Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie publiczne

Studia na kierunku Zarządzanie publiczne służą wykształceniu specjalistów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit oraz dostarczeniu wiedzy w dziedzinie funkcjonowania organizacji szeroko rozumianego sektora publicznego.

Kształcenie w ramach kierunku Zarządzanie publiczne oferuje studentowi możliwość rozwijania aktywnych postaw zarówno w sferze pracy indywidualnej, jak i zespołowej, wspiera kreatywność oraz rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych poglądów i opinii. Profil studiów został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych, nabywanych także w ramach praktyk zawodowych, wzmacniających ich pozycję na rynku pracy.

Studenci uczą się zasad nowoczesnego projektowania (praca projektowa). Uzyskują umiejętności z zakresu kompetencji miękkich oraz specjalistycznych kompetencji w obsłudze projektów cyfrowych. Dowiedzą się jak zarządzać wizerunkiem oraz karierą, a także jak zarządzać w sytuacjach kryzysowych oraz w międzynarodowym środowisku.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie publiczne

Zarządzanie publiczne to studia dla osób o naturze społeczników, zainteresowanych pracą na rzecz małych społeczności, a także w strukturach państwowych.

Kluczowe predyspozycje to wrażliwość na potrzeby i problemy innych osób, wysoka komunikatywność, kreatywność, umiejętność współpracy w grupie.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie publiczne

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • wiedza o państwie
 • problemy współczesnego świata
 • ekonomia i finanse
 • prawo
 • zarządzanie
 • marketing i budowanie realizacji z otoczeniem
 • zarządzanie w sferze publicznej
 • rachunkowość
 • ludzie w organizacji
 • zarządzanie publiczne w praktyce
 • innowacje w zarządzaniu publicznym
 • przywództwo i zmiana w organizacji.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie publiczne

Podstawą rekrutacji są wyniki uzyskane na maturze.

Które konkretnie przedmioty będą punktowane, należy sprawdzać w serwisach rekrutacyjnych wybranych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie publiczne

Absolwenci kierunku Zarządzanie publiczne będą przygotowani do pełnienia funkcji administracyjnych w administracji publicznej: rządowej i samorządowej oraz w jej jednostkach organizacyjnych, jak również będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne dla kadr organizacji sektora publicznego i non-profit. Uzyskana w trakcie studiów wiedza może być również przydatna w pełnieniu mandatów politycznych w administracji publicznej.

Mogą prasować przykładowo na stanowiskach:

 • przedstawiciel władzy samorządowej,
 • zawodowy działacz organizacji pozarządowej,
 • wyższy urzędnik samorządowy,
 • specjalista administracji publicznej,
 • specjalista do spraw administracji i rozwoju,
 • asystent dyrektora,
 • asystent parlamentarny,
 • asystent zarządu,
 • sekretarz konsularny,
 • pracownik administracyjny
 • sekretarz biura zarządu,
 • kierownik biura,
 • specjalista administracji publicznej,
 • polityk.

Opinie o kierunku zarządzanie publiczne

Zarządzanie publiczne stanowi odpowiedź na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi.

Studia na kierunku dają absolwentom wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pomogą im skutecznie stawić czoła wyzwaniom współczesności.

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie publiczne

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie publiczne

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie publiczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Zarządzanie w Bydgoszczy
Zarządzanie w Bydgoszczy
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Zielonej Górze
Zarządzanie w Zielonej Górze
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie we Wrocławiu
​Zarządzanie we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ