Jakiego kierunku studiów szukasz?

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Kierunek Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia to nauka praktycznych zagadnień związanych z pracą m.in. operatora, reżysera, montażysty, scenarzysty, scenografa i kierownika produkcji, a także realizacji prac fotograficznych z zakresu reklamy, reportażu, fotografii kreacyjnej, klasycznej i cyfrowej oraz integracji w obraz.

Nauka odbywa się przy użyciu najnowszego sprzętu multimedialnego i audiowizualnego oraz programów komputerowych. Oprócz klasycznie prowadzonych zajęć organizowane są warsztaty zlokalizowane m.in. w atelier fotograficznym, ciemni oraz studiu filmowym i telewizyjnym.

Studia na tym kierunku często bywają okazją do spotkań ze znanymi twórcami kina i wybitnymi fotografikami oraz do udziału w festiwalach filmowych i fotograficznych. Często organizowane są plenery fotograficzno-filmowe, udział w festiwalach filmowych i fotograficznych.

Studia przygotowują do samodzielnej realizacji obrazu w różnych gatunkach filmowych i telewizyjnych oraz w systemach światłoczułych i elektronicznych; realizowania zdjęć, światła i wizji w programach i spektaklach telewizyjnych; realizowania światła w spektaklach teatralnych; realizowania filmów animowanych i edukacyjnych, spotów reklamowych, teledysków muzycznych, fotografii i form intermedialnych oraz kierowania zespołem obsługi technicznej planu filmowego i telewizyjnego.

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia to studia jednolite magisterskie i trwają 5 lat.

Dla kogo studia na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Kierunek Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia skierowany jest do osób zainteresowanych realizacją obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografią, którzy chcą zdobyć praktyczny warsztat. Studia łączą w sobie wiedzę ogólnohumanistyczną ze zdobywaniem doświadczenia artystycznego i nauką kreatywnego myślenia. Predyspozycje przydatne do podjęcia studiów na tym kierunku to uzdolnienia fotograficzne, wyobraźnia, umiejętność rysowania, kreatywność, ale i zdyscyplinowanie oraz umiejętność koncentracji.

Program kształcenia na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Przykładowe przedmioty nauczania na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia:

 • historia i teoria filmu
 • historia sztuki
 • scenopisarstwo
 • literatura i dramat
 • filozofia z estetyką
 • obrazowanie komputerowe i fotografia cyfrowa
 • organizacja produkcji telewizyjno-filmowej i prawo autorskie
 • sztuka operatorska
 • dramaturgia obrazu filmowego
 • film animowany i zdjęcia specjalne
 • fotografika
 • współpraca operatora z reżyserem
 • technika i technologa filmowa i telewizyjna
 • dźwięk i muzyka w filmie i telewizji
 • plastyka i scenografa w filmie i telewizji
 • technologia i realizacja obrazu filmowego
 • techniki specjalne w fotografii cyfrowej
 • plastyka obrazu multimedialnego.

Program studiów przewiduje wiele zajęć praktycznych, a także własnych projektów. Studia mają charakter praktyczny.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane podczas egzaminów wstępnych podzielonych na etapy.

W etapie pierwszym należy przedstawić minimum 10 fotogramów oraz dowolne prace plastyczne i filmowe.

Na dalszy etap składa się egzamin praktyczny z wykonywania prac fotograficznych na zadany temat oraz egzamin pisemny dotyczący analizy warsztatowej wizji plastycznej filmu.

Trzeci i ostatni etap to egzamin praktyczny z realizacji oraz prezentacji zadania inscenizacyjnego i egzamin ustny o fotografii i sztuce filmowej.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.


Perspektywy pracy po kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Po ukończeniu kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia absolwenci mogą pracować w:

 • instytucjach związanych z filmem, telewizją i fotografią
 • przemyśle filmowym i telewizyjnym
 • jednostkach badających rozwój i upowszechniających wiedzę z zakresu filmu, fotografii i telewizji
 • szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Absolwent może świadczyć usługi z:

 • realizacji zdjęć, światła i wizji w programach i spektaklach telewizyjnych
 • samodzielnego i twórczego realizowania zdjęć do filmów fabularnych i dokumentalnych.

Opinie o kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Jeżeli chciałbyś stać się świadomym i dojrzałym twórcą filmu, doskonalić swój warsztat operatorski, opowiadać historie i wpływać na emocje widza, to znaczy że studia na tym kierunku powinny być dla Ciebie! W trakcie nauki można poznać wielu interesujących i inspirujących twórców.

Kierunki pokrewne do kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Jakie uczelnie oferują kierunek realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

W których miastach można studiować kierunek realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie