Jakiego kierunku studiów szukasz?

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Kierunek Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia to nauka praktycznych zagadnień związanych z pracą m.in. operatora, reżysera, montażysty, scenarzysty, scenografa i kierownika produkcji, a także realizacji prac fotograficznych z zakresu reklamy, reportażu, fotografii kreacyjnej, klasycznej i cyfrowej oraz integracji w obraz.

Nauka odbywa się przy użyciu najnowszego sprzętu multimedialnego i audiowizualnego oraz programów komputerowych. Oprócz klasycznie prowadzonych zajęć organizowane są warsztaty zlokalizowane m.in. w atelier fotograficznym, ciemni oraz studiu filmowym i telewizyjnym.

Studia na tym kierunku często bywają okazją do spotkań ze znanymi twórcami kina i wybitnymi fotografikami oraz do udziału w festiwalach filmowych i fotograficznych. Często organizowane są plenery fotograficzno-filmowe, udział w festiwalach filmowych i fotograficznych.

Studia przygotowują do samodzielnej realizacji obrazu w różnych gatunkach filmowych i telewizyjnych oraz w systemach światłoczułych i elektronicznych; realizowania zdjęć, światła i wizji w programach i spektaklach telewizyjnych; realizowania światła w spektaklach teatralnych; realizowania filmów animowanych i edukacyjnych, spotów reklamowych, teledysków muzycznych, fotografii i form intermedialnych oraz kierowania zespołem obsługi technicznej planu filmowego i telewizyjnego.

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia to studia jednolite magisterskie i trwają 5 lat.

Dla kogo studia na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Kierunek Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia skierowany jest do osób zainteresowanych realizacją obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografią, którzy chcą zdobyć praktyczny warsztat. Studia łączą w sobie wiedzę ogólnohumanistyczną ze zdobywaniem doświadczenia artystycznego i nauką kreatywnego myślenia. Predyspozycje przydatne do podjęcia studiów na tym kierunku to uzdolnienia fotograficzne, wyobraźnia, umiejętność rysowania, kreatywność, ale i zdyscyplinowanie oraz umiejętność koncentracji.

Program kształcenia na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Przykładowe przedmioty nauczania na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia:

 • historia i teoria filmu
 • historia sztuki
 • scenopisarstwo
 • literatura i dramat
 • filozofia z estetyką
 • obrazowanie komputerowe i fotografia cyfrowa
 • organizacja produkcji telewizyjno-filmowej i prawo autorskie
 • sztuka operatorska
 • dramaturgia obrazu filmowego
 • film animowany i zdjęcia specjalne
 • fotografika
 • współpraca operatora z reżyserem
 • technika i technologa filmowa i telewizyjna
 • dźwięk i muzyka w filmie i telewizji
 • plastyka i scenografa w filmie i telewizji
 • technologia i realizacja obrazu filmowego
 • techniki specjalne w fotografii cyfrowej
 • plastyka obrazu multimedialnego.

Program studiów przewiduje wiele zajęć praktycznych, a także własnych projektów. Studia mają charakter praktyczny.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane podczas egzaminów wstępnych podzielonych na etapy.

W etapie pierwszym należy przedstawić minimum 10 fotogramów oraz dowolne prace plastyczne i filmowe.

Na dalszy etap składa się egzamin praktyczny z wykonywania prac fotograficznych na zadany temat oraz egzamin pisemny dotyczący analizy warsztatowej wizji plastycznej filmu.

Trzeci i ostatni etap to egzamin praktyczny z realizacji oraz prezentacji zadania inscenizacyjnego i egzamin ustny o fotografii i sztuce filmowej.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.


Perspektywy pracy po kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Po ukończeniu kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia absolwenci mogą pracować w:

 • instytucjach związanych z filmem, telewizją i fotografią
 • przemyśle filmowym i telewizyjnym
 • jednostkach badających rozwój i upowszechniających wiedzę z zakresu filmu, fotografii i telewizji
 • szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Absolwent może świadczyć usługi z:

 • realizacji zdjęć, światła i wizji w programach i spektaklach telewizyjnych
 • samodzielnego i twórczego realizowania zdjęć do filmów fabularnych i dokumentalnych.

Opinie o kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Jeżeli chciałbyś stać się świadomym i dojrzałym twórcą filmu, doskonalić swój warsztat operatorski, opowiadać historie i wpływać na emocje widza, to znaczy że studia na tym kierunku powinny być dla Ciebie! W trakcie nauki można poznać wielu interesujących i inspirujących twórców.

Kierunki pokrewne do kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Jakie uczelnie oferują kierunek realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

W których miastach można studiować kierunek realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Lubelska Akademia WSEI
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Piotrkowska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi