Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/bwfGvhV3MhQJf1ZM0vSyOYiYzoNEPQ8w.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Jg6azppA8_hCx0Ke6w78A9p5i-j1mZvd.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/1XMRunppaxL7nySk6TnXnb5GOj447P4f.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/_wWNQeetGGq47IL4Hfa745CRcPlUtwRA.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/zh7D2l_7Kv32LIvtMROq8WXVNBUIdRbA.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/yfh_5aC8jB6hAXghE4fljidGHuZlAQbh.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/4ZwFLc_36WiJUoGPFDWXoUuFNVYcXEJq.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Ylh2mWThEeNeAb8BkdL_NWYO6uokLj5q.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/bM74PzuGIvLn4YvPq0wKSBa4YhCIDtlA.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/E6LICWJk4LjuUZkzA3R1g_Xu6W8oxJBP.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/9i53YjeXW_PrGNIySIxeU3olneANNLyj.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
(+81) 537 51 22
rekrutacja@umcs.pl
www.umcs.pl
7.54
0.03%
711
głosów

UMCS - zadbaj o swoją przyszłość!

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia we wschodniej Polsce, której mury opuściło już ponad 266 tysięcy absolwentów. Uczelnia kształci na 12 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na ponad 90 kierunkach studiów i blisko 300 specjalnościach. Oferuje także blisko 120 kierunków studiów podyplomowych i doktoranckich.

Co roku do oferty studiów wprowadzane są również nowe kierunki, których programy są konsultowane z przedstawicielami pracodawców. UMCS kształtuje nową ofertę edukacyjną, podejmując przy tym wszelkie starania, aby dostosować programy nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy.

Studenci UMCS mogą korzystać z nowoczesnych obiektów dydaktycznych i laboratoriów, m.in. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, w Instytucie Informatyki czy też w Pracowni Technologii Światłowodów na Wydziale Chemii.

Koncepcja kształcenia, oparta na prowadzonych przez wybitnych specjalistów badaniach naukowych i nastawiona na uzyskiwanie przez studentów umiejętności praktycznych, uwzględnia światowe kierunki rozwoju nauki oraz potrzeby zróżnicowanego rynku pracy. Potwierdzeniem tego są otrzymane tytuły Uczelni Przyjaznej Pracodawcom, Uczelni Liderów oraz Aurea Praxis. Poszerzanie oferty edukacyjnej o nowe kierunki studiów i zajęcia prowadzone w języku angielskim ma na celu wypracowanie atrakcyjnej oferty kształcenia zarówno dla studentów polskich, jak i zagranicznych.

Uczelnia od wielu lat współpracuje ze środowiskami biznesowymi oraz ośrodkami akademickimi z kraju i zagranicy. Wprowadzamy rozwiązania mające na celu umiędzynarodowienie naszego Uniwersytetu, intensyfikację wymiany studentów z ośrodkami zagranicznymi, a także programy, dzięki którym gościmy znanych profesorów z całego świata.

Jakość badań naukowych i dydaktyki jest dla nas absolutnym priorytetem. Jesteśmy coraz bardziej widoczni w obszarze komercjalizacji wiedzy oraz coraz bardziej aktywni we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego i biznesowego. Dysponujemy nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami. Inwestujemy w infrastrukturę oraz modernizację już istniejących obiektów.

Ofertę edukacyjną kierujemy także do kandydatów z zagranicy. Działania te realizowane są poprzez udział Uniwersytetu w programach Study in Poland i Study in Lublin oraz stałe rozwijanie współpracy międzynarodowej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Uniwersytet organizuje również różne kursy języka oraz kultury polskiej, skierowane do Polonii i cudzoziemców prowadzone przez Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS.

Oprócz bardzo dobrych warunków do zdobywania wiedzy, studenci posiadają także szeroki wachlarz możliwości realizacji swoich pasji. Uniwersytet proponuje im atrakcyjne systemy stypendialne oraz możliwość rozwijania zainteresowań w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich, a także w ponad 27 sekcjach oraz zespołach sportowych KU AZS UMCS Lublin. Pasjonaci kultury są zaś zapraszani do udziału w różnych grupach artystycznych i twórczych działających w słynnym Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Łącznie na wszystkich rodzajach studiów w UMCS kształci się około 16 tysięcy studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych.

Od kilku lat Uniwersytet aktywnie i skutecznie prowadzi także promocję i rekrutację kandydatów na studia wśród cudzoziemców. Efektem jest fakt, że obecnie w murach Uczelni kształci się aż 1600 studentów zagranicznych! Nietuzinkową cechą wyróżniającą UMCS jest kampus studencki zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich o najwyższym standardzie, stołówka akademicka "Trójka", kluby, obiekty sportowe i kulturalne, biblioteka itp. Samo miasteczko akademickie, oprócz swych walorów mieszkaniowych, jest także doskonale zaprojektowanym zespołem urbanistycznym, zasługującym na trwałe miejsce w historii architektury XX wieku.

Studiuj na UMCS


Artykuły dotyczące uczelni

(O)twórz UMCS! - poznaj Wydziały na naszym Uniwersytecie
(O)twórz UMCS! - poznaj Wydziały na naszym Uniwers...
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej otwiera swoje wirtualne drzwi dla wszystkich kandydatów na studia! (O)twórz UMCS to akcja zapowiadająca tygodnie ...
Trwa rekrutacja zimowa na UMCS w Lublinie
Trwa rekrutacja zimowa na UMCS w Lublinie
Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczęła się rekrutacja zimowa na wybrane kierunki studiów II stopnia.
Studia podyplomowe na UMCS
Studia podyplomowe na UMCS
Oferta edukacyjna UMCS to blisko 100 kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Kształcenie na uczelni to także l...
Życie studenckie na UMCS
Życie studenckie na UMCS
Obecnie na UMCS studiuje blisko 16 000 studentów, w tym 1600 cudzoziemców reprezentujących blisko 45 krajów świata. Jak wygląda życie studenckie? Na c...
Nowości w ofercie kształcenia UMCS
Nowości w ofercie kształcenia UMCS
Rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2023/2024. Kandydaci wybierają znane, popularne studia, ale szukają także nowości, propozycji niedostępnyc...
Studiuj w Lublinie na UMCS
Studiuj w Lublinie na UMCS
UMCS to największa uczelnia publiczna w Lublinie i regionie. Bogata, zmieniająca się oferta kształcenia, kierunki studiów z różnych obszarów nauki prz...
​Rozpoczęła się rejestracja na studia w UMCS
​Rozpoczęła się rejestracja na studia w UMCS
Największa uczelnia publiczna we wschodniej Polsce - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - właśnie rozpoczęła rekrutację na studia. W ofercie placówk...
​Konkurs Językowy „Faces of America” na UMCS
​Konkurs Językowy „Faces of America” na UMCS
Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS serdecznie zapraszają do uczestnictwa w VII edycji...

Lokalizacja

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kaliski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego