Jakiego kierunku studiów szukasz?

Analityka społeczna

Studia na kierunku analityka społeczna wyposażają studentów w wiedzę z zakresu socjologii, psychologii społecznej, ekonomii i nauk politycznych. Program został opracowany tak, by słuchacze nabyli umiejętności praktyczne w zakresie analizy społecznej i prowadzenia badań społecznych i rynkowych, rozwinęli kompetencje interpersonalne, tak istotne na współczesnym rynku pracy.

Na czym polega praca analityka społecznego?

Analityk społeczny posiada kompetencje to tego, by przeprowadzać diagnozy w danym obszarze biznesu lub sfery społecznej, poprzez odwołanie do różnych informacji, w tym do wyników badań socjologicznych i badań opinii publicznej. Potrafi przewidywać następstwa zdiagnozowanej sytuacji i skutki podejmowanych decyzji. W swej pracy doradczej proponuje alternatywne projekty zmian, wykonuje ekspertyzy, zarządza projektami badawczymi, ewaluacyjnymi, procesem organizacyjnym

Gdzie pracuje analityk społeczny?

Absolwenci analityki społecznej mają duże możliwości jeśli chodzi o zatrudnienie. Mogą podjąć pracę w takich organizacjach, jak: instytuty badawcze, agencje badań społecznych i marketingowych, agencje reklamowe, agencje PR, korporacje, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, urzędy, administracja publiczna: Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Miasta, działy HR.

Dla kogo studia na kierunku analityka społeczna

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku analityka społeczna

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku analityka społeczna

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku analityka społeczna

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku analityka społeczna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku analityka społeczna

Jakie uczelnie oferują kierunek analityka społeczna

W których miastach można studiować kierunek analityka społeczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu