Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie w politykach publicznych

Studia na tym kierunku przygotowują kadrę kierowniczą odpowiedzialną za jakość usług świadczonych przez urzędy. Wyposażają studentów w wiedzę i umiejętności służące sprawnemu funkcjonowaniu organów administracji publicznej, a tym samym podnoszeniu jakości życia mieszkańców. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Dostarczają wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych. Duży nacisk kładziony jest na praktyki zawodowe. Z uwagi na specyfikę kierunku w programie uwzględniono również zajęcia służące rozwijaniu umiejętności budowaniu kontaktów międzyludzkich. Każdy student w trakcie studiów ma możliwość realizowania dwóch spośród pięciu proponowanych modułów:

 • polityka gospodarcza
 • polityka regionalna
 • polityka zdrowotna
 • polityka kulturalna i edukacyjna
 • migracje i polityka migracyjna UE.

Są to studia I stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie w politykach publicznych

Studia na tym kierunku to propozycja dla osób, które mają zainteresowania ukierunkowane na działalność w sferze życia publicznego, są społecznikami i chcą w tej dziedzinie realizować się zawodowo. To kierunek dla tych, którzy potrafią pracować w zespole i nim zarządzać.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie w politykach publicznych

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • ekonomia i finanse publiczne
 • elementy socjologii polityki
 • polskie doświadczenie z polityką publiczną
 • lokalna sfera publiczna
 • elementy socjologii organizacji i zarządzania
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • statystyka
 • zarządzanie danymi publicznymi
 • problemy rozwojowe miast i metropolii
 • rynek pracy i polityka zatrudnienia
 • polityki horyzontalne Unii Europejskiej
 • rozwój obszarów wiejskich
 • instytucje życia publicznego
 • ryzyka zdrowotne i promocja zdrowia
 • polityka innowacyjna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie w politykach publicznych

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie w politykach publicznych

Studia na tym kierunku wyposażają absolwentów w kompetencje umożliwiające zajmowanie stanowisk kierowniczych w: różnych urzędach administracji publicznej, instytucjach obywatelskich i biznesowych, firmach zajmujących się ewaluacją, tworzeniem strategii, gromadzeniem i analizą danych, sektorze pozarządowym, instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia.

Opinie o kierunku zarządzanie w politykach publicznych

„Pochodzę z małego miasteczka. Chcę po studiach wrócić w rodzinne strony. W takich małych miastach brakuje dobrze wyszkolonych kadr urzędniczych, dbających o rozwój lokalnych społeczności, w których czasami drzemie bardzo duży potencjał.”

https://www.facebook.com/zwpp.umcs

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie w politykach publicznych

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie w politykach publicznych

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie w politykach publicznych

Komentarze (1)

graża
kto to studiował albo studiuje? jak jest na tych studiach?
06.10.2014

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie