Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna to kierunek łączący wiedzę z zakresu m.in. geografii, ekonomii, urbanistyki, planowania przestrzennego czy zarządzania.

Celem kształcenia na tym kierunku jest wykształcenie menedżera w dziedzinie planowania i zarządzania przestrzenią w uwarunkowaniach gospodarki rynkowej.

Studenci przygotowywani są do posługiwania się procedurami i systemami tworzenia opracowań planistycznych, wykorzystywania procedur finansowania celów gospodarki przestrzennej, kształtowania konkretnych właściwości środowiska przyrodniczego i społeczno - gospodarczego, promowania i prezentowania idei rozwoju przestrzeni, stosowania odpowiednich narzędzi badawczych.

Posiadają wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno - gospodarczego, ekonomicznego, przyrodniczego, technicznego.

Specjalności oferowane na gospodarce przestrzennej:

 • gospodarka przestrzenna na obszarach antropogenicznych
 • gospodarka przestrzenna na obszarach wiejskich
 • planowanie przestrzenne
 • zarządzanie przestrzenią
 • doradztwo na rynku nieruchomości
 • gospodarka publiczna
 • gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji
 • gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
 • integracja europejska
 • inwestycje i nieruchomości
 • transport i komunikacja
 • projektowanie krajobrazu
 • inwestycje i szacowanie nieruchomości
 • modelowanie i prognozowanie regionalne
 • planowanie i inżynieria przestrzenna
 • planowanie przestrzenne i urbanistyka
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • rozwój regionalny
 • strategie rozwoju zasobów ludzkich w regionie
 • szacowanie nieruchomości
 • zarządzanie miastem i regionem
 • zarządzanie nieruchomościami
 • ubezpieczenia.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka przestrzenna

Gospodarkę przestrzenną wybierają osoby zainteresowane naukami geograficznymi, zagadnieniami związanymi z urbanistyką, projektowaniem.

To studia dla pasjonatów miast, osób wrażliwych na piękno krajobrazu.

Kandydaci powinni mieć również predyspozycje techniczne, wyobraźnię przestrzenną.

Program kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • podstawy urbanistyki i architektury
 • projektowanie urbanistyczne
 • projektowanie komputerowe w środowisku CAD
 • systemy informacji geograficznej GIS
 • lokalizacja działalności gospodarczej
 • prawoznawstwo
 • samorząd terytorialny w Polsce
 • rysunek techniczny i planistyczny
 • wizualizacja 3-D w gospodarce przestrzennej
 • planowanie przestrzenne
 • grafika inżynierska.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka przestrzenna

Podczas rekrutacji najczęściej punktowane są następujące przedmioty:

 • geografia
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
 • biologia
 • język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka przestrzenna

Kierunek gospodarka przestrzenna przygotowuje do pracy w:

 • administracji państwowej i samorządowej w wydziałach: planowania przestrzennego, urbanistyki, ochrony środowiska, architektury, gospodarki terenami
 • prywatnych firmach projektowych
 • agencjach rozwoju
 • firmach konsultingowych i doradczych
 • biurach nieruchomości
 • instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.
 • biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne.

Opinie o kierunku gospodarka przestrzenna

Studia na gospodarce przestrzennej uwzględniają aspekty techniczne, planistyczne, artystyczne wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Obecnie zmiany w przestrzeni zachodzą bardzo szybko. Należy tę przestrzeń rozumieć, aby się nią zajmować, łączyć tradycję z nowoczesnością, potrzebami współczesności.

Dowiedzcie się więcej o studiach:


Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka przestrzenna

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka przestrzenna

W których miastach można studiować kierunek gospodarka przestrzenna

Komentarze (1)

Tomek
Waham się między gospodarką przestrzenną a urbanistyką. Chyba na korzyść gospodarki przestrzennej.
30.03.2020

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu