Jakiego kierunku studiów szukasz?

Analiza i kreowanie trendów

Analiza i kreowanie trendów to nowy, interdyscyplinarny i innowacyjny kierunek studiów, łączący wiedzę i umiejętności z zakresu filozofii, ekonomii, in­for­ma­to­logii i socjologii.

Słuchacz kierunku Analiza i kreowanie trendów będzie potrafił trafnie diagnozować długoterminowe zjawiska w trendach oraz odpowiednio tłumaczyć te informacje.

W kształceniu kładzie się nacisk na: umiejętności in­dywidu­al­nego i zespołowego działania, sprawnej ko­mu­nika­cji, znajomość technik kreatywnego myślenia, działania pro­jek­to­we­go, gro­ma­dze­nia oraz nowoczesnego zarządzania in­for­ma­cja­mi, analizy ekonomicznej, zachowań rynkowych, marketingu, metod i technik badań społecznych, designu społecznego, teorii i technik innowacji.

Program kształcenia przewiduje zajęcia praktyczne, w tym warsztaty, ćwiczenia i praktyki zawodowe.

Dla kogo studia na kierunku analiza i kreowanie trendów

Studia na kierunku Analiza i kreowanie trendów wymagają aby kandydat był osobą wszechstronną, odnajdującą się zarówno w dziedzinach humanistycznych, jak i ścisłych. Kandydat powinien posiadać umiejętność pracy w grupie, ale też i podejmowania samodzielnych decyzji.

Program kształcenia na kierunku analiza i kreowanie trendów

Program studiów na kierunku Analiza i kreowanie trendów obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • informatologia
 • logika praktyczna
 • socjologia
 • ekonomia
 • antropologia potrzeb
 • analiza zjawisk i form kultury
 • podstawy prognozowania zjawisk rynkowych
 • socjologia konsumpcji
 • kreowanie rynku
 • data science
 • kultura masowa
 • metody ilościowe badań społecznych
 • projektowanie usług
 • praktyczna analiza trendów
 • trendy w sztuce współczesnej
 • zarządzanie marką społeczeństwo informacyjne
 • multimedialność kanonów piękna i resemiotyzacja atrakcyjności
 • wymiana dóbr i idei w internecie
 • prototypowanie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku analiza i kreowanie trendów

Kandydaci na Analizę i kreowanie trendów przyjmowani są na podstawie konkursu sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów pośród:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • geografia
 • historia
 • matematyka
 • WOS.

Warto zawsze sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku analiza i kreowanie trendów

Absolwent kierunku Analiza i kreowanie trendów będzie mógł prowadzić samodzielną dzialalność gospodarczą w zakresie realizacji innowacyjnych projektów (usług lub produktów), znajdzie zatrudnienie w innowacyjnych firmach pro­duk­cyj­nych i usługowych, firmach lub zespołach zajmujących się tworzeniem nowoczesnych rozwiązań, usług, produktów, a także tren­dwat­chin­giem i trend­set­tin­giem.

Absolwent może pracować także w mediach, in­sty­tu­cjach fi­nan­so­wych, kon­sul­tin­gu, doradztwie, in­sty­tu­cjach kultury i sztuki, administracji publicznej, public relations, marketingu, w in­sty­tu­cjach hu­ma­nitar­nych, stowarzyszeniach, fundacjach i in­sty­tu­cjach międzynarodowych.

Opinie o kierunku analiza i kreowanie trendów

Jak media społecznościowe wpływają na wszystkie strefy życia człowieka oraz jak odpowiednio wykorzystać tę wiedzę w swojej przyszłej pracy? Przeczytajcie:

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58120771/Med...

Kierunki pokrewne do kierunku analiza i kreowanie trendów

Jakie uczelnie oferują kierunek analiza i kreowanie trendów

W których miastach można studiować kierunek analiza i kreowanie trendów

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Kierunek na rozwój, kierunek na pracę
Kierunek na rozwój, kierunek na pracę
Na jakie iść studia, aby dostać pracę?
Na jakie iść studia, aby dostać pracę?
Po jakich studiach znajdziesz pracę?
Po jakich studiach znajdziesz pracę?
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Zawody przyszłości, gdzie będzie praca?
Zawody przyszłości, gdzie będzie praca?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Zawody przyszłości
​Zawody przyszłości
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Piotrkowska
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu