Jakiego kierunku studiów szukasz?

Socjologia stosowana i antropologia społeczna

Studia na kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna mają na celu przygotowanie specjalistów biegłych w diagnozowaniu zjawisk społecznych, sporządzaniu ekspertyz i prognoz socjologicznych.

Absolwent posiada nie tylko specjalistyczną wiedzę w zakresie nowoczesnych „technologii społecznych”, ale ma także dobre przygotowanie w zakresie ogólnohumanistycznym.

W szczególności ma opanowaną wiedzę z zakresu historii filozofii, logiki, etyki, współczesnych teorii kultury, a więc posiada uniwersalne narzędzia analizy intelektualnej, które z łatwością może wykorzystać do rozwiązywania nowych, oryginalnych problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej.

W zakres podstawowych umiejętności absolwenta wchodzi przede wszystkim: identyfikowanie i diagnozowanie problemów i zjawisk społecznych (określanie ich rozmiaru i zasięgu, aksjologicznych kryteriów ich oceny, dynamiki, struktury itd.) oraz analiza socjologicznych mechanizmów zjawiska (w powiązaniu z kontekstem antropologicznym, politologicznym, ekonomicznym, prawnym itp.).

Specjalności oferowane na kierunku:

 • antropologia polityki i historia idei
 • antropologia współczesności: badanie i animacja kultury
 • facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych
 • organizacje pozarządowe
 • praca z dzieckiem i rodziną - profilaktyka, wsparcie, kompensacja
 • socjourbanistyka. specjalista od diagnozowania i rozwiązywania problemów w przestrzeni miasta
 • zarządzanie kadrami
 • ekspertyza społeczno-obyczajowa.

Dla kogo studia na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna

Przyszły słuchacz tego kierunku powinien posiadać umiejętności komunikacyjne i łatwość pracy zespołowej. Dodatkowo w obszarze jego zainteresowań powinna znajdować się socjologia i obserwacja ludzkich zachowań. Musi również posiadać analityczny umysł, być osobą pracowitą oraz empatyczną.

Program kształcenia na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna

Program studiów obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • antropologia kulturowa
 • procesy ludnościowe
 • historia idei i teorii politycznych w XIX i XX wieku
 • psychologia ogólna
 • podstawy socjologii
 • statystyka
 • wstęp do socjologii prawa z elementami nauki o państwie i prawie
 • dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • logiczne podstawy nauk społecznych
 • systemy, struktury i procesy społeczne w różnych perspektywach socjologicznych
 • historia myśli o społeczeństwie
 • metody badań społecznych
 • psychologia społeczna
 • socjologia rodziny
 • polityka społeczna z elementami demografii
 • etyczne problemy zawodu socjologa
 • klasyczne teorie socjologiczne
 • dylematy etyczne z perspektywy socjologii moralności.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

oraz jeden dowolny przedmiot spośród:

 • biologia
 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • WOS.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.


Perspektywy pracy po kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • administracji publicznej
 • krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora
 • w mediach
 • instytucjach zajmujących się reklamą i public relations
 • ośrodkach badania opinii publicznej
 • instytucjach oświatowo-edukacyjnych
 • instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym)
 • podmiotach publicznych i komercyjnych zajmujących się promocją kultury i aktywizacją kulturową
 • agendach rządowych, lokalnych i organizacjach pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży i rodziny
 • instytucjach zajmujących się czasem wolnym i turystyką
 • organizacjach zajmujących się marginalizacją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu
 • instytucjach i organizacjach monitorujących i promujących demokratyczne, oparte na idei równouprawnienia wzory życia społecznego.

Opinie o kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna

Dlaczego warto studiować socjologię stosowaną?

Dzięki tym studiom rozszerzysz swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych, dowiesz się jak analizować przyczyny i przebiegi konkretnych zjawisk kulturowych, ekonomicznych, politycznych i prawnych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat funkcjonowania społeczeństwa, by móc później efektywnie wykorzystać to w swojej pracy, to jest to kierunek dla Ciebie.

Kierunki pokrewne do kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna

Jakie uczelnie oferują kierunek socjologia stosowana i antropologia społeczna

W których miastach można studiować kierunek socjologia stosowana i antropologia społeczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Gdański
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie