Jakiego kierunku studiów szukasz?

Socjologia ekonomiczna

Socjologia ekonomiczna jest dyscypliną, która korzysta z analiz socjologicznych do analiz zjawisk ekonomicznych (gospodarki i jej funkcjonowania). Celem kierunku jest kształcenie ludzi o szerokich kompetencjach społecznych, potrafiących się uczyć przez całe życie i rozwiązywać problemy.

Studenci uczą się wykorzystywać analizy socjologiczne do interpretacji zjawisk ekonomicznych i zdobywają szerokie kompetencje społeczne. Poznają metody opracowywania i monitorowania strategii rozwojowych społeczności, uczą się analizowania mechanizmów funkcjonowania rynków pracy i rozwoju przedsiębiorczości oraz odpowiedzialnego doradztwa społecznego. Znaczną część programu studiów zajmują zajęcia praktyczne, podczas których realizowane są indywidualne i grupowe empiryczne projekty badawcze.

Kierunek studiów oferuje:

 • duży zakres zajęć praktycznych, które będą nastawione na realizację indywidualnych i grupowych empirycznych projektów badawczych umożliwiających studentom nabycie praktycznych umiejętności (w tym kompetencji związanych z pracą w zespole).
 • zdobycie umiejętności analizowania społecznych mechanizmów funkcjonowania rynków pracy i rozwoju przedsiębiorczości.
 • wprowadzenie w metody opracowywania i monitorowania realizacji strategii rozwojowych społeczności terytorialnych.
 • poznanie podstaw ekspertyzy i odpowiedzialnego doradztwa społecznego.
 • przygotowanie do pracy we wszystkich instytucjach rynkowych, lokalnej i regionalnej administracji samorządowej, organizacjach III sektora, w działach planowania strategicznego i PR przedsiębiorstw wszystkich sektorów, w firmach konsultingowych (co odpowiada potrzebom rynku pracy).

Dla kogo studia na kierunku socjologia ekonomiczna

W związku z tym, że mechanizmy i społeczeństwa są różnorodne, to profil kandydata na socjologię ekonomiczną również powinien być zróżnicowany. Dobrze, aby kandydat łączył w sobie zdolności typowe dla humanisty oraz ścisłowca, ponieważ studiowanie na tym kierunku wiąże się zarówno z obserwacją i interpretacją zjawisk, do których wykorzystuje się wiedzę o kulturze, geografii, jak i zastosowaniem najnowszych technologii informatycznych i teorii matematycznych (np. analizy statystyczne, teoria prawdopodobieństwa) itp.

Program kształcenia na kierunku socjologia ekonomiczna

Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu nauk społecznych, socjologicznych, prawnych oraz ekonomicznych.

Zakłada również realizacje zajęć o tematyce związanej ze współczesnymi zjawiskami gospodarczymi oraz marketingiem i zarządzaniem. W planie znajdują się między innymi następujące przedmioty: historia myśli społecznej i gospodarczej, ekonomia, socjologia gospodarki, prawo gospodarki, wystąpienia publiczne, metodologia badań socjoekonomicznych, metody i techniki badań rynkowych, współczesne rynki pracy.

Program nauczania zakłada też realizacje wielu ciekawych warsztatów, dzięki którym studenci nauczą się interpretować zjawiska ekonomiczne oraz wykonywać zaawansowane analizy socjologiczne. Program stwarza też możliwość rozwoju doświadczeń zawodowych poprzez system praktyk zawodowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku socjologia ekonomiczna

Rekrutacja obejmuje następujące przedmioty maturalne:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, geografia.

Finaliści i laureaci wybranych olimpiad uprawnieni są do uzyskania dodatkowej liczby punktów.

Szczegóły odnośnie naboru na studia najlepiej sprawdzić w serwisie rekrutacyjnym wybranej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku socjologia ekonomiczna

Absolwenci przygotowani są do pracy we wszystkich instytucjach rynkowych, w lokalnej i regionalnej administracji samorządowej, organizacjach III sektora, w działach planowania strategicznego i PR przedsiębiorstw wszystkich sektorów oraz w firmach konsultingowych.

Przykładowe miejsca przyszłej pracy to:

 • różnego rodzaju instytucje i organizacje społeczne
 • instytuty badania opinii publicznej
 • przedsiębiorstwa badań rynkowych
 • agencje reklamowe
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje resocjalizacyjne
 • instytucje pomocy społecznej
 • placówki oświatowe i kulturalne
 • media, wydawnictwa prasowe, radio, telewizję, reklamę
 • zakres działalności public relations
 • firmy doradztwa personalnego.

Opinie o kierunku socjologia ekonomiczna

Socjologia nie jest kierunkiem czysto humanistycznym, trzeba być chociaż troszeczkę elastycznym, bo na tym kierunku znajdziemy np. demografię, statystykę, matematykę, logikę, psychologię, prawo. Ale dzięki takiemu urozmaiceniu kierunek nie jest nudny i monotonny. Jeżeli chodzi o trudność - wiele zależy od uczelni, wykładowców oraz od tego czy naprawdę Cię to "kręci".

Kierunki pokrewne do kierunku socjologia ekonomiczna

Jakie uczelnie oferują kierunek socjologia ekonomiczna

W których miastach można studiować kierunek socjologia ekonomiczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska