Jakiego kierunku studiów szukasz?

Socjologia ekonomiczna

Socjologia ekonomiczna jest dyscypliną, która korzysta z analiz socjologicznych do analiz zjawisk ekonomicznych (gospodarki i jej funkcjonowania). Celem kierunku jest kształcenie ludzi o szerokich kompetencjach społecznych, potrafiących się uczyć przez całe życie i rozwiązywać problemy.

Studenci uczą się wykorzystywać analizy socjologiczne do interpretacji zjawisk ekonomicznych i zdobywają szerokie kompetencje społeczne. Poznają metody opracowywania i monitorowania strategii rozwojowych społeczności, uczą się analizowania mechanizmów funkcjonowania rynków pracy i rozwoju przedsiębiorczości oraz odpowiedzialnego doradztwa społecznego. Znaczną część programu studiów zajmują zajęcia praktyczne, podczas których realizowane są indywidualne i grupowe empiryczne projekty badawcze.

Kierunek studiów oferuje:

 • duży zakres zajęć praktycznych, które będą nastawione na realizację indywidualnych i grupowych empirycznych projektów badawczych umożliwiających studentom nabycie praktycznych umiejętności (w tym kompetencji związanych z pracą w zespole).
 • zdobycie umiejętności analizowania społecznych mechanizmów funkcjonowania rynków pracy i rozwoju przedsiębiorczości.
 • wprowadzenie w metody opracowywania i monitorowania realizacji strategii rozwojowych społeczności terytorialnych.
 • poznanie podstaw ekspertyzy i odpowiedzialnego doradztwa społecznego.
 • przygotowanie do pracy we wszystkich instytucjach rynkowych, lokalnej i regionalnej administracji samorządowej, organizacjach III sektora, w działach planowania strategicznego i PR przedsiębiorstw wszystkich sektorów, w firmach konsultingowych (co odpowiada potrzebom rynku pracy).

Dla kogo studia na kierunku socjologia ekonomiczna

W związku z tym, że mechanizmy i społeczeństwa są różnorodne, to profil kandydata na socjologię ekonomiczną również powinien być zróżnicowany. Dobrze, aby kandydat łączył w sobie zdolności typowe dla humanisty oraz ścisłowca, ponieważ studiowanie na tym kierunku wiąże się zarówno z obserwacją i interpretacją zjawisk, do których wykorzystuje się wiedzę o kulturze, geografii, jak i zastosowaniem najnowszych technologii informatycznych i teorii matematycznych (np. analizy statystyczne, teoria prawdopodobieństwa) itp.

Program kształcenia na kierunku socjologia ekonomiczna

Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu nauk społecznych, socjologicznych, prawnych oraz ekonomicznych.

Zakłada również realizacje zajęć o tematyce związanej ze współczesnymi zjawiskami gospodarczymi oraz marketingiem i zarządzaniem. W planie znajdują się między innymi następujące przedmioty: historia myśli społecznej i gospodarczej, ekonomia, socjologia gospodarki, prawo gospodarki, wystąpienia publiczne, metodologia badań socjoekonomicznych, metody i techniki badań rynkowych, współczesne rynki pracy.

Program nauczania zakłada też realizacje wielu ciekawych warsztatów, dzięki którym studenci nauczą się interpretować zjawiska ekonomiczne oraz wykonywać zaawansowane analizy socjologiczne. Program stwarza też możliwość rozwoju doświadczeń zawodowych poprzez system praktyk zawodowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku socjologia ekonomiczna

Rekrutacja obejmuje następujące przedmioty maturalne:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, geografia.

Finaliści i laureaci wybranych olimpiad uprawnieni są do uzyskania dodatkowej liczby punktów.

Szczegóły odnośnie naboru na studia najlepiej sprawdzić w serwisie rekrutacyjnym wybranej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku socjologia ekonomiczna

Absolwenci przygotowani są do pracy we wszystkich instytucjach rynkowych, w lokalnej i regionalnej administracji samorządowej, organizacjach III sektora, w działach planowania strategicznego i PR przedsiębiorstw wszystkich sektorów oraz w firmach konsultingowych.

Przykładowe miejsca przyszłej pracy to:

 • różnego rodzaju instytucje i organizacje społeczne
 • instytuty badania opinii publicznej
 • przedsiębiorstwa badań rynkowych
 • agencje reklamowe
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje resocjalizacyjne
 • instytucje pomocy społecznej
 • placówki oświatowe i kulturalne
 • media, wydawnictwa prasowe, radio, telewizję, reklamę
 • zakres działalności public relations
 • firmy doradztwa personalnego.

Opinie o kierunku socjologia ekonomiczna

Socjologia nie jest kierunkiem czysto humanistycznym, trzeba być chociaż troszeczkę elastycznym, bo na tym kierunku znajdziemy np. demografię, statystykę, matematykę, logikę, psychologię, prawo. Ale dzięki takiemu urozmaiceniu kierunek nie jest nudny i monotonny. Jeżeli chodzi o trudność - wiele zależy od uczelni, wykładowców oraz od tego czy naprawdę Cię to "kręci".

Kierunki pokrewne do kierunku socjologia ekonomiczna

Jakie uczelnie oferują kierunek socjologia ekonomiczna

W których miastach można studiować kierunek socjologia ekonomiczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Białostocka
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie