Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

uczelnia publiczna, 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 50, (+32) 237 10 00, rekrutacja@ue.katowice.pl

Progi punktowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Progi punktowe na studia stacjonarne pierwszego stopnia ustalane są po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji. W ramach określonych limitów miejsc kwalifikowani do psą kandydaci z największą ilością punktów.

Zakwalifikowanie na studia następuje w zależności od liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Liczba punktów rekrutacyjnych dla każdego ze wskazanych przez kandydata kierunków studiów ustalana jest zgodnie z formułą:

P = Pp1 + Pp2

gdzie

P - suma punktów rekrutacyjnych
Pp1 - punkty z języka obcego
Pp2 - punkty z przedmiotu maturalnego do wyboru lub średnia arytmetyczna wyników z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych.

Zasady przeliczania punktacji znajdują się na stronie Uczelni.

Progi punktowe w roku akademickim 2023/2024

Analityk finansowy 2.0 - 145

Analityka gospodarcza - 110

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - 110

Ekonomia - 111

Finance and Accounting for Business - 105

Finanse i rachunkowość - 115

Finanse i rachunkowość (Rybnik) - 90

Finanse menedżerskie - 90

Gospodarka cyfrowa - 105

Gospodarka miejska i nieruchomości - 105

Gospodarka przestrzenna - 90

Gospodarka turystyczna - 90

Informatyka - 140

Informatyka i ekonometria - 125

International Business - 135

Logistyka - 120

Logistyka w biznesie - 101

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 125

Prawo w zarządzaniu - 110

Przedsiębiorczość i finanse - 102

Zarządzanie - 110

Zarządzanie publiczne - 90

Progi punktowe - informacje ogólne

Dostanę się na studia?

To pytanie spędza sen z powiek tysiącom maturzystów, szczególnie tym ambitnym, pracowitym, planującym naukę na najpopularniejszych kierunkach uczelni publicznych. Im bardziej prestiżowa szkoła wyższa, wysoko notowana w rankingach polskich i światowych, oferująca atrakcyjne i popularne wśród kandydatów kierunki studiów - tym wyższe są progi punktowe, a co za tym idzie, trudniej się na takie studia dostać.

Dla przyszłych prawników, lekarzy, ekonomistów, informatyków oznacza to konieczność zdania matury z bardzo dobrymi wynikami, ponieważ konkurencja jest po prostu duża.

Czym są progi punktowe na studia?

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Najczęściej informacji o progach punktowych szukają kandydaci na najpopularniejsze kierunki studiów, realizowane w systemie stacjonarnym przez uczelnie publiczne (studia bezpłatne). Chcą oni ocenić swoje szanse na przyjęcie w wybranej uczelni. Taka wiedza pozwala zaplanować strategię postępowania rekrutacyjnego, np. zarejestrować się z systemie kilku szkół wyższych, w różnych miastach, na wybranych pokrewnych kierunkach. Należy pamiętać, że zapis na kierunek wiąże się z poniesieniem kosztów, czyli opłatą rekrutacyjną.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię. Każda uczelnia określa własne wzory przeliczania punktów maturalnych (specjalne algorytmy prezentowane są na stronach internetowych). Zdarza się, że w tabeli z progami punktowymi uczelni, zamiast wartości liczbowej można znaleźć komunikat „wszyscy przyjęci”. Oznacza to, że podczas ubiegłorocznej rekrutacji wszyscy aplikujący kandydaci dostali się na studia.

Progi punktowe a wyniki matury

Istnieje ścisły związek między wynikami egzaminu maturalnego, a progami punktowymi na studia.

Jeżeli matura z jakiegoś przedmiotu pójdzie słabo z skali ogólnokrajowej i wielu maturzystów będzie miało problem ze zdobyciem dużej liczby punktów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że progi punktowe w danym roku będą niższe. Dotyczy to zazwyczaj jednego lub dwóch przedmiotów maturalnych w danym roku i analogicznie tych kierunków, na których te konkretne przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji.

Progi punktowe - listy rankingowe

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Kolejność zgłoszeń na uczelniach niepublicznych

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. Oczywiście studia realizowane przez uczelnie niepubliczne są odpłatne.

W nielicznych uczelniach (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Zamojska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim