Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

uczelnia publiczna, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11, (+56) 611 40 10, kandydat@umk.pl

Progi punktowe - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyniki maturalne przeliczane są na punkty rekrutacyjne z wzorów nadającym poszczególnym przedmiotom oraz poziomom egzaminu odpowiednie wagi. O przyjęciu na studia decyduje ostateczna liczba punktów. Sprawdź wymagane przedmioty rekrutacyjne i przeliczniki punktów na wybrane kierunki UMK w Toruniu.

W minionej rekrutacji progi punktowe na wybranych kierunkach studiów stacjonarnych wynosiły:

Archeologia 44
Architektura informacji 42
Architektura wnętrz 74,3
Astronomia 65,8
Automatyka i robotyka 51,1
Biologia sądowa 64,4
Biotechnologia 58,6
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 55,5
Ekonomia 52
Filologia angielska 84,4
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 48
Filologia romańska 48,8
Filologia włoska 59,2
Finanse i rachunkowość 69,8
Fizyka 42
Grafika 81,8
Historia sztuki 64
Informatyka 75,5
Informatyka stosowana 63
Informatyka, studia inżynierskie 71,2
Japonistyka 87,23
Kognitywistyka 53,6
Komunikacja i psychologia w biznesie 67,5
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki 85
Kulturoznawstwo – Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim) 69,5
Kulturoznawstwo – Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim) 78
Lingwistyka praktyczna i copywriting (s1) 62 65,6
Lingwistyka stosowana – język francuski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim 67,3
Lingwistyka stosowana – język rosyjski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim 63,3
Lingwistyka stosowana – język włoski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim 70,7
Logistyka 66,6
Matematyka 42
Medioznawstwo 34,5
Ochrona dóbr kultury 48
Pedagogika 44,8
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 55
Pedagogika specjalna 53,8
Prawo 62
Psychologia 66,8
Socjologia 78,5
Sport i wellness 36,5
Sztuka mediów i edukacja wizualna 81,56
Weterynaria 57,81
Zarządzanie 53,6

Progi punktowe - informacje ogólne

Czym są progi punktowe na studia?

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Najczęściej informacji o progach punktowych szukają kandydaci na najpopularniejsze kierunki studiów, realizowane w systemie stacjonarnym przez uczelnie publiczne (studia bezpłatne). Chcą oni ocenić swoje szanse na przyjęcie w wybranej uczelni. Taka wiedza pozwala zaplanować strategię postępowania rekrutacyjnego, np. zarejestrować się z systemie kilku szkół wyższych, w różnych miastach, na wybranych pokrewnych kierunkach. Należy pamiętać, że zapis na kierunek wiąże się z poniesieniem kosztów, czyli opłatą rekrutacyjną.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię. Każda uczelnia określa własne wzory przeliczania punktów maturalnych (specjalne algorytmy prezentowane są na stronach internetowych). Zdarza się, że w tabeli z progami punktowymi uczelni, zamiast wartości liczbowej można znaleźć komunikat „wszyscy przyjęci”. Oznacza to, że podczas ubiegłorocznej rekrutacji wszyscy aplikujący kandydaci dostali się na studia.

Progi punktowe a wyniki matury

Istnieje ścisły związek między wynikami egzaminu maturalnego, a progami punktowymi na studia.

Jeżeli matura z jakiegoś przedmiotu pójdzie słabo z skali ogólnokrajowej i wielu maturzystów będzie miało problem ze zdobyciem dużej liczby punktów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że progi punktowe w danym roku będą niższe. Dotyczy to zazwyczaj jednego lub dwóch przedmiotów maturalnych w danym roku i analogicznie tych kierunków, na których te konkretne przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji.

Progi punktowe - listy rankingowe

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Kolejność zgłoszeń na uczelniach niepublicznych

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. Oczywiście studia realizowane przez uczelnie niepubliczne są odpłatne.

W nielicznych uczelniach (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Zamojska