Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie publiczne

Studia na kierunku Zarządzanie publiczne służą wykształceniu specjalistów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit oraz dostarczeniu wiedzy w dziedzinie funkcjonowania organizacji szeroko rozumianego sektora publicznego.

Kształcenie w ramach kierunku Zarządzanie publiczne oferuje studentowi możliwość rozwijania aktywnych postaw zarówno w sferze pracy indywidualnej, jak i zespołowej, wspiera kreatywność oraz rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych poglądów i opinii. Profil studiów został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych, nabywanych także w ramach praktyk zawodowych, wzmacniających ich pozycję na rynku pracy.

Studenci uczą się zasad nowoczesnego projektowania (praca projektowa). Uzyskują umiejętności z zakresu kompetencji miękkich oraz specjalistycznych kompetencji w obsłudze projektów cyfrowych. Dowiedzą się jak zarządzać wizerunkiem oraz karierą, a także jak zarządzać w sytuacjach kryzysowych oraz w międzynarodowym środowisku.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie publiczne

Zarządzanie publiczne to studia dla osób o naturze społeczników, zainteresowanych pracą na rzecz małych społeczności, a także w strukturach państwowych.

Kluczowe predyspozycje to wrażliwość na potrzeby i problemy innych osób, wysoka komunikatywność, kreatywność, umiejętność współpracy w grupie.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie publiczne

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • wiedza o państwie
 • problemy współczesnego świata
 • ekonomia i finanse
 • prawo
 • zarządzanie
 • marketing i budowanie realizacji z otoczeniem
 • zarządzanie w sferze publicznej
 • rachunkowość
 • ludzie w organizacji
 • zarządzanie publiczne w praktyce
 • innowacje w zarządzaniu publicznym
 • przywództwo i zmiana w organizacji.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie publiczne

Podstawą rekrutacji są wyniki uzyskane na maturze.

Które konkretnie przedmioty będą punktowane, należy sprawdzać w serwisach rekrutacyjnych wybranych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie publiczne

Absolwenci kierunku Zarządzanie publiczne będą przygotowani do pełnienia funkcji administracyjnych w administracji publicznej: rządowej i samorządowej oraz w jej jednostkach organizacyjnych, jak również będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne dla kadr organizacji sektora publicznego i non-profit. Uzyskana w trakcie studiów wiedza może być również przydatna w pełnieniu mandatów politycznych w administracji publicznej.

Mogą prasować przykładowo na stanowiskach:

 • przedstawiciel władzy samorządowej,
 • zawodowy działacz organizacji pozarządowej,
 • wyższy urzędnik samorządowy,
 • specjalista administracji publicznej,
 • specjalista do spraw administracji i rozwoju,
 • asystent dyrektora,
 • asystent parlamentarny,
 • asystent zarządu,
 • sekretarz konsularny,
 • pracownik administracyjny
 • sekretarz biura zarządu,
 • kierownik biura,
 • specjalista administracji publicznej,
 • polityk.

Opinie o kierunku zarządzanie publiczne

Zarządzanie publiczne stanowi odpowiedź na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi.

Studia na kierunku dają absolwentom wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pomogą im skutecznie stawić czoła wyzwaniom współczesności.

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie publiczne

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie publiczne

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie publiczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Białymstoku
Zarządzanie w Bydgoszczy
Zarządzanie w Bydgoszczy
​Zarządzanie we Wrocławiu
​Zarządzanie we Wrocławiu
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Koszalinie
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Krakowie
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Lublinie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Opolu
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Poznaniu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Rzeszowie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Toruniu
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Warszawie
Zarządzanie w Zielonej Górze
Zarządzanie w Zielonej Górze