Studia w Łodzi
Łódź kreuje
 • Politechnika Łódzka

Łódź - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Łodzi

Łódź to duży i znaczący ośrodek akademicki. Tworzą go liczne uczelnie publiczne i niepubliczne, oferujące wszystkie niemal typy studiów. Znajduje się tu zarówno uniwersytet, uczelnia techniczna, medyczna, artystyczne. Ale najsłynniejsza nadal pozostaje łódzka filmówka, o której indeksach od lat marzą młodzi ludzie.

Zastanawiacie się, jakie konkretnie wybrać kierunki w Łodzi? W zamieszczonym poniżej pełnym wykazie uczelni oraz studiów w Łodzi znajdziecie informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Łodzi.

Lokalizacja

Kierunki w Łodzi

Do Łodzi przyjeżdża się studiować reżyserię, aktorstwo, projektowanie ubioru, tkaniny, biżuterii, włókiennictwo i przemysł mody. Choć oczywiście nie tylko. Oferta kierunków w Łodzi zadowoli kandydatów o różnorodnych i odmiennych zainteresowaniach. Dostępne są niemal wszystkie typy studiów, aczkolwiek najliczniej reprezentowane są kierunki filologiczne i inżynierskie. Dużą grupę stanowią studia artystyczne, projektowe a także prawnicze, medyczne i informatyczne.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Łodzi. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych, dostępnych specjalności czy kierunków pokrewnych.

a
administracja advanced biobased and bioinspired materials aktorstwo aktuariat i analiza finansowa analityka biznesu analityka chemiczna analityka gospodarcza analityka medyczna analiza danych animacja archeologia architecture architektura architektura wnętrz artystyczna grafika komputerowa automatyka i robotyka automatyka i sterowanie robotów automatyzacja procesów biznesowych
b
bankowość i finanse cyfrowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biogospodarka zrównoważona biologia biologia kryminalistyczna biomedical engineering and technologies biomonitoring i biotechnologie ekologiczne biotechnologia biżuteria budownictwo business and digital analytics business and technology business management business studies
c
chemia chemia budowlana chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu chemia materiałów i nanotechnologia chemia w kryminalistyce computer science computer science and information technology cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
d
design w biznesie dietetyka digital communication and social media for management dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo międzynarodowe dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
e
e-historia economics edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekomiasto ekonometria i analityka danych ekonomia ekotechnologie i bioprocesy electronic and telecommunication engineering elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energy systems in the built environment environmental management etnologia i antropologia kulturowa europeistyka
f
farmacja film animowany i efekty specjalne filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia hiszpańska z językiem angielskim filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską filologia polska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia słowiańska filologia włoska filozofia finance and accounting finanse i biznes międzynarodowy finanse i inwestycje finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna fotografia fotografia i multimedia future mobility
g
geodezja i kartografia geografia geoinformacja geomonitoring gestion et technologie gospodarka przestrzenna grafika
h
historia historia sztuki human-computer interaction
i
industrial biotechnology informacja w środowisku cyfrowym information technology informatologia z biznesowym językiem angielskim informatyka informatyka ekonomiczna informatyka i ekonometria informatyka stosowana informatyka w ochronie środowiska instrumentalistyka international and political studies international marketing inwestycje i nieruchomości inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i biochemiczna inżynieria materiałowa inżynieria ochrony środowiska inżynieria produkcji inżynieria środowiska w budownictwie inżynieria wzornictwa przemysłowego
j
japonistyka jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kompozycja i teoria muzyki kosmetologia kryminologia kultura i sztuka współczesna kulturoznawstwo
l
leśnictwo lingwistyka dla biznesu lingwistyka w komunikacji specjalistycznej logistics logistyka logistyka w biznesie logistyka w gospodarce logopedia logopedia z audiologią
m
malarstwo management management and finance marketing marketing w przemyśle master in mechanical engineering master of business studies master of operation management master's degree in women's and gender studies matematyka matematyka stosowana mathematical methods in data analysis mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechatronika media audiowizualne i kultura cyfrowa menedżer żywności i żywienia międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe studia kulturowe mikrobiologia modelling and data science montaż filmowy muzyka w mediach i produkcja muzyczna muzykoterapia
n
nanotechnologia nauczanie chemii nowe media nowe media i kultura cyfrowa
o
ochrona środowiska okcydentalistyka optometria (optyka okularowa) organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
papiernictwo i poligrafia pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo planowanie i organizacja przestrzeni planowanie przestrzenne politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo podatkowe i rachunkowość prawo zatrudnienia - kadry i płace produkcja teatralna i organizacja widowisk projektowanie graficzne projektowanie ubioru przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami psychologia
r
rachunkowość rachunkowość i zarządzanie finansami ratownictwo medyczne reżyseria filmowa i telewizyjna rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne rzeźba
s
scenariopisarstwo socjologia stosunki międzynarodowe studia azjatyckie studia polskie z językiem angielskim studia polsko-niemieckie systemy sterowania inteligentnymi budynkami sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe sztuka operatorska sztuki sceniczne
t
taniec techniki dentystyczne technologia chemiczna technologia kosmetyków technologia żywności i żywienie człowieka technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych tkanina i stylizacja wnętrz translatoryka transport turystyka i rekreacja turystyka zrównoważona twórcze pisanie
w
włókiennictwo włókiennictwo i przemysł mody wojskoznawstwo wychowanie fizyczne i zdrowotne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie biznesem zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie miastem zarządzanie państwem zarządzanie produkcją zarządzanie w administracji publicznej zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne zrównoważone technologie energetyczne

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjainformatologia z biznesowym językiem angielskiminternational and political studieszarządzanie w administracji publicznej
artystyczne
aktorstwoanimacjaarchitecturearchitekturaarchitektura wnętrzartystyczna grafika komputerowabiżuteriadesign w biznesiedyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejfilm animowany i efekty specjalnefilmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnychfotografiafotografia i multimediagrafikahistoria sztukiinstrumentalistykainżynieria wzornictwa przemysłowegojazz i muzyka estradowakompozycja i teoria muzykimalarstwomuzyka w mediach i produkcja muzycznamuzykoterapiaprodukcja teatralna i organizacja widowiskprojektowanie graficzneprojektowanie ubiorureżyseria filmowa i telewizyjnarzeźbasztuki scenicznetaniectkanina i stylizacja wnętrzwzornictwowłókiennictwo i przemysł mody
biologiczno-przyrodnicze
analityka chemicznabiogospodarka zrównoważonabiologiabiologia kryminalistycznabiomedical engineering and technologiesbiomonitoring i biotechnologie ekologicznebiotechnologiachemiachemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesuchemia materiałów i nanotechnologiachemia w kryminalistyceekomiastoenvironmental managementgeografiageoinformacjageomonitoringindustrial biotechnologyinformatyka w ochronie środowiskainżynieria chemiczna i biochemicznainżynieria ochrony środowiskaleśnictwomenedżer żywności i żywieniamikrobiologianauczanie chemiiochrona środowiskatechnologia chemicznatechnologia kosmetykówtechnologia żywności i żywienie człowieka
ekonomiczne
aktuariat i analiza finansowa analityka biznesuanalityka gospodarczaanaliza danych bankowość i finanse cyfrowebusiness managementbusiness studieschemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesueconomicsekonometria i analityka danychekonomiafinance and accounting finanse i biznes międzynarodowyfinanse i inwestycjefinanse i rachunkowość gestion et technologieinformatyka ekonomiczna informatyka i ekonometriainternational marketinginwestycje i nieruchomościlogisticslogistyka w biznesielogistyka w gospodarcemanagementmanagement and financemarketingmarketing w przemyślemaster of business studiesmaster of operation managementmatematykamenedżer żywności i żywieniamiędzynarodowe stosunki gospodarczeplanowanie i organizacja przestrzeniprawo podatkowe i rachunkowośćprawo zatrudnienia - kadry i płaceprzedsiębiorczość i zarządzanie innowacjamirachunkowośćrachunkowość i zarządzanie finansamirynek finansowy-doradztwo inwestycyjnezarządzanie biznesemzarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie miastemzarządzanie produkcjązarządzanie w administracji publicznej
filologiczne
filologia angielskafilologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia hiszpańska z językiem angielskimfilologia klasyczna z kulturą śródziemnomorskąfilologia polskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia słowiańskafilologia włoskainformatologia z biznesowym językiem angielskimjaponistykalingwistyka dla biznesulingwistyka w komunikacji specjalistycznejnowe media i kultura cyfrowastudia azjatyckiestudia polskie z językiem angielskimstudia polsko-niemieckietranslatorykatwórcze pisanie
humanistyczne
archeologiadziennikarstwo międzynarodowee-historiaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejetnologia i antropologia kulturowafilmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnychfilologia klasyczna z kulturą śródziemnomorskąfilozofiahistoriahistoria sztukiinformacja w środowisku cyfrowymkulturoznawstwolingwistyka dla biznesulingwistyka w komunikacji specjalistycznejmiędzynarodowe studia kulturowenowe mediaokcydentalistykascenariopisarstwostudia azjatyckiestudia polsko-niemieckie
medyczne
analityka medycznadietetykaelektroradiologiafarmacjafizjoterapiakierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykosmetologiaoptometria (optyka okularowa)pielęgniarstwopołożnictworatownictwo medycznetechniki dentystycznezdrowie publiczne
pedagogiczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejlogopedialogopedia z audiologiąmuzykoterapianauczanie chemiipedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalna
prawnicze
prawoprawo podatkowe i rachunkowośćprawo zatrudnienia - kadry i płace
psychologiczne
kryminologiapsychologia
rolnicze, leśne
biomonitoring i biotechnologie ekologiczneenvironmental managementgeomonitoringleśnictwoochrona środowiskatechnologia żywności i żywienie człowieka
społeczne
bezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznebiologia kryminalistycznabusiness and digital analyticsdesign w biznesiedigital communication and social media for management dziennikarstwo i komunikacja społecznadziennikarstwo międzynarodowedziennikarstwo, media i projektowanie komunikacjiekomiastoetnologia i antropologia kulturowaeuropeistykainformacja w środowisku cyfrowyminternational and political studieskryminologiakultura i sztuka współczesnalogistykalogopediamarketingmaster's degree in women's and gender studiesmedia audiowizualne i kultura cyfrowamiędzynarodowe stosunki gospodarczenowe medianowe media i kultura cyfrowaokcydentalistykaorganizacja produkcji filmowej i telewizyjnejpolitologiapraca socjalnapsychologiasocjologiastosunki międzynarodowezarządzaniezarządzanie miastemzarządzanie państwemzarządzanie zasobami ludzkimi
techniczne
advanced biobased and bioinspired materialsanaliza danych animacjaarchitecturearchitekturaarchitektura wnętrzartystyczna grafika komputerowaautomatyka i robotykaautomatyka i sterowanie robotówautomatyzacja procesów biznesowychbankowość i finanse cyfrowebiogospodarka zrównoważonabiomedical engineering and technologiesbiomonitoring i biotechnologie ekologicznebiotechnologiabiżuteriabudownictwobusiness and technologychemia budowlanachemia materiałów i nanotechnologiachemia w kryminalistycecomputer sciencecomputer science and information technologycyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesieekotechnologie i bioprocesyelectronic and telecommunication engineeringelektronika i telekomunikacjaelektrotechnikaenergetykaenergy systems in the built environmentfilm animowany i efekty specjalnefizykafizyka technicznafuture mobilitygeodezja i kartografiageoinformacjageomonitoringgestion et technologiehuman-computer interactioninformatykainformatyka ekonomiczna informatyka i ekonometriainformatyka stosowanainformatyka w ochronie środowiskainżynieria bezpieczeństwa pracyinżynieria biomedycznainżynieria chemiczna i biochemicznainżynieria ochrony środowiskainżynieria produkcji inżynieria środowiska w budownictwielogisticslogistykamarketing w przemyślemaster in mechanical engineeringmathematical methods in data analysismechanical engineeringmechatronikasztuczna inteligencja i uczenie maszynowe technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnychtransportzarządzanie i inżynieria produkcjizrównoważone technologie energetyczne
turystyczno-sportowe
turystyka i rekreacjaturystyka zrównoważonawychowanie fizyczne i zdrowotne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodowekryminologiawojskoznawstwo
ścisłe
aktuariat i analiza finansowa analityka chemicznaanalityka gospodarczaanaliza danych automatyka i robotykaautomatyka i sterowanie robotówbiologiabiologia kryminalistycznabiotechnologiachemiachemia budowlanachemia materiałów i nanotechnologiachemia w kryminalistycecomputer science and information technologyekonometria i analityka danychekonomiaelectronic and telecommunication engineeringelektrotechnikaenergetykaenergy systems in the built environmentfizykafizyka technicznageodezja i kartografiageografiageoinformacjaindustrial biotechnologyinformation technologyinformatykainformatyka stosowanainżynieria materiałowainżynieria produkcji matematykamatematyka stosowanamathematical methods in data analysismechanika i budowa maszynmechatronikamikrobiologiamodelling and data sciencenanotechnologiasystemy sterowania inteligentnymi budynkamisztuczna inteligencja i uczenie maszynowe technologia kosmetyków

Studia w Łodzi

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Łodzi, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Łodzi, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Łodzi wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Łodzi.

Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Kosmetologia w Łodzi
Kosmetologia w Łodzi
Reżyseria w Łodzi
Reżyseria w Łodzi
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Turystyka i rekreacja w Łodzi
Turystyka i rekreacja w Łodzi
​Fizjoterapia w Łodzi
​Fizjoterapia w Łodzi
Farmacja w Łodzi
Farmacja w Łodzi
​Informatyka w Łodzi
​Informatyka w Łodzi
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia aktorskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia aktorskie w Łodzi i woj. łódzkim
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Ochrona środowiska w Łodzi
Ochrona środowiska w Łodzi
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
​Kierunek lekarski w Łodzi
​Kierunek lekarski w Łodzi
​Rynek pracy w Łodzi
​Rynek pracy w Łodzi
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Inżynieria zarządzania w Łodzi
Inżynieria zarządzania w Łodzi
​Logistyka w Łodzi
​Logistyka w Łodzi
Administracja w Łodzi
Administracja w Łodzi
​Dietetyka w Łodzi
​Dietetyka w Łodzi
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Mechatronika w Łodzi
Mechatronika w Łodzi
Fizyka w Łodzi
Fizyka w Łodzi
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Studia artystyczne w Łodzi i województwie łódzkim
​Studia artystyczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia wojskowe w Łodzi
Studia wojskowe w Łodzi
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
​Życie studenckie w Łodzi
​Życie studenckie w Łodzi
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Elektronika i telekomunikacja w Łodzi
Elektronika i telekomunikacja w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Biotechnologia w Łodzi
Biotechnologia w Łodzi
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Automatyka i robotyka w Łodzi
Automatyka i robotyka w Łodzi
Politologia w Łodzi
Politologia w Łodzi
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Mikrobiologia w Łodzi
Mikrobiologia w Łodzi
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Dziennikarstwo w Łodzi
​Dziennikarstwo w Łodzi
Inżynieria materiałowa w Łodzi
Inżynieria materiałowa w Łodzi
​Gdzie i za ile mieszkać w Łodzi?
​Gdzie i za ile mieszkać w Łodzi?
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Nanotechnologia w Łodzi
Nanotechnologia w Łodzi
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Budownictwo w Łodzi
Budownictwo w Łodzi
Chemia w Łodzi
Chemia w Łodzi
​Stomatologia w Łodzi
​Stomatologia w Łodzi
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Matematyka w Łodzi
Matematyka w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Logopedia w Łodzi
Logopedia w Łodzi
Kryminologia w Łodzi
Kryminologia w Łodzi
Inżynieria biomedyczna w Łodzi
Inżynieria biomedyczna w Łodzi
Geoinformacja w Łodzi
Geoinformacja w Łodzi
​Ekonomia w Łodzi
​Ekonomia w Łodzi
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Bezpieczeństwo w Łodzi
Bezpieczeństwo w Łodzi
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Energetyka w Łodzi
Energetyka w Łodzi
​Architektura w Łodzi
​Architektura w Łodzi
​Psychologia w Łodzi
​Psychologia w Łodzi
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Prawo w Łodzi
Prawo w Łodzi
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
​Aktorstwo w Łodzi
​Aktorstwo w Łodzi

Łódź - informacje ogólne

Masz w głowie obraz Łodzi jako smutnego miasta pełnego fabryk i zakładów włókienniczych? Zapomnij o tym. Dzisiejsza Łódź to miasto na wskroś nowoczesne, awangardowe, stawiające na sztukę, kulturę, rozrywkę i biznes. Przyjeżdżając do Łodzi, poczujesz atmosferę Hollywood, nie tylko za sprawą Alei Gwiazd. Łódź stała się ważnym ośrodkiem naukowym, konferencyjnym, logistycznym i kulturalnym. Miasto rozwija się, rozkwita i zachwyca.

Łódź to prężny ośrodek akademicki, oferujący bogatą ofertę kształcenia. Uczelnie publiczne reprezentowane są przez: Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Medyczny, Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów, Akademię Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego oraz Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera. Ta ostatnia, mocno osławiona uczelnia może się pochwalić takimi absolwentami, jak:. Andrzej Wajda, Roman Polański czy Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi.

Obok szkół wyższych publicznych w Łodzi funkcjonuje kilkanaście uczelni niepublicznych, oferujących różne typy kształcenia: techniczne, ekonomiczne, medyczne, artystyczne, humanistyczne, społeczne, administracyjne, filologiczne, turystyczne, przyrodnicze.


Studenci odnajdą w Łodzi wysoki poziom kształcenia, zaplecze mieszkaniowe w postaci licznych domów studenckich, akademicką sieć bibliotek ze wspólną bazą internetową oraz bogate kulturalno-rozrywkowe życie studenckie. W mieście, które mocno postawiło na kulturę, odbywa się wiele imprez muzycznych, teatralnych, literackich, plastycznych i filmowych. Rokrocznie mają tu miejsce dziesiątki festiwali i przeglądów. W mieście funkcjonuje 20 placówek muzealnych, z unikalnym w Europie Centralnym Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Kinematografii oraz Muzeum Sztuki, posiadającym najbogatsze w Polsce zbiory sztuki współczesnej. Działa wiele teatrów (m.in. Teatr Wielki, Teatr Muzyczny, teatry dramatyczne, teatry dla dzieci), Filharmonia, kina i galerie.

Kulturalne centrum miasta stanowią ulice: Piłsudskiego, Piotrkowska, Kościuszki i Zachodnia, aż do Pałacu Poznańskiego. Ulica Piotrkowska jest jednym z najdłuższych deptaków Europy. Okalają ją eklektyczne i modernistyczne kamienice z XIX i XX wieku. To na Piotrkowskiej odbywa się najwięcej festynów, jarmarków, happeningów i różnych wydarzeń artystycznych. Odrestaurowane wille i rezydencje robią wrażenie na zwiedzających i mieszkańcach miasta.


Popularnym obiektem w Łodzi jest Centrum Manufaktura. W tych starych budynkach z czerwonej cegły powstało centrum handlu, usług, biznesu, nauki, mody, kultury i sztuki. W programie wycieczki po Łodzi warto uwzględnić takie miejsca, jak: Łódzki Ogród Botaniczny, Palmiarnia Łódzka, Uliczna Galeria Wielkich Łodzian ze znaną w całej Polsce Ławeczką Tuwima, Las Łagiewnicki, Rudzka Góra z trasami dla rowerów górskich. W każdą letnią niedzielę można wybrać się na przejażdżkę linią tramwajową „0”, obsługiwaną zabytkowym składem.

Miasto stawia na rozwój nowych technologii, infrastruktury oraz pozyskiwanie inwestorów. Udaje się to z całkiem dobrym skutkiem. Swoje siedziby w Łodzi mają mBank i Multibank, a centra usług biurowych GE Money Bank i Philips. Łódzką domeną stała się produkcja sprzętu AGD. W Łodzi zainwestowali m.in. Merloni Indesit i Bosch/Siemens oraz ich poddostawcy. Wśród innych firm warto wymienić: Gillette, VF Corporation, ABB, Polska Grupa Farmaceutyczna, Hutchinson, Ericpol Telecom, TP SA, ComArch, Dell.


Studenci kochają Łódź za tętniące życie kulturalno-rozrywkowe z licznymi imprezami muzycznymi, filmowymi, teatralnymi i literackimi. Na liście wydarzeń, które wypada odnotować, są: PlusCamerimage, Festiwal Światłoczuły, Festiwal Kina Niezależnego „Off jak gorąco”, Festiwal Muzyki Filmowej, Festiwal Kina Europejskiego, Grand Prix Stowarzyszenia Jazzowego „Melomani” czy Kolorowa Tolerancja. Do tego trzeba dodać liczne knajpy, puby, kluby studenckie, szkoły tańca, ścianki wspinaczkowe, kluby bilardowe, kina czy kręgielnie. Młodzi ludzie z pewnością nie będą się w Łodzi nudzić.

Typy studiów w Polsce

 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni