Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie w politykach publicznych

Zarządzanie w politykach publicznych to trzyletnie studia I stopnia nastawione na praktyczny profil kształcenia.

Kierunek studiów Zarządzanie w politykach publicznych (ang. Public Policy) jest popularny w licznych ośrodkach akademickich na świecie. Zakres obejmuje wiedzę o politykach publicznych na różnych szczeblach administracji samorządowej i państwowej. Są to nowoczesne studia przeznaczone dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem.

Studia zajmują się pomnażaniem i dostarczaniem wiedzy z intencją jej wykorzystywania do rozwiązywania przez władze publiczne konkretnych problemów. Polityka publiczna służy nadawaniu porządku zadaniom publicznym, od ich projektowania, poprzez realizowanie, aż do oceny wyników.

Program studiów obejmuje siedem modułów, z których dwa specjalistyczne są wybierane przez studenta spośród następujących:

 • Polityka regionalna
 • Migracje i polityka ludnościowa
 • Polityka zdrowotna
 • Polityka społeczna
 • Polityka gospodarcza
 • Polityka kulturalna i edukacyjna

W program studiów wchodzą m.in. moduł prawno-ekonomiczny, moduł dotyczący zarządzania politykami publicznymi oraz moduł praktycznych umiejętności takich jak techniki ewaluacyjne, warsztaty analiz polityk publicznych czy ekonometria.

Studia zawierają szeroką ofertę zajęć praktycznych, realizowanych w urzędach administracji publicznej, instytucjach obywatelskich i biznesowych.

Kierunek Zarządzanie w politykach publicznych adresowany jest dla osób zainteresowanych umiejętnościami planowania działań, tworzenia strategii i dokonywania ocen w sferze życia publicznego, chcącymi pracować jako urzędnicy administracji publicznej, działacze związkowi, menedżerowie społeczni i biznesowi, politycy.

Po ukończeniu studiów absolwenci będą potrafili kompleksowo analizować procesy zachodzące w przestrzeni społeczno-publicznej, zarówno pod względem formalnym, politycznym i gospodarczym.

Pracę zawodową można podjąć na stanowiskach urzędniczych, menadżerskich, doradczych i eksperckich w administracji i instytucjach publicznych oraz prywatnych.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie w politykach publicznych
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku zarządzanie w politykach publicznych
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie w politykach publicznych
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie w politykach publicznych
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku zarządzanie w politykach publicznych
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie w politykach publicznych
Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie w politykach publicznych
W których miastach można studiować kierunek zarządzanie w politykach publicznych
Komentarze (1)
graża
kto to studiował albo studiuje? jak jest na tych studiach?
06.10.2014
Zobacz również
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Gdańska