Jakiego kierunku studiów szukasz?

Analityka i kreatywność społeczna

Analityka i kreatywność społeczna to nowy rodzaj studiów dynamicznie rozwijających się na Zachodzie Europy i w USA. Ma on za zadanie kształcić specjalistów z interdyscyplinarnymi kompetencjami zawodowymi, na których rośnie zapotrzebowanie na współczesnym rynku pracy.

Analityka społeczna jest uznaną specjalnością socjologiczną nakierowaną na profesjonalną diagnozę różnych sytuacji społecznych, głównie w sferze publicznej (administracja, gospodarka, polityka, media). Diagnozowanie i analityka jest osiągane metodami i narzędziami stosowanymi w badaniach socjologicznych, zaś Kreatywność społeczna reprezentuje drugi moduł kształcenia o wyraźnym profilu psychologicznym. Jest on nakierowany na osiągnięcie umiejętności twórczego i efektywnego funkcjonowania w różnego typu grupach społecznych, kierowanie nimi i motywowanie do działania.

Student kierunku Analityka i kreatywność społeczna koncentruje się na przedmiotach socjologicznych i psychologicznych, w celu nabycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu opartego na wykonywaniu badań, analiz, diagnoz, konsultingu, procesach doradczych i coachingu.

Rozwija swoje twórcze myślenie, uczy się twórczego rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem, nabywa kompetencje społeczne w zakresie komunikowania, mediacji, negocjacji i funkcjonowania w grupie.

Dodatkowo, dzięki tym studiom, absolwent otrzymuje bazę dla pogłębiania własnych zainteresowań oraz do łatwego zmieniania i uzupełniania swoich kompetencji - zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy.

Studia trwają 3 lata, podzielone na 6 semestrów.

Specjalności oferowane na kierunku Analityka i kreatywność społeczna, wybierane po 2 semestrze:

 • diagnozy i konsulting społeczny
 • coaching i procesy doradcze.


Dla kogo studia na kierunku analityka i kreatywność społeczna

Kandydat na ten kierunek to osoba kreatywna, społeczna, umiejąca odczytywać ludzkie pragnienia.

Jeżeli chciałbyś w przyszłości motywować ludzi, zostać managerem, doradcą zawodowym bądź coachem, to dzięki temu kierunkowi zdobędziesz fachową wiedzę niezbędną w tej pracy.

Program kształcenia na kierunku analityka i kreatywność społeczna

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • metody uczenia się i studiowania
 • podstawy komunikacji interpersonalnej
 • technologia informacyjna
 • podstawy psychologii
 • techniki pracy umysłowej
 • podstawy filozofii
 • doświadczenie społeczne
 • podstawy socjologii
 • psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • metody badań ilościowych
 • podstawy coachingu
 • metody badań jakościowych
 • autoprezentacja i kreowanie wizerunku
 • tworzenie raportów badawczych, ekspertyz i rekomendacji
 • erystyka i retoryka
 • statystyka w badaniach społecznych
 • inwentyka
 • filozofia człowieka.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku analityka i kreatywność społeczna

Kandydaci rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny.

Dodatkowo student wybiera jeden dowolny przedmiot maturalny.

Warto zawsze sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku analityka i kreatywność społeczna

Studia przygotowują specjalistów posiadających kompetencje do podjęcia pracy w charakterze:

 • trenera
 • coacha
 • doradcy zawodowego
 • managera
 • specjalisty ds. kapitału ludzkiego
 • specjalisty ds. promocji.

Opinie o kierunku analityka i kreatywność społeczna

Zachęcamy do obejrzenia poniższego filmu, aby samemu odpowiedzieć sobie na pytanie "czy rola trenera, motywowanie i odkrywanie w innych osobach kreatywności jest dla mnie?”.

Kierunki pokrewne do kierunku analityka i kreatywność społeczna

Jakie uczelnie oferują kierunek analityka i kreatywność społeczna

W których miastach można studiować kierunek analityka i kreatywność społeczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu