Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna to kierunek łączący wiedzę z zakresu m.in. geografii, ekonomii, urbanistyki, planowania przestrzennego czy zarządzania.

Celem kształcenia na tym kierunku jest wykształcenie menedżera w dziedzinie planowania i zarządzania przestrzenią w uwarunkowaniach gospodarki rynkowej.

Studenci przygotowywani są do posługiwania się procedurami i systemami tworzenia opracowań planistycznych, wykorzystywania procedur finansowania celów gospodarki przestrzennej, kształtowania konkretnych właściwości środowiska przyrodniczego i społeczno - gospodarczego, promowania i prezentowania idei rozwoju przestrzeni, stosowania odpowiednich narzędzi badawczych.

Posiadają wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno - gospodarczego, ekonomicznego, przyrodniczego, technicznego.

Specjalności oferowane na gospodarce przestrzennej:

 • gospodarka przestrzenna na obszarach antropogenicznych
 • gospodarka przestrzenna na obszarach wiejskich
 • planowanie przestrzenne
 • zarządzanie przestrzenią
 • doradztwo na rynku nieruchomości
 • gospodarka publiczna
 • gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji
 • gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
 • integracja europejska
 • inwestycje i nieruchomości
 • transport i komunikacja
 • projektowanie krajobrazu
 • inwestycje i szacowanie nieruchomości
 • modelowanie i prognozowanie regionalne
 • planowanie i inżynieria przestrzenna
 • planowanie przestrzenne i urbanistyka
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • rozwój regionalny
 • strategie rozwoju zasobów ludzkich w regionie
 • szacowanie nieruchomości
 • zarządzanie miastem i regionem
 • zarządzanie nieruchomościami
 • ubezpieczenia.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka przestrzenna

Gospodarkę przestrzenną wybierają osoby zainteresowane naukami geograficznymi, zagadnieniami związanymi z urbanistyką, projektowaniem.

To studia dla pasjonatów miast, osób wrażliwych na piękno krajobrazu.

Kandydaci powinni mieć również predyspozycje techniczne, wyobraźnię przestrzenną.

Program kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • podstawy urbanistyki i architektury
 • projektowanie urbanistyczne
 • projektowanie komputerowe w środowisku CAD
 • systemy informacji geograficznej GIS
 • lokalizacja działalności gospodarczej
 • prawoznawstwo
 • samorząd terytorialny w Polsce
 • rysunek techniczny i planistyczny
 • wizualizacja 3-D w gospodarce przestrzennej
 • planowanie przestrzenne
 • grafika inżynierska.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka przestrzenna

Podczas rekrutacji najczęściej punktowane są następujące przedmioty:

 • geografia
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
 • biologia
 • język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka przestrzenna

Kierunek gospodarka przestrzenna przygotowuje do pracy w:

 • administracji państwowej i samorządowej w wydziałach: planowania przestrzennego, urbanistyki, ochrony środowiska, architektury, gospodarki terenami
 • prywatnych firmach projektowych
 • agencjach rozwoju
 • firmach konsultingowych i doradczych
 • biurach nieruchomości
 • instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.
 • biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne.

Opinie o kierunku gospodarka przestrzenna

Studia na gospodarce przestrzennej uwzględniają aspekty techniczne, planistyczne, artystyczne wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Obecnie zmiany w przestrzeni zachodzą bardzo szybko. Należy tę przestrzeń rozumieć, aby się nią zajmować, łączyć tradycję z nowoczesnością, potrzebami współczesności.

Dowiedzcie się więcej o studiach:


Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka przestrzenna

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
(+91) 444 11 60, 444 10 31, 444 10 29, 444 12 21
rekrutacja@usz.edu.pl

W których miastach można studiować kierunek gospodarka przestrzenna

Komentarze (1)

Tomek
Waham się między gospodarką przestrzenną a urbanistyką. Chyba na korzyść gospodarki przestrzennej.
30.03.2020

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim