Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia śródziemnomorskie

Studia śródziemnomorskie to studia dotyczące literatury, historii i kultury basenu Morza Śródziemnego.

Program nauczania zapewnia pogłębienie wiedzy z zakresu znajomości europejskich procesów cywilizacyjnych i kulturowych oraz doskonalenie języków obcych. W trakcie studiów szeroko zostaną omówione zagadnienia takie jak literatura, teatr i szuka antyczna, historia starożytna, prawo rzymskie, filozofia, retoryka czy również Biblia. Studia te w głównym swoim założeniu bazują na pojęciu „ turystyki kulturowej”.

Studenci zdobywają wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację poszczególnych zjawisk kultury. Uczą się dostrzegać i opisywać związki istniejące między różnymi obszarami kultury. Bardzo często uczelnie organizują staże we Włoszech i Grecji, które są doskonałą szansą na poznanie świata śródziemnomorskiego od strony praktycznej.

Specjalności oferowane w ramach kierunku:

 • turystyka kulturowa Śródziemnomorza.

Dla kogo studia na kierunku studia śródziemnomorskie

Fascynuje Cię kultura i historia cywilizacji śródziemnomorskiej? Współczesne języki obce, a zwłaszcza języki antyczne, takiej jak greka czy łacina przyswajasz mimochodem? Chcesz dowiedzieć się jak kultura śródziemnomorska wpłynęła na kulturę polską?

Jeżeli potakiwałeś, to znaczy, że to studia dla Ciebie!

Program kształcenia na kierunku studia śródziemnomorskie

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • język łaciński z elementami kultury antycznej
 • zarys literatury greckiej
 • historia starożytna
 • filozofia antyczna
 • mitologia Grecji i Rzymu
 • arcydzieła literatury starożytnej Grecji
 • religie Grecji i Rzymu
 • zarys literatury rzymskiej
 • teatr antyczny
 • życie codzienne Greków i Rzymian
 • historia podróży i turystyki
 • arcydzieła literatury rzymskiej
 • sztuka antyczna w kontekście literatury klasycznej
 • muzea cywilizacji Śródziemnomorskiej
 • kultura średniowiecza
 • literatura wczesnochrześcijańska
 • topografia kulturowa Aten i Rzymu
 • podstawy marketingu i reklamy
 • motywy i toposy antyczne w literaturze
 • mitologia antyczna w literaturze i kulturze
 • kultura renesansu
 • przygotowanie do pracy pilota i rezydenta
 • literatura poantyczna
 • recepcja antyku w kulturze nowożytnej i współczesnej
 • kultura baroku i oświecenia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia śródziemnomorskie

Kandydaci na Studia śródziemnomorskie rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej przedmiotami obowiązkowymi są:

 • język polski
 • język obcy nowożytny

oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:

 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • WOS
 • język grecki i kultura antyczna
 • język łaciński i kultura antyczna.

Warto zawsze sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku studia śródziemnomorskie

Absolwenci Studiów śródziemnomorskich mogą zdobyć zatrudnienie w bibliotekach, archiwach, turystyce, instytucjach kultury, instytucjach artystycznych, polityce, edukacji, biurach tłumaczeniowych.

Opinie o kierunku studia śródziemnomorskie

Demokracja ma swój początek w starożytnej Grecji. Ale studia te to nie tylko wiedza na temat ustroju państw, to także obszerna wiedza z literatury i kultury, która może być wykorzystana np. w turystyce. A trzeba przyznać, że północna część basenu Morza Śródziemnego jest jednym z najchętniej odwiedzanych obszarów Europy.

Kierunki pokrewne do kierunku studia śródziemnomorskie

Jakie uczelnie oferują kierunek studia śródziemnomorskie

W których miastach można studiować kierunek studia śródziemnomorskie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie