Jakiego kierunku studiów szukasz?

Analiza i kreowanie trendów

Analiza i kreowanie trendów to nowy, interdyscyplinarny i innowacyjny kierunek studiów, łączący wiedzę i umiejętności z zakresu filozofii, ekonomii, in­for­ma­to­logii i socjologii.

Słuchacz kierunku Analiza i kreowanie trendów będzie potrafił trafnie diagnozować długoterminowe zjawiska w trendach oraz odpowiednio tłumaczyć te informacje.

W kształceniu kładzie się nacisk na: umiejętności in­dywidu­al­nego i zespołowego działania, sprawnej ko­mu­nika­cji, znajomość technik kreatywnego myślenia, działania pro­jek­to­we­go, gro­ma­dze­nia oraz nowoczesnego zarządzania in­for­ma­cja­mi, analizy ekonomicznej, zachowań rynkowych, marketingu, metod i technik badań społecznych, designu społecznego, teorii i technik innowacji.

Program kształcenia przewiduje zajęcia praktyczne, w tym warsztaty, ćwiczenia i praktyki zawodowe.

Dla kogo studia na kierunku analiza i kreowanie trendów

Studia na kierunku Analiza i kreowanie trendów wymagają aby kandydat był osobą wszechstronną, odnajdującą się zarówno w dziedzinach humanistycznych, jak i ścisłych. Kandydat powinien posiadać umiejętność pracy w grupie, ale też i podejmowania samodzielnych decyzji.

Program kształcenia na kierunku analiza i kreowanie trendów

Program studiów na kierunku Analiza i kreowanie trendów obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • informatologia
 • logika praktyczna
 • socjologia
 • ekonomia
 • antropologia potrzeb
 • analiza zjawisk i form kultury
 • podstawy prognozowania zjawisk rynkowych
 • socjologia konsumpcji
 • kreowanie rynku
 • data science
 • kultura masowa
 • metody ilościowe badań społecznych
 • projektowanie usług
 • praktyczna analiza trendów
 • trendy w sztuce współczesnej
 • zarządzanie marką społeczeństwo informacyjne
 • multimedialność kanonów piękna i resemiotyzacja atrakcyjności
 • wymiana dóbr i idei w internecie
 • prototypowanie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku analiza i kreowanie trendów

Kandydaci na Analizę i kreowanie trendów przyjmowani są na podstawie konkursu sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów pośród:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • geografia
 • historia
 • matematyka
 • WOS.

Warto zawsze sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku analiza i kreowanie trendów

Absolwent kierunku Analiza i kreowanie trendów będzie mógł prowadzić samodzielną dzialalność gospodarczą w zakresie realizacji innowacyjnych projektów (usług lub produktów), znajdzie zatrudnienie w innowacyjnych firmach pro­duk­cyj­nych i usługowych, firmach lub zespołach zajmujących się tworzeniem nowoczesnych rozwiązań, usług, produktów, a także tren­dwat­chin­giem i trend­set­tin­giem.

Absolwent może pracować także w mediach, in­sty­tu­cjach fi­nan­so­wych, kon­sul­tin­gu, doradztwie, in­sty­tu­cjach kultury i sztuki, administracji publicznej, public relations, marketingu, w in­sty­tu­cjach hu­ma­nitar­nych, stowarzyszeniach, fundacjach i in­sty­tu­cjach międzynarodowych.

Opinie o kierunku analiza i kreowanie trendów

Jak media społecznościowe wpływają na wszystkie strefy życia człowieka oraz jak odpowiednio wykorzystać tę wiedzę w swojej przyszłej pracy? Przeczytajcie:

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58120771/Med...

Kierunki pokrewne do kierunku analiza i kreowanie trendów

Jakie uczelnie oferują kierunek analiza i kreowanie trendów

W których miastach można studiować kierunek analiza i kreowanie trendów

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Kierunek na rozwój, kierunek na pracę
Kierunek na rozwój, kierunek na pracę
Na jakie iść studia, aby dostać pracę?
Na jakie iść studia, aby dostać pracę?
Po jakich studiach znajdziesz pracę?
Po jakich studiach znajdziesz pracę?
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Zawody przyszłości, gdzie będzie praca?
Zawody przyszłości, gdzie będzie praca?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Zawody przyszłości
​Zawody przyszłości
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie