Uniwersytet Warszawski

uczelnia publiczna, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, (+22) 552 40 41, rekrutacja@uw.edu.pl

Progi punktowe - Uniwersytet Warszawski

Rekrutacja na poszczególne kierunki Uniwersytetu Warszawskiego odbywa się na podstawie punktów obliczonych z wzorów rankingowych. Wymaganym przedmiotom nadawane są odpowiednie wagi, przeliczniki zależne od poziomu egzaminu. Na wybranych kierunkach dodatkowo uwzględniane są inne kryteria naboru, egzaminy kompetencyjne, testy predyspozycji.

Sprawdź, jak przeliczane są punkty na interesujące Cię kierunki studiów UW w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Próg kwalifikacji wynosi 50 pkt. Ale to często za mało. W przypadku dużej liczby kandydatów, na studia przyjęci będą najlepsi, co oznacza, że ostatnia zakwalifikowana osoba musi uzyskać więcej punktów. W minionej rekrutacji znacznie wyższe progi niż wymagane 50 pkt. obowiązywały przykładowo na kierunkach:

Bioinformatyka i biologia systemów - 78,11

Ekonomia; finanse i rachunkowość; informatyka i ekonometria - 74,21

Filologia angielska - 84,61

Filologia romańska - 64,74

Iberystyka - 75,98

Informatyka - 88,51

Lingwistyka stosowana - 73,33

Matematyka - 77

Nanoinżynieria - 72,62

Orientalistyka: japonistyka - 87,61

Orientalistyka: sinologia - 85,13

Prawo - 73,26

Psychologia - 77,25

Sztuka pisania - 83,42

Zarządzanie - 71,4

Progi punktowe - informacje ogólne

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię.

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. W nielicznych uczelniach na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu