Studia w Łodzi
Łódź kreuje
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi Summer School 2024

Łódź - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Łodzi

Łódź to duży i znaczący ośrodek akademicki. Tworzą go liczne uczelnie publiczne i niepubliczne, oferujące wszystkie niemal typy studiów. Znajduje się tu zarówno uniwersytet, uczelnia techniczna, medyczna, artystyczne. Ale najsłynniejsza nadal pozostaje łódzka filmówka, o której indeksach od lat marzą młodzi ludzie.

Zastanawiacie się, jakie konkretnie wybrać kierunki w Łodzi? W zamieszczonym poniżej pełnym wykazie uczelni oraz studiów w Łodzi znajdziecie informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Łodzi.

Lokalizacja

Kierunki w Łodzi

Do Łodzi przyjeżdża się studiować reżyserię, aktorstwo, projektowanie ubioru, tkaniny, biżuterii, włókiennictwo i przemysł mody. Choć oczywiście nie tylko. Oferta kierunków w Łodzi zadowoli kandydatów o różnorodnych i odmiennych zainteresowaniach. Dostępne są niemal wszystkie typy studiów, aczkolwiek najliczniej reprezentowane są kierunki filologiczne i inżynierskie. Dużą grupę stanowią studia artystyczne, projektowe a także prawnicze, medyczne i informatyczne.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Łodzi. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych, dostępnych specjalności czy kierunków pokrewnych.

a
administracja advanced biobased and bioinspired materials aktorstwo aktuariat i analiza finansowa analityka biznesu analityka chemiczna analityka gospodarcza analityka medyczna analiza danych animacja archeologia architecture architektura architektura wnętrz artystyczna grafika komputerowa automatyka i robotyka automatyka i sterowanie robotów automatyzacja procesów biznesowych
b
bankowość i finanse cyfrowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biegły rewident i audyt finansowy biogospodarka zrównoważona biologia biologia kryminalistyczna biomedical engineering and technologies biomonitoring i biotechnologie ekologiczne biotechnologia biznes i przedsiębiorczość biżuteria budownictwo business and digital analytics business and technology business management business studies
c
chemia chemia budowlana chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu chemia materiałów i nanotechnologia chemia w kryminalistyce computer science computer science and information technology cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
d
design w biznesie dietetyka digital communication and social media for management dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo międzynarodowe dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
e
e-historia economics edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekomiasto ekonometria i analityka danych ekonomia ekotechnologie i bioprocesy electronic and telecommunication engineering elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energy systems in the built environment environmental management etnologia i antropologia kulturowa europeistyka
f
farmacja film animowany i efekty specjalne filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia hiszpańska z językiem angielskim filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską filologia polska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia słowiańska filologia włoska filozofia finance and accounting finanse i biznes międzynarodowy finanse i inwestycje finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna fotografia fotografia i multimedia future mobility
g
geodezja i kartografia geografia geoinformacja geomonitoring gestion et technologie gospodarka przestrzenna grafika
h
historia historia sztuki human-computer interaction
i
industrial biotechnology informacja w środowisku cyfrowym information technology informatologia z biznesowym językiem angielskim informatyka informatyka ekonomiczna informatyka i ekonometria informatyka stosowana informatyka w ochronie środowiska instrumentalistyka international and political studies international marketing inwestycje i nieruchomości inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i biochemiczna inżynieria materiałowa inżynieria ochrony środowiska inżynieria produkcji inżynieria środowiska w budownictwie inżynieria wzornictwa przemysłowego
j
japonistyka jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kompozycja i teoria muzyki kosmetologia kryminologia kultura i sztuka współczesna kulturoznawstwo
l
leśnictwo lingwistyka dla biznesu lingwistyka w komunikacji specjalistycznej logistics logistyka logistyka w biznesie logistyka w gospodarce logopedia logopedia z audiologią
m
malarstwo management management and finance marketing marketing i sprzedaż marketing w przemyśle master in mechanical engineering master of business studies master of operation management master's degree in women's and gender studies matematyka matematyka stosowana mathematical methods in data analysis mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechatronika media audiowizualne i kultura cyfrowa menedżer żywności i żywienia międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe studia kulturowe mikrobiologia modelling and data science montaż filmowy muzyka w mediach i produkcja muzyczna muzykoterapia
n
nanotechnologia nauczanie chemii nowe media nowe media i kultura cyfrowa
o
ochrona środowiska okcydentalistyka optometria (optyka okularowa) organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
papiernictwo i poligrafia pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo planowanie i organizacja przestrzeni planowanie przestrzenne politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo podatkowe i rachunkowość prawo zatrudnienia - kadry i płace produkcja teatralna i organizacja widowisk projektowanie graficzne projektowanie ubioru przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami psychologia
r
rachunkowość rachunkowość i zarządzanie finansami ratownictwo medyczne reżyseria filmowa i telewizyjna rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne rzeźba
s
scenariopisarstwo socjologia stosunki międzynarodowe studia azjatyckie studia polskie z językiem angielskim studia polsko-niemieckie systemy sterowania inteligentnymi budynkami sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe sztuka operatorska sztuki sceniczne
t
taniec techniki dentystyczne technologia chemiczna technologia kosmetyków technologia żywności i żywienie człowieka technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych tkanina i stylizacja wnętrz translatoryka transport turystyka i rekreacja turystyka zrównoważona twórcze pisanie
w
włókiennictwo włókiennictwo i przemysł mody wojskoznawstwo wychowanie fizyczne i zdrowotne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie biznesem zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie miastem zarządzanie państwem zarządzanie produkcją zarządzanie w administracji publicznej zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne zrównoważone technologie energetyczne

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjainformatologia z biznesowym językiem angielskiminternational and political studieszarządzanie w administracji publicznej
artystyczne
aktorstwoanimacjaarchitecturearchitekturaarchitektura wnętrzartystyczna grafika komputerowabiżuteriadesign w biznesiedyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejfilm animowany i efekty specjalnefilmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnychfotografiafotografia i multimediagrafikahistoria sztukiinstrumentalistykainżynieria wzornictwa przemysłowegojazz i muzyka estradowakompozycja i teoria muzykimalarstwomuzyka w mediach i produkcja muzycznamuzykoterapiaprodukcja teatralna i organizacja widowiskprojektowanie graficzneprojektowanie ubiorureżyseria filmowa i telewizyjnarzeźbasztuki scenicznetaniectkanina i stylizacja wnętrzwzornictwowłókiennictwo i przemysł mody
biologiczno-przyrodnicze
analityka chemicznabiogospodarka zrównoważonabiologiabiologia kryminalistycznabiomedical engineering and technologiesbiomonitoring i biotechnologie ekologicznebiotechnologiachemiachemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesuchemia materiałów i nanotechnologiachemia w kryminalistyceekomiastoenvironmental managementgeografiageoinformacjageomonitoringindustrial biotechnologyinformatyka w ochronie środowiskainżynieria chemiczna i biochemicznainżynieria ochrony środowiskaleśnictwomenedżer żywności i żywieniamikrobiologianauczanie chemiiochrona środowiskatechnologia chemicznatechnologia kosmetykówtechnologia żywności i żywienie człowieka
ekonomiczne
aktuariat i analiza finansowa analityka biznesuanalityka gospodarczaanaliza danych bankowość i finanse cyfrowebiegły rewident i audyt finansowybiznes i przedsiębiorczośćbusiness managementbusiness studieschemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesueconomicsekonometria i analityka danychekonomiafinance and accounting finanse i biznes międzynarodowyfinanse i inwestycjefinanse i rachunkowość gestion et technologieinformatyka ekonomiczna informatyka i ekonometriainternational marketinginwestycje i nieruchomościlogisticslogistyka w biznesielogistyka w gospodarcemanagementmanagement and financemarketingmarketing w przemyślemaster of business studiesmaster of operation managementmatematykamenedżer żywności i żywieniamiędzynarodowe stosunki gospodarczeplanowanie i organizacja przestrzeniprawo podatkowe i rachunkowośćprawo zatrudnienia - kadry i płaceprzedsiębiorczość i zarządzanie innowacjamirachunkowośćrachunkowość i zarządzanie finansamirynek finansowy-doradztwo inwestycyjnezarządzanie biznesemzarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie miastemzarządzanie produkcjązarządzanie w administracji publicznej
filologiczne
filologia angielskafilologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia hiszpańska z językiem angielskimfilologia klasyczna z kulturą śródziemnomorskąfilologia polskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia słowiańskafilologia włoskainformatologia z biznesowym językiem angielskimjaponistykalingwistyka dla biznesulingwistyka w komunikacji specjalistycznejnowe media i kultura cyfrowastudia azjatyckiestudia polskie z językiem angielskimstudia polsko-niemieckietranslatorykatwórcze pisanie
humanistyczne
archeologiadziennikarstwo międzynarodowee-historiaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejetnologia i antropologia kulturowafilmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnychfilologia klasyczna z kulturą śródziemnomorskąfilozofiahistoriahistoria sztukiinformacja w środowisku cyfrowymkulturoznawstwolingwistyka dla biznesulingwistyka w komunikacji specjalistycznejmiędzynarodowe studia kulturowenowe mediaokcydentalistykascenariopisarstwostudia azjatyckiestudia polsko-niemieckie
medyczne
analityka medycznadietetykaelektroradiologiafarmacjafizjoterapiakierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykosmetologiaoptometria (optyka okularowa)pielęgniarstwopołożnictworatownictwo medycznetechniki dentystycznezdrowie publiczne
pedagogiczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejlogopedialogopedia z audiologiąmuzykoterapianauczanie chemiipedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalna
prawnicze
prawoprawo podatkowe i rachunkowośćprawo zatrudnienia - kadry i płace
psychologiczne
psychologia
rolnicze, leśne
biomonitoring i biotechnologie ekologiczneenvironmental managementgeomonitoringleśnictwoochrona środowiskatechnologia żywności i żywienie człowieka
społeczne
bezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznebiologia kryminalistycznabiznes i przedsiębiorczośćbusiness and digital analyticsdesign w biznesiedigital communication and social media for management dziennikarstwo i komunikacja społecznadziennikarstwo międzynarodowedziennikarstwo, media i projektowanie komunikacjiekomiastoetnologia i antropologia kulturowaeuropeistykainformacja w środowisku cyfrowyminternational and political studieskryminologiakultura i sztuka współczesnalogistykalogopediamarketingmarketing i sprzedażmaster's degree in women's and gender studiesmedia audiowizualne i kultura cyfrowamiędzynarodowe stosunki gospodarczenowe medianowe media i kultura cyfrowaokcydentalistykaorganizacja produkcji filmowej i telewizyjnejpolitologiapraca socjalnapsychologiasocjologiastosunki międzynarodowezarządzaniezarządzanie miastemzarządzanie państwemzarządzanie zasobami ludzkimi
techniczne
advanced biobased and bioinspired materialsanaliza danych animacjaarchitecturearchitekturaarchitektura wnętrzartystyczna grafika komputerowaautomatyka i robotykaautomatyka i sterowanie robotówautomatyzacja procesów biznesowychbankowość i finanse cyfrowebiogospodarka zrównoważonabiomedical engineering and technologiesbiomonitoring i biotechnologie ekologicznebiotechnologiabiżuteriabudownictwobusiness and technologychemia budowlanachemia materiałów i nanotechnologiachemia w kryminalistycecomputer sciencecomputer science and information technologycyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesieekotechnologie i bioprocesyelectronic and telecommunication engineeringelektronika i telekomunikacjaelektrotechnikaenergetykaenergy systems in the built environmentfilm animowany i efekty specjalnefizykafizyka technicznafuture mobilitygeodezja i kartografiageoinformacjageomonitoringgestion et technologiehuman-computer interactioninformatykainformatyka ekonomiczna informatyka i ekonometriainformatyka stosowanainformatyka w ochronie środowiskainżynieria bezpieczeństwa pracyinżynieria biomedycznainżynieria chemiczna i biochemicznainżynieria ochrony środowiskainżynieria produkcji inżynieria środowiska w budownictwielogisticslogistykamarketing w przemyślemaster in mechanical engineeringmathematical methods in data analysismechanical engineeringmechatronikasztuczna inteligencja i uczenie maszynowe technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnychtransportzarządzanie i inżynieria produkcjizrównoważone technologie energetyczne
turystyczno-sportowe
turystyka i rekreacjaturystyka zrównoważonawychowanie fizyczne i zdrowotne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodowewojskoznawstwo
ścisłe
aktuariat i analiza finansowa analityka chemicznaanalityka gospodarczaanaliza danych automatyka i robotykaautomatyka i sterowanie robotówbiologiabiologia kryminalistycznabiotechnologiachemiachemia budowlanachemia materiałów i nanotechnologiachemia w kryminalistycecomputer science and information technologyekonometria i analityka danychekonomiaelectronic and telecommunication engineeringelektrotechnikaenergetykaenergy systems in the built environmentfizykafizyka technicznageodezja i kartografiageografiageoinformacjaindustrial biotechnologyinformation technologyinformatykainformatyka stosowanainżynieria materiałowainżynieria produkcji matematykamatematyka stosowanamathematical methods in data analysismechanika i budowa maszynmechatronikamikrobiologiamodelling and data sciencenanotechnologiasystemy sterowania inteligentnymi budynkamisztuczna inteligencja i uczenie maszynowe technologia kosmetyków

Studia w Łodzi

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Łodzi, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Łodzi, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Łodzi wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Łodzi.

Kosmetologia w Łodzi
Kosmetologia w Łodzi
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
​Dziennikarstwo w Łodzi
​Dziennikarstwo w Łodzi
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Rynek pracy w Łodzi
​Rynek pracy w Łodzi
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Logopedia w Łodzi
Logopedia w Łodzi
Reżyseria w Łodzi
Reżyseria w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Architektura w Łodzi
​Architektura w Łodzi
Nanotechnologia w Łodzi
Nanotechnologia w Łodzi
Chemia w Łodzi
Chemia w Łodzi
​Fizjoterapia w Łodzi
​Fizjoterapia w Łodzi
Geoinformacja w Łodzi
Geoinformacja w Łodzi
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Administracja w Łodzi
Administracja w Łodzi
Fizyka w Łodzi
Fizyka w Łodzi
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Budownictwo w Łodzi
Budownictwo w Łodzi
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Elektronika i telekomunikacja w Łodzi
Elektronika i telekomunikacja w Łodzi
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Studia aktorskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia aktorskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
​Psychologia w Łodzi
​Psychologia w Łodzi
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Biotechnologia w Łodzi
Biotechnologia w Łodzi
​Logistyka w Łodzi
​Logistyka w Łodzi
​Gdzie i za ile mieszkać w Łodzi?
​Gdzie i za ile mieszkać w Łodzi?
Matematyka w Łodzi
Matematyka w Łodzi
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia wojskowe w Łodzi
Studia wojskowe w Łodzi
Bezpieczeństwo w Łodzi
Bezpieczeństwo w Łodzi
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Inżynieria zarządzania w Łodzi
Inżynieria zarządzania w Łodzi
​Kierunek lekarski w Łodzi
​Kierunek lekarski w Łodzi
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
​Dietetyka w Łodzi
​Dietetyka w Łodzi
Inżynieria materiałowa w Łodzi
Inżynieria materiałowa w Łodzi
Prawo w Łodzi
Prawo w Łodzi
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
​Stomatologia w Łodzi
​Stomatologia w Łodzi
Ochrona środowiska w Łodzi
Ochrona środowiska w Łodzi
​Aktorstwo w Łodzi
​Aktorstwo w Łodzi
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Automatyka i robotyka w Łodzi
Automatyka i robotyka w Łodzi
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Politologia w Łodzi
Politologia w Łodzi
Farmacja w Łodzi
Farmacja w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
Kryminologia w Łodzi
Kryminologia w Łodzi
​Informatyka w Łodzi
​Informatyka w Łodzi
​Życie studenckie w Łodzi
​Życie studenckie w Łodzi
Turystyka i rekreacja w Łodzi
Turystyka i rekreacja w Łodzi
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
​Ekonomia w Łodzi
​Ekonomia w Łodzi
Energetyka w Łodzi
Energetyka w Łodzi
Mechatronika w Łodzi
Mechatronika w Łodzi
Inżynieria biomedyczna w Łodzi
Inżynieria biomedyczna w Łodzi
​Studia artystyczne w Łodzi i województwie łódzkim
​Studia artystyczne w Łodzi i województwie łódzkim
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Mikrobiologia w Łodzi
Mikrobiologia w Łodzi
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim

Łódź - informacje ogólne

Masz w głowie obraz Łodzi jako smutnego miasta pełnego fabryk i zakładów włókienniczych? Zapomnij o tym. Dzisiejsza Łódź to miasto na wskroś nowoczesne, awangardowe, stawiające na sztukę, kulturę, rozrywkę i biznes. Przyjeżdżając do Łodzi, poczujesz atmosferę Hollywood, nie tylko za sprawą Alei Gwiazd. Łódź stała się ważnym ośrodkiem naukowym, konferencyjnym, logistycznym i kulturalnym. Miasto rozwija się, rozkwita i zachwyca.

Łódź to prężny ośrodek akademicki, oferujący bogatą ofertę kształcenia. Uczelnie publiczne reprezentowane są przez: Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Medyczny, Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów, Akademię Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego oraz Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera. Ta ostatnia, mocno osławiona uczelnia może się pochwalić takimi absolwentami, jak:. Andrzej Wajda, Roman Polański czy Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi.

Obok szkół wyższych publicznych w Łodzi funkcjonuje kilkanaście uczelni niepublicznych, oferujących różne typy kształcenia: techniczne, ekonomiczne, medyczne, artystyczne, humanistyczne, społeczne, administracyjne, filologiczne, turystyczne, przyrodnicze.


Studenci odnajdą w Łodzi wysoki poziom kształcenia, zaplecze mieszkaniowe w postaci licznych domów studenckich, akademicką sieć bibliotek ze wspólną bazą internetową oraz bogate kulturalno-rozrywkowe życie studenckie. W mieście, które mocno postawiło na kulturę, odbywa się wiele imprez muzycznych, teatralnych, literackich, plastycznych i filmowych. Rokrocznie mają tu miejsce dziesiątki festiwali i przeglądów. W mieście funkcjonuje 20 placówek muzealnych, z unikalnym w Europie Centralnym Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Kinematografii oraz Muzeum Sztuki, posiadającym najbogatsze w Polsce zbiory sztuki współczesnej. Działa wiele teatrów (m.in. Teatr Wielki, Teatr Muzyczny, teatry dramatyczne, teatry dla dzieci), Filharmonia, kina i galerie.

Kulturalne centrum miasta stanowią ulice: Piłsudskiego, Piotrkowska, Kościuszki i Zachodnia, aż do Pałacu Poznańskiego. Ulica Piotrkowska jest jednym z najdłuższych deptaków Europy. Okalają ją eklektyczne i modernistyczne kamienice z XIX i XX wieku. To na Piotrkowskiej odbywa się najwięcej festynów, jarmarków, happeningów i różnych wydarzeń artystycznych. Odrestaurowane wille i rezydencje robią wrażenie na zwiedzających i mieszkańcach miasta.


Popularnym obiektem w Łodzi jest Centrum Manufaktura. W tych starych budynkach z czerwonej cegły powstało centrum handlu, usług, biznesu, nauki, mody, kultury i sztuki. W programie wycieczki po Łodzi warto uwzględnić takie miejsca, jak: Łódzki Ogród Botaniczny, Palmiarnia Łódzka, Uliczna Galeria Wielkich Łodzian ze znaną w całej Polsce Ławeczką Tuwima, Las Łagiewnicki, Rudzka Góra z trasami dla rowerów górskich. W każdą letnią niedzielę można wybrać się na przejażdżkę linią tramwajową „0”, obsługiwaną zabytkowym składem.

Miasto stawia na rozwój nowych technologii, infrastruktury oraz pozyskiwanie inwestorów. Udaje się to z całkiem dobrym skutkiem. Swoje siedziby w Łodzi mają mBank i Multibank, a centra usług biurowych GE Money Bank i Philips. Łódzką domeną stała się produkcja sprzętu AGD. W Łodzi zainwestowali m.in. Merloni Indesit i Bosch/Siemens oraz ich poddostawcy. Wśród innych firm warto wymienić: Gillette, VF Corporation, ABB, Polska Grupa Farmaceutyczna, Hutchinson, Ericpol Telecom, TP SA, ComArch, Dell.


Studenci kochają Łódź za tętniące życie kulturalno-rozrywkowe z licznymi imprezami muzycznymi, filmowymi, teatralnymi i literackimi. Na liście wydarzeń, które wypada odnotować, są: PlusCamerimage, Festiwal Światłoczuły, Festiwal Kina Niezależnego „Off jak gorąco”, Festiwal Muzyki Filmowej, Festiwal Kina Europejskiego, Grand Prix Stowarzyszenia Jazzowego „Melomani” czy Kolorowa Tolerancja. Do tego trzeba dodać liczne knajpy, puby, kluby studenckie, szkoły tańca, ścianki wspinaczkowe, kluby bilardowe, kina czy kręgielnie. Młodzi ludzie z pewnością nie będą się w Łodzi nudzić.

Typy studiów w Polsce

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Kaliski
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie