Jakiego kierunku studiów szukasz?

Socjologia stosowana i antropologia społeczna

Studia na kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna mają na celu przygotowanie specjalistów biegłych w diagnozowaniu zjawisk społecznych, sporządzaniu ekspertyz i prognoz socjologicznych.

Absolwent posiada nie tylko specjalistyczną wiedzę w zakresie nowoczesnych „technologii społecznych”, ale ma także dobre przygotowanie w zakresie ogólnohumanistycznym.

W szczególności ma opanowaną wiedzę z zakresu historii filozofii, logiki, etyki, współczesnych teorii kultury, a więc posiada uniwersalne narzędzia analizy intelektualnej, które z łatwością może wykorzystać do rozwiązywania nowych, oryginalnych problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej.

W zakres podstawowych umiejętności absolwenta wchodzi przede wszystkim: identyfikowanie i diagnozowanie problemów i zjawisk społecznych (określanie ich rozmiaru i zasięgu, aksjologicznych kryteriów ich oceny, dynamiki, struktury itd.) oraz analiza socjologicznych mechanizmów zjawiska (w powiązaniu z kontekstem antropologicznym, politologicznym, ekonomicznym, prawnym itp.).

Specjalności oferowane na kierunku:

 • antropologia polityki i historia idei
 • antropologia współczesności: badanie i animacja kultury
 • facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych
 • organizacje pozarządowe
 • praca z dzieckiem i rodziną - profilaktyka, wsparcie, kompensacja
 • socjourbanistyka. specjalista od diagnozowania i rozwiązywania problemów w przestrzeni miasta
 • zarządzanie kadrami
 • ekspertyza społeczno-obyczajowa.

Dla kogo studia na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna

Przyszły słuchacz tego kierunku powinien posiadać umiejętności komunikacyjne i łatwość pracy zespołowej. Dodatkowo w obszarze jego zainteresowań powinna znajdować się socjologia i obserwacja ludzkich zachowań. Musi również posiadać analityczny umysł, być osobą pracowitą oraz empatyczną.

Program kształcenia na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna

Program studiów obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • antropologia kulturowa
 • procesy ludnościowe
 • historia idei i teorii politycznych w XIX i XX wieku
 • psychologia ogólna
 • podstawy socjologii
 • statystyka
 • wstęp do socjologii prawa z elementami nauki o państwie i prawie
 • dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • logiczne podstawy nauk społecznych
 • systemy, struktury i procesy społeczne w różnych perspektywach socjologicznych
 • historia myśli o społeczeństwie
 • metody badań społecznych
 • psychologia społeczna
 • socjologia rodziny
 • polityka społeczna z elementami demografii
 • etyczne problemy zawodu socjologa
 • klasyczne teorie socjologiczne
 • dylematy etyczne z perspektywy socjologii moralności.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

oraz jeden dowolny przedmiot spośród:

 • biologia
 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • WOS.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.


Perspektywy pracy po kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • administracji publicznej
 • krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora
 • w mediach
 • instytucjach zajmujących się reklamą i public relations
 • ośrodkach badania opinii publicznej
 • instytucjach oświatowo-edukacyjnych
 • instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym)
 • podmiotach publicznych i komercyjnych zajmujących się promocją kultury i aktywizacją kulturową
 • agendach rządowych, lokalnych i organizacjach pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży i rodziny
 • instytucjach zajmujących się czasem wolnym i turystyką
 • organizacjach zajmujących się marginalizacją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu
 • instytucjach i organizacjach monitorujących i promujących demokratyczne, oparte na idei równouprawnienia wzory życia społecznego.

Opinie o kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna

Dlaczego warto studiować socjologię stosowaną?

Dzięki tym studiom rozszerzysz swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych, dowiesz się jak analizować przyczyny i przebiegi konkretnych zjawisk kulturowych, ekonomicznych, politycznych i prawnych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat funkcjonowania społeczeństwa, by móc później efektywnie wykorzystać to w swojej pracy, to jest to kierunek dla Ciebie.

Kierunki pokrewne do kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna

Jakie uczelnie oferują kierunek socjologia stosowana i antropologia społeczna

W których miastach można studiować kierunek socjologia stosowana i antropologia społeczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie