Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia skandynawsko-bałtyckie

Kształcenie na kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie w założeniu łączy wiedzę na temat historii, dorobku kultury materialnej i duchowej basenu Morza Bałtyckiego oraz znajomość dwóch języków nowożytnych tego obszaru (język niemiecki, norweski, rosyjski) z wiedzą dotyczącą geografii regionu bałtyckiego.

Studia skandynawsko-bałtyckie spełniają oczekiwania ambitnych słuchaczy, oczekujących atrakcyjnego zawodu, otwartych na Europę i świat, świadomego wartości spuścizny kulturowej regionu Morza Bałtyckiego.

Studia skandynawsko-bałtyckie pozwalają zdobyć kompetencje intelektualne (umiejętność analizy, syntezy, argumentacji i prezentacji, wypowiedzi ustnej i pisemnej, umiejętność organizacji pracy i prezentacji jej wyników), wiedzę historyczną dotyczącą państw akwenu Morza Bałtyckiego oraz znajomość języków obcych tego regionu. Studia te powiązane są ściśle z takimi dyscyplinami, jak: kulturoznawstwo, językoznawstwo, historia, archeologia, etnologia, filozofia, chociaż kierunek ten czerpie również elementy z nauk przyrodniczych. Oprócz przedmiotów związanych z historią całego regionu w ujęciu wielopłaszczyznowym (archeologia, dziedzictwo kulturowe, geografia historyczna, fizyczna i społeczno-ekonomiczna krajów basenu Morza Bałtyckiego), student zyska również wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień organizacji ruchu turystycznego.

Specjalności w ramach kierunku:

  • specjalność bałtycka (Litwa, Łotwa, Estonia) z wiodącym językiem rosyjskim
  • specjalność niemiecka z wiodącym językiem niemieckim
  • specjalność skandynawska z wiodącym językiem norweskim

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie

Po ukończeniu trzyletnich studiów I stopnia absolwent nabywa kompetencje umożliwiające mu podjęcie zatrudnienia w zakresie organizacji, propagowania i upowszechniania kultury, organizowania wypoczynku (biura podróży, rezydenci etc.) czy szeroko pojętej turystyki. Studia Bałtyckie są jedynym w swoim rodzaju (unikatowym) kierunkiem studiów w skali całego kraju.

Dla kogo studia na kierunku studia skandynawsko-bałtyckie

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku studia skandynawsko-bałtyckie

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia skandynawsko-bałtyckie

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku studia skandynawsko-bałtyckie

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku studia skandynawsko-bałtyckie

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku studia skandynawsko-bałtyckie

Jakie uczelnie oferują kierunek studia skandynawsko-bałtyckie

W których miastach można studiować kierunek studia skandynawsko-bałtyckie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni