Jakiego kierunku studiów szukasz?

Analiza i kreowanie trendów

Analiza i kreowanie trendów to nowy, interdyscyplinarny i innowacyjny kierunek studiów, łączący wiedzę i umiejętności z zakresu filozofii, ekonomii, in­for­ma­to­logii i socjologii.

Słuchacz kierunku Analiza i kreowanie trendów będzie potrafił trafnie diagnozować długoterminowe zjawiska w trendach oraz odpowiednio tłumaczyć te informacje.

W kształceniu kładzie się nacisk na: umiejętności in­dywidu­al­nego i zespołowego działania, sprawnej ko­mu­nika­cji, znajomość technik kreatywnego myślenia, działania pro­jek­to­we­go, gro­ma­dze­nia oraz nowoczesnego zarządzania in­for­ma­cja­mi, analizy ekonomicznej, zachowań rynkowych, marketingu, metod i technik badań społecznych, designu społecznego, teorii i technik innowacji.

Program kształcenia przewiduje zajęcia praktyczne, w tym warsztaty, ćwiczenia i praktyki zawodowe.

Dla kogo studia na kierunku analiza i kreowanie trendów

Studia na kierunku Analiza i kreowanie trendów wymagają aby kandydat był osobą wszechstronną, odnajdującą się zarówno w dziedzinach humanistycznych, jak i ścisłych. Kandydat powinien posiadać umiejętność pracy w grupie, ale też i podejmowania samodzielnych decyzji.

Program kształcenia na kierunku analiza i kreowanie trendów

Program studiów na kierunku Analiza i kreowanie trendów obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • informatologia
 • logika praktyczna
 • socjologia
 • ekonomia
 • antropologia potrzeb
 • analiza zjawisk i form kultury
 • podstawy prognozowania zjawisk rynkowych
 • socjologia konsumpcji
 • kreowanie rynku
 • data science
 • kultura masowa
 • metody ilościowe badań społecznych
 • projektowanie usług
 • praktyczna analiza trendów
 • trendy w sztuce współczesnej
 • zarządzanie marką społeczeństwo informacyjne
 • multimedialność kanonów piękna i resemiotyzacja atrakcyjności
 • wymiana dóbr i idei w internecie
 • prototypowanie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku analiza i kreowanie trendów

Kandydaci na Analizę i kreowanie trendów przyjmowani są na podstawie konkursu sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów pośród:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • geografia
 • historia
 • matematyka
 • WOS.

Warto zawsze sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku analiza i kreowanie trendów

Absolwent kierunku Analiza i kreowanie trendów będzie mógł prowadzić samodzielną dzialalność gospodarczą w zakresie realizacji innowacyjnych projektów (usług lub produktów), znajdzie zatrudnienie w innowacyjnych firmach pro­duk­cyj­nych i usługowych, firmach lub zespołach zajmujących się tworzeniem nowoczesnych rozwiązań, usług, produktów, a także tren­dwat­chin­giem i trend­set­tin­giem.

Absolwent może pracować także w mediach, in­sty­tu­cjach fi­nan­so­wych, kon­sul­tin­gu, doradztwie, in­sty­tu­cjach kultury i sztuki, administracji publicznej, public relations, marketingu, w in­sty­tu­cjach hu­ma­nitar­nych, stowarzyszeniach, fundacjach i in­sty­tu­cjach międzynarodowych.

Opinie o kierunku analiza i kreowanie trendów

Jak media społecznościowe wpływają na wszystkie strefy życia człowieka oraz jak odpowiednio wykorzystać tę wiedzę w swojej przyszłej pracy? Przeczytajcie:

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58120771/Med...

Kierunki pokrewne do kierunku analiza i kreowanie trendów

Jakie uczelnie oferują kierunek analiza i kreowanie trendów

W których miastach można studiować kierunek analiza i kreowanie trendów

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Kierunek na rozwój, kierunek na pracę
Kierunek na rozwój, kierunek na pracę
Na jakie iść studia, aby dostać pracę?
Na jakie iść studia, aby dostać pracę?
Po jakich studiach znajdziesz pracę?
Po jakich studiach znajdziesz pracę?
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Zawody przyszłości
​Zawody przyszłości
Zawody przyszłości, gdzie będzie praca?
Zawody przyszłości, gdzie będzie praca?
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie