Jakiego kierunku studiów szukasz?

Socjologia ekonomiczna

Socjologia ekonomiczna jest dyscypliną, która korzysta z analiz socjologicznych do analiz zjawisk ekonomicznych (gospodarki i jej funkcjonowania). Celem kierunku jest kształcenie ludzi o szerokich kompetencjach społecznych, potrafiących się uczyć przez całe życie i rozwiązywać problemy.

Studenci uczą się wykorzystywać analizy socjologiczne do interpretacji zjawisk ekonomicznych i zdobywają szerokie kompetencje społeczne. Poznają metody opracowywania i monitorowania strategii rozwojowych społeczności, uczą się analizowania mechanizmów funkcjonowania rynków pracy i rozwoju przedsiębiorczości oraz odpowiedzialnego doradztwa społecznego. Znaczną część programu studiów zajmują zajęcia praktyczne, podczas których realizowane są indywidualne i grupowe empiryczne projekty badawcze.

Kierunek studiów oferuje:

 • duży zakres zajęć praktycznych, które będą nastawione na realizację indywidualnych i grupowych empirycznych projektów badawczych umożliwiających studentom nabycie praktycznych umiejętności (w tym kompetencji związanych z pracą w zespole).
 • zdobycie umiejętności analizowania społecznych mechanizmów funkcjonowania rynków pracy i rozwoju przedsiębiorczości.
 • wprowadzenie w metody opracowywania i monitorowania realizacji strategii rozwojowych społeczności terytorialnych.
 • poznanie podstaw ekspertyzy i odpowiedzialnego doradztwa społecznego.
 • przygotowanie do pracy we wszystkich instytucjach rynkowych, lokalnej i regionalnej administracji samorządowej, organizacjach III sektora, w działach planowania strategicznego i PR przedsiębiorstw wszystkich sektorów, w firmach konsultingowych (co odpowiada potrzebom rynku pracy).

Dla kogo studia na kierunku socjologia ekonomiczna

W związku z tym, że mechanizmy i społeczeństwa są różnorodne, to profil kandydata na socjologię ekonomiczną również powinien być zróżnicowany. Dobrze, aby kandydat łączył w sobie zdolności typowe dla humanisty oraz ścisłowca, ponieważ studiowanie na tym kierunku wiąże się zarówno z obserwacją i interpretacją zjawisk, do których wykorzystuje się wiedzę o kulturze, geografii, jak i zastosowaniem najnowszych technologii informatycznych i teorii matematycznych (np. analizy statystyczne, teoria prawdopodobieństwa) itp.

Program kształcenia na kierunku socjologia ekonomiczna

Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu nauk społecznych, socjologicznych, prawnych oraz ekonomicznych.

Zakłada również realizacje zajęć o tematyce związanej ze współczesnymi zjawiskami gospodarczymi oraz marketingiem i zarządzaniem. W planie znajdują się między innymi następujące przedmioty: historia myśli społecznej i gospodarczej, ekonomia, socjologia gospodarki, prawo gospodarki, wystąpienia publiczne, metodologia badań socjoekonomicznych, metody i techniki badań rynkowych, współczesne rynki pracy.

Program nauczania zakłada też realizacje wielu ciekawych warsztatów, dzięki którym studenci nauczą się interpretować zjawiska ekonomiczne oraz wykonywać zaawansowane analizy socjologiczne. Program stwarza też możliwość rozwoju doświadczeń zawodowych poprzez system praktyk zawodowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku socjologia ekonomiczna

Rekrutacja obejmuje następujące przedmioty maturalne:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, geografia.

Finaliści i laureaci wybranych olimpiad uprawnieni są do uzyskania dodatkowej liczby punktów.

Szczegóły odnośnie naboru na studia najlepiej sprawdzić w serwisie rekrutacyjnym wybranej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku socjologia ekonomiczna

Absolwenci przygotowani są do pracy we wszystkich instytucjach rynkowych, w lokalnej i regionalnej administracji samorządowej, organizacjach III sektora, w działach planowania strategicznego i PR przedsiębiorstw wszystkich sektorów oraz w firmach konsultingowych.

Przykładowe miejsca przyszłej pracy to:

 • różnego rodzaju instytucje i organizacje społeczne
 • instytuty badania opinii publicznej
 • przedsiębiorstwa badań rynkowych
 • agencje reklamowe
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje resocjalizacyjne
 • instytucje pomocy społecznej
 • placówki oświatowe i kulturalne
 • media, wydawnictwa prasowe, radio, telewizję, reklamę
 • zakres działalności public relations
 • firmy doradztwa personalnego.

Opinie o kierunku socjologia ekonomiczna

Socjologia nie jest kierunkiem czysto humanistycznym, trzeba być chociaż troszeczkę elastycznym, bo na tym kierunku znajdziemy np. demografię, statystykę, matematykę, logikę, psychologię, prawo. Ale dzięki takiemu urozmaiceniu kierunek nie jest nudny i monotonny. Jeżeli chodzi o trudność - wiele zależy od uczelni, wykładowców oraz od tego czy naprawdę Cię to "kręci".

Kierunki pokrewne do kierunku socjologia ekonomiczna

Jakie uczelnie oferują kierunek socjologia ekonomiczna

W których miastach można studiować kierunek socjologia ekonomiczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka