Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/bwfGvhV3MhQJf1ZM0vSyOYiYzoNEPQ8w.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/_wWNQeetGGq47IL4Hfa745CRcPlUtwRA.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/1XMRunppaxL7nySk6TnXnb5GOj447P4f.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Ylh2mWThEeNeAb8BkdL_NWYO6uokLj5q.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Jg6azppA8_hCx0Ke6w78A9p5i-j1mZvd.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/yfh_5aC8jB6hAXghE4fljidGHuZlAQbh.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/zh7D2l_7Kv32LIvtMROq8WXVNBUIdRbA.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/4ZwFLc_36WiJUoGPFDWXoUuFNVYcXEJq.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/bM74PzuGIvLn4YvPq0wKSBa4YhCIDtlA.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/E6LICWJk4LjuUZkzA3R1g_Xu6W8oxJBP.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/9i53YjeXW_PrGNIySIxeU3olneANNLyj.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
(+81) 537 51 22
rekrutacja@umcs.pl
www.umcs.pl
7.96
-0.15%
655
głosów

UMCS - zadbaj o swoją przyszłość!

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia we wschodniej Polsce, której mury opuściły już ponad 262 tysiące absolwentów. Uczelnia kształci na 12 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na ponad 80 kierunkach studiów i blisko 300 specjalnościach. Oferuje także blisko 120 kierunków studiów podyplomowych i doktoranckich.

Co roku do oferty studiów wprowadzane są również nowe kierunki, których programy są konsultowane z przedstawicielami pracodawców. UMCS kształtuje nową ofertę edukacyjną, podejmując przy tym wszelkie starania, aby dostosować programy nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy.

Studenci UMCS mogą korzystać z nowoczesnych obiektów dydaktycznych i laboratoriów, m.in. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, w Instytucie Informatyki czy też w Pracowni Technologii Światłowodów na Wydziale Chemii.

Koncepcja kształcenia, oparta na prowadzonych przez wybitnych specjalistów badaniach naukowych i nastawiona na uzyskiwanie przez studentów umiejętności praktycznych, uwzględnia światowe kierunki rozwoju nauki oraz potrzeby zróżnicowanego rynku pracy. Potwierdzeniem tego są otrzymane tytuły Uczelni Przyjaznej Pracodawcom, Uczelni Liderów oraz Aurea Praxis. Poszerzanie oferty edukacyjnej o nowe kierunki studiów i zajęcia prowadzone w języku angielskim ma na celu wypracowanie atrakcyjnej oferty kształcenia zarówno dla studentów polskich, jak i zagranicznych.

Uczelnia od wielu lat współpracuje ze środowiskami biznesowymi oraz ośrodkami akademickimi z kraju i zagranicy. Wprowadzamy rozwiązania mające na celu umiędzynarodowienie naszego Uniwersytetu, intensyfikację wymiany studentów z ośrodkami zagranicznymi, a także programy, dzięki którym gościmy znanych profesorów z całego świata.

Jakość badań naukowych i dydaktyki jest dla nas absolutnym priorytetem. Jesteśmy coraz bardziej widoczni w obszarze komercjalizacji wiedzy oraz coraz bardziej aktywni we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego i biznesowego. Dysponujemy nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami. Inwestujemy w infrastrukturę oraz modernizację już istniejących obiektów.
Ofertę edukacyjną kierujemy także do kandydatów z zagranicy. Działania te realizowane są poprzez udział Uniwersytetu w programach Study in Poland i Study in Lublin oraz stałe rozwijanie współpracy międzynarodowej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Uniwersytet organizuje również różne kursy języka oraz kultury polskiej, skierowane do Polonii i cudzoziemców prowadzone przez Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS.

Oprócz bardzo dobrych warunków do zdobywania wiedzy, studenci posiadają także szeroki wachlarz możliwości realizacji swoich pasji. Uniwersytet proponuje im atrakcyjne systemy stypendialne oraz możliwość rozwijania zainteresowań w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich, a także w ponad 30 sekcjach oraz zespołach sportowych KU AZS UMCS Lublin. Pasjonaci kultury są zaś zapraszani do udziału w różnych grupach artystycznych i twórczych działających w słynnym Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Łącznie na wszystkich rodzajach studiów w UMCS kształci się około 18 tysięcy studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych.

Od kilku lat Uniwersytet aktywnie i skutecznie prowadzi także promocję i rekrutację kandydatów na studia wśród cudzoziemców. Efektem jest fakt, że obecnie w murach Uczelni kształci się aż 1600 studentów zagranicznych! Nietuzinkową cechą wyróżniającą UMCS jest kampus studencki zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich o najwyższym standardzie, stołówka akademicka "Trójka", kluby, obiekty sportowe i kulturalne, biblioteka itp. Samo Miasteczko, oprócz swych walorów mieszkaniowych, jest także doskonale zaprojektowanym zespołem urbanistycznym, zasługującym na trwałe miejsce w historii architektury XX wieku.

Studiuj na UMCSArtykuły dotyczące uczelni

Studia podyplomowe na UMCS
Studia podyplomowe na UMCS
Oferta edukacyjna UMCS to blisko 100 kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Kształcenie na uczelni to także l...
Życie studenckie na UMCS
Życie studenckie na UMCS
Obecnie na UMCS studiuje blisko 16 000 studentów, w tym 1600 cudzoziemców reprezentujących blisko 45 krajów świata. Jak wygląda życie studenckie? Na c...
Nowości w ofercie kształcenia UMCS
Nowości w ofercie kształcenia UMCS
Rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2023/2024. Kandydaci wybierają znane, popularne studia, ale szukają także nowości, propozycji niedostępnyc...
Studiuj w Lublinie na UMCS
Studiuj w Lublinie na UMCS
UMCS to największa uczelnia publiczna w Lublinie i regionie. Bogata, zmieniająca się oferta kształcenia, kierunki studiów z różnych obszarów nauki prz...
​Rozpoczęła się rejestracja na studia w UMCS
​Rozpoczęła się rejestracja na studia w UMCS
Największa uczelnia publiczna we wschodniej Polsce - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - właśnie rozpoczęła rekrutację na studia. W ofercie placówk...
​Drzwi Otwarte UMCS - przyjdź, zobacz, studiuj
​Drzwi Otwarte UMCS - przyjdź, zobacz, studiuj
21 marca odbędą się Drzwi Otwarte na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W programie wydarzenia przewidziano m.in. warsztaty edukacyjne...
​Konkurs Językowy „Faces of America” na UMCS
​Konkurs Językowy „Faces of America” na UMCS
Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS serdecznie zapraszają do uczestnictwa w VII edycji...
Studiuj podyplomowo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Studiuj podyplomowo na Uniwersytecie Marii Curie-S...
UMCS w Lublinie oferuje ponad 70 programów studiów podyplomowych, pozwalających znacząco podnieść kwalifikacje zawodowe i zaplanować ścieżkę kariery p...

Lokalizacja

 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Śląska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Coventry University Wrocław
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach