Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie to studia dla wszystkich, których interesuje historia i kultura regionu Morza Śródziemnego, od antyku po czasy współczesne.

Podczas studiów dogłębnie poznasz historię sztuki oraz literaturę tego regionu, będziesz biegle posługiwać jednym z czterech nowożytnych języków śródziemnomorskich (włoskim, nowogreckim, hiszpańskim lub arabskim), a także będziesz rozumieć proste teksty łacińskie i greckie. Masz do wyboru także szeroką ofertę przedmiotów dodatkowych, dzięki którym poznasz między innymi rzadsze języki regionu, np. egipski i akadyjski.

Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata filologii klasycznej i kultury śródziemnomorskiej, a studiów magisterskich - magistra.

Studenci mają możliwość wyboru jednej ze specjalizacji:

 • helleńskiej,
 • italskiej,
 • nowołacińskiej,
 • arabskiej,
 • biblijnej,
 • dalekowschodniej (chińska lub koreańska).

Co po studiach?

Wszechstronne wykształcenie humanistyczne pozwala absolwentom na podjęcie prac naukowych, popularyzatorskich i redakcyjnych we wszelkich dziedzinach humanistyki, a wiedza o świecie śródziemnomorskim umożliwi zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki (np. w branży turystycznej, w administracji). Czekają na nich miejsca pracy także w obszarze nauki i edukacji.

Dla kogo studia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

W których miastach można studiować kierunek filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu