Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuka operatorska

Sztuka operatorska to studia, na których pod kierunkiem wybitnych operatorów, a także specjalistów z różnych dziedzin humanistyki i techniki, studenci opanowują wiedzę teoretyczną i praktyczną, potrzebną przy tworzeniu utworu filmowego czy formy telewizyjnej.

Na program składają się zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Przedmioty teoretyczne można podzielić na ogólne (historia filmu, historia sztuki, antropologia kultury) oraz kierunkowe (podstawy sztuki operatorskiej, cyfrowy zapis obrazu w technologii klasycznej i stereoskopowej, kreacja efektów komputerowych, post-produkcyjna obróbka obrazu). Słuchacze wykonują samodzielnie etiudy filmowe i telewizyjne. Zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie kreowania przestrzeni wirtualnej 2D i 3D, komputerowych efektów specjalnych oraz coloringu. Aby ukończyć studia należy napisać pracę dyplomową oraz stworzyć film lub widowisko telewizyjne.

Dla kogo studia na kierunku sztuka operatorska

Studia Sztuka operatorska to świetna propozycja dla osób pragnących realizować się w nowoczesnej sztuce przekazu audiowizualnego i rozwijać swoje pasje związane z produkcją filmową.

Program studiów stanowi bazę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, do późniejszej kariery w przemyśle filmowym.

Od kandydatów oczekuje się zmysłu artystycznego, niebanalnego postrzegania otoczenia, kreatywności oraz predyspozycji przy obsłudze nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych w pracy operatora.

Program kształcenia na kierunku sztuka operatorska

Program kształcenia przewiduje wiele zajęć praktycznych, a także własnych projektów filmowych.

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • cyfrowa obróbka obrazu
 • dramaturgia obrazu filmowego
 • dźwięk w filmie
 • efekty wizualne
 • film dokumentalny
 • fotografia
 • historia filmu
 • historia sztuki operatorskiej
 • materiały światłoczułe
 • montaż filmowy
 • multimedialne formy przekazu
 • plastyka obrazu filmowego
 • produkcja filmowa i telewizyjna
 • realizacja telewizyjna
 • scenografia filmowa
 • sztuka operatorska
 • szwenkowanie
 • technika zdjęciowa i oświetleniowa
 • współpraca operatora z reżyserem
 • podstawy scenopisarstwa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuka operatorska

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane podczas egzaminów wstępnych.

Pierwszy etap egzaminu obejmuje ocenę zawartości teczki twórczości własnej kandydata.

Kolejne etapy to zadania konkursowe (m.in. zadania fotograficzne, rozmowa wstępna, aranżacja sceny, realizacja zadania z wykorzystaniem kamery).

Zawsze wcześniej należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne na konkretnej uczelni. Informacje te znajdują się w serwisach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku sztuka operatorska

Studia na kierunku Sztuka operatorska przygotowują do pracy w zawodzie operatora filmowego w filmie i telewizji, operatora kamer (kamerzysta, szwenkier), asystenta w ekipach filmowych, realizatora światła. Absolwenci mogą pracować w studiach reklamowych, telewizyjnych, wytwórniach filmowych.

Opinie o kierunku sztuka operatorska

Kierunek Sztuka operatorska realizowany jest w polskich szkołach filmowych i pozwala studentom na pracę pod okiem wybitnych artystów w celu szlifowania ich warsztatu umiejętności. Ramowy plan studiów nastawiony jest na zajęcia praktyczne i samodzielną pracę studentów.

Poza jednak bazą teoretyczną i praktyczną, studia na tym kierunku pozwalają na czerpanie inspiracji od najlepszych polskich artystów oraz tworzenie sieci kontaktów, przydatnych w przyszłej pracy w zawodzie.

Przekonajcie się, że warto studiować sztukę operatorską i posłuchajcie rad, jak się dostać na ten kierunek.

Kierunki pokrewne do kierunku sztuka operatorska

Jakie uczelnie oferują kierunek sztuka operatorska

W których miastach można studiować kierunek sztuka operatorska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Politechnika Łódzka
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni