Studia w Łodzi
Łódź kreuje
 • Politechnika Łódzka
 • WSKINOZ

Łódź - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Łodzi

Łódź to duży i znaczący ośrodek akademicki. Tworzą go liczne uczelnie publiczne i niepubliczne, oferujące wszystkie niemal typy studiów. Znajduje się tu zarówno uniwersytet, uczelnia techniczna, medyczna, artystyczne. Ale najsłynniejsza nadal pozostaje łódzka filmówka, o której indeksach od lat marzą młodzi ludzie.

Zastanawiacie się, jakie konkretnie wybrać kierunki w Łodzi? W zamieszczonym poniżej pełnym wykazie uczelni oraz studiów w Łodzi znajdziecie informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Łodzi.

Lokalizacja

Kierunki w Łodzi

Do Łodzi przyjeżdża się studiować reżyserię, aktorstwo, projektowanie ubioru, tkaniny, biżuterii, włókiennictwo i przemysł mody. Choć oczywiście nie tylko. Oferta kierunków w Łodzi zadowoli kandydatów o różnorodnych i odmiennych zainteresowaniach. Dostępne są niemal wszystkie typy studiów, aczkolwiek najliczniej reprezentowane są kierunki filologiczne i inżynierskie. Dużą grupę stanowią studia artystyczne, projektowe a także prawnicze, medyczne i informatyczne.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Łodzi. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych, dostępnych specjalności czy kierunków pokrewnych.

a
administracja advanced biobased and bioinspired materials aktorstwo aktuariat i analiza finansowa analityka biznesu analityka chemiczna analityka medyczna analiza danych animacja archeologia architecture architektura architektura wnętrz artystyczna grafika komputerowa automatyka i robotyka automatyka i sterowanie robotów automatyzacja procesów biznesowych
b
bankowość i finanse cyfrowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biegły rewident i audyt finansowy biogospodarka zrównoważona biologia biologia kryminalistyczna biomedical engineering and technologies biomonitoring i biotechnologie ekologiczne biotechnologia biznes i przedsiębiorczość biżuteria budownictwo business and digital analytics business management business studies business, society and technology
c
chemia chemia budowlana chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu chemia materiałów i nanotechnologia chemia w kryminalistyce computer science computer science and information technology cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
d
design w biznesie dietetyka digital communication and social media for management dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo międzynarodowe dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
e
e-historia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekomiasto ekonometria i analityka danych ekonomia ekotechnologie i bioprocesy electronic and telecommunication engineering elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energy systems in the built environment environmental management etnologia i antropologia kulturowa
f
farmacja film animowany i efekty specjalne filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia hiszpańska z językiem angielskim filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską filologia polska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia słowiańska filologia włoska filozofia finance and accounting finanse i biznes międzynarodowy finanse i inwestycje finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna fotografia fotografia i multimedia future mobility
g
geografia geoinformacja geomonitoring gospodarka przestrzenna grafika
h
historia historia sztuki human-computer interaction
i
industrial biotechnology informacja w środowisku cyfrowym information technology informatologia z biznesowym językiem angielskim informatyka informatyka ekonomiczna informatyka stosowana informatyka w ochronie środowiska instrumentalistyka international and political studies international marketing inwestycje i nieruchomości inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria biomedyczna inżynieria ochrony środowiska inżynieria procesów przemysłowych inżynieria produkcji inżynieria środowiska w budownictwie inżynieria wzornictwa przemysłowego
j
japonistyka jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki kosmetologia kryminologia kultura i sztuka współczesna kulturoznawstwo
l
leśnictwo lingwistyka dla biznesu lingwistyka w komunikacji specjalistycznej logistics logistyka logistyka w biznesie logistyka w gospodarce logopedia logopedia z audiologią
m
malarstwo management management and finance marketing marketing i sprzedaż marketing w przemyśle master in mechanical engineering master of business studies master's degree in women's and gender studies matematyka matematyka stosowana materiały i technologie materiały i technologie przyszłości mathematical methods in data analysis mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechatronika media audiowizualne i kultura cyfrowa menedżer żywności i żywienia międzynarodowe studia kulturowe mikrobiologia modelling and data science montaż filmowy muzyka w mediach i produkcja muzyczna muzykoterapia
n
nanotechnologia nauczanie chemii nowe media nowe media i kultura cyfrowa
o
ochrona środowiska okcydentalistyka organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
papiernictwo i poligrafia pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo planowanie i organizacja przestrzeni planowanie przestrzenne politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo podatkowe i rachunkowość prawo zatrudnienia - kadry i płace produkcja teatralna i organizacja widowisk projektowanie graficzne projektowanie ubioru projektowanie wnętrz przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami psychologia
r
rachunkowość rachunkowość i zarządzanie finansami ratownictwo medyczne realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia reżyseria filmowa i telewizyjna rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne rzeźba
s
scenariopisarstwo smart manufacturing socjologia stosunki międzynarodowe studia azjatyckie studia polskie z językiem angielskim studia polsko-niemieckie systemy sterowania inteligentnymi budynkami sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe sztuka operatorska sztuki sceniczne
t
taniec techniki dentystyczne technologia chemiczna technologia kosmetyków technologia żywności i żywienie człowieka technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych tekstronika tkanina i stylizacja wnętrz translatoryka transport turystyka i rekreacja turystyka zrównoważona twórcze pisanie
w
włókiennictwo włókiennictwo i przemysł mody wojskoznawstwo wychowanie fizyczne i zdrowotne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie biznesem zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie miastem zarządzanie państwem zarządzanie produkcją zarządzanie w administracji publicznej zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjainformatologia z biznesowym językiem angielskiminternational and political studieszarządzanie w administracji publicznej
artystyczne
aktorstwoanimacjaarchitecturearchitekturaarchitektura wnętrzartystyczna grafika komputerowabiżuteriadesign w biznesiedyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejfilm animowany i efekty specjalnefilmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnychfotografiafotografia i multimediagrafikahistoria sztukiinstrumentalistykainżynieria wzornictwa przemysłowegojazz i muzyka estradowakompozycja i teoria muzykimalarstwomuzyka w mediach i produkcja muzycznamuzykoterapiaprodukcja teatralna i organizacja widowiskprojektowanie graficzneprojektowanie ubioruprojektowanie wnętrzrealizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografiareżyseria filmowa i telewizyjnarzeźbasztuki scenicznetaniectkanina i stylizacja wnętrzwzornictwowłókiennictwo i przemysł mody
biologiczno-przyrodnicze
analityka chemicznabiogospodarka zrównoważonabiologiabiologia kryminalistycznabiomedical engineering and technologiesbiomonitoring i biotechnologie ekologicznebiotechnologiachemiachemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesuchemia materiałów i nanotechnologiachemia w kryminalistyceekomiastoenvironmental managementgeografiageoinformacjageomonitoringindustrial biotechnologyinformatyka w ochronie środowiskainżynieria ochrony środowiskaleśnictwomenedżer żywności i żywieniamikrobiologianauczanie chemiiochrona środowiskatechnologia chemicznatechnologia kosmetykówtechnologia żywności i żywienie człowieka
ekonomiczne
aktuariat i analiza finansowa analityka biznesuanaliza danych bankowość i finanse cyfrowebiegły rewident i audyt finansowybiznes i przedsiębiorczośćbusiness managementbusiness studieschemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesuekonometria i analityka danychekonomiafinance and accounting finanse i biznes międzynarodowyfinanse i inwestycjefinanse i rachunkowość informatyka ekonomiczna international marketinginwestycje i nieruchomościlogisticslogistyka w biznesielogistyka w gospodarcemanagementmanagement and financemarketingmarketing w przemyślemaster of business studiesmatematykamenedżer żywności i żywieniaplanowanie i organizacja przestrzeniprawo podatkowe i rachunkowośćprawo zatrudnienia - kadry i płaceprzedsiębiorczość i zarządzanie innowacjamirachunkowośćrachunkowość i zarządzanie finansamirynek finansowy-doradztwo inwestycyjnezarządzanie biznesemzarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie miastemzarządzanie produkcjązarządzanie w administracji publicznej
filologiczne
filologia angielskafilologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia hiszpańska z językiem angielskimfilologia klasyczna z kulturą śródziemnomorskąfilologia polskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia słowiańskafilologia włoskainformatologia z biznesowym językiem angielskimjaponistykalingwistyka dla biznesulingwistyka w komunikacji specjalistycznejnowe media i kultura cyfrowastudia azjatyckiestudia polskie z językiem angielskimstudia polsko-niemieckietranslatorykatwórcze pisanie
humanistyczne
archeologiadziennikarstwo międzynarodowee-historiaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejetnologia i antropologia kulturowafilmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnychfilologia klasyczna z kulturą śródziemnomorskąfilozofiahistoriahistoria sztukiinformacja w środowisku cyfrowymkognitywistykakulturoznawstwolingwistyka dla biznesulingwistyka w komunikacji specjalistycznejmiędzynarodowe studia kulturowenowe mediaokcydentalistykascenariopisarstwostudia azjatyckiestudia polsko-niemieckie
medyczne
analityka medycznadietetykaelektroradiologiafarmacjafizjoterapiakierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykosmetologiapielęgniarstwopołożnictworatownictwo medycznetechniki dentystycznezdrowie publiczne
pedagogiczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejlogopedialogopedia z audiologiąmuzykoterapianauczanie chemiipedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalna
prawnicze
prawoprawo podatkowe i rachunkowośćprawo zatrudnienia - kadry i płace
psychologiczne
psychologia
rolnicze, leśne
biomonitoring i biotechnologie ekologiczneenvironmental managementgeomonitoringleśnictwoochrona środowiskatechnologia żywności i żywienie człowieka
społeczne
bezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznebiologia kryminalistycznabiznes i przedsiębiorczośćbusiness and digital analyticsdesign w biznesiedigital communication and social media for management dziennikarstwo i komunikacja społecznadziennikarstwo międzynarodowedziennikarstwo, media i projektowanie komunikacjiekomiastoetnologia i antropologia kulturowainformacja w środowisku cyfrowyminternational and political studieskognitywistykakryminologiakultura i sztuka współczesnalogistykalogopediamarketingmarketing i sprzedażmaster's degree in women's and gender studiesmedia audiowizualne i kultura cyfrowanowe medianowe media i kultura cyfrowaokcydentalistykaorganizacja produkcji filmowej i telewizyjnejpolitologiapraca socjalnapsychologiasocjologiastosunki międzynarodowezarządzaniezarządzanie miastemzarządzanie państwemzarządzanie zasobami ludzkimi
techniczne
advanced biobased and bioinspired materialsanaliza danych animacjaarchitecturearchitekturaarchitektura wnętrzartystyczna grafika komputerowaautomatyka i robotykaautomatyka i sterowanie robotówautomatyzacja procesów biznesowychbankowość i finanse cyfrowebiogospodarka zrównoważonabiomedical engineering and technologiesbiomonitoring i biotechnologie ekologicznebiotechnologiabiżuteriabudownictwobusiness, society and technologychemia budowlanachemia materiałów i nanotechnologiachemia w kryminalistycecomputer sciencecomputer science and information technologycyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesieekotechnologie i bioprocesyelectronic and telecommunication engineeringelektronika i telekomunikacjaelektrotechnikaenergetykaenergy systems in the built environmentfilm animowany i efekty specjalnefizykafizyka technicznafuture mobilitygeoinformacjageomonitoringhuman-computer interactioninformatykainformatyka ekonomiczna informatyka stosowanainformatyka w ochronie środowiskainżynieria bezpieczeństwa pracyinżynieria biomedycznainżynieria ochrony środowiskainżynieria procesów przemysłowychinżynieria produkcji inżynieria środowiska w budownictwielogisticslogistykamarketing w przemyślemaster in mechanical engineeringmateriały i technologiemateriały i technologie przyszłościmathematical methods in data analysismechanical engineeringmechatronikasmart manufacturingsztuczna inteligencja i uczenie maszynowe technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnychtekstronikatransportzarządzanie i inżynieria produkcji
turystyczno-sportowe
turystyka i rekreacjaturystyka zrównoważonawychowanie fizyczne i zdrowotne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodowewojskoznawstwo
ścisłe
aktuariat i analiza finansowa analityka chemicznaanaliza danych automatyka i robotykaautomatyka i sterowanie robotówbiologiabiologia kryminalistycznabiotechnologiachemiachemia budowlanachemia materiałów i nanotechnologiachemia w kryminalistycecomputer science and information technologyekonometria i analityka danychelectronic and telecommunication engineeringelektrotechnikaenergetykaenergy systems in the built environmentfizykafizyka technicznageografiageoinformacjaindustrial biotechnologyinformation technologyinformatykainformatyka stosowanainżynieria produkcji matematykamatematyka stosowanamathematical methods in data analysismechanika i budowa maszynmechatronikamikrobiologiamodelling and data sciencenanotechnologiasystemy sterowania inteligentnymi budynkamisztuczna inteligencja i uczenie maszynowe technologia kosmetyków

Studia w Łodzi

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Łodzi, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Łodzi, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Łodzi wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Łodzi.

Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
​Stomatologia w Łodzi
​Stomatologia w Łodzi
Administracja w Łodzi
Administracja w Łodzi
​Dietetyka w Łodzi
​Dietetyka w Łodzi
Politologia w Łodzi
Politologia w Łodzi
​Studia artystyczne w Łodzi i województwie łódzkim
​Studia artystyczne w Łodzi i województwie łódzkim
​Kierunek lekarski w Łodzi
​Kierunek lekarski w Łodzi
​Fizjoterapia w Łodzi
​Fizjoterapia w Łodzi
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia wojskowe w Łodzi
Studia wojskowe w Łodzi
​Informatyka w Łodzi
​Informatyka w Łodzi
Inżynieria materiałowa w Łodzi
Inżynieria materiałowa w Łodzi
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
​Dziennikarstwo w Łodzi
​Dziennikarstwo w Łodzi
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Biotechnologia w Łodzi
Biotechnologia w Łodzi
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Reżyseria w Łodzi
Reżyseria w Łodzi
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Kryminologia w Łodzi
Kryminologia w Łodzi
Mikrobiologia w Łodzi
Mikrobiologia w Łodzi
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Turystyka i rekreacja w Łodzi
Turystyka i rekreacja w Łodzi
​Ekonomia w Łodzi
​Ekonomia w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
​Gdzie i za ile mieszkać w Łodzi?
​Gdzie i za ile mieszkać w Łodzi?
Bezpieczeństwo w Łodzi
Bezpieczeństwo w Łodzi
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Prawo w Łodzi
Prawo w Łodzi
Matematyka w Łodzi
Matematyka w Łodzi
​Architektura w Łodzi
​Architektura w Łodzi
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Chemia w Łodzi
Chemia w Łodzi
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Energetyka w Łodzi
Energetyka w Łodzi
​Aktorstwo w Łodzi
​Aktorstwo w Łodzi
​Rynek pracy w Łodzi
​Rynek pracy w Łodzi
​Logistyka w Łodzi
​Logistyka w Łodzi
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Inżynieria zarządzania w Łodzi
Inżynieria zarządzania w Łodzi
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Elektronika i telekomunikacja w Łodzi
Elektronika i telekomunikacja w Łodzi
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Geoinformacja w Łodzi
Geoinformacja w Łodzi
​Psychologia w Łodzi
​Psychologia w Łodzi
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Mechatronika w Łodzi
Mechatronika w Łodzi
Farmacja w Łodzi
Farmacja w Łodzi
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Budownictwo w Łodzi
Budownictwo w Łodzi
​Życie studenckie w Łodzi
​Życie studenckie w Łodzi
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Inżynieria biomedyczna w Łodzi
Inżynieria biomedyczna w Łodzi
Fizyka w Łodzi
Fizyka w Łodzi
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Ochrona środowiska w Łodzi
Ochrona środowiska w Łodzi
Kosmetologia w Łodzi
Kosmetologia w Łodzi
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Automatyka i robotyka w Łodzi
Automatyka i robotyka w Łodzi
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia aktorskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia aktorskie w Łodzi i woj. łódzkim
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Nanotechnologia w Łodzi
Nanotechnologia w Łodzi
Logopedia w Łodzi
Logopedia w Łodzi

Łódź - informacje ogólne

Masz w głowie obraz Łodzi jako smutnego miasta pełnego fabryk i zakładów włókienniczych? Zapomnij o tym. Dzisiejsza Łódź to miasto na wskroś nowoczesne, awangardowe, stawiające na sztukę, kulturę, rozrywkę i biznes. Przyjeżdżając do Łodzi, poczujesz atmosferę Hollywood, nie tylko za sprawą Alei Gwiazd. Łódź stała się ważnym ośrodkiem naukowym, konferencyjnym, logistycznym i kulturalnym. Miasto rozwija się, rozkwita i zachwyca.

Łódź to prężny ośrodek akademicki, oferujący bogatą ofertę kształcenia. Uczelnie publiczne reprezentowane są przez: Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Medyczny, Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów, Akademię Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego oraz Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera. Ta ostatnia, mocno osławiona uczelnia może się pochwalić takimi absolwentami, jak:. Andrzej Wajda, Roman Polański czy Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi.

Obok szkół wyższych publicznych w Łodzi funkcjonuje kilkanaście uczelni niepublicznych, oferujących różne typy kształcenia: techniczne, ekonomiczne, medyczne, artystyczne, humanistyczne, społeczne, administracyjne, filologiczne, turystyczne, przyrodnicze.


Studenci odnajdą w Łodzi wysoki poziom kształcenia, zaplecze mieszkaniowe w postaci licznych domów studenckich, akademicką sieć bibliotek ze wspólną bazą internetową oraz bogate kulturalno-rozrywkowe życie studenckie. W mieście, które mocno postawiło na kulturę, odbywa się wiele imprez muzycznych, teatralnych, literackich, plastycznych i filmowych. Rokrocznie mają tu miejsce dziesiątki festiwali i przeglądów. W mieście funkcjonuje 20 placówek muzealnych, z unikalnym w Europie Centralnym Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Kinematografii oraz Muzeum Sztuki, posiadającym najbogatsze w Polsce zbiory sztuki współczesnej. Działa wiele teatrów (m.in. Teatr Wielki, Teatr Muzyczny, teatry dramatyczne, teatry dla dzieci), Filharmonia, kina i galerie.

Kulturalne centrum miasta stanowią ulice: Piłsudskiego, Piotrkowska, Kościuszki i Zachodnia, aż do Pałacu Poznańskiego. Ulica Piotrkowska jest jednym z najdłuższych deptaków Europy. Okalają ją eklektyczne i modernistyczne kamienice z XIX i XX wieku. To na Piotrkowskiej odbywa się najwięcej festynów, jarmarków, happeningów i różnych wydarzeń artystycznych. Odrestaurowane wille i rezydencje robią wrażenie na zwiedzających i mieszkańcach miasta.


Popularnym obiektem w Łodzi jest Centrum Manufaktura. W tych starych budynkach z czerwonej cegły powstało centrum handlu, usług, biznesu, nauki, mody, kultury i sztuki. W programie wycieczki po Łodzi warto uwzględnić takie miejsca, jak: Łódzki Ogród Botaniczny, Palmiarnia Łódzka, Uliczna Galeria Wielkich Łodzian ze znaną w całej Polsce Ławeczką Tuwima, Las Łagiewnicki, Rudzka Góra z trasami dla rowerów górskich. W każdą letnią niedzielę można wybrać się na przejażdżkę linią tramwajową „0”, obsługiwaną zabytkowym składem.

Miasto stawia na rozwój nowych technologii, infrastruktury oraz pozyskiwanie inwestorów. Udaje się to z całkiem dobrym skutkiem. Swoje siedziby w Łodzi mają mBank i Multibank, a centra usług biurowych GE Money Bank i Philips. Łódzką domeną stała się produkcja sprzętu AGD. W Łodzi zainwestowali m.in. Merloni Indesit i Bosch/Siemens oraz ich poddostawcy. Wśród innych firm warto wymienić: Gillette, VF Corporation, ABB, Polska Grupa Farmaceutyczna, Hutchinson, Ericpol Telecom, TP SA, ComArch, Dell.


Studenci kochają Łódź za tętniące życie kulturalno-rozrywkowe z licznymi imprezami muzycznymi, filmowymi, teatralnymi i literackimi. Na liście wydarzeń, które wypada odnotować, są: PlusCamerimage, Festiwal Światłoczuły, Festiwal Kina Niezależnego „Off jak gorąco”, Festiwal Muzyki Filmowej, Festiwal Kina Europejskiego, Grand Prix Stowarzyszenia Jazzowego „Melomani” czy Kolorowa Tolerancja. Do tego trzeba dodać liczne knajpy, puby, kluby studenckie, szkoły tańca, ścianki wspinaczkowe, kluby bilardowe, kina czy kręgielnie. Młodzi ludzie z pewnością nie będą się w Łodzi nudzić.

Typy studiów w Polsce

 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Piotrkowska
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie