Szczegółowy opis uczelni

Poznaj naszą Uczelnię

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi jest uczelnią elitarną, kształcącą w oparciu o teorię i eksperyment twórczy pod indywidualną opieką ekspertów, w tym najlepszych profesorów w Polsce oraz praktyków zawodu.

To uczelnia niepubliczna o niepowtarzalnej strukturze organizacyjnej, kształcąca w zakresie architektury, wzornictwa, fotografii i filmu o szerokim wachlarzu specjalności.

WSSiP zapewnia kształcenie na poziomie zawodowym (studia I stopnia licencjackie i inżynierskie), magisterskim (studia uzupełniające i jednolite II stopnia) oraz studia podyplomowe w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

WSSiP w Łodzi jako pierwsza w Polsce uczelnia niepubliczna otrzymała pozwolenie na prowadzenie kierunku studiów architektura wnętrz, wzornictwo oraz realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia.

Uczelnia jest jedną z trzech uczelni w Polsce, wydających dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra sztuki na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia oraz prowadzi Policealne Studium Aktorskie przy Wydziale Filmu i Fotografii.

WSSiP mieści się w zabytkowym pałacu Scheiblera, w pełni wyposażonym w specjalistyczny sprzęt, pracownie realizacyjne, sale wykładowe, bibliotekę i Galerię Wystawienniczą.


Oferta edukacyjna WSSiP

Architektura

 • architektura mieszkaniowa,
 • architektura obiektów usługowych,
 • architektura publiczna,
 • urbanistyka,
 • planowanie przestrzenne

Architektura wnętrz

 • projektowanie wnętrz mieszkalnych, usługowych, publicznych, przemysłowych
 • projektowanie wystaw
 • projektowanie scenografii

Wzornictwo / Design / Projektowanie form przemysłowych

 • projektowanie sprzętu powszechnego użytku, specjalistycznego i środków transportu,
 • projektowanie ubioru konfekcyjnego i obuwia,
 • projektowanie ubioru specjalistycznego przeznaczenia,
 • projektowanie mebli

Projektowanie graficzne

 • informacja wizualna,
 • identyfikacja graficzna firm,
 • opakowania,
 • prasa i wydawnictwa,
 • reklama,
 • projektowanie stron www,
 • fotografia, infografika

Sztuka użytkowa

 • ilustracja i książka artystyczna,
 • tkanina,
 • moda,
 • biżuteria,
 • kostium sceniczny i filmowy

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Film

 • sztuka operatorska,
 • reżyseria,
 • cyfrowe techniki specjalne,
 • montaż filmowy i telewizyjny,
 • animacja,
 • studium aktorskie

Fotografia

 • fotografia artystyczna,
 • fotografia reklamowa,
 • fotografia mody,
 • fotografia dokumentalna i reportażowa
Rekrutacja na studia

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 trwa od 4 maja do 30 września 2019 roku.

W przypadku wolnych miejsc do 11 października 2019 roku.


Punkt rekrutacyjny:

Dziekanat Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi
ul. Targowa 65
tel. (042) 678 26 71 w. 26

e-mail: dziekanat@wssip.edu.pl

Dni i godziny pracy Dziekanatu:

 • poniedziałek 10.00-15.00
 • wtorek 10.00-15.00
 • środa 10.00-15.00
 • piątek 10.00-15.00

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. rejestracji on-line (formularz rekrutacyjny)
 2. podanie do Dziekana (Pobierz podanie o przyjęcie)
 3. oryginał świadectwa dojrzałości
 4. kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers)
 5. trzy kolorowe podpisane zdjęcia (35 mm x 45 mm)
Studium Aktorskie

STUDIUM AKTORSKIE

SPECJALIZACJA AKTORSTWO FILMOWE
PRZY WYDZIALE FILMU I FOTOGRAFII WYŻSZEJ SZKOŁY SZTUKI I PROJEKTOWANIA W ŁODZI

Wydział Filmu i Fotografii Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi kształci w ramach 3 - letniego Studium.

Program kształcenia oparty jest o takie zagadnienia, jak: dykcja i emisja głosu, interpretacja prozy i wiersza, sceny aktorskie rozszerzone o różne formy ich realizacji, historia sztuki, historia i teoria filmu, itd.

Zajęcia w Studium nie są przygotowaniem do akademii czy wyższych szkół teatralnych, chociaż wiedza i umiejętności nabyte w Aktorskim Studium Filmowym, mogą być pomocne przy ubieganiu się jego absolwentów o przyjęcie do tych uczelni.

Więcej informacji na ten temat - TUTAJ


Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania

ul. Targowa 65, 90-324 Łódź

CENTRALA: 42/ 6780550, 42/ 6782671, 42/ 6782589

Numery wewnętrzne telefonów:

 1. Sekretariat
  Rektorat - (wew. 22)
 2. Dział Kadr i Finansów
  Główna księgowa (wew. 32)
  Kasa (wew. 30)
 3. Dział Studiów i Nauczania (Dziekanat)
  (wew. 29) - dzienne
  (wew. 26) - zaoczne
 4. Dyrektor ds. Organizacji Zarządzania
  (wew. 23)
 5. Dział Promocji
  (wew. 25)
 6. Dział Techniczno-Gospodarczy
  (wew. 33)
 7. Biblioteka
  (wew. 34)

Adresy mailowe uczelni:dziekanat@wssip.edu.pl
sekretariat.rektor@wssip.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

No results found.

Lokalizacja