jak jest na tym kierunku ?
29.06.2019

Zobacz również

 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego